แนะนำโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่น เที่ยวเดียว


ไม่พบข้อมูล


โปรโมชั่น ไป - กลับ


ไม่พบข้อมูล
หน้าแรก > ตั๋วเครื่องบิน
ระบุสนามบิน ต้นทางค่ะ:
 
วันที่ออกเดินทาง:
Open the calendar popup.
วันที่เดินทางกลับ:
Open the calendar popup.
ระบุสนามบิน ปลายทางค่ะ:
Adult Child Baby
Name :
Tel :   
Email :


ตารางการเดินทาง และ ราคา
เงื่อนไขการจอง


ขอขอบคุณที่ท่านได้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการตัดบัตรของท่านจนกว่าจะได้รับเอกสารนี้

จากท่าน ข้าพเจ้าขอให้อนุญาต ชื่อ-นามสกุล ที่ปรากฏตามหน้าบัตร คิดค่าบริการจากบัตรหมายเลข หมายเลขบัตรเครดิต เดือน ปี หมดอายุเป็นจำนวนเงินเพื่อชำระค่าโดยสารของข้าพเจ้าและ หรือ ความสัมพันธ์ของเจ้าของบัตรกับผู้เดินทางหมายเลขโทรศัพท์ผู้ถือบัตร ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน เขตจังหวัด รหัสไฟรษณีย์ เงื่อนไขความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิต กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรเครดิตหน้าหลัง บัตรประจำตัว ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง แสกนส่งอีเมล์มาที่ reservation@4pplus.com หรือ ส่งแฟกซ์มาที่ 02-7456258 โดยทันทีหลังจากที่ทราบราคาจากทางพนักงานโปรดรับทราบว่าราคาและภาษีของบัตรโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามวันและเวลาที่ออกตั๋วโดยสาร และในกรณีที่มีการอนุมัติจากธนาคาร ทงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการออกตั๋วโดยไม่ต้องรอแบบฟอร์มนี้ และการยกเลิกรายการอาจมีค่าธรรมเนียม ลายเซ็นตามหลังบัตรวันที่

ขั้นตอนการจอง


ขั้นตอนการจอง

1ตรวจสอบเส้นทาง, เวลาการเดินทาง และราคาได้ที่ 02-7456168

2จะต้องทำการจองอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

3หลังจากที่ทราบราคาจากทางพนักงานแล้วกรุณาทำการชำระเงินโดยทันทีเพื่อทำการจอง

 

เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณายืนยันการชำระเงินพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลผู้เดินทางดังนี้

1ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางถูกต้องตามหนังสือเดินทาง(ภาษาอังกฤษ)

2หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง

3สัญชาติ(กรณีที่ผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ)

4วัน เดือน ปีเกิด

5วันหมดอายุบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

 เมือ่พนักงานทำการจองเสร็จเรียบร้อยจะทำการส่งตั๋วเครื่องบินให้ท่านทางอีเมล์หรือทางแฟกซ์

*******ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบิน มิใช่สายการบินแอร์ เอเชีย*******

 

เงื่อนไข

1ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าบริการอื่นๆ (กรุณาสอบถามจากพนักงาน)

2ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปทางสายการบินคิดค่าต่วเครื่องบินเท่าผู้ใหญ่

4หากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหลังจากออกตั๋วแล้ว  Air Asia จะคิดค่าธรรมเนียมทุกกรณี กรุณาสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกับพนักงานขาย 

 
วิธีการชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 3 ทาง ดังนี้

การโอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. ธนาคาร : ธนาคารกสิกร (KBANK) สาขาย่อย :เซ็นทรัลบางนา ชื่อบัญชี : บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัดเลขที่บัญชี : 604-2-08998-0 ออมทรัพย์
2. ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขา :เซ็นทรัลบางนา ชื่อบัญชี : บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด เลขที่บัญชี : 086-0-22254-3 ออมทรัพย์
3. ธนาคาร :ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลบางนา ชื่อบัญชี : บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด เลขที่บัญชี : 401-888250-5

ชำระผ่านบัตรเครดิต

ท่านสามารถชำระผ่านบัตร VISA MASTER และ AMEX โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการตัดบัตรอีก 3% จากราคาทั้งหมด เอกสารในการแจ้ง ชำระผ่านบัตรเครดิตมีดังนี้

1. แบบฟอร์มบัตรเครดิต ดาวน์โหลดที่นี่
2. สำเนาประจำตัวประชาชน เพื่อนยืนยันการเป็นเจ้าของบัตร จากนั้นทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 02-7456258 3. ชำระเป็นเงินสด ท่านสามารถมาชำระเงินสดพร้อมรับตั๋วได้ที่สำนักงานตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด 1093/124 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หลังจากที่ท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณายืนยันการชำระเงินพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลผู้เดินทางดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางถูกต้องตามหนังสือเดินทาง(ภาษาอังกฤษ)
2. หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
3. สัญชาติ (กรณีที่ผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ)
4. วัน เดือน ปีเกิด
5. วันหมดอายุบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เมือ่พนักงานทำการจองเสร็จเรียบร้อยจะทำการส่งตั๋วเครื่องบินให้ท่านทางอีเมล์หรือทางแฟกซ์

******* างบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบิน มิใช่สายการบินแอร์ เอเชีย *******