หน้าแรก ทัวร์เต็มรูปแบบ ทัวร์มาเก๊า
 
ทัวร์มาเก๊า
 
ปิดกรุ๊ปแล้ว ขอบคุณที่สนใจกรุ๊ปทัวร์ ของเราค่ะ

MIS0146 ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา ชมวิวเกาะฮ่องกงบนเขา VICTORIA PEAK 4 วัน 3คืน

( หากท่านสนใจกรุ๊ปทัวร์ที่ปิดกรุ๊ปไปแล้ว กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่ มัชรูมทราเวล โทร. 02-105-6234 เราจะหาโปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียงในช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง ขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของมัชรูม ทราเวล )
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ชมเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ชมเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน UL
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน บิน RJ
ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) - จูไห่ - มาเก๊า 4 วัน 3 คืน CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน CX
ทัวร์อ่องกง มาเก๊า วัดหวังต้าเซีย ชมเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน CX
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ชิมลอง สวนสนุกและโลกใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 3วัน 2คืน บินNX
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักหรูที่เวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักหรูที่เวเนเชี่ยน ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน 4วัน 3คืน บินEK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เกาะลันเตา 4วัน 3คืน บิน HX/EK
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน HX
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน NX
ทัวร์ซัวเถา จูไห่ มาเก๊า ฮ่องกง 7วัน 6คืน บิน NX
ฮ่องกง - มาเก๊า หรือ ดิสนีย์แลนด์ - กระเช้านองปิง – พระใหญ่ 3วัน 2คืน HX
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า จูไห่ นองปิง 4 วัน 3 คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระใหญ่โป่หลิน THE VENETIAN 3วัน2คืน บิน CX

  
   
กำหนดการ

ราคารวมทุกอย่าง
เริ่มต้น

 บาท
รับสูงสุด 0 คะแนน
ดูตารางราคา
ส่งต่อให้เพื่อน แชร์
รายละเอียด ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา ชมวิวเกาะฮ่องกงบนเขา VICTORIA PEAK 4 วัน 3คืน


ชม AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHT ชมวิวเกาะฮ่องกงบนเขา VICTORIA PEAK นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล  ช้อปปิ้งที่เซนาโด้สแควร์  เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ช๊อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

วันที่ 1
06.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
08.50 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX 768 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.45 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok
นำท่านชม: ฮ่องกง วิคทอเรียพีค (hong kong victoria peak)
วิคตอเรียพีคอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 554 เมตร เป็นย่านที่พักอาศัยหรูหราที่สุดบนเกาะฮ่องกง การเดินทางโดยรถรางเพียง 8 นาทีก็ถึงยอดเขา จะมองเห็นทิวทัศน์ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360 องศา โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นมาดูวิวข้างบนนี้ คือช่วงเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นจนกระทั่งมืด เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ชมทิวทัศน์โดยรอบของเมือง อ่าว หมู่เกาะทะเลจีนใต้ ฝั่งเกาลูน รวมถึงเนินเขาที่สวยงาม และพอถึงเวลาพลบค่ำก็จะมีแสงไฟจากหลอดนีออนสว่างไสวไปทั่วเมือง
นำท่านชม: โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง (Hong Kong Jewelry Factory)
โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง อีกหนึ่งของแหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้ มีเครื่องประดับให้เลือกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ชมขั้นตอนการผลิตจิวเวอร์รี่ และจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง พร้อมเดินเลือกเครื่องประดับ น่ารักๆ เป็นของฝากที่ระลึกที่มีค่า
นำท่านชม: หาดรีพัลส์เบย์ (repulse bay)
หาดรีพัลส์เบย์..ชายหาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สำหรับชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกนำทรายมาถม เพื่อให้เป็นชายหาดที่ดูสวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
นำท่านชม: วัดแชกงหมิว (che kung temple)
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้นต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตท่าน...
เย็น
อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HARBOUR PLAZA CITY RESORT // Newton Place Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
เช้า
อาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม: กระเช้านองปิง ฮ่องกง (Ngong Ping Cable Car)
กระเช้าลอยฟ้า มีความยาวที่สุดในเอเชียมีความยาวประมาณ 1.4 KM.ท่านสามารถมองเห็น อ่าวรีพลัสเบย์ ได้อย่างสวยงาม
นำท่านชม: พระใหญ่ วัดโปลิน หมู่บ้านนองปิง (polin monastery temple nong ping village)
นั่งกระเช้านองปิงประมาณ25นาที เพื่อนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลินหรือพระใหญ่ลันเตา สร้างโดยคณะสงฆ์แห่งวัดโปหลิน อยู่ตรงข้ามกับองค์พระ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้ เป็นองค์พระขนาดใหญ่ ทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก250ตัน สูง 34ม นั่งอยู่บนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมองลงมา เหมือนดังว่ากำลังประทานพรให้แก่ผู้ที่ไปกราบไหว้ หากต้องกาีรสัมผัสกับองค์พระแบบใกล้ๆ ต้องเดินเท้าขึ้นบันได268ขั้น มีจุดแวะพักไปเรื่อยๆ ขึ้นไปถึงด้านบนแล้วเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจน
ซิตี้เกท เอาท์เลต (city gate outlets)
เพียงนั่งแท็กซี่จากสนามบินไม่นานก็ถึง "ซิตี้เกท เอ้าท์เลทส์" ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมสากลชื่อดังในราคาลดพิเศษถึง70%ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย มาร่วมกันช้อปกับนักช้อปของถูกชาวฮ่องกงและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในร้านขายสินค้าจากโรงงาน รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นสุดพิเศษ และสนุกกับความบันเทิง ภายในสถานที่แห่งนี้ที่ ซิตี้เกท เอ้าท์เลทส์ เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น.
เที่ยง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม: อะเวนิว ออฟ สตาร์ (avenue of stars )
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่รำลึกถึงอัจฉริยบุคคล ที่มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกง พบกับรอยประทับฝ่ามือของบุคคลที่มีชื่อเสียง ด้านการแสดงและผู้กำกับของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ,เหลียงเฉาเหว่ย,จางม่านอวี้,เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว รวมไปถึงดาราดังคนอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ แผ่นหินจารึกชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวงการภาพยนตร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องต่างๆ รูปปั้นจำลองรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกง
นำท่านชม: ซิมโฟนี่ ออฟ ไล้ท์ (symphony of lights)
การแสดงแสงสีเสียงซึ่งทาง Hong Kong Tourism Board จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของฮ่องกง โดยร่วมกับอาคารสูงทั้งสองฝั่งของอ่าววิคตอเรีย 44 อาคารที่มีรูปทรงแตกต่างกันตามหลักฮวงจุ้ยประดับไฟด้านบน จากนั้นจะมีการยิงแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบเสียงเพลงและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลับวันกันไป Guinness World Records ได้บันทึกว่า Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสีเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจุดที่เหมาะในการชม Symphony of Lights มากที่สุดก็คือริมฝั่งเกาลูน
เย็น
อิสระอาหารเย็น
พักโรงแรม HARBOUR PLAZA CITY RESORT // Newton Place Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า
อาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม: เมืองมาเก๊า (macau city)
มาเก๊าคือเมืองแห่งการพนันและคาสิโนอันลือชื่อในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลกงเป่ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊ามีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า เกาะไทปา เกาะโคโลอาน และโคไท ปัจจุบันมาเก๊าเป็นเมืองการพนันและคาสิโนมีชื่อในเอเชียและสวยงามไปด้วยแสงไฟและที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย
นำท่านชม: วัดอาม่า (Macau A-Ma temple)
วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมของพรจะสมหวัง
นำท่านชม: รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam Statue)
องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า18 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงาม อ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกาย เรืองรอง เหลืองอร่าม งดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็น เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่ กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น หน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์พอล (ruins of st. paul's in macau)
โบสถ์เซนต์ปอลถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาวญี่ปุ่น เป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่งเซนต์ปอล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่งมิชชันนารีผู้เผยแพร่ศาสนาใช้เป็นที่เรียนภาษาจีนที่มาเก๊าก่อนที่จะเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่
นำท่านชม: เซนาโด้สแควร์ มาเก๊า (macau senado square)
เซนาโด้สแควร์ หรือจัตุรัสเซนาโด เป็นแหล่งชอปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตกรรม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดดเด่นและงดงามแปลกตา อีกทั้งย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินชอปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน
เย็น
อิสระอาหารเย็น
นำท่านชม: เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า (the venetian macau)
เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊าคือโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีบ่อนคาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวทุกระดับมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนานมากกว่าเล่นอย่างจริงจัง ตลอดจนมีแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสำหรับผู้ต้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิซสจำลองด้วยเช่นกัน
พักโรงแรม BEST WESTTERN TAIPA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า
อาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระช็อปปิ้ง ย่านถนนนาธาน (nathan road)
ย่านถนนนาธาน หรือ จิมซาจุ่ย เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ที่นี่...เปรียบได้ดั่งเหมืองทองคำที่ทำรายได้มหาศาล เป็นถนนที่มีบรรยากาศคึกคัก ไม่ว่าท่านจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกง มีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้า ที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของ ดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีก ทั้งยังเป็นที่ที่ท่านสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู
อิสระช็อปปิ้ง โอเชี่ยนเทอร์มินัล (ocean terminal)
โอเชี่ยนเทอร์มินัล เป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญแห่งหนึ่งของฮ่องกง อยู่ใกล้ๆ กับท่าจอดเรือโอเชี่ยนเทอร์มินอล ที่มีตั้งแต่ช่วงปี 1960 ย่านนี้ มีโรงแรม ร้านค้าต่างๆ มากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของ ฝากคุณหนูที่ Toy's Us เชิญเดินเที่ยวเลือกทานอาหารจีนและสินค้าน่ารักๆ หลากหลาย
อิสระช็อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี ฮ่องกง (hong kong duty free shops)
ดิวตี้ฟรีฮ่อกง เป็นร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น เชิญพบกับสินค้าแบรนด์เนมของแท้ ราคาถูก ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งได้ที่นี่..
อิสระอาหารกลางวันและเย็น
23.40 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินHONGKONG AIRLINE เที่ยวบินที่HX 767
01.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ


   
รายละเอียด อัตราและเงื่อนไข ต่างๆ
อัตราค่าบริการราคา (บาท):
สินค้านี้ ปิดกรุ๊ปแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม :
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว
ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด
สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 40 HKD / คน / วัน = 4 วัน 160 HKD / คน

เงื่อนไขการชำระเงิน :
หมายเหตุ
เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 32 ท่าน หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ/ หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า), กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 200เหรียญ / ท่าน)
กล่องแสดงความคิดเห็น
ข้อควรระวังในการใช้รีวิวโปรดระวัง ผู้แอบอ้างใช้ชื่อ "มัชรูม ทราเวล" ขายกรุ๊ปทัวร์และเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ

เนื่องจากรีวิวของเราเปิดให้บุคคลทั่วไป มาแสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างอิสระ
จึงมีกลุ่มคน เพื่อต้องการหาประโยชน์จากช่องทางนี้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการถูกแอบอ้าง


1.อย่าแจ้งเบอร์โทรศัพท์,email หรือที่อยู่ติดต่อลงใน website ของเรา จะเป็นการเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพติดต่อคุณและหลอกลวงได้ง่าย


2.กรุณาติดต่อมัชรูมทราเวลผ่านทาง Call Center 02-105-6234 และทาง Fax. 0-2745-6258 เท่านั้น

3.อย่าโอนเงินชำระค่าบริการเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลเป็นอันขาด การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทไม่ว่ากรณีใด ๆ มัชรูมทราเวล จะใช้ชื่อบัญชีธนาคารในนามของ "บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด" เท่านั้น

ท่านมีข้อสงสัยการกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ "มัชรูมทราเวล" โทร. 02-105-6234 หรือ อีเมล์ ที่ contact@mushroomtravel.com
ด้วยความปรารถนาดี จาก มัชรูมทราเวล ดอทคอม

    แสดงความคิดเห็น
กรุ๊ปทัวร์ แนะนำ
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ชมเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ชมเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน UL
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน บิน RJ
ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) - จูไห่ - มาเก๊า 4 วัน 3 คืน CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน CX
ทัวร์อ่องกง มาเก๊า วัดหวังต้าเซีย ชมเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน CX
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ชิมลอง สวนสนุกและโลกใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 3วัน 2คืน บินNX
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักหรูที่เวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักหรูที่เวเนเชี่ยน ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน 4วัน 3คืน บินEK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เกาะลันเตา 4วัน 3คืน บิน HX/EK
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน HX
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บิน NX
ทัวร์ซัวเถา จูไห่ มาเก๊า ฮ่องกง 7วัน 6คืน บิน NX
ฮ่องกง - มาเก๊า หรือ ดิสนีย์แลนด์ - กระเช้านองปิง – พระใหญ่ 3วัน 2คืน HX
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า จูไห่ นองปิง 4 วัน 3 คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระใหญ่โป่หลิน THE VENETIAN 3วัน2คืน บิน CX
ทัวร์ต่างประเทศ
  ทัวร์กรีซ
  ทัวร์กัมพูชา
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์โครเอเชีย
  ทัวร์จอร์แดน
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เดนมาร์ก
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์นอร์เวย์
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์บรูไน
  ทัวร์เบลเยียม
  ทัวร์โปแลนด์
  ทัวร์ฝรั่งเศส
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ฟินแลนด์
  ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์มาเลเชีย
  ทัวร์โมนาโก
  ทัวร์เยอรมัน
  ทัวร์รัสเชีย
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ลิทัวเนีย
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์สกอตแลนด์
  ทัวร์สเปน
  ทัวร์สโลวีเนีย
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
  ทัวร์สวีเดน
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์ออสเตรีย
  ทัวร์อังกฤษ
  ทัวร์อิตาลี
  ทัวร์อินโดนีเชีย
  ทัวร์แอฟริกาใต้
  ทัวร์ไอซ์แลนด์
  ทัวร์ฮ่องกง
  ทัวร์ฮังการี
ทัวร์ในประเทศไทย
  ทัวร์กระบี่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์ตราด
  ทัวร์นครราชสีมา
  ทัวร์ราชบุรี
  ทัวร์ชัยภูมิ
  ทัวร์ตรัง
แพ็คเกจทัวร์อิสระ ต่างประเทศ
  แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา
  แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น
  แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์
  แพ็คเกจทัวร์ลาว
  แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
  แพ็คเกจทัวร์อินโดนีเชีย
แพ็คเกจทัวร์อิสระ ในประเทศ
line footer
แนะนำมัชรูมทราเวล | ข่าวจากมัชรูมทราเวล | ลูกค้าของเรา | การรับรองจากลูกค้า | ติดต่อมัชรูมทราเวล | นโยบาย | แผนผังเว็บไซต์ | ลิงค์เพื่อนบ้าน
<< ระวัง !! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์และบริการอื่นๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทมัชรูมทราเวล
กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชีบริษัท "มัชรูมทราเวล" เท่านั้น >>

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/05627 สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03022
e-Commerce No. 010555055247 สงวนลิขสิทธิ์ 2552 มัชรูมทราเวลดอทคอม
[X] close