หน้าแรก ทัวร์เต็มรูปแบบ ทัวร์พม่า
 
ทัวร์พม่า
 
ปิดกรุ๊ปแล้ว ขอบคุณที่สนใจกรุ๊ปทัวร์ ของเราค่ะ

MIS0199 ทัวร์ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดบารมี พระเกศาธาตุ 3วัน 2คืน ร่วมฉลองปฐมฤกษ์..Golden Myanmar

( หากท่านสนใจกรุ๊ปทัวร์ที่ปิดกรุ๊ปไปแล้ว กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่ มัชรูมทราเวล โทร. 02-105-6234 เราจะหาโปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียงในช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง ขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของมัชรูม ทราเวล )
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน4วัน 3คืน บิน8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ขอพรเทพทันใจ 3วัน 2คืน บินDD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเล นมัสการพระบัวเข็ม 4วัน 3คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน 2 คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4วัน 3คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 4วัน 3คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อังวะ 4วัน 3คืน บิน PG
ทัวร์พม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อังวะ 5วัน 4คืน บิน PG
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิงหาคม-กันยายน 3 วัน 2 คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิงหาคม - กันยายน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน บิน FD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว 2วัน 1คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 4วัน 3คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว ขอพรเทพทันใจ 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พัก 3 ดาว ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5วัน 4คืน บิน PG
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พักเรือหรู 5 ดาว ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน บิน PG
MYANMAR 3D 2N BY PG
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว 3วัน 2คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พักเรือหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน บิน 8M

  
   
กำหนดการ

ราคารวมทุกอย่าง
เริ่มต้น

 บาท
รับสูงสุด 0 คะแนน
ดูตารางราคา
ส่งต่อให้เพื่อน แชร์
รายละเอียด ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดบารมี พระเกศาธาตุ 3วัน 2คืน
ร่วมฉลองปฐมฤกษ์..Golden Myanmar


เครื่องใหม่เอี่ยม Airbus A320 186 ที่นั่ง สบาย ปลอดภัย


ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ไหว้พระธาตุมุเตา - พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสา..สูงที่สุดของพม่า

พระเกศาธาตุมีชีวิต ณ วัดบารมี และ เทพทันใจ เทพกระซิบ

พร้อมอาหารพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำจัมโบ้ และ ภัตตาคารเรือกาละเวก

วันที่ 1
18.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
21.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ Y5 238
21.55 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง
พักโรงแรม GREEN LEAF HOTEL, ORCHID HOTEL เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 2
เช้า
อาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่: เมือง หงสาวดี (hansawadee city)
อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ80กม เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณอันรุ่งเรืองในอดีต มีตำนานเล่าว่า เมืองนี้เป็นเมืองริมทะเลและเป็นเพียงเกาะเล็กๆ มีหงส์ตัวผู้มาเกาะอยู่ที่นั่นก่อน แต่เนื่องจากที่เล็กมาก จนไม่ีมีที่่ให้หงส์ตัวเมียเกาะหงส์ตัวเมีย จึงบินขึ้นไป เกาะอยู่บนหลังตัวผู้ ดังนั้นหงส์จึงเป็นสัญลักษณ์เมืองนี้ และเรียกชื่อเมืองกันต่อว่า "เมืองหงสาวดี" ถืิอเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่สุดของเมืองมอญโบราณยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า400ปี เมืองนี้มีวัดและโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก
เดินทางสู่: วัดไจ้คะวาย (kyakhat wine monastery)
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดไจ้คะวาย เมืองหงสาวดี มีพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา นักธรรมชั้นตรี โท และ เอก เพื่อศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอ และเครื่องเขียน ไปบริจาคที่วัดแห่งนี้สำหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร เชิญสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
เดินทางสู่: พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอด (shwemawdaw paya)
พระเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เป็นพระมหาธาตุเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองพะโค(หงสาวดี)เป็นเจดีย์โบราณที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจ และยังเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชเวดากอง มีการบูรณะและต่อเติมอีกหลายครั้ง ภายในเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าราชาธิราช และต่อมาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ได้โปรดให้มีการหล่อระฆังจารึกไว้ที่ฐานพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพม่า เชิญนมัสการยอดเจดีย์หัก ว่ากันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
อาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
ล่องเรือ : พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (shwethalyaung buddha)
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ กษัตริย์มอญ เมื่อ พ.ศ.1537 หรือในสมัยอาณาจักรสุธรรมวดี ราว พ.ศ. 1100 – 1600 ปัจจุบันพระนอนองค์นี้มีอายุ 1,018 ปี ยาว 55 เมตร ซึ่งเป็นพระนอนไสยาสน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากพระนอนในเมืองย่างกุ้งที่มีชื่อว่าพระนอนตาหวาน ที่มีความยาว 70 เมตร เดิมพระนอนชเวตาเลียวถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน และได้มีการค้นพบเมื่อครั้งที่อังกฤษเดินทางมาสำรวจเส้นทางรถไฟในพม่าเมื่อราว 100 ปีก่อน จากนั้นจึงได้บูรณะจนใหญ่โตสวยงาม
เดินทางสู่: พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (shwedagon pagoda)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองคือ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่พุทธศาสนิกชนในพม่าให้ความนับถือ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระทางทิศเหนือของย่างกุ้ง เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 6 - 10 นอกจากนี้ชาวพม่ายังมีความเชื่อว่าภายในเจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ารวม 8 เส้นด้วยกัน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา เจดีย์ชเวดากองได้ถูกทำให้เสียหายด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งจากสงคราม และภัยธรรมชาติ เป็นต้น แต่ทว่าตัวเจดีย์ก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เรื่อยมา
อาหารค่ำ ณ ภัตตคาร
เดินทางสู่: การแสดงนาฏศิลป์พม่า (myanmar traditional dances)
นาฏศิลป์พม่ายุคต้นๆ มีการฟ้อนรำเพื่อบูชาผีและในงานพิธีต่างๆ เช่น โกนจุก หลังจากปีพศ1800 เกิดมีนาฏศิลป์การละครนิพัทขิ่น เป็นละครเร่แสดงเรื่องพุทธประวัติเพื่อเผยแพร่ความรู้ในพุทธศาสนา และค่อยๆเสื่อมลงหาชมได้ยาก ต่อมาเมื่อพม่ามีการติดต่อกับอินเดียและจีน ได้รับอิทธิพลนาฏศิลป์ฟ้อนรำแทรกซึมของชาติดังกล่าว โดยท่าร่ายรำของเดิมมีความเป็นพม่าจริงๆ เชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า ด้วยลีลาอันอ่อนช้อยงดงาม ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร บนทะเลสาบหลวง ที่ภัตตาคาร พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเจดีย์ชเวดากองที่สวยงาม
พักโรงแรมGREEN LEAF HOTEL, ORCHID HOTEL เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3
อาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่: พระเจดีย์โบตาทาวน์ (botataung paya)
เจดีย์โบดาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย8รูป นำมาเมื่อ2,000ปีก่อน ในปี2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด700องค์ จารึกดินเผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์
เดินทางสู่: ตลาดโบยกอองซาน (scott antique market)
ตลาดโบยกอองซานเคยเป็นที่รู้จักในชื่อตลาด Scott โดยตั้งชื่อตามอดีตเทศมนตรีนาม C. Scott ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติแก่นายพลอองซาน ซึ่งตลาดแห่งนี้คือแหล่งช้อปปิ้งที่โด่งดังของย่างกุ้ง มีร้านค้ากว่า 1,600 ร้าน ภายในตึกทรงโคโลเนียลที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2469 สำหรับสินค้าที่จะพบได้ในตลาดแห่งนี้ก็ได้แก่ งานหัตถกรรมท้องถิ่น เครื่องเขิน งานไม้และงาช้างแกะสลัก ผ้าม่าน เครื่องเงิน เครื่องทอง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ รวมไปถึงอาหารและสินค้าอื่นๆ อีกหลายชนิด
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่: วัดพระบารมี (prabaramee temple)
วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ เชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้ พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไป-มาได้ทั้งในน้ำและบนบก และเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า
18.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ Y5 237
19.50 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


   
รายละเอียด อัตราและเงื่อนไข ต่างๆ
อัตราค่าบริการราคา (บาท):
สินค้านี้ ปิดกรุ๊ปแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม :
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) และค่าภาษีสนามบินไทย และพม่า และค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กก.
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ?ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท (วีซ่าปกติ ใช้เวลายื่น 7วันทำการ)
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
อัตรานี้ไม่รวม
ยื่นวีซ่าเร่งด่วน (1วันทำการ) เพิ่มจากค่าทัวร์ 500 บาท/ท่าน (ยื่นโชว์ตัว 1 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยบริการ)
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบารฯลฯ
ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์ วันละ 50 บาท/คน/วัน (จ่ายทั้งหมดท่านละ 300.- บาท ตลอดการเดินทาง)

เงื่อนไขการชำระเงิน :
กล่องแสดงความคิดเห็น
ข้อควรระวังในการใช้รีวิวโปรดระวัง ผู้แอบอ้างใช้ชื่อ "มัชรูม ทราเวล" ขายกรุ๊ปทัวร์และเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ

เนื่องจากรีวิวของเราเปิดให้บุคคลทั่วไป มาแสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างอิสระ
จึงมีกลุ่มคน เพื่อต้องการหาประโยชน์จากช่องทางนี้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการถูกแอบอ้าง


1.อย่าแจ้งเบอร์โทรศัพท์,email หรือที่อยู่ติดต่อลงใน website ของเรา จะเป็นการเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพติดต่อคุณและหลอกลวงได้ง่าย


2.กรุณาติดต่อมัชรูมทราเวลผ่านทาง Call Center 02-105-6234 และทาง Fax. 0-2745-6258 เท่านั้น

3.อย่าโอนเงินชำระค่าบริการเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลเป็นอันขาด การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทไม่ว่ากรณีใด ๆ มัชรูมทราเวล จะใช้ชื่อบัญชีธนาคารในนามของ "บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด" เท่านั้น

ท่านมีข้อสงสัยการกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ "มัชรูมทราเวล" โทร. 02-105-6234 หรือ อีเมล์ ที่ contact@mushroomtravel.com
ด้วยความปรารถนาดี จาก มัชรูมทราเวล ดอทคอม

    แสดงความคิดเห็น
กรุ๊ปทัวร์ แนะนำ
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน4วัน 3คืน บิน8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ขอพรเทพทันใจ 3วัน 2คืน บินDD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเล นมัสการพระบัวเข็ม 4วัน 3คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน 2 คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4วัน 3คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 4วัน 3คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อังวะ 4วัน 3คืน บิน PG
ทัวร์พม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อังวะ 5วัน 4คืน บิน PG
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิงหาคม-กันยายน 3 วัน 2 คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิงหาคม - กันยายน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน บิน FD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว 2วัน 1คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 4วัน 3คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว ขอพรเทพทันใจ 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พัก 3 ดาว ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5วัน 4คืน บิน PG
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พักเรือหรู 5 ดาว ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน บิน PG
MYANMAR 3D 2N BY PG
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว 3วัน 2คืน บิน DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พักเรือหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน บิน 8M
ทัวร์ต่างประเทศ
  ทัวร์กรีซ
  ทัวร์กัมพูชา
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์โครเอเชีย
  ทัวร์จอร์แดน
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เดนมาร์ก
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์นอร์เวย์
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์บรูไน
  ทัวร์เบลเยียม
  ทัวร์โปแลนด์
  ทัวร์ฝรั่งเศส
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ฟินแลนด์
  ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์มาเลเชีย
  ทัวร์โมนาโก
  ทัวร์เยอรมัน
  ทัวร์รัสเชีย
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ลิทัวเนีย
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์สกอตแลนด์
  ทัวร์สเปน
  ทัวร์สโลวีเนีย
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
  ทัวร์สวีเดน
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ออสเตรีย
  ทัวร์อังกฤษ
  ทัวร์อิตาลี
  ทัวร์อินโดนีเชีย
  ทัวร์แอฟริกาใต้
  ทัวร์ไอซ์แลนด์
  ทัวร์ฮ่องกง
  ทัวร์ฮังการี
ทัวร์ในประเทศไทย
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์ตรัง
  ทัวร์ตราด
แพ็คเกจทัวร์อิสระ ต่างประเทศ
  แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา
  แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น
  แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์
  แพ็คเกจทัวร์ลาว
  แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
  แพ็คเกจทัวร์อินโดนีเชีย
แพ็คเกจทัวร์อิสระ ในประเทศ
line footer
แนะนำมัชรูมทราเวล | ข่าวจากมัชรูมทราเวล | ลูกค้าของเรา | การรับรองจากลูกค้า | ติดต่อมัชรูมทราเวล | นโยบาย | แผนผังเว็บไซต์ | ลิงค์เพื่อนบ้าน
<< ระวัง !! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์และบริการอื่นๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทมัชรูมทราเวล
กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชีบริษัท "มัชรูมทราเวล" เท่านั้น >>

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/05627 สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03022
e-Commerce No. 010555055247 สงวนลิขสิทธิ์ 2552 มัชรูมทราเวลดอทคอม