หน้าแรก ทัวร์เต็มรูปแบบ ทัวร์รัสเชีย
 
ทัวร์รัสเชีย
 
ปิดกรุ๊ปแล้ว ขอบคุณที่สนใจกรุ๊ปทัวร์ ของเราค่ะ

BV001 ทัวร์รัสเซีย: มหัศจรรย์รัสเซีย 7 วัน ราคารวมทุกอย่าง 79,500 บาท

( หากท่านสนใจกรุ๊ปทัวร์ที่ปิดกรุ๊ปไปแล้ว กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่ มัชรูมทราเวล โทร. 02-105-6234 เราจะหาโปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียงในช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง ขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของมัชรูม ทราเวล )

  
   
กำหนดการ

ราคารวมทุกอย่าง
เริ่มต้น

 บาท
รับสูงสุด 0 คะแนน
ดูตารางราคา
ส่งต่อให้เพื่อน แชร์
รายละเอียด ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
รายละเอียดทัวร์
โปรแกรมพิเศษสุด แกรนด์รัสเซีย เที่ยวชมมือง “กรุงมอสโคว์ – ซาร์กอส – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก”7 วัน 5 คืน พัก5*... ซิตี้ทัวร์@ กรุงมอสโคว์ ผ่านย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง + วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ + สุสานเลนิน + ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ที่มีศิลปะงดงามยิ่ง + พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์โซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์ + สำรวจ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย + วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่สุดในรัสเซีย + อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เคยเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟีย + มหาวิทยาลัยมอสโคว์ + ขึ้นสู่ “เนินเขาสแปโรว์” + เพลิดเพลินกับ ละครสัตว์บรรลือโลก และกายกรรม + ช้อปปิ้ง @ห้างสรรพสินค้ากุม,

เที่ยวเมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส)..ชม วิหารเก่าแก่ ศูนย์รวมชาวคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่สุดในรัสเซีย + หอระฆัง และ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ + วิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส + ชม พระราชวังฤดูหนาว ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลก + ช้อปปิ้งสินค้า@ อารบัท สตรีท,

สัมผัส นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองสวยงามประดุจ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” + ผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย + ท่าเรือพาณิชย์โบราณ + วิหารเลือด + มหาวิหารคาซาน + ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล + ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมชิม ค๊อกเทล วอดก้า และคาเวียร์ + พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค + หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านพุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูง + พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ สวยงาม + มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค และวิหารทรงโดมมาลาไคท์ หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น + ช้อปจุใจ@ ย่าน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค


พิเศษ 7 วัน 5 คืน บินกับ TG  ราคารวมทุกอย่าง     79,500     บาท/ท่าน 


กำหนดการเดินทาง:

ก.ค. 2553      
9-15 / 11-17 / 16-22 / 18-24 /23-29 / 25-31/23-29 /25-31

ส.ค. 2553:     6-12 / 8-14 / 13-19 / 15-21 / 20-26 / 27 สค.-2 กย.                         

ก.ย. 2553     10-16 / 12-18 / 17-23 / 19-25 / 24-30                                             รายละเอียดทัวร์โดยสังเขป


วันแรก กรุงเทพฯ – มอสโคว์ (ศุกร์ / อาทิตย์) 

  


08.00 น.        
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คกรุ๊ป) สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

10.25 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974

17.10 น.         ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว 

      

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง

20.00 น.         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม CROWN PLAZA HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า


วันที่สอง กรุงมอสโคว์ (เสาร์ / จันทร์) 

08.00 น.         บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

   

เช้า                 นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่ง ประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติ ล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

12.30 น.          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

 

บ่าย                 ชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆนำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์นำท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ ชมมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “เนินเขาสแปโรว์”

17.30 น.          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

19.00 น.         นำท่านชม ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์ และกายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้น เร้าใจ

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม CROWN PLAZA HOTEL (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สาม กรุงมอสโคว์ – ซาร์กอส – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (อาทิตย์ / อังคาร) 

08.00 น.         บริการอาหารเช้าที่โรงแรม   

     

เช้า                 นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศ ตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชมภาพความเป็นอยู่สองข้างทางของชาวรัสเซีย นำชม วิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดใน รัสเซีย ชมหอระฆัง เก่าแก่ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส (ST.SERGIUS) ที่แท่นบูชาประดับประดาด้วยเงินบริสุทธิ์

12.30 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย             ออกเดินทางกลับกรุงมอสโคว์ ให้ท่านได้มีเวลาอิสระสำหรับช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกที่ถนนคนเดิน อารบัท สตรีท (ARBAT) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เซเรเมเตโว กรุงมอสโคว์

17.30 น.      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.10 น.     ออกเดินทางสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน ไซบีเรี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 041 (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่ง บางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)

21.40 น.     ถึงสนามบินพูลโคโว นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังรับสัมภาระเรียบร้อย รถโค้ชปรับอากาศรอรับ

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA หรือเทียบเท่าวันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (จันทร์ / พุธ)

08.00 น.         บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

   

เช้า นำชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” THE HERMITAGE ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับ รัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ

12.30 น.          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

     

บ่าย                 นำท่านสัมผัสกับ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเปรียบประดุจ“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณิชย์โบราณ, วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้นพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผ่านชม มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จากนั้นชม เรือลาดตระเวน “ออโรร่า” ที่จอดปลดประจำการ เป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย แวะถ่ายรูปที่อารามชี สมอลนี่ คอนแวนน์ สีฟ้าสลับขาวที่ตั้งตระหง่านสวยงาม นำชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์

18.30 น.         นำท่านชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้า และคาเวียร์ ให้ชิมจนจุใจ

20.30 น.          บริการอาหารค่ำ แบบการ์ล่าดินเนอร์ พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (อังคาร / พฤหัส)

08.00 น.         บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า                 นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) ริมฝั่งทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดา ห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

12.30 น.          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

   

บ่าย                 ออกเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านพุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น อเล็กซานเดร์ พุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย นำท่านชม “พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ” ที่สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซีย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่ย่าน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค

19.00 น.          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA หรือเทียบเท่า


วันที่หก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ (พุธ / ศุกร์)


08.00 น.             บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า                     นำคณะชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินพูลโคโว


12.00 น.              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ใกล้สนามบิน

14.25 น.             ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน ไซบีเรี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 040

15.55 น.             ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

18.40 น.             ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975


วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ (พฤหัส / เสาร์)


06.45 น.             ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

   
รายละเอียด อัตราและเงื่อนไข ต่างๆ
อัตราค่าบริการราคา (บาท):
สินค้านี้ ปิดกรุ๊ปแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม :
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)และเที่ยวบินภายในประเทศ สายการบิน ไซบีเรียน แอร์ไลน์ (S7)(มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์)รวม 4 เที่ยวบิน
ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (FUEL SURCHARGE)
ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 5 คืน มอสโคว์ ที่โรงแรม CROWN PLAZA 5 ดาว หรือเทียบเท่า และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงแรม HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA หรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมกาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลส
ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ รวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย
ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง(อุบัติเหตุ)ของบริษัท ACE INSURANCE ตามเงื่อนไขประกันกลุ่ม ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 15 USD/ท่าน/วัน (รวม 6วันเป็นเงิน 90 USD/ท่าน)
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ/ค่าซักรีด/ค่าโทรศัพท์
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 20 กิโลกรัม(สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)

เงื่อนไขการชำระเงิน :
จองและวางมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางโดยการส่งแฟกซ์ใบโอนเงิน ชำระส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดิน
การยกเลิก: ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คืนเงินให้ทั้งหมด,ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 14,000 บาท (ไม่คืนเงินมัดจำ),ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 28,000 บาท,ยกเลิกการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่าน
กล่องแสดงความคิดเห็น
ข้อควรระวังในการใช้รีวิวโปรดระวัง ผู้แอบอ้างใช้ชื่อ "มัชรูม ทราเวล" ขายกรุ๊ปทัวร์และเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ

เนื่องจากรีวิวของเราเปิดให้บุคคลทั่วไป มาแสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างอิสระ
จึงมีกลุ่มคน เพื่อต้องการหาประโยชน์จากช่องทางนี้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการถูกแอบอ้าง


1.อย่าแจ้งเบอร์โทรศัพท์,email หรือที่อยู่ติดต่อลงใน website ของเรา จะเป็นการเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพติดต่อคุณและหลอกลวงได้ง่าย


2.กรุณาติดต่อมัชรูมทราเวลผ่านทาง Call Center 02-105-6234 และทาง Fax. 0-2745-6258 เท่านั้น

3.อย่าโอนเงินชำระค่าบริการเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลเป็นอันขาด การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทไม่ว่ากรณีใด ๆ มัชรูมทราเวล จะใช้ชื่อบัญชีธนาคารในนามของ "บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด" เท่านั้น

ท่านมีข้อสงสัยการกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ "มัชรูมทราเวล" โทร. 02-105-6234 หรือ อีเมล์ ที่ contact@mushroomtravel.com
ด้วยความปรารถนาดี จาก มัชรูมทราเวล ดอทคอม

    แสดงความคิดเห็น
กรุ๊ปทัวร์ แนะนำ
ทัวร์ต่างประเทศ
  ทัวร์กรีซ
  ทัวร์กัมพูชา
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์โครเอเชีย
  ทัวร์จอร์แดน
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เดนมาร์ก
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์นอร์เวย์
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์บรูไน
  ทัวร์เบลเยียม
  ทัวร์โปแลนด์
  ทัวร์ฝรั่งเศส
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ฟินแลนด์
  ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์มาเลเชีย
  ทัวร์โมนาโก
  ทัวร์เยอรมัน
  ทัวร์รัสเชีย
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ลิทัวเนีย
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์สกอตแลนด์
  ทัวร์สเปน
  ทัวร์สโลวีเนีย
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
  ทัวร์สวีเดน
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์ออสเตรีย
  ทัวร์อังกฤษ
  ทัวร์อิตาลี
  ทัวร์อินโดนีเชีย
  ทัวร์แอฟริกาใต้
  ทัวร์ไอซ์แลนด์
  ทัวร์ฮ่องกง
  ทัวร์ฮังการี
ทัวร์ในประเทศไทย
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์ตรัง
  ทัวร์ตราด
แพ็คเกจทัวร์อิสระ ต่างประเทศ
  แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา
  แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น
  แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์
  แพ็คเกจทัวร์ลาว
  แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
  แพ็คเกจทัวร์อินโดนีเชีย
แพ็คเกจทัวร์อิสระ ในประเทศ
line footer
แนะนำมัชรูมทราเวล | ข่าวจากมัชรูมทราเวล | ลูกค้าของเรา | การรับรองจากลูกค้า | ติดต่อมัชรูมทราเวล | นโยบาย | แผนผังเว็บไซต์ | ลิงค์เพื่อนบ้าน
<< ระวัง !! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์และบริการอื่นๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทมัชรูมทราเวล
กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชีบริษัท "มัชรูมทราเวล" เท่านั้น >>

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/05627 สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03022
e-Commerce No. 010555055247 สงวนลิขสิทธิ์ 2552 มัชรูมทราเวลดอทคอม
[X] close