เทศกาลชินูล็อกชินูล็อกเป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมกราคมที่เมืองเซบู และอีกหลายเมืองที่อยู่ทางใต้ของฟิลิปปินส์ โดยเป็นเทศกาลที่เป็นการฉลองเพื่อรำลึกถึงนักบุญซานโต นินอย (Santo Nino) รวมทั้งเป็นการฉลองที่ได้รับการยอมรับจากศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยเมนหลักของงานคือขบวนพาเหรดบนท้องถนนที่ผู้เข้าร่วมงานต้องใส่ชุดสีสดใสเต้นไปตามจังหวะของกลองแตรและฆ้องพื้นเมือง