Loading...
ทัวร์เกาหลี
Tour CodeMUSH131055
 • ทัวร์เต็มรุปแบบ
 • ที่พัก
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • รับ-ส่ง สนามบิน

ทัวร์เกาหลี ปูซาน กรุงโซล 5 วัน 3 คืน บิน โคเรียนแอร์

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ทัวร์เกาหลี ปูซาน กรุงโซล
5 วัน 3 คืน บิน โคเรียนแอร์
สวนสาธารณะยงดูซาน – หอคอยพูซาน – ตลาดปลาจากัลชิ – อุทยานแทจงแด วัดยงกุงซา - วัดพุลกุกซา – ถ้ำซ็อกกูรัม – หอดูดาวชอมชองแด – สุสานม้าสวรรค์ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เครื่องสำอางค์ –ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท – ตลาดเมียงดง – ทงแดมุน - จตุรัสกวางฮวามุน – ร้านค้าสมุนไพร – Super Market
 • 1 Day
 • 20.00น.

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 01.45น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินปูซาน ประเทศเกาหลี โดย KE662

 • 09.00น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานกิมเฮ

 • เดินทางสู่: เมืองปูซาน

  เมืองปูซานเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากโซล ทั้งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อย่างมาก เพราะเป็นเมืองท่าในการขนส่งสินค้าต่างๆ รวมทั้งเป็นท่าเรือโดยสารอีกด้วย นอกจากนี้ปูซานยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเล มีตลาดปลา แหล่งขายอาหารทะเลขนาดใหญ่ มีพื้นที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติทั้งเกาะแก่ง หุบเขา ชายหาด บ่อน้ำพุ และสวนสาธารณะ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 15 องศาเซลเซียส จึงเหมาะแก่การพักผ่อนท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

 • นำท่านชม: ปูซานทาวเวอร์

  ปูซานทาวเวอร์คือหอคอยแห่งเมืองปูซานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันโดดเด่นด้วยความสูงถึง 118 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้เป็นจุดชมวิวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเมืองปูซานรวมทั้งนักท่องเที่ยวมาช้านาน โดยเมื่อมองจากชั้นบนของหอคอยอันเป็นจุดชมวิวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองและท่าเรือในแบบพาโนราม่าได้อย่างชัดเจนถึง 360 องศา ยิ่งถ้าวันไหนอากาศแจ่มใส ก็จะสามารถมองเห็นประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย

 • นำท่านชม: สวนสาธารณะยองดูซาน

  สวนสาธารณะยองดูซานเป็นสวนสาธารณะบนเนินเขาใจกลางเมือง และเป็นสถานที่ตั้งของปูซานทาวเวอร์ จุดชมวิวที่สำคัญของเมืองปูซาน ที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพของเมืองปูซานได้อย่างทั่วถึง และหากวันไหนที่อากาศแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นชายฝั่งของญี่ปุ่นได้ด้วย และในส่วนหน้าของหอคอยก็จะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของนายพลยี ชุน ชี ซึ่งเป็นวีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยนายพลท่านนี้สามารถพาทหารเกาหลีรบชนะญี่ปุ่นด้วยการใช้เรือรบพิเศษที่เรียกว่าโคบุกซอน

 • นำท่านชม: ย่านตลาดปลาชากัลชิ

  ตลาดปลาชากัลชิเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ของเมืองปูซาน ที่มีความยาวเลียบไปตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งค้า-ส่งปลาทุกชนิดที่สำคัญ นอกจากนี้ที่นี่ยังเต็มไปด้วยผลิตผลทางทะเลสารพัดชนิด และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากที่สุด เพราะนอกจากจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบเกาหลีแท้ๆ แล้ว ที่นี่ยังมีการจัดเทศกาลปลาชากัลชิในเดือนตุลาคมของทุกๆ ปีด้วย

 • นำท่านชม: อุทยานแทจงแด

  อุทยานแทจงแดตั้งอยู่ที่เกาะยงโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง โดยบริเวณรอบๆ อุทยานแห่งนี้จะเป็นภูเขาและหน้าผาสูงชันที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 150 เมตร พร้อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้สีเขียว สระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นทะเล ร้านค้า และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งอุทยานแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบู ชาบูเกาหลี

  เมนูชาบู ชาบู เป็นอาหารพื้นเมืองของเกาหลีที่มีมาตั้งแต่สมัยที่มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งชาบู ชาบูของเกาหลีนั้นมีลักษณะคล้ายกับหม้อไฟของญี่ปุ่น ส่วนประกอบมีผักหลากหลายชนิด เห็ด โอเด้ง และเบคอนหรือหมูสามชั้นมาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ จากนั้นเติมน้ำซุปแล้วต้มให้เดือด เสร็จแล้วจึงนำเส้นอูด้งลงต้ม รับประทานคู่กับน้ำจิ้มสไตล์เกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ

 • นำท่านชม: วัดแฮดอง ยงกุงซา

  วัดแฮดอง ยงกุงซาตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาด โดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงของราชวงศ์โครยอ จากนั้นในปี 1970 จึงถูกบูรณะใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์สีดำ วิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน ทั้งยังมีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข

 • นำท่านชม: หาดแฮอึนแด

  หาดแฮอึนแดเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของปูซาน มีความยาวถึง 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร ทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง และถูกรายล้อมไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่ง ซึ่งชื่อของชายหาดแห่งนี้ว่ากันว่าในสมัยราชวงศ์ชิลลา มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งได้มาที่ชายหาดแห่งนี้แล้วเกิดความประทับใจในความงามของที่นี่ จึงได้บันทึกชื่อแฮอึนแดไว้บนกำแพงหิน

 • นำท่านชม: นูรี มารู

  นูรี มารูตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณทะเลแฮอึนแด โดยเป็นอาคารที่ใช้ในการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ครั้งที่ 13 ในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้มีความพิเศษกว่าอาคารอื่นๆ ด้วยการใช้กระจกกันกระสุนทั้งหมด และจุดไฮไลท์อีกอย่างของอาคารแห่งนี้คือ สามารถมองเห็นวิวของสะพานควังอันได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหากเป็นช่วงเวลากลางคืนจะยิ่งสวยงามมาก

 • เย็น

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พุลโกกิ

  พุลโกกิ อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดของครัวเกาหลีทำจากเนื้อหมูที่หมักจนได้ที่แล้วนำมาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้นของเกาหลี พอให้มีน้ำขลุกขลิกเล็กน้อย ปรุงรสให้ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานคู่กับข้าวสวย และกิมจิชนิดต่างๆ

 • พักโรงแรม Kolon Hotel หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรม

 • นำท่านชม: วัดพุลกุกซา

  วัดพุลกุกซาเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเมืองเคียงจู ซึ่งแต่เดิมเป็นแค่วัดเล็กๆ เท่านั้น แต่ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าเคียงด๊อกแห่งอาณาจักรชิลลา ได้มีการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นจนแล้วเสร็จในรัชสมัยของพระเจ้าฮเยกง พร้อมทั้งพระราชทานชื่อของวัดให้ด้วย แต่ในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ารุกรานเกาหลีนั้น วัดแห่งนี้ก็ถูกทำลายเสียหายไปมาก เหลือเพียงสะพานบันไดและเจดีย์ที่ทำด้วยหินเท่านั้น จนต้องมีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งจนกลับมาสวยงามดังเดิม จนทำให้ที่นี่เป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งของเกาหลีใต้

 • นำท่านชม: ถ้ำซอกกูรัม

  ถ้ำซอกกูรัมเป็นพุทธสถานนิกายมหายานที่ตั้งอยู่บนด้านหนึ่งของภูเขาโตฮัมซัน ทางทิศตะวันออกของเมืองเคียงจู จากปากทางเข้าจะมีเส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขาเพื่อไปยังที่ตั้งของวัดเก่าแก่ ซึ่งสร้างด้วยหินแกรนิตเป็นรูปโดม ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนขนาดใหญ่ และรูปปั้นพระโพธิสัตว์และเทพยดารายรอบ ส่วนผนังถ้ำด้านหลังทำจากหินแกรนิตที่แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยบัญชาของกษัตริย์กียองดุก ด้วยความหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเป็นปกป้องความผาสุกของชาวเมืองจากศัตรูและความชั่วร้าย

 • นำท่านชม: หอดูดาวชมซงแด

  หอดูดาวชมซงแดเป็นหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในเมืองเคียงจู สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในรัชสมัยของพระราชินีซอนด๊อกแห่งราชวงศ์ซิลลา โดยใช้หินแกรนิตในการก่อสร้างเป็นจำนวน 362 ก้อน และใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 362 วัน มีความสูงซึ่งวัดจากฐานคือ 9.17 เมตร และมีการเจาะช่องในช่วงความสูงที่ 4.16 เมตร เพื่อให้สามารถดูการเคลื่อนไหวของดาวและสภาพภูมิอากาศได้ด้วย ปัจจุบันถูกบรรจุให้เป็นสมบัติแห่งชาติเกาหลีใต้ลำดับที่ 31

 • นำท่านชม: สุสานชอนมาชอง

  สุสานชอนมาชอง หรือสุสานม้าสวรรค์ตั้งอยู่ภายในอุทยานสุสานหลวงทูมูลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเคียงจู ซึ่งจุดเด่นของสวนแห่งนี้คือสุสานมูนดินหลายขนาดที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และสุสานชอนมาซองเป็นสุสานที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด เนื่องจากปี 1973 มีการขุดค้นพบสมบัติล้ำค่าจำนวนมากในห้องฝังพระศพที่ก่อขึ้นจากไม้และหิน ทั้งต่างหูกรงเล็บเสือทองคำ สายคาดเอวทองคำ มงกุฎทองคำและภาชนะเครื่องใช้อื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันถูกจัดแสดงอยู่ในสุสานและบางส่วนถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พุลโกกิ

  พุลโกกิ อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดของครัวเกาหลีทำจากเนื้อหมูที่หมักจนได้ที่แล้วนำมาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้นของเกาหลี พอให้มีน้ำขลุกขลิกเล็กน้อย ปรุงรสให้ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานคู่กับข้าวสวย และกิมจิชนิดต่างๆ

 • บ่าย

  เดินทางสู่: สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เกาหลี

  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนทำเลสวยกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของกรุงโซล ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์, Global Fair, European Adventure, Magic Land, American Adventure และ Ever land Speedway นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดูซึ่งปลูกดอกไม้ในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้

 • เย็น

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร คาลบี้

  คาลบี้เป็นอาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งอย่างของเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสามแล่ชิ้นยาวคล้ายเบคอนมาย่างจนสุกได้ที่ จากนั้นจึงใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นให้มีขนาดพอดีคำ รับประทานคู่กับเครื่องเคียงจำพวกกิมจิ ถั่วงอกต้มสุก ฯลฯ โดยก่อนจะรับประทนต้องห่อด้วยใบงา หรือผักกาดหอม พร้อมแนมด้วยกระเทียม และพริกสดเกาหลี จะได้รสชาติความอร่อยแบบเกาหลี อีกทั้งยังได้ประโยชน์ทางโภชนาการครบถ้วน

 • พักโรงแรม Jewelry Hotel หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรม

 • นำท่านชม: ศูนย์โสมเกาหลี

  ศูนย์โสมแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์จำหน่ายโสมที่มีคุณภาพที่สุดซึ่งการันตีโดยรัฐบาล องค์การอนามัยโลก และบริษัทซัมซุง ซึ่งโสมเกาหลีเป็นโสมที่ดีที่สุดในโลก และโสมที่คุณภาพดีที่สุดนั้นจะต้องเป็นโสมที่มีอายุ 6 ปีเท่านั้น หากอ่อนหรือแก่กว่านี้จะให้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ส่วนดินที่ใช้ในการปลูกโสมก็ต้องเป็นดินที่เว้นว่างจากการปลูกโสมเกิน 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งโสมมีคุณสมบัติพิเศษในการดีท็อกซ์เม็ดเลือด ปรับหยินหยางในร่างกายให้สมดุล บำรุงร่างกาย และยังมีคุณสมบัติอีกหลายอย่างในทางรักษาโรค

 • นำท่านชม: โรงงานอเมทิสต์

  อเมทิสต์หรือพลอยสีม่วงถือเป็นอัญมนีที่คนเกาหลีนิยมนำมาทำเครื่องประดับมากที่สุด เนื่องจากเชื่อว่าเมื่อสวมใส่อเมทิสต์แล้วจะทำให้สุขภาพดีและมีโชคลาภ ซึ่งในปี 1987 ประเทศเกาหลีได้กำหนดและประกาศให้อเมทิสต์หรือซาซูจองเป็นพลอยประจำชาติของประเทศเกาหลี

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไก่พะโล้เกาหลี

  ไก่พะโล้เกาหลีเป็นเมนูอาหารที่ศิลปินชื่อดังของเกาหลีคือ SEVEN คิดค้นขึ้น ซึ่งส่วนผสมจะประกอบไปด้วยเนื้อไก่ มันฝรั่ง วุ้นเส้น มีรสชาติและสีคล้ายกับพะโล้บ้านเรา เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และกิมจิชนิดต่างๆ

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านฮงแด

  ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก ที่นี่เป็นย่านที่เหล่านักศิลปะและนักท่องราตรีทั้งหลายไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะที่นี่มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายเรียงรายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านเมียงดง

  ย่านเมียงดง ถือเป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่สำคัญของวัยรุ่นเกาหลีที่มีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ซีดีเพลง และอื่นๆ อีกมากมาย จึงทำให้บริเวณนี้เป็นอีกแห่งที่คึกคักที่สุดในกรุงโซลที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเลือกซื้อของฝากของขวัญแล้ว หนุ่มสาวชาวเกาหลีเองก็นิยมมาเดินเที่ยวในย่านนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ที่นี่ยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งทั้ง Lotte Department Store, Migliore, Shinesegae รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือภัตตาคารต่างๆ ที่แข่งกันเอาใจลูกค้าด้วยการตกแต่งร้านอย่างสวยงาม

 • อิสระช้อปปิ้ง: ตลาดทงแดมุน

  ตลาดทงแดมุนเป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในกรุงโซล ซึ่งมีสินค้าจำหน่ายเรียกว่ามีทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถต่อราคาได้ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในบริเวณนี้อีกมากมาย อย่างห้าง Am-Pm, Doota, Migliore และ Blue gate ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณกลางเมืองหลวง

 • เย็น

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บิบิมบับ

  บิบิมบับเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมที่คนเกาหลีนิยมทานกันมากที่สุด เนื่องจากทำง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ว มีลักษณะเหมือนข้าวยำที่ผสมผักต่างๆ ดังนั้นคนไทยจึงเรียกอาหารเมนูนี้ว่าข้าวยำเกาหลี วิธีทำคือนำข้าวสวยมาใส่ในหม้อดินที่ร้อนจัด พร้อมส่วนผสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผักสดชนิดต่างๆ ถั่วงอกลวก และโคชูจังหรือซอสเกาหลี รวมทั้งไข่ไก่คลุกเคล้าให้เข้ากัน รับประทานร้อนๆ

 • พักโรงแรม M / Stay Seven / Benhur Hotel หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรม

 • นำท่านชม: จัตุรัสควางฮวามุน

  จัตุรัสควางฮวามุนตั้งอยู่หน้าพระราชวังเคียงบก ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าเซจง กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์โชซอน ที่ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ โดยมีรูปปั้นที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของพระองค์คือนาฬิกาแดดและมาตรวัดน้ำฝนตั้งอยู่ทางด้านหน้า ส่วนด้านหลังของอนุสาวรีย์นั้นเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของพระเจ้าเซจงมหาราช และนายพลยีซุนชินผู้ยิ่งใหญ่แห่งเกาหลี รวมทั้งยังมีประตูควางฮวามุนและภูเขาพูกักซานตั้งตะหง่านเป็นเสมือนฉากหลังที่งดงาม

 • นำท่านชม: ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู

  ฮ็อกเกตนามูเป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะในประเทศเกาหลี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาถึง 10 ปีจึงจะออกดอกหนึ่งครั้ง เจริญเติบโตได้ดีในป่าลึกบนยอดเขาสูง จนกระทั่งออกดอกจึงนำดอกมาสกัดเป็นยา มีสรรพคุณช่วยบำรุงม้าม ตับ เป็นหลัก รักษาอาการเมา ร้อนใน กระหาย น้ำ แก้อาเจียน ท้องผูก อีกทั้งยังช่วยบำรุงตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งได้ด้วย

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซัมเกทัง

  ซัมเกทังหรือไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารต้นตำรับชาววังที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งชาววังนิยมรับประทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ โดยจะใช้ไก่ทั้งตัวยัดไส้ด้วยข้าวเหนียว พุทราแดง รากโสม จากนั้นจึงนำไปตุ๋นจนเนื้อไก่นุ่ม รับประทานคู่กับเส้นหมี่ของเกาหลีที่มีลักษณะคล้ายเส้นขนมจีน และกิมจิชนิดต่างๆ

 • บ่าย

  อิสระช้อปปิ้ง: ดิวตี้ฟรีแห่งกรุงโซล

  ดิวตี้ฟรีแห่งกรุงโซลเป็นร้านขายสินค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่ภายในใจกลางกรุงโซล ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากกว่า 500 รายการ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออย่างจุใจ ทั้งนํ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกหรือราคาแพงกว่าสินค้าที่วางขายภายนอกดิวตี้ฟรี ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบราคาสินค้าเพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้า

 • อิสระช้อปปิ้ง: โซลซูเปอร์มาร์เก็ต

  ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่มี 2 ชั้น เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยนิยมแวะซื้อของฝากของขวัญกลับบ้าน โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานๆ โดยไม่บูดเสีย เช่น บะหมี่เกาหลี ส่าหร่าย ขนม ลูกอม ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมบรรจุถุงสุญญากาศ ตะเกียบ เป็นต้น

 • เดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน กรุงโซล

 • 20.55น.

  เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย KE661

 • 00.15น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท (20,000 วอน) ต่อ ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการชำระเงิน:

 • ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
จอง