Loading...
ทัวร์เยอรมัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163145

ทัวร์เยอรมันวันหยุดสงกรานต์ อินน์สบรูค ออสเตรีย สวิสฯ ปารีส ฝรั่งเศส 9วัน6คืน บิน Thai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: (เยอรมัน)มิวนิค-ลินเดา (ออสเตรีย)-อินน์สบรูค-จัตุรัสมาเรียน-ตำหนักหลังคาทองคำ(สวิตเซอร์แลนด์)-ชาฟฮาวเซ่น-ลูเซิร์น-เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์น้ำตกไรน์-ชมอนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเพล-(ฝรั่งเศส)-ดิจอง-นั่งรถไฟ TGVปารีส-แวร์ซายส์-พระราชวังแวร์ซายส์-ถ่ายรูปกับหอไอเฟลล่องเรือแม่น้ำแซนต์-โบสถ์ซาเครเกอร์พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
 • ช้อป: ย่านมงมาร์ต
 • 1 Day
 • 21.30น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 00.50 น.

  ออกเดินทางสู่: มิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

 • 07.05 น.

  เดินทางถึง: สนามบินนานาชาติมิวนิค

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง มิวนิค

  เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

 • นำท่านเที่ยวชม: จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์

  แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ตั้งอยู่เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ดูภาพชีวิตของคนมิวนิคในยามเย็น ตามร้านอาหารกลางจัตุรัส ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาชุมนุมดื่มเบียร์ พบปะสนทนา พลาดไม่ได้เลือกชมตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00น.ของทุกวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ล้วนเกิดขึ้นด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทั้งสิ้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองอินส์บรูค

  เดิมเป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำอินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแม่น้ำอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เมื่อซัมเมอร์มาเยือนจะกลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้ง อุณหภูมิกำลังเย็นสบายที่ 17 องศาเซลเซียส ทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่รักธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมกลางแจ้ง

 • นำท่านสู่: เมืองวัตเทน

  เมืองวัตเทน (Wattens) เป็นที่ตั้งของบริษัทคริสตัลสวารอฟสกี้ (Swarovski Crystal Glass Company) โรงงานผลิตคริสตรัลที่มีชื่อเสียงระดับโลก หรือที่รู้จกกันในชื่อ สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ (Swarovski Crystal World) ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองไปแล้ว โดยเฉพาะที่สวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์นั้นถือว่าเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองวัทเทนส์ได้เป็นอย่างดี

 • นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินน์สบรูค และผ่านชม: วังหลังคาทองคำ

  หลังคาทองเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินน์สบรูก ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรูฟให้เป็นศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาโร้ก และได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองคำแท้จำนวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปัจจุบันโกลเด้นรูฟเป็นที่ตั้งของสำนักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โฮเฮนชวาล์ฟเกา

  เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก อากาศสดชื่น บ้านเมืองสวยงาม ตั้งเรียงรายอยู่รวมๆกัน อีกทั้งผู้คนของเมืองนี้ก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีอีกด้วย ปีหนึ่งๆ มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่เมืองนี้โดยประมาณ 2 ล้านคน โดยเฉพาะเที่ยวชมพระราชวังหลวง ที่นี่..มีร้านอาหาร,เกสต์เฮ้าส์, โรงแรมและร้านค้าของที่ระลึก บริการนักท่องเที่ยวมากมาย

 • นำท่านเข้าชม: ปราสาทนอยส์ชวาสไตน์

  ปราสาทงดงามในฝันดั่งเทพนิยาย มีทิวทัศน์โดดเด่นรอบล้อมด้วยทะเลสาบและธารน้ำ ภายในตัวปราสาทตกแต่งไว้อย่างอลังการ สร้างในค.ศ.18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย เชิญเยี่ยมชมห้องทรงงาน,ห้องบรรทม,ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต พร้อมสัมผัสความงดงามของปราสาทที่ยากเกินกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่: ลินเดา

  เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียนที่ถูกโอบกอดด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยตัวเมืองมีลักษณะเป็นเกาะที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบคอนสแตนซ์ และมีเทือกเขาแอล์ปเป็นฉากหลัง ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ยิ่งไปกว่านั้นภายในเมืองยังเต็มไปด้วยสีสันของอาคาร สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้าง และตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม นอกจากนี้รอบๆเกาะเล็กๆนี้ก็ยังมีทางเดินสำหรับให้ผู้คนได้ออกมาเดินเล่น พักผ่อน รวมทั้งออกกำลังกายในวันที่อากาศแจ่มใสอีกด้วย

 • นำท่านเดินทางต่อสู่: เมือง ชอฟฮาวเซ่น

  หรือ เมืองซอฟฮาวเซ่น ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองสวยงาม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเยอรมัน ชมเมืองที่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค เที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ

 • นำท่านชมวิว: น้ำตกไรน์

  น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเมืองซอฟฮาวเซ่น เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลังการ แต่ยังมีเสน่ห์ด้วยสิ่งรายล้อม เหนือน้ำตกมีโขดหินสวยงาม รวมถึงทัศนียภาพริมน้ำตก เชิญชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำดังสนั่นไปทั่วบริเวณ ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่วเสมือนเมืองมายา สูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ ที่นี่ มีทางเดินให้นักท่องเที่ยวสามารถชมน้ำตกและสัมผัสละอองน้ำตกที่กระเซ็นได้อย่างใกล้ชิด

 • นำท่านสู่: เมือง ลูเซิน

  ลูเซิร์น..เมืองที่คุ้นเคยดีสำหรับคนไทยและชาวเอเชีย โดยเฉพาะประติมากรรมที่งดงามแกะสลักสิงโตหินบนหน้าผา หรือ สะพานไม้คาเปล ที่มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะจนสวยงาม กลายเป็นสัญลักษณ์ความงามที่แท้จริงของลูเซิร์น นอกจากนี้ การได้ล่องเรือไปตามทะเลสาบโรแมนติคมากๆ มีเมืองเล็กสวยงามบนฝั่งทะเลสาบเวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ เชิืญเยี่ยมชมตามอัธยาศัย..

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

 • พักที่ Grand Europe หรือระดับเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง แองเกลเบิร์ก

  เมืองแองเกลเบิร์ก..เมืองเล็กๆบนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูง 3,239ม บ้านบนภูเขาของแองเกลเบิร์กและลานธารน้ำแข็งซึ่งสามารถเดินทางโดยการขึ้นกระเช้า Rotair เมืองนี้มีโรงงานเนยแข็ง,รีสอร์ทที่เหมาะสำหรับการเล่นสกี,มีการจัดเทศกาลดนตรีพื้นบ้าน,มีกิจกรรมอย่างหนึ่งเป็นที่นิยมคือการขี่จักรยานเสือภูเขา และมีร้านอาหารและบ้านบนเนินเขาไปตามทาง

 • นำท่านนั่งกระเช้ารุ่นใหม่สู่: ยอดเขาทิตลิส

  ยอดเขาทิตลิส..ยอดเขามีชื่อของประเทศสวิตแลนด์ มีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง การขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิสนั้น ต้องต่อกระเช้าหลายสถานี ก่อนถึงยอดเขาเป็นกระเช้าที่พื้นสามารถหมุนได้รอบ 360 องศา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของเทือกเขาได้รอบทิศทาง สัมผัสกับกระเช้าไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ และพบกับทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ในแบบ 360 องศา หากไม่ชอบให้ยืนอยู่บริเวณตรงกลางของกระเช้าที่พื้นไม่ได้หมุน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • นำท่านชม: อนุสาวรีย์สิงโต ลูเซิน

  อนุสาวรีย์สิงโต หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรีย์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สำหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่คศ1819-1821สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: สะพานไม้ชาเปล

  สะพานไม้ชาเปล..สัญลักษณ์ของเมืองที่ใครๆ ก็มักมาถ่ายรูปที่สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานไม้อันเก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีอายุมากกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี้เป็นจำนวนมาก สร้างขึ้นเพื่อทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายมากในปี 1993 แม้บางส่วนจะถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะจนสวยงาม

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ Ibis Styles Luzern City หรือระดับเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ดิจอง

  ดิจอง หรือ ดิชง หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ ถือเป็นเมืองสำคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี และเป็นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดชั้นดี อีกแห่งของฝรั่งเศส มีแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ที่ค่อยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองดิจอง และมีของฝากและของที่ระลึกท้องถิ่นให่้เลือกซื้อ เชิญสัมผัสกับมนต์เสน่ห์อันตราตรึงของเมืองดิจอง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง เพื่อนั้ง: รถไฟ TGV

  รถไฟ TGV (train a grande vitesse:tgv) เป็นรถไฟที่ได้รับการออกแบบให้มีศักยภาพที่สูงกว่ารถไฟความเร็วสูงทั่วไป คือเป็นการรวมกันระหว่างรถไฟที่มีความเร็วและยังสามารถขับเคลื่อนในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงถึงร้อยละ 4 ได้อย่างปลอดภัย ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้เส้นทางการเดินรถไฟในประเทศฝรั่งเศสมีเส้นทางการเดินรถมากขึ้น เป็นผลให้การรถไฟของประเทศฝรั่งเศสสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้มากขึ้น และมีพื้นที่ให้บริการมากกว่าเดิม ประชาชนจึงได้หันกลับมาใช้บริการการขนส่งสาธารณะทางรถไฟ TGV สูงกว่าเดิม

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูหอยเอสคาโก เมนูดังของปารีส

 • พักที่ Appart’ City Confort Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองแวร์ซายน์

  เมืองแวร์ซายน์ (VERSAILLES) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่โด่งดัง เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกรุงปารีส ซึ่งต้องแวะมาเมืองแวร์ซายด้วย ในอดีตนั้นเมืองแวร์ ซายยังเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ปัจจุบันเมืองแวร์ซายได้กลายเป็นชานเมืองที่ร่ำรวยของกรุงปารีสอีกด้วย

 • นำท่านเข้าชม: พระราชวังแวร์ซายส์

  พระราชวังแวร์ซายน์..พระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน ภายในห้องต่างๆ ของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 • นำท่านล่องเรือชม: ล่องเรือแม่น้ำแซน

  ล่องเรือแม่น้ำแซน ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งในการชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ตลอดทางได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านถ่ายกับ: หอไอเฟล

  หอไอเฟล..หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังสุดแห่งหนึ่งของโลก ถือเป็นสัญลักษณ์ของนครปารีส สร้างขึ้นใน ค.ศ.1887-1889 ออกแบบโดยวิศวกรชื่อ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดอันดับที่5ในประเทศฝรั่งเศสและสูงที่สุดในกรุงปารีสและกลายเป็นสถานที่ยอดนิยม ที่ใครต่อใครที่่มาปารีสต้องถ่ายรูปด้วยตามธรรมเนียม ในยามค่ำคืน ที่นี่..เปิดไฟสวยงามมาก และมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพหอไอเฟล คือ บริเวณ Trocadero ได้ชมวิวได้สูงถึงยอดหอ ซึ่งมีร้านอาหารสามารถนั่งชมวิวได้ทั่วทั้งกรุงปารีส และชมความงามของแม่น้ำเซน

 • นำท่าน: ล่องเรือแม่น้ำแซน

  ล่องเรือแม่น้ำแซน ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งในการชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ตลอดทางได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

 • พักที่ Appart’ City Confort Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม: ย่านมงต์มาร์ต

  ย่านมงต์มาร์ต (Montmartre) ที่เป็นที่ตั้งของ โบสถ์แห่งซาเครเกอร์ นักท่องเที่ยวที่มาปารีส เกือบทุกคน ต้องมาที่นี่ เพราะนอกจากโบสถ์แล้ว ก็สามารถชมทัศนียภาพของเมืองได้เต็มตาและ “shopping” งานศิลปต่างๆได้ที่นี่เช่นกัน จะมีศิลปินหลากหลายรูปแบบมาตั้งร้าน เรียงรายกันบน มงต์มาร์ต

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านถ่ายรูปภายนอกกับ: พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

  พิพิธภัณฑ์ลูฟ..พระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปป์ ออกุสต์ในปี ค.ศ 1204 ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆที่มีค่า และมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลา ชาก็อง หรือภาพโมนาลิซ่า อันเป็นภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุ โบราณ ซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าจากชาติต่างๆ ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ลูฟ เป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 • พักที่ Appart’ City Confort Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

 • 8 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอร์โกลล์ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 • 13.40 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

 • 9 Day
 • 05.55 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // ปารีส- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังและเขตเมืองเก่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 11 พ.ย.2559

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋าทุกแห่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯหรือค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยประมาณ ท่านละ 900 บาท
 • ค่าประกันอื่นๆ ที่ผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สินสูญหาย หรือเที่ยวบินล่าช้าเป็นต้น

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 • กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครั้งของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่สุด ท่านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่เมืองนั้นๆ แทน บริษัทสามารถออกเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านั้น และท่านจะต้องดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ
ไปด้านบนสุด