Loading...
ทัวร์เยอรมัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH170094

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค สตราสบูร์ก มิวนิค เยอรมัน 8วัน 6คืน บิน Swiss International Airlines

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: ซูริค-วินเทอร์ทูร-คอนสแตนซ์-ฟริดริชซาเฟิน-มหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์-วิหารคอนสแตนซ์-มิวนิค-ปราสาทฟริดริชซาเฟิน-โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส-วิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์-สตุ๊ทการ์ด-สตราสบูร์ก-พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์- มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก-กอลมาร์-ทิทิเซ่-โบสถ์เซนต์มาร์ติน-ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่-น้ำตกไรน์-ซอฟฮาวเซ่น-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-บานโฮฟซตราสเซอ- 
 • ช้อป: ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
 • 1 Day
 • 11.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 13.05 น.

  เดินทางสู่: นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบิน Swiss International Airlines เที่ยวบิน LX 181

 • 19.35 น.

  เดินทางถึง: สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • พักที่ Park Inn by Radisson Zurich Airport **** หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเทอร์ทูร (Winterthur):

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองวินเทอร์ทูร เป็นเมืองที่อยู่ในเขตรัฐของเมืองซูริค

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่า (old town) และถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองคอนสแตนซ์

  เมืองคอนสแตนซ์ (Konstanz) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของเยอรมนี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Wurttemberg) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และยังเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเยอรมนีอีกด้วย นอกจากนี้เมืองคอนสแตนซ์ ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศ ก็คือ มหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์ นั่นเอง

 • นำท่านชมย่านเขตเมืองเก่า และแวะถ่ายรูปกับ : วิหารคอนสแตนซ์

  วิหารคอนสแตนซ์ (Konstanz Cathedral) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองคอนสแตนซ์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในปี 615 เพื่อถวายแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี 1052 วิหารได้พังทลายลง และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งโดย Bishop Rumold ในช่วงระหว่างปี 1051 - 1069 และมีการบูรณะอีกหลายๆครั้งหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • พักที่ Hotel Comfort *** หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองเฟรดดริค ฮาฟเฟ่น

  เมืองเฟรดดริค ฮาฟเฟ่น เมืองสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ่ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของยุโรป โดยทะเลสาบตั้งบนความสูงที่ 400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง มีขนาดประมาณ 539 ตารางกิโลเมตร เป็นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางจะผ่านไร่แอปเปิ้ลตลอดสองข้างทาง รวมไปถึงไร่องุ่น ที่นำมาทำเป็นไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน

 • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทฟริดริชซาเฟิน (Friedrichshafen Castle) และถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส (St.Nikolaus Church)

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองเคมเท่น

  เมืองเคมเท่น (Kempten) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคอัลล์กอย แห่งสวาเบีย แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เชื่อว่าเดิมเป็นที่ตั้งรกรากของชาวเคลต์ ก่อนที่ภายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน เป็นหนึ่งในชุมชนของชาวเยอรมันที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: วิหารเซนต์ลอเรนซ์

  วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (Saint Lorenz Church) เป็นสถาปัตยกรรมโกธิคและอาคารบ้านเรือนทรงทิวดอร์ดูสวยงาม ในวิหารเซนต์ ลอเรนซ์มีประติมากรรมน้ำพุชื่อ The Beautiful Fountain หรือ Schoner Brunnen ในภาษาเยอรมัน (ซึ่งอ่านออกเสียงยากทีเดียว) เป็นประติมากรรมสมัยศตวรรษที่ 14 น้ำพุที่ว่าหาง่าย อยู่ตรงหัวมุมทางเดินของตัววิหาร ประดับเป็นประตูรั้ว ประติมากรรมน้ำพุนี้มีแหวนให้ไปหมุนรอบ 3 ครั้ง ระหว่างที่หมุนแหวนให้อธิษฐานไปด้วย อยากได้อะไร เขาว่าจะสมหวัง

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง มิวนิค

  เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ไส้กรอก/ขาหมูเยอรมัน)

 • พักที่ Angelo Hotel Munich Leutenberg **** หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 • นำท่านสู่: จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์

  แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ตั้งอยู่เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ดูภาพชีวิตของคนมิวนิคในยามเย็น ตามร้านอาหารกลางจัตุรัส ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาชุมนุมดื่มเบียร์ พบปะสนทนา พลาดไม่ได้เลือกชมตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00น.ของทุกวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ล้วนเกิดขึ้นด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทั้งสิ้น

 • นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิวนิค :

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village เอาท์เลตขนาดใหญ่

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 • พักที่ NH Stuttgart Airport **** หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 • นำท่านเข้าชม: พิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์เซเดส

  มีการสะสมรวบรวม รถยนต์ยี่ห้อนี้ไว้มากหลายร้อยคัน ได้พบกับยานยนต์คันแรกของโลก ที่มีเครื่องยนต์สูบเดียว ผลงานของ Karl Benz และ Gottlieb Daimler สองตำนานแห่งโลกยานยนต์

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง สตราสบูร์ก

  เมืองสตราสบูร์ก..เมืองใหญ่ของฝรั่งเศสที่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่นชม เอกลักษณ์อีกอย่างคือการเป็นเมืองสองวัฒนธรรม ได้แก่ฝรั่งเศสกับเยอรมัน เนื่องจากทั้งสองประเทศผลัดกันยึดครองเมืองนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีต ปัจจุบันเมืองนี้เป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญของยุโรป เช่น สภายุโรป องค์กรสิทธิมนุษยชน และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ในปี ค.ศ. 1988 เมืองสตราสบูร์กได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกด้านมนุษยชาติ

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก

  มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้น ปัจจุบันเป็นคริสตจักรที่สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยบางส่วนของตัวอาคารนั้นสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมโรมัน นอกจากนี้แล้วภายในวิหารยังเป็นสถานที่จัดเก็บ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 • พักที่ Mercure Unterlinden **** หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองกอลมาร์

  เมืองโกลมาร์ (Colmar) เป็นดินแดนที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ลเวนิส” ปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศสบ้านเรือนเป็นบ้านไม้เก่าแก่เหล่านี้ปลูกสร้างเป็นแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า Timber Frame

 • นำท่านเที่ยวชม ย่านตัวเมืองเก่า และแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St Martin's Church) :

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองทิทิเช่

  เมืองทิทิเซ่ (titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบล้อมด้วยขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำ (Black Forest) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมนี จุดเด่นของที่นี่ คือ ทะเลสาบทิทิเซ่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป ซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบ พร้อมกับได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และนักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกาคุกคูสินค้าขึ้นชื่อแบบแปลกๆ ใหม่ๆ อีกทั้งยังมีของแกะสลัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้อีกด้วย

 • นำท่านสัมผัสธรรมชาติและมนต์เสน่ห์ของป่าดำกับการล่องเรือใน: ทะเลสาบทิทิเซ่

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • พักที่ Best Western Hotel Hofgut Sternen *** หรือเทียบเท่า

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ชอฟฮาวเซ่น

  หรือ เมืองซอฟฮาวเซ่น ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองสวยงาม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเยอรมัน ชมเมืองที่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค เที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ

 • นำท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ: น้ำตกไรน์

  น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเมืองซอฟฮาวเซ่น เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลังการ แต่ยังมีเสน่ห์ด้วยสิ่งรายล้อม เหนือน้ำตกมีโขดหินสวยงาม รวมถึงทัศนียภาพริมน้ำตก เชิญชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำดังสนั่นไปทั่วบริเวณ ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่วเสมือนเมืองมายา สูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ ที่นี่ มีทางเดินให้นักท่องเที่ยวสามารถชมน้ำตกและสัมผัสละอองน้ำตกที่กระเซ็นได้อย่างใกล้ชิด

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ซูริค

  เมืองซูริค ไม่ใช่เมืองหลวง แต่เป็นเมืองใหญ่และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงิน ของโลก และตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลก เมืองซูริคมีรถรางไฟฟ้าสวยงาม,หอคอยสองหอ,หอคอยนาฬิกาสีเขียว,มหาวิหารGrossmunster,ถนนเลียบแม่น้ำกว้างขวางและมีที่นั่งพักชมวิว,หอนาฬิกาเป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ชื่อโบสถ์ St.Peter เชิญเดินเที่ยวทะเลสาปซูริค อันเงียบสงบสวยงาม

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 • นำท่านเดินทางสู่: จัตุรัสปาราเดพลาทซ์

  จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • นำท่านถ่ายรูป: โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่าน: ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

  ถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู

 • อิสระช้อปปิ้ง: ถนนออกัสตินเนอร์กาส

  ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง

 • 15.00 น.

  นำท่านสู่ สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทำคืนภาษี (Tax Refund)

 • 17.40 น..

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Swiss International Airlines เที่ยวบิน LX 180

 • 8 Day
 • 09.35 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 20 / ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน รวม 7 วัน คิดเป็น 14 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน รวม 7 วัน คิดเป็น 14 ยูโร)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,300 บาท
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ไปด้านบนสุด