Loading...
ทัวร์เยอรมัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH170698

ทัวร์เยอรมนี เมืองลิสซ์ สวนเคอเคนออฟ เนเธอร์แลนด เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน5คืน บินThai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: แฟรงค์เฟิร์ต-โคโลจญน์-มหาวิหารแห่งโคโลญจน์-ดุสเซลดอร์ฟลิสซ์-เข้าชมสวนเคอเคนออฟ-ซานส์ สคันส์-อัมสเตอร์ดัมล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชร-จัตุรัสดามสแคว์บรูจส์-จัตุรัสเมืองเก่า-กรุงบรัสเซลส์-อะโตเมี่ยมจัตุรัสกรองด์ปลาซ-แมเนเกนพิส-มหานครปารีสย่านมองมาร์ต-เข้าชมมหาวิหารซาเคร เกอร์ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 • ช้อป: ห้างลาฟาแยต  
 • 1 Day
 • 21.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.45 น.

  ออกเดินทางสู่: แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG920

 • 2 Day
 • 06.00 น.

  เดินทางถึง: สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

 • นำท่านเที่ยวชม: เมือง แฟรงค์เฟิร์ต

  เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ มีประชากรประมาณ 5ล้านคน เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป ถือเป็นเมืองสำคัญทางการเงิน การธนาคารของเยอรมัน เชิญเที่ยวชมเมือง บริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ย่านโรเมอร์ ศาลาว่าการนครแฟรงค์เฟิร์ท วิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท และบ้านเรือนในอดีตที่อนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โคโลญจน์

  เมืองโคโลญจน์ เป็นเมืองใหญ่ ริมแม่น้ำไรน์ มีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ มีมหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิล์นโดม และมีเทศกาลคานิวาลมีชื่อเสียง เริ่มขึ้นในวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที และ 11 วินาที ของทุกปี แล้วจะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ มีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเต้นรำของชุมชนต่าง ๆ การแต่งกายแบบแฟนซี ขบวนแห่ การดื่มกิน ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทุกสารทิศ

 • นำท่านเข้าชมภายใน: มหาวิหารแห่งโคโลญจน์

  มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ Cologne Cathedralสัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่งนี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆมหาวิหารทำให้เราทราบว่าชีวิต และอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแห่งนี้เลย

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองดุสเซลดอล์ฟ

  เมืองดุสเซลดอล์ฟ เมืองสมัยใหม่ของประเทศเยอรมนี แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมและเทศกาลต่างๆมากมายที่ยังคงรักษาไว้ในภูมิภาคดุสเซลดอร์ฟ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Best Western Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ลิซเซ่

  เมืองดอกทิวลิป ดอกไม้เก่าแก่อีกชนิดหนึ่งที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์และสินค้าส่งออกสำคัญมาจนทุกวันนี้ เมืองลิซเซ่เป็นแหล่งปลูกทิวลิปใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ อยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดัมเพียง29กม หากได้มาเที่ยวเมืองนี้ คงได้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่สองข้างทาง เต็มไปด้วยดอกไม้หัวขึ้นแซมทุ่งหญ้าเป็นระยะๆ ยิ่งออกห่างจากตัวเมืองไปเท่าใด ได้เห็นทุ่งดอกทิวลิป ไฮยาซินต์ และนาซิสซัสหลากสี สลับกับบ้านฟาร์มและโกดังบริษัทส่งออกไม้หัวเหล่านี้อยู่เป็นระยะๆ เชิญเที่ยวเมืองน่ารักๆ ชมความงามดอกทิวลิป

 • นำท่านชม: อุทยานเคอเคนฮอฟ

  อุทยานเคอเคนฮอฟ หรือเรียกอีกชื่อว่า"Garden Of Europe" สวนดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กับดอกทิวลิปอันสวยงามและดอกไม้ประเภทหัวที่โดดเด่นไม่แพ้กัน ที่นี่ สามารถปลูกดอกไม้ได้ถึง 7 ล้านดอกต่อปี อยู่ในเมืองลิซเซ่ เมืองเล็กๆทางใต้ของเนเธอร์แลนด์ สวนนี้เปิดให้ชมความงามได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเท่านั้น ในอดีตสวนแห่งนี้เคยเป็นที่พื้นที่ล่าสัตว์และเป็นพื่นที่สำหรับทำครัวมาก่อน ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ ผู้ริเริ่มนำต้นแบบสวนในอังกฤษมาปลูก ณ ที่นี่

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

 • นำท่านเดินทางสู่: อัมสเตอร์ดัม

  กรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย เช่น การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในเวลากลางวัน,ฟังดนตรีคลาสสิกในยามค่ำคืน,การชมกังหันลม โรงงานทำชีส โรงงานทำรองเท้าไม้ หมู่บ้านชาวประมง หรือ ดอกทิวลิป

 • นำท่านเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการ: ล่องเรือหลังคากระจก

  เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัมโดยการ "ล่องเรือหลังคากระจก" ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่แบบชาวดัชต์ที่ยังคงความงดงามสืบทอดมาแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองมากถึง 2,500 หลัง มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน รับรู้เเรื่องราวอย่างน่าประทับใจระหว่างชมบ้านเรือนริมคลอง

 • นำท่านเข้าชม: โรงงานเจียระไนเพชร อัมสเตอร์ดัม

  สถานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงของกรุงอัมสเตอร์ดัม ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โค อินอร์” ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ ชมฝีมือการเจียระไนเพชรแท้ที่ได้รับการเจียระไนอย่างพิถีพิถันถึง12เหลี่ยม ส่องแสงประกายงามยามต้องแสงไฟได้มากกว่าเพชรเดอเบียร์มากกว่า2เท่า ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญ ขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่ค่าที่สุด เชิญเลือกซื้อเพชรที่มีใบ Certificate จากบริษัทฯ เป็นประกัน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: หมู่บ้านซานส์ สคันส์

  หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวฮอลแลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นฮอลแลนด์ ในหมู่บ้านนี้นอกจากกังหันลมที่เป็นจุดขายแล้ว ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส ทำขนม ทำรองเท้าไม้ ฟาร์มเลี้ยงแกะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศต17-18 ทำหน้าที่ผลิตกระดาษ งานไม้ เชิญเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักๆ อากาศดี สถานที่สวย โล่ง โปร่ง สบาย มองไปมุมไหนก้อสบายตา สบายใจ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บรัสเซลส์

  กรุงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเบลเยียม เป็นศูนย์กลางทางการของสหภาพยุโรปและเป็นที่ตั้งศูนย์กลางการบริหารของสหภาพยุโรป หรือ EU (European Union) มีประชากรประมาณ2ล้านคน พูด2ภาษาดัทช์และฝรั่งเศส เชิญเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อะตอมเมี่ยม,จัตุรัสแกรนด์,รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ มาเนคินปิส เป็นต้น หากท่านชอบดูเมืองสวยๆ สถาปัตยกรรมงามๆ แนะนำบรัสเซลส์ เป็นเมืองๆหนึ่งที่สวยไม่แพ้กรุงปราก เชิญสัมผัสมนตร์เสนห์ของ "กรุงบรัสเซลส์" เมืองสวยงาม สวรรค์น้อยๆ ในยุโรป

 • นำท่านชม: อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม

  ถือเป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ของเมืองบรัสเซลส์ สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลมนี้เป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่า สร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชั่นในปีคศ1958 โดยAndre Waterkyne ก่อสร้างในรูปทรงที่เป็นโมเลกุลเหล็กใส ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์และแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของกรุงบรัสเซลส์ มีความสูง108ม ประกอบด้วยลูกบอล9ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง18ม ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง5ม/วินาที หนัก2400ตัน

 • นำท่านเที่ยวชม: จัตุรัสกรองปลาซ

  จตุรัสกรองปลาซ เป็นจตุรัสในกรุงบรัสเซลอันเลื่องชื่อว่าสวยงามที่สุดในยุโรป และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส มีถนน 7 สาย ทอดตัวสู่จตุรัสกลางเมืองที่สวยงามนี้ ถนนที่ล้อมรอบบ่งบอกถึงสินค้าที่ขาย เช่น ถนนขายเนย ถนนขายเนื้อ เป็นต้น ตื่นตากับอาคารรายรอบที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้ง บาโร้ค โกธิค นีโอ- โกธิค

 • นำท่านชม: แมนเนเกน พิส

  แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) แปลว่า เด็กชายกำลังปัสสาวะ ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ด้วยการบรรจงสร้างขึ้นจากตํานานวีรบุรุษของเมืองบรัสเซลส์ โดยศิลปิน เจอโรม ดูเกสนอย ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส-ฟลามส์ ในปีค.ศ.1619 เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง มีความสูงประมาณ 61 ซ.ม.ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Gresham Belson Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงปารีส

  มหานครปารีส..เมืองหลวงแสนสวยของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ภายในกรุงปารีสมีประชากรประมาณ 2,167,994 คน นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยความงามของสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวของแฟชั่น ดีไซน์เนอร์ต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี เชิญเต็มอิ่มสนุกไปกับการซื้อของ และเดินท่องไปบนถนนเส้นต่าง ๆ ของเมืองปารีส ลองมาค้นหาสิ่งเหล่านี้ที่เมืองแห่งความรัก อย่างมหานครแห่งนี้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: ย่านมงต์มาร์ต

  ย่านมงต์มาร์ต (Montmartre) ที่เป็นที่ตั้งของ โบสถ์แห่งซาเครเกอร์ นักท่องเที่ยวที่มาปารีส เกือบทุกคน ต้องมาที่นี่ เพราะนอกจากโบสถ์แล้ว ก็สามารถชมทัศนียภาพของเมืองได้เต็มตาและ “shopping” งานศิลปต่างๆได้ที่นี่เช่นกัน จะมีศิลปินหลากหลายรูปแบบมาตั้งร้าน เรียงรายกันบน มงต์มาร์ต

 • นำท่านชม: มหาวิหารซาเคร เกอร์

  มหาวิหารซาเคร เกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจำนวนมาก

 • นำท่านล่องเรือพร้อมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวา ล่องเรือแม่น้ำแซน

  ล่องเรือแม่น้ำแซน ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งในการชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ตลอดทางได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ BEST WESTERN AIRPORT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านผ่านชม: พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

  พิพิธภัณฑ์ลูฟ..พระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปป์ ออกุสต์ในปี ค.ศ 1204 ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆที่มีค่า และมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลา ชาก็อง หรือภาพโมนาลิซ่า อันเป็นภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุ โบราณ ซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าจากชาติต่างๆ ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ลูฟ เป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก

 • นำท่านเที่ยวชม: ถนนชองป์เอลิเซ่

  ถนนชองป์เซลิเซ่..เป็นถนนในเขตที่8 ของกรุงปารีส เป็นย่านการค้าถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามและปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ปัจจุบัน ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก และเป็นถนนเส้นสำคัญที่เปี่ยมด้วยสีสันของปารีส เป็นแหล่งรวมร้านค้ามีระดับ และแหล่งแฟชั่นจากดีไซเนอร์ชื่อก้อง สองข้างทางมีคาเฟ่เก๋ๆ เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ท่านไม่ควรพลาด

 • นำท่านชม: ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์

  ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ ตั้งอยู่กลางกรุงปารีส เป็นประตูชัยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 1 ในปี ค.ศ.1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของพระองค์ในหลายๆสมรภูมิรบ ออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อ ชาลแกรง ใหญ่โตโอ่อ่า เพื่อให้สมศักดิ์ศรีและพระเกียรติของนโปเลียน ที่เป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ในการรบ ปัจจุบัน เป็นประตูเมืองนครปารีสและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของฝรั่งเศส นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

 • อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง: แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

  แกลเลอรีลาฟาแยตต์..ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 • พักที่ BEST WESTERN AIRPORT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางสู่: สนามบิน/ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส

  สนามบินนานาชาติชาร์ลส์เดอโกล (A?roport international Charles de Gaulle) ตั้งอยู่ที่รัวส์ซี (Roissy) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีสห่างจากตัวเมือง 25 กิโลเมตร เป็นสนามบินนานาชาติหลักของฝรั่งเศส และศูนย์กลางการบินที่สำคัญในยุโรป มีอาคารผู้โดยสาร 3 แห่ง และอาคารผู้โดยสาร2 จะแบ่งออกเป็น 6 โถง ตั้งชื่อเป็น2A-2Fตามลำดับ นอกจากนี้ ในระหว่างอาคารผู้โดยสาร 1,2,3 ยังมีระบบการขนส่ง VAL ซึ่งเป็นบริการรถบัสหรูรับส่งผู้โดยสารเชื่อมต่อแต่ละอาคาร อีกด้วย

 • 13.40 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

 • 8 Day
 • 05.55 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ท//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
ไปด้านบนสุด