Loading...
ทัวร์ญี่ปุ่น

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH120301

คอมแพกซ์ โยอิ ทาบิ มรดกโลก 7 วัน 4 คืน

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

พ.ค.
24-30 / 30-5 มิ.ย.
มิ.ย.
12-18 / 22-28
ก.ค.
13-19
 • คอมแพกซ์ โยอิ ทาบิ มรดกโลก 7 วัน 4 คืนยินดีเชิญชวนเพื่อน ๆ ผู้รักและหลงใหลในมนต์เสน่ห์แห่งความสวยงาม มิตรภาพ ผู้คน อาหารแสนอร่อยแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย คืนกำไรเที่ยวอย่างคุ้มค่าในราคาเบา...สบาย...สุดแสนพิเศษ การันตีคุณภาพอาหาร โรงแรม และการบริการ
 • 1 Day
 • 20.30น.

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมินานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย

 • 23.30น.

  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 • 2 Day
 • 07.00น.

  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ อินเตอร์เนชั่นแนล เมืองโอซาก้า

 • เมืองนารา

  นาราเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน แต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆ เพราะก่อนที่นาราจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงนั้น ญี่ปุ่นไม่ได้มีเมืองหลวงอย่างเป็นหลักแหล่งแต่จะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งเมื่อองค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ตามความเชื่อในลัทธิชินโต จนกระทั่งเมื่อรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้สถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นารา จึงทำให้ที่นี่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย

 • วัดโทไดจิ

  วัดโทไดจิเป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

 • เมืองเกียวโต

  เมืองเกียวโตเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,200 ปีก่อน และยังเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู นอกจากนี้ยังเป็นเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่นวัดคิงกะกุที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1940 อีกทั้งยังเป็นเมืองที่สามารถสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามของญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาราชิยาม่าที่สะท้อนให้เห็นถึงแม่แบบของทิวทัศน์ญี่ปุ่น เป็นต้น

 • วัดคินคะคุจิ

  วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไม่ใช่วัด หากแต่เป็นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็นที่พำนัก จนกระทั่งท่านโชกุนเสียชีวิตจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วัดที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นแค่แบบจำลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว มีรูปปั้นนกฟีนิกซ์บนยอด และมีลำธารโดยรอบตัวอาคาร

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • วัดคิโยมิซึเดระ

  วัดคิโยมิซึเดระหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดน้ำใส ซึ่งตั้งตามชื่อของน้ำตกที่อยู่ในบริเวณวัดที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเทือกเขา เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามาทางตะวันออกของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ในปี 2007 ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่วัดนี้ก็ถูกรับรองให้เป็นมรดกโลกไปแล้ว

 • เมืองนาโงย่า

  เมืองนาโงย่าถือเป็นเอกของจังหวัดโอจิ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศไม่ไกลจากเมืองโอซาก้าและเกียวโตมากนัก นอกจากนี้ยังมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ แต่กลับมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ซึ่งแตกต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆ ของญี่ปุ่น โดยนาโงย่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา รวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ทั้งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายต่อหลายแห่ง อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอิเซะชิม่า อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าใหญ่แห่งอิเซะที่ผู้ที่นับถือลัทธิชินโตให้ความศรัทธาและเคารพมากที่สุด

 • เย็น

  อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 • ค่ำ

  พักโรงแรมNAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า

 • รถไฟหัวกระสุน ชินคันเซน

  ชินคันเซ็นเป็นรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1964 สามารถวิ่งด้วยความเร็วเกือบ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีรางรถไฟครอบคลุมพื้นที่สำคัญตามเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ เป็นระยะทางรวมกันถึง 2,459 กิโลเมตร ทั้งยังมีความปลอดภัยสูง ด้วยการสร้างทางรถไฟที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงและจำกัดทางคดเคี้ยวให้เหลือน้อยที่สุด จึงทำให้ไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือพายุไต้ฝุ่นก็สามารถวิ่งได้ตามปกติ ส่วนสมญานามรถไฟหัวกระสุนนั้นก็เนื่องมาจากหัวของรถไฟที่มีรูปร่างกคล้ายกับหัวกระสุนนั่นเอง

 • ทะเลสาบฮามานะ

  ทะเลสาบฮามานะหรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทสึ ซึ่งอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโงย่า จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งชื่อที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลนั้นก็เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลนั่นเอง เนื่องจากในทะเลสาบแห่งนี้มีแร่ธาตุที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาปลาไหล จึงทำให้ของฝากของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์อันเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวที่เต็มไปด้วยต้นซากุระอยู่มากมาย รวมทั้งยังมีที่พักรถและร้านขายของที่ระลึกด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ภูเขาไฟฟูจิ

  ภูเขาฟูจิหรือฟุจิซัง คือภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นั่นคือประมาณ 3,776 เมตร ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิสึโอกะ และจังหวัดยามานาชิ เป็นภูเขาไฟประเภทที่มีโอกาสประทุค่อนข้างต่ำ ในอดีตฟูจิเคยเป็นฐานทัพของเหล่าซามูไรมาก่อน ในปัจจุบันฟูจิถูกรับรองให้เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกไปแล้ว และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่น เนื่องจากมีทั้งทะเลสาบล้อมรอบ และมีอุทยานแห่งชาติที่สวยงาม ประกอบกับเสน่ห์ของฟูจิเองที่มีผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใฝ่ฝันอยากไปสัมผัสสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นแห่งนี้ด้วยตัวเองสักครั้ง

 • เย็น

  อาหารเย็นเมนูสุดพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น

 • ค่ำ

  พักโรงแรมFUJINOBOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า : อาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า

 • อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

  อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ถึง 100 กิโลเมตร ที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งจากชาวญี่ปุ่นและต่างประเทศ เนื่องจากมีทัศนียภาพที่งดงาม โดยตลอดสองข้างทางถูกขนาบด้วยทะเสาบอะชิ ส่วนฉากหลังคือความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายภายอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นวัด พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งที่มีบ่อน้ำพุร้อนมากมายและดีที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย

 • หุบเขาโอวาคุดานิ

  หุบเขาโอวาคุดานิ หรือหุบเขานรกเป็นหุบเขาที่มีระดับความสูง 1,040 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 พันปีก่อน และในปัจจุบันก็ยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่สงบ โดยด้านบนของหุบเขาจะมีควันสีขาวๆ พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นด้านบนยังมีบ่อน้ำร้อนแร่กำมะถันที่มีความร้อนถึง 80 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ และไข่ที่ต้มนั้นเมื่อสุกแล้วแกะเปลือกออกจะกลายเป็นไข่สีดำ ที่เชื่อกันว่าหากใครได้กินไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนขึ้นไปอีก 7 ปี

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ทะเลสาบอะชิโนะโกะ

  ทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะเป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน์สวยงาม เพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาแลป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเมืองฮาโกเนะ มีลักษณะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ทอดตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะมาล่องเรือที่มีลักษณะคล้ายเรือโจรสลัดเพื่อชมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่งดงามในระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือจุดที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กับประตูศาลเจ้าฮาโกเนะสีแดงสดที่จมน้ำอยู่

 • มหานครโตเกียว

  มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ปุ่น และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพีเรียลอีกด้วย ซึ่งในอดีตโตเกียวนั้นถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ แต่ภายหลังเมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี 1868 จึงถูกเปลี่ยนชื่อว่าโตเกียว หรือเมืองหลวงทางตะวันออกนั่นเอง

 • อิเคะบุคุโระ

  อิเคะบุคุโระเป็นย่านธุรกิจการค้าที่นำสมัยอีกแห่งหนึ่งในโตเกียว อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวอาทิตย์อุทัยด้วย ซึ่งที่นี่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าที่สวยงาม มีบริษัทธุรกิจแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่น และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ นอกจากนี้ตรงข้ามอาคาร Sunshine City ยังเป็นแหล่งชุมนุมของสาววายผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูนแนวบอยเลิฟ ที่สำคัญ อิเคะบุคุโระยังถูกใช้ในการถ่ายทำละครและภาพยนตร์อยู่เสมอ ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งชุมนุมของแมวมองและหนุ่มสาวผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอีกด้วย

 • เย็น

  อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 • ค่ำ

  พักโรงแรมSUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า

 • อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน

 • เย็น

  อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 • ค่ำ

  พักโรงแรมSUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า

 • พระราชวังโตเกียว

  พระราชวังโตเกียวหรือพระราชวังอิมพีเรียลเป็นพระราชวังของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตชิโยะดะใกล้กับสถานีรถไฟโตเกียว ภายในพระราชวังประกอบด้วยพระราชมนเทียร พระตำหนักของพระราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์ในพระองค์ สำนักพระราชวัง และสวนขนาดใหญ่ ซึ่งแต่เดิมพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะของตระกูลโทะกุงาวะ แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาในปี 1964 จึงได้มีการบูรณะใหม่ โยสร้างตามรูปแบบเดิม คือมีคูน้ำและกำแพงหินล้อมรอบปราสาท และมีทางเข้าหลักเป็นสะพานคู่

 • วัดอาซากุสะ

  วัดอาซากุสะ หรือชื่อจริงๆ คือวัดเซ็นโซจิ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว สร้างขึ้นในปี 628-645 ภายในวัดมีเทวรูปคันนงประดิษฐานอยู่ รวมทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาขอพรสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ยังมีโคมแดงยักษ์ตั้งอยู่ที่บริเวณ ประตูคามินาริมง และรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน เจ้าแห่งสายลม และไรจิน เจ้าแห่งอสุนีบาตอีกด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ศาลเจ้าเมจิ

  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ เคารพคนโตเกียว ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในป่า ที่นี่...สามารถรักษาป่าไม้ ให้ร่มเย็น มีป่าไม้ต้นใหญ่ๆสูงๆ มากมายสุดลูกหูลูกตา ตลอดเส้นทางที่เดินเข้าไปในศาลเจ้าเมจิ ช่างอัศจรรย์แท้ๆ เป็นป่ากลางใจเมืองที่ใหญ่มากๆ สวนภายในมีเนื้อที่ 173 เอเคอร์ สวนภายนอก 74 เอเคอร์ ในช่วงวันปีใหม่ คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

 • ชินจูกุ

  ชินจูกุถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ด้วย ที่สำคัญสถานีรถไฟชินจูกุยังได้ชื่อว่าเป็นสถานีที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ด้วยผู้คนที่กระจุกตัวอยู่ ณ บริเวณนี้ถึงวันละ 3,000,000 คนเลยทีเดียว

 • ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮาเนดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดโตเกียว

 • 7 Day
 • 00.20น.

  เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

 • 04.30น.

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ
 • กระเป๋าผ้ารักษ์โลก / หมอนรองศีรษะ / สายรัดกระเป๋าอย่างดี/ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ บัตรโทรศัพท์
 • ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าวีซ่าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ ประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิก 21 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิก 14 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ไปด้านบนสุด