Loading...
ทัวร์ญี่ปุ่น

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH160906

ทัวร์ญี่ปุ่น บิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฮอกไกโด 6วัน 4คืนบิน Thai Airways

ราคาเริ่มต้นที่:

42,900 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ต.ค.
6-10 / 13-17 / 25-29 / 27-31
 • เที่ยว: เมืองบิเอะ-BLUE POND-เนินสี่ฤดู-ภูเขาคุโรดาเกะ-เมืองโซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-หมู่บ้านราเมน-เมืองซัปโปโร-ทำเนียบรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกาโอโดริปาร์ค-ตลาดปลานิโจ-
 • ช้อป: ย่านซูซูกิโนะ-ย่านทานูกิโคจิ-อิออนพลาซ่า-มิตซุยเอ้าท์เล็ต-
 • กิน: ขาปูยักษ์
 • 1 Day
 • 20.00 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.45 น.

  ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG670

 • 2 Day
 • 08.30 น.

  เดินทางถึง: สนามบินชิโตเซ่

 • เดินทางสู่: เมืองบิเอะ

  เมืองบิเอะเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองอะซะฮิกาวะกับเมืองฟุระโน ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ด้วยมีจุดขายเป็นเทือกเขาอันงดงามที่สลับซับซ้อนกัน และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ บริเวณเทือกเขานั้นเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชสำคัญของชาวเมือง ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด ข้าวบาร์เล่ย์ ส่วนเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นแหล่งเพาะปลูกดอกไม้นานาพรรณหลากสีสัน อย่างลาเวนเดอร์ ทานตะวัน ป๊อปปี้ และคอสมอส จึงกลายมาเป็นฉากหลังของเมืองที่สวยงามดังภาพวาด

 • พาท่านชม: บ่อน้ำสีฟ้า

  บ่อน้ำสีฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กำลังมีชื่อเสียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ มีลักษณะเป็นบ่อน้ำสีฟ้าสดใสกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วๆ ไป ซึ่งสีฟ้าที่เห็นนี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟในบริเวณใกล้เคียง โดยน้ำส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนนั้นเกิดเป็น Blue Pond ทั้งนี้จากการตรวจสอบในสระพบแร่ธาตุอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน้ำซึ่งสะท้อนให้เห็นความยาวคลื่นที่สั้นกว่าของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก

 • เดินทางสู่: เนิน 4 ฤดู ชิกิไซ โนะ โอกะ

  เนิน 4 ฤดู ชิกิไซ โนะ โอกะตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ มีพื้นที่กว้างขวางถึง 7 เอเคอร์ ในช่วง Green Season คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้ที่นี่ เพราะเป็นช่วงที่มีดอกไม้ต่างๆ มากมายทยอยแข่งกันเบ่งบาน อย่างเช่นดอกทิวลิปในช่วงเดือนพฤษภาคม ไอซ์แลนด์ป๊อปปี้ในเดือนมิถุนายน ลาเวนเดอร์เดือนกรกฎาคม ดอกคอสมอสในเดือนมิถุนายนและกันยายน และดอกทานตะวันที่มีระยะเวลาเบ่งบานยาวนานที่สุด คือตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: ภูเขาคุโระดาเคะ

  ภูเขาคุโระดาเคะ เป็นยอดหนึ่งในจำนวนหลายเทือกเขาไดเซทสุ ที่มีรูปร่างคล้ายปลายแหลมปิรามิด ระหว่างทางที่ไต่ระดับความสูงชันสู่ภูเขาด้านบนโดยกระเช้า ได้เห็นวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบ เขานี้มีความสูงถึง1,300 เมตร เชิญสัมผัสทัศนียภาพด้านบนภูเขา ความกว้างของเทือกเขาบริเวณโดยรอบ พร้อมทุ่งหญ้าที่ปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณ ภาพที่ปรากฏจากบนยอดเขาช่างงดงาม ยากแก่การหาคำพูดใดมาเปรียบเทียบได้ และรับอากาศบริสุทธิ์

 • เดินทางสู่: เมืองโซอุนเคียว

  โซอุนเคียวเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติไดเซทสึ สถานที่อันเต็มไปด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม และมีบ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ซึ่งเมืองนี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยชาวไอนุ นอกจากนี้โซอุนเคียวยังมีความโดดเด่นอีกอย่างคือ ทางเข้าสู่หุบเขาใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งอยู่ด้านในลึกเข้าไปในส่วนของโซอุนเคียวออนเซ็นนั้น มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติผุดขึ้นมากว่า 20 แห่ง เป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งน้ำพุร้อนเหล่านี้ยังมีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศา น้ำนั้นใสมากและไม่มีสีใดๆ เจือปน

 • นำท่านชม: น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซอิ

  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซอิตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซัง โดยน้ำตกกิงกะที่มีขนาดความสูง 120 เมตร ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกแม่น้ำสีเงิน เพราะน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายกับเส้นด้ายสีเงิน ส่วนไม่ไกลกันนักก็มีอีกหนึ่งน้ำตก คือน้ำริวเซอิที่มีขนาดความสูง 90 เมตร หรือมีอีกชื่อว่าน้ำตกดาวตก เนื่องจากน้ำตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กำลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากนี้น้ำตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย

 • SOUNKYO KANKO HOTEL OR SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ค่ำ

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

  บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ ซึ่งประกอบด้วยปูฮอกไกโดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูสึไว และปูขน ปูทะเลอันโด่งดังของเกาะฮอกไกโด เป็นปูที่เรียกได้ว่าอร่อยที่สุดในโลก เพราะมีเนื้อแน่น รสชาติหวานฉ่ำ ซึ่งสามารถทานได้อย่างไม่อั้น มาพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นแสนอร่อย รวมทั้งยังมีอาหารอื่นๆ อีกหลากหลายชนิดให้ได้เลือกทานกันอย่างจุใจ

 • พักผ่อนกับ: แช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็น

  การแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันเรียวกังหลายๆ แห่งในญี่ปุ่นได้ใช้วิธีนี้ในการเรียกลูกค้า ด้วยการจำลองรูปแบบของบ่อน้ำพุร้อนหลากหลายแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ทั้งแบบใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้ผู้แช่ได้ดื่มด่ำกับป่าเขา น้ำตก รวมทั้งแบบโบราณ โดยจำลองสถาปัตยกรรมเก่าๆ สไตล์ญี่ปุ่นก็มี เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่น้ำร้อนนั้นนอกจากจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยังทำให้ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้วย

 • 3 Day
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่: หมู่บ้านอะซะฮิคะวะราเมน

  หมู่บ้านอะซะฮิคะวะราเมนตั้งอยู่ในเมืองอะซะฮิคะวะ เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจำนวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บ้านราเมนขึ้นในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซะฮิคะวะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนั้นภายในบริเวณหมู่บ้านยังมีศูนย์การค้า และศาลเจ้าเพื่อให้คู่รักมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่ร้อนแรงเหมือนน้ำซุปและยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้า 2 องค์

 • เดินทางสู่: เมืองซัปโปโร

  เมืองซัปโปโรเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ในอดีตช่วงยุคเมจิ ขณะที่เริ่มมีก่อตั้งเกาะฮอกไกโดให้เป็นเขตการปกครองนั้น เมืองซัปโปโรถูกเลือกให้เป็นศูนย์กลางการจัดการและการพัฒนาตามคำแนะนำของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ถนนหนทางของเมืองนี้คล้ายคลึงกับอเมริกา อีกทั้งเมืองแห่งนี้ยังถูกเคยเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1972 ด้วย และในปัจจุบันซัปโปโรก็ได้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะ เพราะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม

 • พาท่านชม: ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า

  ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่าเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 ซึ่งเป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อกอันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกนี้ถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่สมัยผู้ว่าการคนแรกของฮอกไกโด ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่มีการบูรณะใหม่หลังจากที่ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งภายในมีการจัดแสดงห้องทำงาน และนิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องราวของเกาะฮอกไกโด

 • พาท่านผ่านชม: หอนาฬิกาซัปโปโร

  หอนาฬิกาซัปโปโรเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 ตั้งอยู่ถัดจากอาคารว่าการเก่าเมืองฮอกไกโดไปทางทิศตะวันออก และเป็นอีกหนี่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของซัปโปโร ซึ่งในอดีตเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมาก่อน และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีขาว ภายในจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของหอนาฬิกา รวมถึงเรื่องราวของนาฬิการุ่นเดียวกับนาฬิกาที่อยู่บนหอคอย ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

 • พาท่านชม: สวนสาธารณะโอโดริ

  สวนสาธารณะโอโดริตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็นหัวใจหลักของเมือง ด้วยเป็นสวนที่แบ่งเมืองออกเป็นเขตเหนือและใต้ และมีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสำหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ น้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆ ของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: ถนนสายโรแมนติกแห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด

  ถนนสายโรแมนติกแห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด กิงโกะอเวนิว (Ginkgo Avenue) หรือ ถนนต้นแปะก๊วยบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย มีต้นกิงโกะประมาณ 70 ต้น ขนานกันไปตามถนนที่ทอดยาวประมาณ 380 เมตร กิงโกะ หรือแปะก๊วย เป็นต้นไม้ยืนต้นโบราณ เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่อายุเก่าแก่ที่สุดในโลกมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ซึ่งท่านจะเห็นความสวยงามของใบแปะก๊วยที่มีสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านซูซูกิโนะ

  ย่านซูซูกิโนะตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี้

 • อิสระช้อปปิ้ง: ถนนทานุกิโคจิ

  ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารทะเลปู 3 ชนิด

 • APA HOTEL&RESORT SAPPORO OR NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่: ตลาดปลานิโจ

  “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน

 • เดินทางสู่: โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ

  โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซึ่งภายในระกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอันมีชื่อเสียง โดยอาคารซึ่งเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม โดยจำลองโรงงานและขั้นตอนการผลิตมาไว้ที่นี่ นอกจากนั้นยังสามารถชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ที่ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ที่นี่ แถมยังทดลองทำคุกกี้ได้เองด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: เมืองโอตารุ

  เมืองโอตารุตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ทั้งยังเป็นเมืองท่าหลักของอ่าวอิชิคะริ เนื่องจากเมืองแห่งนี้จะหันหน้าออกสู่อ่าวอิชิคะริ ส่วนด้านหลังของเมืองนั้นถูกโอบล้อมด้วยภูเขาถึง 3 ด้านด้วยกัน จากนั้นจึงเป็นทางลาดเอียงลงสู่ทะเล จึงทำให้บ้านเรือนที่นี่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามไหล่เขา และทำให้ที่นี่กลายแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพราะนอกจากจะมีทิวทัศน์อันงดงาม ที่นี่ยังเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ มีพื้นที่สำหรับเล่นสกีอันมีชื่อเสียง และยังมีน้ำพุร้อนให้แช่อีกหลายแห่งด้วย

 • นำท่านชม: คลองโอตารุ

  คลองโอตารุเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเลเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก

 • อิสระช้อปปิ้ง: ถนนซาไกมาจิ

  ถนนซาไกมาจิเป็นถนนเก่าแก่ที่มีอายุกว่าสองร้อยปี โดยปัจจุบันสองข้างทางของถนนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณ รวมถึงร้านขายเครื่องแก้ว และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วในแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งแก้วน้ำ แจกัน ถ้วยชาม พวงกุญแจ ตะเกียง เป็นต้น นอกจากนั้นถนนซาไกมาจิยังเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ที่ถูกปรุงรสได้อย่างถึงเครื่อง และนั่นก็ทำให้ถนนเส้นนี้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองวาตารุที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นอย่างที่สุด

 • อิสระช้อปปิ้ง: อิออนพลาซ่า

  อิออนพลาซ่าเป็นศูนย์ค้าปลีก และมีสินค้าหลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยภายในห้างอิออนนั้นประกอบไปด้วยส่วนของดีพาร์ทเมนท์สโตร์ซึ่งก็คือห้างจัสโก้ และส่วนที่เป็นพลาซ่าหรือร้านค้าย่อย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่สะดวกและราคาไม่แพงมากนัก

 • JOZANKEI VIEW HOTEL OR KIRORO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • พักผ่อนกับ: แช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็น

  การแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันเรียวกังหลายๆ แห่งในญี่ปุ่นได้ใช้วิธีนี้ในการเรียกลูกค้า ด้วยการจำลองรูปแบบของบ่อน้ำพุร้อนหลากหลายแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ทั้งแบบใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้ผู้แช่ได้ดื่มด่ำกับป่าเขา น้ำตก รวมทั้งแบบโบราณ โดยจำลองสถาปัตยกรรมเก่าๆ สไตล์ญี่ปุ่นก็มี เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่น้ำร้อนนั้นนอกจากจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยังทำให้ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้วย

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ

 • นำท่านผ่านชม: เขาโยเทอิ

  โยเทอิ เทือกเขาที่มีความสูงถึง 1,898 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีรูปร่างคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิ จึงได้รับสมญานามว่าเป็น ภูเขาไฟฟูจิ แห่งเมืองฮอกไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโอตารุ เป็นภูเขาไฟที่เกิดการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อ 6,000 ปีมาแล้ว โดยเทือกเขาแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของกีฬาปีนเขาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดอีกด้วย

 • นำท่านสู่: ทะเลสาบโทยะ

  ทะเลสาบโทยะหรือโทยะโกะตั้งอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทั้งยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคน เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยงที่สวยงาม ด้วยวิวทิวทัศน์ของภูเขาโยะเทอิซัง และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณใกล้ๆ ทะเลสาบนั้นก็มีทั้งน้ำพุร้อนกลางแจ้งและถนนคนเดินอันมีร้านขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง โดยช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดก็คือในช่วงเทศกาลดอกไม้ไฟ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีรอบทะเลสาบโทยะ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: เมืองโนโบริเบ็ทซึ

  โนโบริเบ็ทซึ (Noboribetsu) เป็นเมืองขนาดกำลังพอดี ตั้งอยู่บนเขาสูง 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya มีสถานี Noboribetsu เป็นศูนย์กลางและสถานีหลักอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นทางการเดินทางจาก Sapporo ไปยังเมือง Hakodate และอยู่ใกล้ทะเลสาบ Toya จึงมักเป็นสถานที่แวะระหว่างทางของบรรดานักท่องเที่ยวที่่ต้องการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศของเรียวกังและน้ำพุร้อนจากธรรมชาติโดยตรง

 • นำท่านชม: หุบเขานรกจิโกกุดานิ

  หุบเขานรกจิโกกุดานิเป็นหุบเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะหรือลิงภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกว่า 200 ตัว ตั้งอยู่ในบริเวณหุบเขาแห่งแม่น้ำโยโคยุ อันเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากที่ราบสูงชิงะโดยมีต้นน้ำจากน้ำพุร้อนชิบุ-ยุดานากะ ซึ่งเหตุที่หุบเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าหุบเขานรกก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างโหดร้าย คือมีหิมะปกคลุมยาวนานถึง 1 ใน 3 ของปี อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโขดหินขรุขระและมีน้ำพุร้อนพุ่งออกมาจากพื้นดินอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

 • อิสระช้อปปิ้ง: มิตซุย เอ้าท์เลท พาร์ค คิซะระซุ

  มิตซุย เอ้าท์เลท พาร์ค คิซะระซุ คือแหล่งรวมร้านค้าที่มีชื่อเสียงรวมทั้งสินค้าแบรนด์ดังทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 171 ร้านค้า ซึ่งร้านค้าทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ภายใต้อาคารหนึ่งหลังคา นอกจากนั้นยังมีสินค้าประเภทกีฬากลางแจ้ง รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ที่มีส่วนลดมากมายถึง 30-50% ท่ามกลางพื้นที่ที่มองเห็นทะเลได้อย่างชัดเจน ทั้งยังปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบไม้อันเขียวชอุ่ม จึงทำให้เหล่านักช้อปได้เพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงามและประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่ง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)

 • AIR TERMINAL HOTEL OR GRAND TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่: สนามบินชิโตเซ่

 • 10.30 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG671

 • 15.30 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 23/5/25589)
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือนวงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
 • การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ
 • กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่สำรองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
ไปด้านบนสุด