Loading...
ทัวร์ญี่ปุ่น

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH161138

ทัวร์ญี่ปุ่น นิคโก้ ชมศาลเจ้าโทโชกุ ฟุกุชิมะ เซนได โตเกียว 6วัน 3คืน บิน Thai Airways

ราคาเริ่มต้นที่:

42,900 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ต.ค.
12-17 / 19-24
พ.ย.
1-6 / 3-8
 • เที่ยว:  นิคโก้-นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ ชมวิวทะเลสาบชูเซ็นจิชมทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน-ชมทุ่งดอกโคเชีย-ทุ่งดอกคอสมอสศาลเจ้าโทโชกุ-ชมน้ำตกเคกอน-ผ่านชมสะพานชินเคียววัดอาซากุสะ + ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-เมืองเซนได-เมืองมัตสึชิมะวัดโกไดโดะ-ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ-เมืองฟุกุชิมะหุบเขานารุโกะ-บันไดอะซุมะ สกายไลน์-ทะเลสาบโกะชิคินุมะ                           หมู่บ้านโออุจิ จูกุ-โตรกผาโทโน เฮทสึริ                       
 • ช้อป: ย่านดัง ชินจูกุ, อิจิบันโจ
 • 1 Day
 • 19.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 22.10น.

  เดินทางสู่: ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

 • 2 Day
 • 06.20 น.

  เดินทางถึง: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ในอดีตสนามบินแห่งนี้เคยใช้ชื่อว่า New Tokyo International Airport จนกระทั่งปี 2004 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะถึงแม้ว่าสนามบินแห่งนี้จะให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกโตเกียวเป็นหลัก แต่ตัวสนามบินกลับไม่ได้ตั้งอยู่ในโตเกียว ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อตามแหล่งที่ตั้งนั่นเอง

 • นำท่านสู่: ฮิตาชิซีไซด์ พาร์ค

  ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) แห่งเมืองฮิตาชินากะ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอิบะระกิ (Ibaraki) ประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนดอกไม้ซึ่งตั้งอยู่บน เนินเขาโคเชีย คือ ต้นโคเชีย หรือ ต้นฮะฮะกิงิ เป็นไม้พุ่มชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถเปลี่ยนสีได้ 3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเป็นสีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุ่มไม้จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ต่อมากลายเป็นสีเหลือง จนเข้าฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เมื่อแห้งสามารถนำมามัดรวมเป็นไม้กวาดได้ สวยอัศจรรย์มาก

 • นำท่านชม: ทุ่งดอกโคเชีย

  ทุ่งดอกโคเชีย (Kochia) เป็นไม้พุ่มชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถเปลี่ยนสีได้ 3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเป็นสีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุ่มไม้จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ต่อมากลายเป็นสีเหลือง จนเข้าฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เมื่อแห้งสามารถนำมามัดรวมเป็นไม้กวาดได้ สวยอัศจรรย์แถมมีประโยชน์

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เซนได

  ได้รับการขนานนามว่า 'เมืองแห่งต้นไม้' เนื่องจากเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงการผสมผสานระหว่างธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญไม่ต่างอะไรกับกรุงโตเกียว แต่มีขนาดพื้นที่กว้างกว่า ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เชิญเที่ยวชมถนนโจเซนจิ-โดริย่านเมืองเก่า,เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งจุใจที่อิจิบังโจ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง,นมัสการกราบไหว้รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์สูง รวมทั้งเทพเจ้าอื่นๆ และชมวิวทิวทัศน์สวยงามของเมืองเซนได

 • นำท่านสู่: ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุ

  ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุ(Osaki Hachimangu Shrine) ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในปี 1607 เพื่อบูชาเทพฮาจิมังซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามของชินโตผู้พิทักษ์ประจำเมือง ศาลเจ้าได้รับการบูรณะ และโครงสร้างอาคารเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสไตล์สถาปัตยกรรมของดาเตะ อาคารหลักประกอบด้วยหอฮอนเดน และหอไฮเดน เชื่อมต่อภายใต้หลังคาเดียวกัน ซึ่งหลังคารเคลือบสีดำ ทองคำเปลว และสีสันสดใส เครื่องรางเพื่อความโชคดีโอมิคุจิ(omikuji) บางชิ้นก็เป็นสีดำเพื่อเป็นที่ระลึกถึงศาลเจ้าที่มีหลังคาสีดำโดดเด่น

 • อิสระช้อปปิ้ง: อิจิบังโจ

  ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของเมืองเซนได นั่นคือ 'อิจิบังโจ' เป็นแหล่งช้อปปิ้งในล่ม มีหลังคาตลอดแนว อยู่ติดกับสถานีรถไฟเซนไดและห้าง Loft ย่านนี้ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้น มีร้านค้าต่างๆ มากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า ที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อสินค้าน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่น อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้าน 100 เยน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 • พักที่ SENDAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองมัตสึชิม่า

  เมืองมัตสึชิม่า ตั้งอยู่ใจกลางของจังหวัดมิยากิ เป็นเมืองปากอ่าวที่ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 260 เกาะที่ช่วยสร้างสรรค์ทัศนียภาพอันงดงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ให้กับเมืองแห่งนี้จนได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับคะแนน 3 ดาวจาก มิชลิน ไกด์บุ๊ค อีกด้วย นอกจากนี้ที่เมือง มัตสึชิม่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น วัดซุยกันจิ ที่ถือว่าเป็นวัดแบบเซนที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งของภูมิภาคโทโฮคุ

 • นำท่านสู่: ศาลเจ้าโกะไดโด

  วัดโกไดโด ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆบริเวณท่าเรือ ใกล้กับชายฝั่งของเกาะฮอนชู มีสะพานสีแดงอันเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างตัววัด และเกาะฮอนชู โดยวัดโกไดโด ถือเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ Momoyama ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ ซึ่งได้รับการบูรณะเมื่อปี ค.ศ. 1604 มีรูปปั้นแกะสลัก 12 นักกษัตริย์ตามปฏิทินจัทรคติประดับอยู่ภายในบริเวณวัด รวมทั้งยังมีรูปปั้นของเทพ 5 องค์ที่จะมีการนำมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุกๆ 33 ปี

 • นำท่านล่องเรือ: ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า

  อ่าวที่ได้รับการยกย่องว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น นำท่านล่องเรือเพื่อชมความงดงามของหมู่เกาะกว่า 260 เกาะ ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน อันเกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเลี้ยงหอยนางรมคุณภาพ รวมทั้งได้สนุกสนานไปกับการให้อาหารนกนางนวลที่คอยบินโฉบมากินอาหารจากมือของท่าน นอกจากนี้นำท่านชมวัดโกะไดโด งานสถาปัตยกรรมโมโมยามะที่เก่าแก่ที่สุดในเซนได และชมวัดซุยกังจิ ซึ่งเป็นวัดประจำท่านดาเตะ มาซามุเนะ ฮีโร่ประจำถิ่น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: หุบเขานารูโกะ

  หุบเขานารูโกะ(Naruko Gorge) เป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ นับว่าเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นิยมมากที่สุดของภูมิภาคเลยทีเดียว หุบเขาแห่งนี้กินพื้นที่ยาว 2 กิโลเมตรจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก จุดชมธรรมชาติที่ดีที่สุดคือบริเวณศาลา Narukokyo Resthouse เรื่อยไปทางทิศตะวันตกของหุบเขา ทัศนียภาพที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งคือสะพานโอฟุคาซาว่า(Ofukazawa Bridge) ที่มองเห็นได้จากดาดฟ้าจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ข้างศาลานารุโกะเคียว

 • นำท่านชม: บันได อาซุมะ สกายไลน์

  บันได อาซุมะ สกายไลน์ (Bandai-Azuma Skyline) เป็นชื่อถนนเส้นทางพิเศษ ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เป็นเส้นทางที่เหมาะกับการขับรถชมใบไม้แดงเป็นอย่างยิ่ง สูงจากระดับน้ำทะเล 1500 ม. และมีความยาวทั้งสิ้น 29 กม. เชื่อมระหว่างแหล่งน้ำพุร้อนทากายุ ในเมืองฟุกุชิมะกับเส้นทางขึ้นภูเขาทสึจิยุ จากจุดชมวิวอาซุมะฮักเก มองลงมาจะเห็นป่าใบไม้แดงที่แสนงดงาม ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว จากทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก เดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ น้ำพุร้อนที่อยู่ในละแวกนั้น ยังมี

 • นำท่านชม: หนองน้ำโกะชิคินุมะ

  หนองน้ำโกะชิคินุมะ (Goshiki numa) ที่ตั้งอยู่ที่อุระบันไดบนตีนเขาบันไดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหลายโทนสีที่นี้มีชื่อทางการว่า หมู่ทะเลสาบหนองน้ำโกะชิคินุมะ เพราะประกอบด้วยหนองน้ำมากมาย เช่น หนองน้ำบิดามงนุมะ,หนองน้ำอากะนุมะ และหนองน้ำมิโดรินุมะ ในเวลาที่อากาศแจ่มใส อาจมองเห็นถึงภูเขนบันได สามารถสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้ที่นี่ที่อุนะบันได จะสามารถชื่นชมกับพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูทั้งสี่ช่วงตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อนจะสามารถชมทุ่งดอกเดย์ลิลลี่ได้

 • พักที่ URABANDAI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับ: แช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็น

  การแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันเรียวกังหลายๆ แห่งในญี่ปุ่นได้ใช้วิธีนี้ในการเรียกลูกค้า ด้วยการจำลองรูปแบบของบ่อน้ำพุร้อนหลากหลายแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ทั้งแบบใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้ผู้แช่ได้ดื่มด่ำกับป่าเขา น้ำตก รวมทั้งแบบโบราณ โดยจำลองสถาปัตยกรรมเก่าๆ สไตล์ญี่ปุ่นก็มี เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่น้ำร้อนนั้นนอกจากจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยังทำให้ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้วย

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านสู่: หมู่บ้านโออุจิ จูกุ

  หมู่บ้านโออุจิ จูกุ(Ouchi Juku)หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักมากมายในหมู่บ้านแห่งนี้

 • นำท่านชม: โทโน เฮทสึริ

  โทโน เฮทสึริ ผาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม การผุ กร่อนของหินทำให้เกิดรูปทรงและลวดลายที่สวยงาม และยังมีสะพานแขวนที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำทำให้สามารถชมความงดงามของผาหินนี้ได้อย่างใกล้ชิด จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมาชมความงดงามของหน้าผานี้ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง นิกโก้

  เมืองนิกโก้… เป็นเมืองเก่าเล็ก ยุคเอโดะ (Edo) ที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมไว้ได้ดี จนมีการโปรโมทการท่องเที่ยวว่า Nikko is Japan ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัดโทะจิงิ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองหน้าด่านของโตเกียว รุ่งเรืองในสมัยโชกุนโตกุกาว่า เพราะนิกโก้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของญี่ปุ่น มีธรรมชาติสวยงามและมีโบราณสถานที่อยู่ใน UNESCO World Heritage List

 • นำท่านเดินทางสู่: ศาลเจ้าโทโชกุ

  ศาลเจ้าโทโชกุเป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโกทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่

 • นำท่านผ่านชม: สะพานชินเคียว

  สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) คือสะพานศักดิ์สิทธิ์ เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้นจะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่างๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ส้ม สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราวกับภาพวาด นอกจากนี้สะพานชินเคียวยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

 • พักที่ KINUGAWA PLAZA HOTEL OR KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับ: แช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็น

  การแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันเรียวกังหลายๆ แห่งในญี่ปุ่นได้ใช้วิธีนี้ในการเรียกลูกค้า ด้วยการจำลองรูปแบบของบ่อน้ำพุร้อนหลากหลายแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ทั้งแบบใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้ผู้แช่ได้ดื่มด่ำกับป่าเขา น้ำตก รวมทั้งแบบโบราณ โดยจำลองสถาปัตยกรรมเก่าๆ สไตล์ญี่ปุ่นก็มี เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่น้ำร้อนนั้นนอกจากจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยังทำให้ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้วย

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านนั่งกระเช้าอะเคจิไดระชมวิว: ทะเลสาบซูเซนจิ

  ทะเลสาบซูเซนจิ เป็นทะเลสาบที่ก่อตัวจาการระเบิดของหินภูเขาไฟตั้งอยู่ทางเชิงภูเขาไฟนันไต น้ำในทะเลแห่งนี้สวยงามเป็นสีฟ้าคราม ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานตากอากาศมากมาย และยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของน้ำตกเคง่อนอีกด้วย นำท่านชมความงดงามของ น้ำตกเคง่อน ที่มีความสูงถึง 97 เมตร และมีทั้งหมด 12 ชั้น ทั้งยังเป็น 1 ใน 3 ของน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นท่านสามารถลงลิฟต์สัมผัสความงามของหุบเขาเบื้องล่างได้อย่างใกล้ชิด

 • นำท่านผ่านชม: น้ำตกเคกอน

  น้ำตกเคกอน ...เป็นหนึ่งในสามน้ำตกมีชื่อของญี่ปุ่น น้ำตกที่มีความสูงถึง 100 เมตร ไหลมาจากน้ำในทะเลสาบชูเซนจิ และแม่น้ำ Daiya River เข้าไว้ด้วยกัน จุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องที่ยวสามารถซึมซับภาพกระแสน้ำขนาดมหึมาที่ตกลงมาตรงหน้า และละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ท่านสามารถชมความงามในระยะใกล้โดยใช้ลิฟท์ลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง สู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” ซึ่งเป็นการก่อตัวจากหินละลายซึ่งระเบิดมาจากภูเขาไฟนันไต ปัจจุบันป็นที่ตั้งของสถานที่พักตากอากาศมากมาย

 • อิสระช้อปปิ้ง: ซาโนะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท

  ซาโนะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท(Sano Premium Outlets) สวรรค์ของนักช้อปยอดนิยมในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มองหาสินค้าคุณภาพสูงในราคาต่ำ ที่นี่มีสินค้าลดราคา 25%-65% ตลอดปี มีร้านค้าถึง 180 ร้าน มีร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงทั้งในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศที่มีพร้อมตั้งแต่ราคาลดพิเศษไปจนถึงความหรูหราเช่น Gap,Banana Republic,G-Shock,Nike, Beams,Ships,Michael Kors และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารนานาชนิด รวมทั้งร้านอาหารที่เป็นสาขาจากต่างประเทศเช่น California Pizza Kitchen เป็นต้น

 • กลางวัน-ค่ำ

  อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 • นำท่านเดินทางสู่: มหานครโตเกียว

  มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ปุ่น และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพีเรียลอีกด้วย ซึ่งในอดีตโตเกียวนั้นถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ แต่ภายหลังเมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี 1868 จึงถูกเปลี่ยนชื่อว่าโตเกียว หรือเมืองหลวงทางตะวันออกนั่นเอง

 • อิสระช้อปปิ้ง: ชินจูกุ

  ชินจูกุถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ด้วย ที่สำคัญสถานีรถไฟชินจูกุยังได้ชื่อว่าเป็นสถานีที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ด้วยผู้คนที่กระจุกตัวอยู่ ณ บริเวณนี้ถึงวันละ 3,000,000 คนเลยทีเดียว

 • นำท่านเดินทางสู่: สนามบินฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ

 • 6 Day
 • 00.20 น.

  เดินทางกลับสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

 • 04.50 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 1/6/2559)
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือนวงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
 • การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ
 • กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่สำรองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
ไปด้านบนสุด