Loading...
ทัวร์มาเลเซีย

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH160708

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ Universal Studio 4วัน 3คืน บินThai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: ปุตราจายา-เก็นติ้ง ไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์-TWIN TOWERมะละกา-ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์-เมอไลอ้อนมารีน่า เบย์ แซนด์-วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์UNIVERSAL STUDIO
 • ช้อป: ออร์ชาร์ด-มารีน่า เบย์แซนด์ 
 • กิน: ข้าวมันไก่ BOONTONGKEE + BAK KUD TEH ร้านต้นตำรับ
 • 1 Day
 • 06.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 09.00 น.

  ออกทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415

 • 12.10 น.

  เดินทางถึง:สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ KLIA

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: เมือง ปุตราจายา

  ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

 • นำท่านชม: มัสยิดสีชมพู

  ทำเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่างๆ เชิญสัมผัสความอลังการของทำเนียบรัฐบาลสีชมพู

 • เดินทางสู่: เก็นติ้ง ไฮแลนด์

  เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต ให้ได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง หรือช้อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว)

 • ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY)

 • พักโรงแรม FIRST WORLD

 • ค่ำ

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 • ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้

 • สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติในโรงแรม

 • เดินทางสู่: กรุงกัวลาลัมเปอร์

  กัวลาลัมเปอร์...เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย หรือ รู้จักในนามของ KL เป็นศูนย์กลางทุกสิ่งอันสำหรับมาเลเซีย ทั้งหน่วยงานราชการ ธุรกิจ คมนาคม แฟชั่น วัฒนธรรม ศิลปะ และประวัติศาสตร์ มีประชากร 2 ล้านคนเศษ มีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น มาเลย์ จีน ยุโรป อินเดีย ทำให้มาเลเซียมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว อันถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง

 • แวะถ่ายรูป: ตึกเปโตรนาส กัวลาลัมเปอร์

  ตึกเปโตรนาส หรือ ตึกแฝด หนึ่งในสถาปัตยกรรมสวยงาม โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ อันเป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซียยุคใหม่ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง มีสวนสาธารณะ และส่วนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ภายในประกอบด้วยสำนักงาน ห้องประชุม ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปะ สำหรับจุดชมวิวนั้น อยู่บนชั้น 42 ต้องรับบัตรคิวในการเข้าชมที่มีจำนวนจำกัดเพียงวันละ 1,000 รายเท่านั้น เชิญถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลกถึง 452 เมตร..

 • แวะชม : มัสยิดอาเหม็ด

 • แวะถ่ายรูป: อนุสาวรีย์ทหารอาสา

  เชิญเยี่ยมชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ "อนุสาวรีย์ทหารอาสา Tugu Negara" เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ

 • นำท่านชม: พระราชวังอิสตานา เนการ่า

  พระราชวังแห่งชาติและเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง เป็นสถานท่องเที่ยวยอดฮิต เป็นที่สนใจของบรรดานักท่องเที่ยวไม่น้อย ต่างถ่ายภาพคู่กับทหารรักษาพระองค์โดยใส่ชุดประจำชาติ วิวรอบๆ โดยบริเวณรอบๆ นี้ ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หรือ หอนาฬิกา และเสาธงที่สูงถึง 100 เมตร เป็นที่ที่ชาวมาเลเซียภูมิใจมากคือ เป็นสถานที่ที่ธง Union Jack ของอังกฤษถูกลดลงจากเสาและได้นำธงชาติมาเลเซียเชิญขึ้นเสาเป็นครั้งแรก

 • ผ่านชม: อาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด

  สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมูริส ผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ออกแบบโดย AC Norman สร้างขึ้นในปีคศ1894 เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารอาณานิคมในสมัยการปกครองของอังกฤษ โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาและยอดโดมที่มีความสูงถึง40ม ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิ๊กเบนของมาเลเซีย” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารนี้เมื่อปีคศ1897 ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ยามค่ำคืนไฟเปิดสว่างไสว สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

 • เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่นเครื่องยาจีนบักกุดแต๋ ขนมเปี๊ยะ กาแฟไวท์คอฟฟี่ ชาเต๊ะตาเระ และของฝากของที่ระลึก

 • นำท่านสู่ :ร้านนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อนาพิกา น้ำหอม แควนตั้ม เครื่องประดับต่างๆในราคาปลอดภาษี

 • เที่ยง

  ณ ภัตตาคาร SUN FONG BUK KUT TEH ชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ

 • นำท่านชม: ดัทช์สแควร์

  จัตุรัส ดัชช์ หรือ ดัทช์สแควร์ เป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ตั้งแต่สมัยมะละกา ปกครองโดยฮอลแลนด์ สิ่งก่อสร้างย่านนี้ทาด้วยสีแดง อดีตเป็นย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดาในรัฐมะละกา ซึ่งเป็นเมืองมรกดกโลกทางวัฒนธรรมและเมืองท่าสำคัญของมาเลเซีย อาคารในย่านนี่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดัตช์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและที่พักของผู้ปกครองชาวฮอลันดา ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยา ที่แสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาของรัฐมะละกา มีสถานที่สำคัญได้แก่ โบสถ์คริสมะละกา,น้ำพุหน้าโบสถ์,หอนาฬิกาสีแดง

 • นำท่านชม: วิหารเซนต์ปอล

  โบสถ์เก่าสร้างอยู่บนเนินเขาใกล้กับ จตุรัส ดัทช์ สร้างขึ้นโดยคณะบาทหลวงจากโปรตุเกส ในปี ค.ศ.1521 ตอนแรกนั้นเป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาได้ขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อมาฮอลันดาเข้ามาปกครองมะละกา จึงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็น วิหารเซนต์ปอล และใช้งานโบสถ์แห่งนี้เป็นเวลา 112 ปี จนกระทั่งโบสถ์คริสต์สีแดง ตรง จตุรัส ดัทช์ จึงไปใช้โบสถ์ของตัวเอง ที่เนินเขาโบสถ์ เซนปอล สามารถมองได้ไกลถึงทะเล ช่องแคบมะละกา ทัศนียภาพของเมืองมะละกาทั้งหมด รวมถึงทะเลมะละกา ประเทศมาเลเซีย

 • อำลาเมืองมะละกา สู่ด่านยะโฮบาร์รู

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักโรงแรม JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านข้ามแดนมาเลเซีย เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์

 • ชมเมืองสิงคโปร์

 • ถ่ายรูปคู่: เมอร์ไลออน

  รูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ตั้งเด่นเป็นสง่าและพ่นน้ำออกจากปากอยู่ตลอดเวลา มีทัศนียภาพสายงาม ถูกสร้างและออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว ต่อมาได้กลายเป็นเครื่องหมายของเมืองสิงคโปร์ไปโดยปริยาย สิงคโปร์คือสิงโตทะเล รูปปั้นรูปสิงโตสร้างเมื่อปีคศ1972สมัยที่นายลีกวนยู เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งสิงคโปร์นั้นแต่เดิมมีชื่อว่า "สิงกะปุระ" มีความหมายว่า "เมืองสิงโต" หรือ "เกาะสิงโต" หากมาเยือนเมืองสิงคโปร์แล้วไม่ได้มาถ่ายรูปกับ Merlion ถือว่ายังมาไม่ถึงสิงคโปร์

 • ผ่านชม Old Parliament House : อาคารรัฐสภาแห่งชาติสิงคโปร์

  อาคารรัฐสภาหลังเก่า ออกแบบและสร้างขึ้นโดยจอร์จ โคลแมน เพื่อเป็นคฤหาสน์ของยุคล่าอาณานิคมในปี1827 เป็นอาคารของรัฐเก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น"เดอะอาร์ตเฮาส์" อดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย อาคารหลังนี้เป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การฉายฟิล์ม การแสดงตลก และโรงหนังทันสมัยและนักศิลปะระดับโลก มีรูปปั้นช้างที่ทำจากบรอนซ์เป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้าร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี1871 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับสิงคโปร์ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์

 • เก็บภาพความประทับใจกับ : Elephant Statue

 • เที่ยง

  ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง

 • นำท่านชม: มารีน่า เบย์ แซนด์ส สิงคโปร์

  รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบด้วยห้องพักกว่า 2,561 ห้อง มีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park อยู่ชั้นที่57 ของโรงแรม(ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละประมาณ 20เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์)เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกายพาร์ค ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูง 200ม.ตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250ต้นและไม้ประดับอีก 650ต้น,ร้านอาหารหรูหรา รวมถึง The Sky on57,มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน เกมการพนันทุกรูปแบบ,ร้านค้าปลีก,ภัตตาคาร,สินค้ายี่ห้อดังๆ

 • ไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD)

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านออร์ชาร์ด

  แหล่งช็อปปิ้งมีชื่อเสียงของชาวสิงคโปร์และเป็นถนนที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั่วโลก เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า และโรงแรมชั้นดีตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งถนน รวมทั้งร้านค้ามากมาย ตั้งแต่หัวถนนจรดปลายถนน และมีต้นไม้ขนาดใหญ่ปลูกอยู่ตลอดเส้นทางของถนนชาวสิงคโปร์ถือว่าย่านนี้ คือย่าน City Center ของประเทศ เชิญช้อปปิ้งอิสระตามบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ พบกับสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมชื่อดัง รุ่นใหม่ล่าสุดจะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้าเหล่านี้ มีตั้งแต่ราคาแพงหรูเริศ จนถึงราคาย่อมเยา

 • ค่ำ

  อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

 • พักโรงแรม Quality / Ibis Hotel หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์

  ไชน่าทาวน์..ศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของผู้อพยพชาวจีนในสิงคโปร์ สิงคโปร์มีประชากรที่เป็นคนจีนอยู่อาศัยกว่า 70% ของประชากรทังหมด อาจเรียกว่าเป็นประเทศของคนจีน เชิญชมความงามของอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ได้ในย่านนี้ มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนชาวจีน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีร้านค้ามากมาย เลือกซื้อสินค้าราคาถูก จำหน่ายทั้งป้ายอักษรลายมือพู่กันจีน สมุนไพรและรังนกในร้านยาจีน จากนั้นไปนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ ของสิงคโปร์

 • นำท่านชม: วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์

  วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในไชน่าทาวน์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมในแบบยุคราชวงศ์ถัง ด้วยเงิน 62 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จประมาณ 2 ปี ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระทนต์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถูกพบในปี 1980 หลังการถล่มของสถูปแห่งหนึ่งในประเทศพม่า ในวัดยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนานิกายมหายาน วัดแห่งนี้ได้รับความเคารพจากชาวพุทธในสิงคโปร์มาก มีผู้มาปฏิบัติธรรมกันมากมาย

 • นำท่านเดินทางสู่: (รวมค่าบัตร) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์

  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคที่ได้สัมผัสกับภาพยนต์จากฮอลลีวู๊ด อีกทั้งรายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพักกว่า1,800ห้อง เชิญเยื่ยมชมโรงแรมหรูระดับ6ดาว,พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา,เที่ยวชมกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ,ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล เพลินเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ เปิดบริการตลอด24ชั่วโมง

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

 • สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข้า 34 SGD หรือ 850 บาท)

 • (ไม่รวมค่าเข้า 34 SGD หรือ 850 บาท)

 • ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

 • 17.00 น.

  นำท่านสู่ สนามบินชางกี ของสิงคโปร์

 • 20.40 น.

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 410

 • 22.00 น.

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทำไว้
 • ค่าสัมภาระสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถที่มาเลเซีย 30 RM. /ท่าน ตลอดทริป
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถที่สิงคโปร์ 10 SGD/ท่าน ตลอดทริปยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม 3บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป
ไปด้านบนสุด