Loading...
ทัวร์มาเลเซีย

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH160711

ทัวร์มาเลเซีย ปุตราจายา เก็นติ้งไฮแลนด์ ถ้ำบาตู กัวลาลัมเปอร์ 3วัน 2คืน บิน Malindo Air

ราคาเริ่มต้นที่:

8,999 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

พ.ค.
26-28
มิ.ย.
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ก.ค.
ก.ค.
1-3 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 21-23 / 28-30
ส.ค.
4-6 / 12-14 / 18-20 / 25-27
ก.ย.
1-3 / 8-10 / 16-18 / 22-24 / 29-1 ต.ค.
ต.ค.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 21-23 / 27-29
พ.ย.
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26
ธ.ค.
2-4
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (5)
 • เที่ยว: กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-มัสยิดสีชมพูมะละกา-เดินเล่น Jonker Street ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้าสัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน,เล่นสวนสนุก 
 • ช้อป: BUKIT BINTANG
 • พัก: เก็นติ้ง 1 คืน // มะละกา 1 คืน
 • 1 Day
 • 06.00 น.

  คณะพร้อมกันที่: สนามบินดอนเมือง

 • 09.05 น.

  เดินทางสู่: กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเที่ยวบินที่ OD525

 • 12.15 น.

  ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์

 • เดินทางสู่: เมือง ปุตราจายา

  ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

 • นำท่านชม: มัสยิดสีชมพู

  ทำเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่างๆ เชิญสัมผัสความอลังการของทำเนียบรัฐบาลสีชมพู

 • เดินทางสู่: เก็นติ้ง ไฮแลนด์

  เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต ให้ได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง หรือช้อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว)

 • ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY)

 • พักโรงแรม FIRST WORLD

 • ค่ำ

  อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

 • 2 Day
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • เดินทางสู่: วัดถ้ำบาตู

  ศูนย์รวมชาวฮินดูใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์14-15กม มีถ้ำต่างๆ มากมาย เชิญชมนมัสการรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูองค์ใหญ่ ที่ยืนตระหง่านหน้าทางขึ้น ชาวฮินดูจากที่ต่างๆนิยมเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมาก รวมๆ กับนักท่องเที่ยว แล้วนับหมื่นๆคน/วันเลยทีเดียว และมีงานเทศกาลประจำปีในช่วงเดือนมค-กพ ชาวฮินดูมาถวายทาน,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ร่วมพิธีกรรมตลอดเวลา3วัน พิธีกรรมคล้ายๆกับงาน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่ปัตตานี มีสาวกศรัทธาแก่กล้า นำเหล็กแหลมมาทิ่มตามส่วนต่างๆของร่างกาย

 • เที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: พระราชวังอิสตานา เนการ่า

  พระราชวังแห่งชาติและเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง เป็นสถานท่องเที่ยวยอดฮิต เป็นที่สนใจของบรรดานักท่องเที่ยวไม่น้อย ต่างถ่ายภาพคู่กับทหารรักษาพระองค์โดยใส่ชุดประจำชาติ วิวรอบๆ โดยบริเวณรอบๆ นี้ ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หรือ หอนาฬิกา และเสาธงที่สูงถึง 100 เมตร เป็นที่ที่ชาวมาเลเซียภูมิใจมากคือ เป็นสถานที่ที่ธง Union Jack ของอังกฤษถูกลดลงจากเสาและได้นำธงชาติมาเลเซียเชิญขึ้นเสาเป็นครั้งแรก

 • นำท่านชม: โรงงานผลิตช็อคโกแลตขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย

 • เดินทางสู่: เมือง มะละกา

  เมืองหลวงเก่าแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ที่ยังคงเก็บและรักษาความดั้งเดิมของเมืองไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์อาคารที่เก่าแก่ใน ย่าน Dutch Square หรือ อาณาจักรสีแดง และยังมีรถสามล้อลาก ที่ตกแต่งคล้ายกับขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามที่วิ่งกันขวักไขว่สวยงาม,ย่านดัทซ์แสควร์, โบสถ์เซ็นต์ปอล ป้ อมปื นเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ,ถ่ายรูปกบัสามล้อเมืองมะละกา,สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย วัด CHENG HOON TENG, มัสยิด AL-AZIM MOSQUE

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • อิสระเที่ยวชม: ถนนคนเดินยองเกอร์

  ถนนคนเดินยองเกอร์ (jonker street) คือสวรรค์สำหรับนักสะสมของเก่าและผู้เชี่ยวชาญการต่อรองราคา ที่ถนนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้องานศิลปะโบราณ หรือของเก่าที่มีอายุกว่า 300 ปี รวมถึงสินค้าน่าสะสมมากมายที่มีประวัติและความเป็นมาที่แตกต่างกัน ปัจจุบัน บนถนนเส้นนี้มีร้านขายเครื่องดื่มกาแฟและร้านงานฝีมือมากมาย สร้างบรรยากาศที่ผสมผสานกลิ่นอายของอดีตและยุคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน

 • พักโรงแรม Malacca Legacy / Swan Hotel หรือเทียบเท่า 3*

 • 3 Day
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านชม: ดัทช์สแควร์

  จัตุรัส ดัชช์ หรือ ดัทช์สแควร์ เป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ตั้งแต่สมัยมะละกา ปกครองโดยฮอลแลนด์ สิ่งก่อสร้างย่านนี้ทาด้วยสีแดง อดีตเป็นย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดาในรัฐมะละกา ซึ่งเป็นเมืองมรกดกโลกทางวัฒนธรรมและเมืองท่าสำคัญของมาเลเซีย อาคารในย่านนี่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดัตช์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและที่พักของผู้ปกครองชาวฮอลันดา ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยา ที่แสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาของรัฐมะละกา มีสถานที่สำคัญได้แก่ โบสถ์คริสมะละกา,น้ำพุหน้าโบสถ์,หอนาฬิกาสีแดง

 • นำท่านชม: วิหารเซนต์ปอล

  โบสถ์เก่าสร้างอยู่บนเนินเขาใกล้กับ จตุรัส ดัทช์ สร้างขึ้นโดยคณะบาทหลวงจากโปรตุเกส ในปี ค.ศ.1521 ตอนแรกนั้นเป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาได้ขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อมาฮอลันดาเข้ามาปกครองมะละกา จึงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็น วิหารเซนต์ปอล และใช้งานโบสถ์แห่งนี้เป็นเวลา 112 ปี จนกระทั่งโบสถ์คริสต์สีแดง ตรง จตุรัส ดัทช์ จึงไปใช้โบสถ์ของตัวเอง ที่เนินเขาโบสถ์ เซนปอล สามารถมองได้ไกลถึงทะเล ช่องแคบมะละกา ทัศนียภาพของเมืองมะละกาทั้งหมด รวมถึงทะเลมะละกา ประเทศมาเลเซีย

 • นำท่านชม: ป้อมปืน เอ ฟาร์โมซ่า

  ป้อมเอฟาโมซาตราเครื่องหมายของมะละกา และอาจกล่าวได้ว่า ได้ถูกถ่ายรูปมากที่สุดจากตึกแสตดฮุย สร้างขึ้นเป็นป้อมปราการโดยชาวโปรตุเกสในปี ค.ศ. 1511 สามารถต้านทานความเสียหายจากการบุกรุกของชาวดัทช์ ซึ่งตั้งใจจะทำลายไปแต่ถูกขัดขวางโดยเซอร์สแตมฟอร์ดแร็ฟเพิลส์ในปีค.ศ.1808จึงสามารถรักษาป้อมในสภาพที่เห็นในเวลานี้ไว้ได้

 • เที่ยง

  อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์

 • นำท่านแวะถ่ายรูป: ตึกเปโตรนาส กัวลาลัมเปอร์

  ตึกเปโตรนาส หรือ ตึกแฝด หนึ่งในสถาปัตยกรรมสวยงาม โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ อันเป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซียยุคใหม่ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง มีสวนสาธารณะ และส่วนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ภายในประกอบด้วยสำนักงาน ห้องประชุม ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปะ สำหรับจุดชมวิวนั้น อยู่บนชั้น 42 ต้องรับบัตรคิวในการเข้าชมที่มีจำนวนจำกัดเพียงวันละ 1,000 รายเท่านั้น เชิญถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลกถึง 452 เมตร..

 • นำท่านชม: อนุสาวรีย์ทหารอาสา

  เชิญเยี่ยมชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ "อนุสาวรีย์ทหารอาสา Tugu Negara" เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ

 • นำท่านชม: พระราชวังอิสตานา เนการ่า

  พระราชวังแห่งชาติและเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง เป็นสถานท่องเที่ยวยอดฮิต เป็นที่สนใจของบรรดานักท่องเที่ยวไม่น้อย ต่างถ่ายภาพคู่กับทหารรักษาพระองค์โดยใส่ชุดประจำชาติ วิวรอบๆ โดยบริเวณรอบๆ นี้ ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หรือ หอนาฬิกา และเสาธงที่สูงถึง 100 เมตร เป็นที่ที่ชาวมาเลเซียภูมิใจมากคือ เป็นสถานที่ที่ธง Union Jack ของอังกฤษถูกลดลงจากเสาและได้นำธงชาติมาเลเซียเชิญขึ้นเสาเป็นครั้งแรก

 • นำท่านผ่านชม: อาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด

  สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมูริส ผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ออกแบบโดย AC Norman สร้างขึ้นในปีคศ1894 เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารอาณานิคมในสมัยการปกครองของอังกฤษ โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาและยอดโดมที่มีความสูงถึง40ม ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิ๊กเบนของมาเลเซีย” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารนี้เมื่อปีคศ1897 ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ยามค่ำคืนไฟเปิดสว่างไสว สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

 • ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

 • 17.10 น.

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522

 • 18.20 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย 10 RM/คน/วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอกเงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ไปด้านบนสุด