ค้นหา

Loading...
รหัสทัวร์MUSH161858

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ขอพรพระเทพทันใจ ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

ราคาเริ่มต้นที่:

9,999 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ไปด้านบนสุด