Loading...
ทัวร์นิวซีแลนด์

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163399

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ แอชเบอร์ตัน ไคร้สท์เชิร์ช โรโตรัว อะโกรโดม 9วัน7คืน บิน Thai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว:  ชมเมืองอ็อคแลนด์-หอคอยสกาย ทาวเวอร์-ชมหมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัวอะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารี-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะโอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม-ทะเลสาบวานาก้านั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์
 • กิน: อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารีบาร์บีคิว-อาหารจีน-บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  
 • 1 Day
 • 15.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 15.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 15.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 18.45 น.

  ออกเดินทางสู่: เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 491

 • 18.45 น.

  ออกเดินทางสู่: เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 491

 • 18.45 น.

  ออกเดินทางสู่: เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 491

 • 2 Day
 • 12.05 น.

  เดินทางถึง: เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

 • 12.05 น.

  เดินทางถึง: เมืองโอ๊กแลนด์

  เมืองโอ๊กแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน,โอ๊กแลนด์โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็นต้น

 • 12.05 น.

  เดินทางถึง: เมืองโอ๊กแลนด์

  เมืองโอ๊กแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน,โอ๊กแลนด์โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็นต้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านเที่ยวชม: เมืองโอ๊กแลนด์

  เมืองโอ๊กแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน,โอ๊กแลนด์โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็นต้น

 • นำท่านชม: Arvidsjaur

 • นำท่านชม: Arvidsjaur

 • นำท่านชม: สะพานฮาร์เบอร์ อ็อคแลนด์

  สะพานฮาร์เบอร์ อ็อคแลนด์..สะพานที่ที่ทอดตัวเหนืออ่าวแสนสวย สวนโดเมนพาร์คแอนด์การ์เดนส์ ซึ่งเชื่อมระหว่างอ็อคแลนด์ตอนกลางและอ็อคแลนด์ตอนเหนือ เพื่อข้ามอ่าวมานูเกา ด้วยความยาว 1,020 เมตร สร้างเสร็จในปีค.ศ.1969 สะพานนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอ็อคแลนด์ด้วย เชิญถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ริมอ่าว

 • นำท่านชม: สะพานฮาร์เบอร์ อ็อคแลนด์

  สะพานฮาร์เบอร์ อ็อคแลนด์..สะพานที่ที่ทอดตัวเหนืออ่าวแสนสวย สวนโดเมนพาร์คแอนด์การ์เดนส์ ซึ่งเชื่อมระหว่างอ็อคแลนด์ตอนกลางและอ็อคแลนด์ตอนเหนือ เพื่อข้ามอ่าวมานูเกา ด้วยความยาว 1,020 เมตร สร้างเสร็จในปีค.ศ.1969 สะพานนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอ็อคแลนด์ด้วย เชิญถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ริมอ่าว

 • นำท่านชม: สะพานฮาร์เบอร์ อ็อคแลนด์

  สะพานฮาร์เบอร์ อ็อคแลนด์..สะพานที่ที่ทอดตัวเหนืออ่าวแสนสวย สวนโดเมนพาร์คแอนด์การ์เดนส์ ซึ่งเชื่อมระหว่างอ็อคแลนด์ตอนกลางและอ็อคแลนด์ตอนเหนือ เพื่อข้ามอ่าวมานูเกา ด้วยความยาว 1,020 เมตร สร้างเสร็จในปีค.ศ.1969 สะพานนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอ็อคแลนด์ด้วย เชิญถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ริมอ่าว

 • นำท่านชม: หอคอยสกาย ทาวเวอร์

  หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (sky tower) สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

 • นำท่านชม: หอคอยสกาย ทาวเวอร์

  หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (sky tower) สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

 • นำท่านขึ้นชม: หอคอยสกาย ทาวเวอร์

  หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (sky tower) สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • พักโรงแรม MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

 • พักโรงแรม MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

 • พักโรงแรม MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองมาทามาทา

  หมู่บ้านมาทามาทา เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ชนบทในภูมิภาคไวกาโต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 12,000 คน ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ทำการเกษตรที่เจริญรุ่งเรือง เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีม้าพันธุ์แท้ ที่ได้รับการฝึกอบรม มาทามาทา เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอมาทามา – ไพโก ซึ่งเป็นอำเภอสภาในพื้นที่ชนบท ประกอบด้วย มาริ่วงวิล และ เทอาร์โรฮา นอกจากนี้ มาทามาทา ยังได้รับการเนรมิตให้เป็นหมู่บ้านของพวกฮอบบิท มีทุ่งหญ้าเขียวอชุ่มยาว สวยงามธรรมชาติมาก อากาศดี

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองมาทามาทา

  หมู่บ้านมาทามาทา เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ชนบทในภูมิภาคไวกาโต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 12,000 คน ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ทำการเกษตรที่เจริญรุ่งเรือง เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีม้าพันธุ์แท้ ที่ได้รับการฝึกอบรม มาทามาทา เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอมาทามา – ไพโก ซึ่งเป็นอำเภอสภาในพื้นที่ชนบท ประกอบด้วย มาริ่วงวิล และ เทอาร์โรฮา นอกจากนี้ มาทามาทา ยังได้รับการเนรมิตให้เป็นหมู่บ้านของพวกฮอบบิท มีทุ่งหญ้าเขียวอชุ่มยาว สวยงามธรรมชาติมาก อากาศดี

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองมาทามาทา

  หมู่บ้านมาทามาทา เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ชนบทในภูมิภาคไวกาโต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 12,000 คน ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ทำการเกษตรที่เจริญรุ่งเรือง เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีม้าพันธุ์แท้ ที่ได้รับการฝึกอบรม มาทามาทา เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอมาทามา – ไพโก ซึ่งเป็นอำเภอสภาในพื้นที่ชนบท ประกอบด้วย มาริ่วงวิล และ เทอาร์โรฮา นอกจากนี้ มาทามาทา ยังได้รับการเนรมิตให้เป็นหมู่บ้านของพวกฮอบบิท มีทุ่งหญ้าเขียวอชุ่มยาว สวยงามธรรมชาติมาก อากาศดี

 • นำท่านชม: ฮอบบิตันฟาร์ม

  ฮอบบิตันฟาร์มแห่งนี้เดิมทีเป็นไร่ของครอบครัวอเล็กซานเดอร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบนอกเมืองมาตามาตาที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลย จนกระทั่งในปี 1998 เมืองเซอร์ปีเตอร์ แจ็คสัน ได้ออกค้นหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Lord of The Ring จนกระทั่งมาเจอไร่แห่งนี้ ซึ่งต้นสนที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าทะเสสาบอันแสนสงบนั้น ดูช่างคล้ายคลึงกับเมืองไชร์ที่ถูกบรรยายไว้ในหนังสือไม่ผิดเพี้ยน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นฉากหลังของหมู่บ้านฮอบบิตัน และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมทันทีหลังจากที่หนังออกฉาย

 • นำท่านชม: ฮอบบิตันฟาร์ม

  ฮอบบิตันฟาร์มแห่งนี้เดิมทีเป็นไร่ของครอบครัวอเล็กซานเดอร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบนอกเมืองมาตามาตาที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลย จนกระทั่งในปี 1998 เมืองเซอร์ปีเตอร์ แจ็คสัน ได้ออกค้นหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Lord of The Ring จนกระทั่งมาเจอไร่แห่งนี้ ซึ่งต้นสนที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าทะเสสาบอันแสนสงบนั้น ดูช่างคล้ายคลึงกับเมืองไชร์ที่ถูกบรรยายไว้ในหนังสือไม่ผิดเพี้ยน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นฉากหลังของหมู่บ้านฮอบบิตัน และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมทันทีหลังจากที่หนังออกฉาย

 • นำท่านชม: ฮอบบิตันฟาร์ม

  ฮอบบิตันฟาร์มแห่งนี้เดิมทีเป็นไร่ของครอบครัวอเล็กซานเดอร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบนอกเมืองมาตามาตาที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลย จนกระทั่งในปี 1998 เมืองเซอร์ปีเตอร์ แจ็คสัน ได้ออกค้นหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Lord of The Ring จนกระทั่งมาเจอไร่แห่งนี้ ซึ่งต้นสนที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าทะเสสาบอันแสนสงบนั้น ดูช่างคล้ายคลึงกับเมืองไชร์ที่ถูกบรรยายไว้ในหนังสือไม่ผิดเพี้ยน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นฉากหลังของหมู่บ้านฮอบบิตัน และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมทันทีหลังจากที่หนังออกฉาย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โรโตรัว

  โรโตรัว..เมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ เป็นเมืองที่โด่งดังที่สุดในเกาะเหนือ ตัวเมืองอยู่ริมทะเลสาบ นอกจากนี้ ยังมีชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองและมีแหล่งท่องเที่ยวจุดใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น โรงอาบน้ำร้อน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมารี อะโกรโดม และ เรนโบว์ฟาร์มและเทราต์สปริงส์ เป็นต้น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โรโตรัว

  โรโตรัว..เมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ เป็นเมืองที่โด่งดังที่สุดในเกาะเหนือ ตัวเมืองอยู่ริมทะเลสาบ นอกจากนี้ ยังมีชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองและมีแหล่งท่องเที่ยวจุดใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น โรงอาบน้ำร้อน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมารี อะโกรโดม และ เรนโบว์ฟาร์มและเทราต์สปริงส์ เป็นต้น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โรโตรัว

  โรโตรัว..เมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ เป็นเมืองที่โด่งดังที่สุดในเกาะเหนือ ตัวเมืองอยู่ริมทะเลสาบ นอกจากนี้ ยังมีชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองและมีแหล่งท่องเที่ยวจุดใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น โรงอาบน้ำร้อน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมารี อะโกรโดม และ เรนโบว์ฟาร์มและเทราต์สปริงส์ เป็นต้น

 • นำท่านสู่: อโกรโดม โรโตรัว

  อโกรโดม…ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยนำคณะนักท่องเที่ยวชมโดยรอบฟาร์ม ที่จัดแต่งอย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติฟาร์มแห่งนี้ อยู่ห่างจากตัวเมืองโรโตรัวราว 10 กิโลเมตร เชิญชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ชม และโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้สัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

 • นำท่านเดินทางสู่: อโกรโดม โรโตรัว

  อโกรโดม…ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยนำคณะนักท่องเที่ยวชมโดยรอบฟาร์ม ที่จัดแต่งอย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติฟาร์มแห่งนี้ อยู่ห่างจากตัวเมืองโรโตรัวราว 10 กิโลเมตร เชิญชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ชม และโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้สัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

 • นำท่านเดินทางสู่: อโกรโดม โรโตรัว

  อโกรโดม…ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยนำคณะนักท่องเที่ยวชมโดยรอบฟาร์ม ที่จัดแต่งอย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติฟาร์มแห่งนี้ อยู่ห่างจากตัวเมืองโรโตรัวราว 10 กิโลเมตร เชิญชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ชม และโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้สัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

 • นำท่านชม: ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี…เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ข้างในศูนย์ มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไม้และทำเครื่องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบำเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

 • นำท่านชม: ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี…เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ข้างในศูนย์ มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไม้และทำเครื่องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบำเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

 • นำท่านชม: ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี…เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ข้างในศูนย์ มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไม้และทำเครื่องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบำเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

 • พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี

 • พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

 • พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

 • นำท่านชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม

  ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม หรือถ้ำหนอนเรืองแสง เป็นถ้ำหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถเห็นดาวได้ทั้งที่อยู่ใต้โลก ที่นี่เป็นหนึ่งในถ้ำยอดนิยมของนิวซีแลนด์ที่งดงาม และมีหนอนเรืองแสงที่ไม่ใช่หนอนจริงๆ แต่เป็นตัวอ่อนของแมลงปีกเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายยุง สามารถปล่อยแสงออกมาจากตัวเพื่อล่อเหยื่อให้บินมาติดกับ ซึ่งหนอนเรืองแสงนี้ดูคล้ายกับแสงสะท้อนจากพุ่มไม้ ตอนกลางคืนตัวอ่อนของหนอนเรืองแสงจะปล่อยเมือกเหนียวๆ ลงมาเป็นสายจากเพดานถ้ำ มองดูคล้ายกลุ่มของเส้นใยไหมอันละเอียด ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปีแล้ว

 • นำท่านเดินทางสู่: ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม

  ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม หรือถ้ำหนอนเรืองแสง เป็นถ้ำหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถเห็นดาวได้ทั้งที่อยู่ใต้โลก ที่นี่เป็นหนึ่งในถ้ำยอดนิยมของนิวซีแลนด์ที่งดงาม และมีหนอนเรืองแสงที่ไม่ใช่หนอนจริงๆ แต่เป็นตัวอ่อนของแมลงปีกเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายยุง สามารถปล่อยแสงออกมาจากตัวเพื่อล่อเหยื่อให้บินมาติดกับ ซึ่งหนอนเรืองแสงนี้ดูคล้ายกับแสงสะท้อนจากพุ่มไม้ ตอนกลางคืนตัวอ่อนของหนอนเรืองแสงจะปล่อยเมือกเหนียวๆ ลงมาเป็นสายจากเพดานถ้ำ มองดูคล้ายกลุ่มของเส้นใยไหมอันละเอียด ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปีแล้ว

 • นำท่านชม: ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม

  ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม หรือถ้ำหนอนเรืองแสง เป็นถ้ำหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถเห็นดาวได้ทั้งที่อยู่ใต้โลก ที่นี่เป็นหนึ่งในถ้ำยอดนิยมของนิวซีแลนด์ที่งดงาม และมีหนอนเรืองแสงที่ไม่ใช่หนอนจริงๆ แต่เป็นตัวอ่อนของแมลงปีกเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายยุง สามารถปล่อยแสงออกมาจากตัวเพื่อล่อเหยื่อให้บินมาติดกับ ซึ่งหนอนเรืองแสงนี้ดูคล้ายกับแสงสะท้อนจากพุ่มไม้ ตอนกลางคืนตัวอ่อนของหนอนเรืองแสงจะปล่อยเมือกเหนียวๆ ลงมาเป็นสายจากเพดานถ้ำ มองดูคล้ายกลุ่มของเส้นใยไหมอันละเอียด ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปีแล้ว

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ แบบบาร์บีคิว

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ แบบบาร์บีคิว

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ แบบบาร์บีคิว

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์

 • ........น.

  ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ………………

 • ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ………………

 • ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ………………

 • ........น.

  เดินทางถึง สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์

 • เดินทางถึง:สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

 • เดินทางถึง:สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

 • นำท่านชม: เมือง ไคร้สท์เชิร์ช

  เมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสวยงามในเมืองไคร้สท์เชิร์ช เช่น จตุรัสวิกตอเรีย,กีวี่เฮ้าส์,วิหารคาธีดตัล,ขึ้นยอดเขาแคชเมียร์เพื่อชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นต้น

 • นำท่านชม: เมือง ไคร้สท์เชิร์ช

  เมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสวยงามในเมืองไคร้สท์เชิร์ช เช่น จตุรัสวิกตอเรีย,กีวี่เฮ้าส์,วิหารคาธีดตัล,ขึ้นยอดเขาแคชเมียร์เพื่อชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นต้น

 • นำท่านเที่ยวชม: เมือง ไคร้สท์เชิร์ช

  เมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสวยงามในเมืองไคร้สท์เชิร์ช เช่น จตุรัสวิกตอเรีย,กีวี่เฮ้าส์,วิหารคาธีดตัล,ขึ้นยอดเขาแคชเมียร์เพื่อชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นต้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • พักโรงแรม QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่า

 • พักโรงแรม QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่า

 • พักโรงแรม QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง แอชเบอร์ตัน

  ศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านที่ราบทางการเกษตรอันกว้างใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่” ที่ใหญ่เป็นอันดับ3รองจากเมืองทิมารูและไคร้สท์เชิร์ช คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว เลี้ยงวัว ที่นี่ จึงเป็นแหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ ขนแกะ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อาหารเสริม และของที่ระลึก อื่นๆ เชิญเยี่ยมชมทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ และและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจากฟาร์มที่มีชื่อเสียง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง แอชเบอร์ตัน

  ศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านที่ราบทางการเกษตรอันกว้างใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่” ที่ใหญ่เป็นอันดับ3รองจากเมืองทิมารูและไคร้สท์เชิร์ช คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว เลี้ยงวัว ที่นี่ จึงเป็นแหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ ขนแกะ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อาหารเสริม และของที่ระลึก อื่นๆ เชิญเยี่ยมชมทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ และและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจากฟาร์มที่มีชื่อเสียง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง แอชเบอร์ตัน

  ศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านที่ราบทางการเกษตรอันกว้างใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่” ที่ใหญ่เป็นอันดับ3รองจากเมืองทิมารูและไคร้สท์เชิร์ช คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว เลี้ยงวัว ที่นี่ จึงเป็นแหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ ขนแกะ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อาหารเสริม และของที่ระลึก อื่นๆ เชิญเยี่ยมชมทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ และและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจากฟาร์มที่มีชื่อเสียง

 • นำท่านชม: ทะเลสาบเทคาโป

  ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ำในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา South Alps ซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำ สารละลายเหล่านี้ก็สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม

 • นำท่านเดินทางสู่: ทะเลสาบเทคาโป

  ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ำในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา South Alps ซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำ สารละลายเหล่านี้ก็สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม

 • นำท่านเดินทางสู่: ทะเลสาบเทคาโป

  ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ำในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา South Alps ซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำ สารละลายเหล่านี้ก็สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม

 • นำท่านชม: อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

  อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ในปี ค.ศ.1968 ค.ศ.1968 เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีที่ช่วยงานให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประะเทศนิวซีเเลนด์ เป็นประเทศที่เลี้ยงเเกะไว้ในการทำการค้า ไม่ว่าจะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผู้ช่วยสำคัญคือสุนัขต้อนแกะ ไว้สำหรับต้อนแกะ และไล่หมาป่าด้วย และใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกระทัดรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ อยู่

 • นำท่านชม: อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

  อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ในปี ค.ศ.1968 ค.ศ.1968 เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีที่ช่วยงานให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประะเทศนิวซีเเลนด์ เป็นประเทศที่เลี้ยงเเกะไว้ในการทำการค้า ไม่ว่าจะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผู้ช่วยสำคัญคือสุนัขต้อนแกะ ไว้สำหรับต้อนแกะ และไล่หมาป่าด้วย และใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกระทัดรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ อยู่

 • นำท่านชม: อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

  อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ในปี ค.ศ.1968 ค.ศ.1968 เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีที่ช่วยงานให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประะเทศนิวซีเเลนด์ เป็นประเทศที่เลี้ยงเเกะไว้ในการทำการค้า ไม่ว่าจะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผู้ช่วยสำคัญคือสุนัขต้อนแกะ ไว้สำหรับต้อนแกะ และไล่หมาป่าด้วย และใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกระทัดรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ อยู่

 • นำท่านผ่านชม: ทะเลสาบปูคากิ

  ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้ชื่อว่า Million Dollar View คล้ายๆ กับทะเลสาปเทคาโป คือเป็นน้ำที่ละลายมาจากภูเขาน้ำแข็ง เวลาแดดออก น้ำจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน้ำเป็นสีน้ำนม มองไปทางภูเขา เห็นเมฆหรือหมอก ลอยต่ำลงมา โรแมนติคมาก โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวมีไอน้ำลอยเหนือน้ำ หมอกลอยมาปะทะกับสันเขา

 • นำท่านเดินทางผ่านชม: ทะเลสาบปูคากิ

  ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้ชื่อว่า Million Dollar View คล้ายๆ กับทะเลสาปเทคาโป คือเป็นน้ำที่ละลายมาจากภูเขาน้ำแข็ง เวลาแดดออก น้ำจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน้ำเป็นสีน้ำนม มองไปทางภูเขา เห็นเมฆหรือหมอก ลอยต่ำลงมา โรแมนติคมาก โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวมีไอน้ำลอยเหนือน้ำ หมอกลอยมาปะทะกับสันเขา

 • นำท่านเดินทางผ่านชม: ทะเลสาบปูคากิ

  ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้ชื่อว่า Million Dollar View คล้ายๆ กับทะเลสาปเทคาโป คือเป็นน้ำที่ละลายมาจากภูเขาน้ำแข็ง เวลาแดดออก น้ำจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน้ำเป็นสีน้ำนม มองไปทางภูเขา เห็นเมฆหรือหมอก ลอยต่ำลงมา โรแมนติคมาก โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวมีไอน้ำลอยเหนือน้ำ หมอกลอยมาปะทะกับสันเขา

 • นำท่านแวะชม: เม้าท์คุ้ก

  เม้าท์คุ้ก หรือ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ผ่านชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธารน้ำแข็งสายใหญ่ซึ่งละลายและกัดเซาะเอาก้อนหินขนาดต่างๆกันมากลั่นกรองน้ำตามธรรมชาติจนกลายเป็นน้ำทะเลสาบที่สวยงาม

 • นำท่านแวะชม: เม้าท์คุ้ก

  เม้าท์คุ้ก หรือ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ผ่านชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธารน้ำแข็งสายใหญ่ซึ่งละลายและกัดเซาะเอาก้อนหินขนาดต่างๆกันมากลั่นกรองน้ำตามธรรมชาติจนกลายเป็นน้ำทะเลสาบที่สวยงาม

 • นำท่านแวะชม: เม้าท์คุ้ก

  เม้าท์คุ้ก หรือ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ผ่านชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธารน้ำแข็งสายใหญ่ซึ่งละลายและกัดเซาะเอาก้อนหินขนาดต่างๆกันมากลั่นกรองน้ำตามธรรมชาติจนกลายเป็นน้ำทะเลสาบที่สวยงาม

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โอมาราม่า

  โอมาราม่า เมืองเล็กๆ ของนิวซีแลนด์ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา ด้วยสภาพภูมิประเทศที่รายล้อมด้วยภูเขาสูงสลับทุ่งกว้าง บวกกับวิถีชีวิตอันเป็นเสน่ห์ของผู้คนในท้องถิ่น ฝูงแกะในทุ่งหญ้าเขียวขจี ตัดกับฉากหลังซึ่งเป็นภูเขาสูงตระหง่าน ที่ในหน้าหนาวมีหิมะปกคลุมเป็นเทือกเขาสีเงินสวยงามตระการตา เมืองเล็กแห่งนี้จึงมีเสน่ห์ มีทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทางให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัส

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โอมาราม่า

  โอมาราม่า เมืองเล็กๆ ของนิวซีแลนด์ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา ด้วยสภาพภูมิประเทศที่รายล้อมด้วยภูเขาสูงสลับทุ่งกว้าง บวกกับวิถีชีวิตอันเป็นเสน่ห์ของผู้คนในท้องถิ่น ฝูงแกะในทุ่งหญ้าเขียวขจี ตัดกับฉากหลังซึ่งเป็นภูเขาสูงตระหง่าน ที่ในหน้าหนาวมีหิมะปกคลุมเป็นเทือกเขาสีเงินสวยงามตระการตา เมืองเล็กแห่งนี้จึงมีเสน่ห์ มีทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทางให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัส

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โอมาราม่า

  โอมาราม่า เมืองเล็กๆ ของนิวซีแลนด์ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา ด้วยสภาพภูมิประเทศที่รายล้อมด้วยภูเขาสูงสลับทุ่งกว้าง บวกกับวิถีชีวิตอันเป็นเสน่ห์ของผู้คนในท้องถิ่น ฝูงแกะในทุ่งหญ้าเขียวขจี ตัดกับฉากหลังซึ่งเป็นภูเขาสูงตระหง่าน ที่ในหน้าหนาวมีหิมะปกคลุมเป็นเทือกเขาสีเงินสวยงามตระการตา เมืองเล็กแห่งนี้จึงมีเสน่ห์ มีทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทางให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัส

 • นำท่านผ่านชม: เมือง ครอมเวลล์

  ครอมเวลล์..เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงสี่พันคน และเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ ปลูกผลไม้เพื่อการบริโภคภายในและส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของเกาะใต้ มีพื้นที่ปลูกไม้ผลมาก เช่น แอปเปิ้ล,แพร์(ลูกท้อ),พีช(สาลี่)เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตเมืองครอมเวลล์ได้ง่าย โดยดูจากปากทางเข้าเมืองจะมีรูปปั้นผลไม้ยักษ์ เป็นรูปปแอปเปิ้ล แพร์และพีช อยู่ปากทางเข้าเมือง..เชิญเยี่ยมชมเมืองสวนผลไม้ แวะถ่ายรูปกับสวนผลไม้ ซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์

 • นำท่านเดินทางผ่าน: เมือง ครอมเวลล์

  ครอมเวลล์..เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงสี่พันคน และเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ ปลูกผลไม้เพื่อการบริโภคภายในและส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของเกาะใต้ มีพื้นที่ปลูกไม้ผลมาก เช่น แอปเปิ้ล,แพร์(ลูกท้อ),พีช(สาลี่)เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตเมืองครอมเวลล์ได้ง่าย โดยดูจากปากทางเข้าเมืองจะมีรูปปั้นผลไม้ยักษ์ เป็นรูปปแอปเปิ้ล แพร์และพีช อยู่ปากทางเข้าเมือง..เชิญเยี่ยมชมเมืองสวนผลไม้ แวะถ่ายรูปกับสวนผลไม้ ซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์

 • นำท่านเดินทางผ่าน: เมือง ครอมเวลล์

  ครอมเวลล์..เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงสี่พันคน และเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ ปลูกผลไม้เพื่อการบริโภคภายในและส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของเกาะใต้ มีพื้นที่ปลูกไม้ผลมาก เช่น แอปเปิ้ล,แพร์(ลูกท้อ),พีช(สาลี่)เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตเมืองครอมเวลล์ได้ง่าย โดยดูจากปากทางเข้าเมืองจะมีรูปปั้นผลไม้ยักษ์ เป็นรูปปแอปเปิ้ล แพร์และพีช อยู่ปากทางเข้าเมือง..เชิญเยี่ยมชมเมืองสวนผลไม้ แวะถ่ายรูปกับสวนผลไม้ ซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ควีนส์ทาวน์

  ควีนส์ทาวน์..เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ the Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย สำหรับผู้รักการทำกิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ควีนส์ทาวน์

  ควีนส์ทาวน์..เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ the Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย สำหรับผู้รักการทำกิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ควีนส์ทาวน์

  ควีนส์ทาวน์..เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ the Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย สำหรับผู้รักการทำกิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

 • พักโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • พักโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • พักโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ควีนส์ทาวน์

  ควีนส์ทาวน์..เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ the Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย สำหรับผู้รักการทำกิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ควีนส์ทาวน์

  ควีนส์ทาวน์..เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ the Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย สำหรับผู้รักการทำกิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ควีนส์ทาวน์

  ควีนส์ทาวน์..เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ the Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย สำหรับผู้รักการทำกิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท

 • นำท่านแวะชมการกระโดบันจี้ที่: สะพานคาวารัว

  สะพานประวัติศาสตร์ที่อยู่ห่างจากไปเมืองควีนส์ทาวน์เพียง23กม สะพานนี้พาดผ่านแม่น้ำคาวารัว สามารถมองเห็นความสวยงามของแคนยอนและแม่น้ำคาวารัวอยู่เบื้องล่าง มีทิวทัศน์งดงามมากโดยเฉพาะฤดูใบไม้่ร่วง เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ที่เปลี่ยนสีที่เติมให้ภูเขาโดยรอบเป็นสีเหลือง ที่นี่ ยังถือเป็นจุดกำเนิดของการเล่นโดดบันจี้แห่งแรกและมีชื่อเสียงของโลก ผู้กระโดดสามารถเลือกกระโดดถึงขั้นที่ให้หัวสัมผัสพื้นน้ำเบื้องล่างได้อีกต่างหาก ราคาในการกระโดดก็อยู่ที่ประมาณ 140 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อครั้ง

 • นำท่านแวะชมการกระโดบันจี้ที่: สะพานคาวารัว

  สะพานประวัติศาสตร์ที่อยู่ห่างจากไปเมืองควีนส์ทาวน์เพียง23กม สะพานนี้พาดผ่านแม่น้ำคาวารัว สามารถมองเห็นความสวยงามของแคนยอนและแม่น้ำคาวารัวอยู่เบื้องล่าง มีทิวทัศน์งดงามมากโดยเฉพาะฤดูใบไม้่ร่วง เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ที่เปลี่ยนสีที่เติมให้ภูเขาโดยรอบเป็นสีเหลือง ที่นี่ ยังถือเป็นจุดกำเนิดของการเล่นโดดบันจี้แห่งแรกและมีชื่อเสียงของโลก ผู้กระโดดสามารถเลือกกระโดดถึงขั้นที่ให้หัวสัมผัสพื้นน้ำเบื้องล่างได้อีกต่างหาก ราคาในการกระโดดก็อยู่ที่ประมาณ 140 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อครั้ง

 • นำท่านแวะชมการกระโดบันจี้ที่: สะพานคาวารัว

  สะพานประวัติศาสตร์ที่อยู่ห่างจากไปเมืองควีนส์ทาวน์เพียง23กม สะพานนี้พาดผ่านแม่น้ำคาวารัว สามารถมองเห็นความสวยงามของแคนยอนและแม่น้ำคาวารัวอยู่เบื้องล่าง มีทิวทัศน์งดงามมากโดยเฉพาะฤดูใบไม้่ร่วง เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ที่เปลี่ยนสีที่เติมให้ภูเขาโดยรอบเป็นสีเหลือง ที่นี่ ยังถือเป็นจุดกำเนิดของการเล่นโดดบันจี้แห่งแรกและมีชื่อเสียงของโลก ผู้กระโดดสามารถเลือกกระโดดถึงขั้นที่ให้หัวสัมผัสพื้นน้ำเบื้องล่างได้อีกต่างหาก ราคาในการกระโดดก็อยู่ที่ประมาณ 140 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อครั้ง

 • นำท่านขึ้น: เรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์

  หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานาน เนื่องจากเป็นเรือที่มีส่วนในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมาตั้งแต่ปี1912 และเป็นเพียงลำเดียวซึ่งเหลือตกทอดมาจากยุคที่การทำเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกลไฟรุ่นอนุรักษ์ ที่ใช้พลังงานไอน้ำจากถ่านหิน เป็นเครื่องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรือตกแต่งด้วยไม้และทองเหลืองอย่างงดงาม เป็นเรือโดยสารเพียงหนึ่งในไม่กี่ลำซึ่งเหลืออยู่ในซีกโลกใต้ที่ยังคงใช้พลังงานจากถ่านหินและเปิดให้บริการรับ–ส่งนักท่องเที่ยว

 • นำท่านขึ้น: เรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์

  หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานาน เนื่องจากเป็นเรือที่มีส่วนในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมาตั้งแต่ปี1912 และเป็นเพียงลำเดียวซึ่งเหลือตกทอดมาจากยุคที่การทำเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกลไฟรุ่นอนุรักษ์ ที่ใช้พลังงานไอน้ำจากถ่านหิน เป็นเครื่องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรือตกแต่งด้วยไม้และทองเหลืองอย่างงดงาม เป็นเรือโดยสารเพียงหนึ่งในไม่กี่ลำซึ่งเหลืออยู่ในซีกโลกใต้ที่ยังคงใช้พลังงานจากถ่านหินและเปิดให้บริการรับ–ส่งนักท่องเที่ยว

 • นำท่านขึ้น: เรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์

  หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานาน เนื่องจากเป็นเรือที่มีส่วนในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมาตั้งแต่ปี1912 และเป็นเพียงลำเดียวซึ่งเหลือตกทอดมาจากยุคที่การทำเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกลไฟรุ่นอนุรักษ์ ที่ใช้พลังงานไอน้ำจากถ่านหิน เป็นเครื่องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรือตกแต่งด้วยไม้และทองเหลืองอย่างงดงาม เป็นเรือโดยสารเพียงหนึ่งในไม่กี่ลำซึ่งเหลืออยู่ในซีกโลกใต้ที่ยังคงใช้พลังงานจากถ่านหินและเปิดให้บริการรับ–ส่งนักท่องเที่ยว

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

 • นำท่านชม: การสาธิตการตัดขนแกะ

 • นำท่านสัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะ และดูการสาธิตการตัดขนแกะ

 • นำท่านชม: การสาธิตการตัดขนแกะ

 • นำท่านขึ้น: กระเช้ากอนโดล่า

  กระเช้ากอนโดล่าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณภูเขาโงโงฮาทา ที่มีความสูงถึง 778 เมตร เหนือเมืองโตโรรัว โดยคุณสามารถนั่งกระเช้าขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมืองโตโรรัวที่ระดับความสูงถึง 487 เมตร ในแบบพาโนราม่า ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบโตโรรัวสีฟ้าคราม ผืนป่าสีเขียว และหลังคาสีส้มๆ ของอาคารต่างๆ เป็นต้น

 • นำท่านขึ้น: กระเช้ากอนโดล่า

  กระเช้ากอนโดล่าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณภูเขาโงโงฮาทา ที่มีความสูงถึง 778 เมตร เหนือเมืองโตโรรัว โดยคุณสามารถนั่งกระเช้าขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมืองโตโรรัวที่ระดับความสูงถึง 487 เมตร ในแบบพาโนราม่า ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบโตโรรัวสีฟ้าคราม ผืนป่าสีเขียว และหลังคาสีส้มๆ ของอาคารต่างๆ เป็นต้น

 • นำท่านขึ้น: กระเช้ากอนโดล่า

  กระเช้ากอนโดล่าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณภูเขาโงโงฮาทา ที่มีความสูงถึง 778 เมตร เหนือเมืองโตโรรัว โดยคุณสามารถนั่งกระเช้าขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมืองโตโรรัวที่ระดับความสูงถึง 487 เมตร ในแบบพาโนราม่า ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบโตโรรัวสีฟ้าคราม ผืนป่าสีเขียว และหลังคาสีส้มๆ ของอาคารต่างๆ เป็นต้น

 • นำท่านนั่ง: เคเบิ้ลคาร์ ยอดเขาบอบพีค

  นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้

 • นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่: เคเบิ้ลคาร์ ยอดเขาบอบพีค

  นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้

 • นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่: เคเบิ้ลคาร์ ยอดเขาบอบพีค

  นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีค

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีค

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีค พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์

 • พักโรงแรม QUEENSTOWN RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์

 • ชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์

 • พักโรงแรม QUEENSTOWN RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

 • พักโรงแรม QUEENSTOWN RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: ทะเลสาบวานากา

  ทะเลสาบวานาก้า..หนึ่งในทะเลสาปที่สวยงามสุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้รับสมญานามว่า “Blue Bayoo” เนื่องจากเป็นทะเลสาปมีสีน้ำน้ำเงินใสแจ๋ว ระยิบระยับกับแสงแดด และภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ทำให้มีทัศนียภาพงดงาม น้ำใสเย็นมาก เพราะเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนยอดเขา ที่นี่..ถือเป็นสถานพักผ่อนที่สำหรับผู้ชื่นชอบการขี่จักรยานภูเขาหรือ ATV รอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินป่าที่นำไปสู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ หรือ ว่ายน้ำตกปลาขี่เรือ คายัค และเล่นสกีน้ำ

 • นำท่านเดินทางสู่: ทะเลสาบวานากา

  ทะเลสาบวานาก้า..หนึ่งในทะเลสาปที่สวยงามสุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้รับสมญานามว่า “Blue Bayoo” เนื่องจากเป็นทะเลสาปมีสีน้ำน้ำเงินใสแจ๋ว ระยิบระยับกับแสงแดด และภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ทำให้มีทัศนียภาพงดงาม น้ำใสเย็นมาก เพราะเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนยอดเขา ที่นี่..ถือเป็นสถานพักผ่อนที่สำหรับผู้ชื่นชอบการขี่จักรยานภูเขาหรือ ATV รอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินป่าที่นำไปสู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ หรือ ว่ายน้ำตกปลาขี่เรือ คายัค และเล่นสกีน้ำ

 • นำท่านเดินทางสู่: ทะเลสาบวานากา

  ทะเลสาบวานาก้า..หนึ่งในทะเลสาปที่สวยงามสุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้รับสมญานามว่า “Blue Bayoo” เนื่องจากเป็นทะเลสาปมีสีน้ำน้ำเงินใสแจ๋ว ระยิบระยับกับแสงแดด และภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ทำให้มีทัศนียภาพงดงาม น้ำใสเย็นมาก เพราะเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนยอดเขา ที่นี่..ถือเป็นสถานพักผ่อนที่สำหรับผู้ชื่นชอบการขี่จักรยานภูเขาหรือ ATV รอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินป่าที่นำไปสู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ หรือ ว่ายน้ำตกปลาขี่เรือ คายัค และเล่นสกีน้ำ

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง แฮสต์

  สัมผัสความสวยงามของ "เมืองแฮสต์" (haast city) อยู่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ แต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง แฮสต์

  สัมผัสความสวยงามของ "เมืองแฮสต์" (haast city) อยู่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ แต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา

 • นำท่านสู่: เมือง แฮสต์

  สัมผัสความสวยงามของ "เมืองแฮสต์" (haast city) อยู่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ แต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • นำท่านเดินทางสู่: ฟ๊อกกลาเซียร์

  ธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก นั่นคือ "ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ หรือ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์" มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรยของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม สำหรับจุดชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์แบบชัดๆ อยู่เลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสัน ไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธารน้ำแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริบตาเลย

 • นำท่านเดินทางสู่: ฟ๊อกกลาเซียร์

  ธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก นั่นคือ "ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ หรือ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์" มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรยของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม สำหรับจุดชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์แบบชัดๆ อยู่เลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสัน ไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธารน้ำแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริบตาเลย

 • นำท่านเดินทางสู่: ฟ๊อกกลาเซียร์

  ธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก นั่นคือ "ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ หรือ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์" มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรยของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม สำหรับจุดชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์แบบชัดๆ อยู่เลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสัน ไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธารน้ำแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริบตาเลย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม:

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม:

 • พักโรงแรม HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

 • พักโรงแรม HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

 • พักโรงแรม HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 8 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โฮคิติกา

  โฮคิติกา…เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มีหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองที่มีความชำนาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซึ่งมีความสำคัญด้านจิตวิญญานเป็นอย่างมากสำหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดที่ชาวเมารีรู้จัก ถูกนำมาใช้ทำอาวุธ เคื่องมือและเครื่องประดับส่วนตัว เชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและซื้อหยกของฝาก

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โฮคิติกา

  โฮคิติกา…เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มีหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองที่มีความชำนาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซึ่งมีความสำคัญด้านจิตวิญญานเป็นอย่างมากสำหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดที่ชาวเมารีรู้จัก ถูกนำมาใช้ทำอาวุธ เคื่องมือและเครื่องประดับส่วนตัว เชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและซื้อหยกของฝาก

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โฮคิติกา

  โฮคิติกา…เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มีหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองที่มีความชำนาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซึ่งมีความสำคัญด้านจิตวิญญานเป็นอย่างมากสำหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดที่ชาวเมารีรู้จัก ถูกนำมาใช้ทำอาวุธ เคื่องมือและเครื่องประดับส่วนตัว เชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและซื้อหยกของฝาก

 • อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก:

 • อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก: ฮอบบิตันฟาร์ม

  ฮอบบิตันฟาร์มแห่งนี้เดิมทีเป็นไร่ของครอบครัวอเล็กซานเดอร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบนอกเมืองมาตามาตาที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลย จนกระทั่งในปี 1998 เมืองเซอร์ปีเตอร์ แจ็คสัน ได้ออกค้นหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Lord of The Ring จนกระทั่งมาเจอไร่แห่งนี้ ซึ่งต้นสนที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าทะเสสาบอันแสนสงบนั้น ดูช่างคล้ายคลึงกับเมืองไชร์ที่ถูกบรรยายไว้ในหนังสือไม่ผิดเพี้ยน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นฉากหลังของหมู่บ้านฮอบบิตัน และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมทันทีหลังจากที่หนังออกฉาย

 • อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก: ฮอบบิตันฟาร์ม

  ฮอบบิตันฟาร์มแห่งนี้เดิมทีเป็นไร่ของครอบครัวอเล็กซานเดอร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบนอกเมืองมาตามาตาที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลย จนกระทั่งในปี 1998 เมืองเซอร์ปีเตอร์ แจ็คสัน ได้ออกค้นหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Lord of The Ring จนกระทั่งมาเจอไร่แห่งนี้ ซึ่งต้นสนที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าทะเสสาบอันแสนสงบนั้น ดูช่างคล้ายคลึงกับเมืองไชร์ที่ถูกบรรยายไว้ในหนังสือไม่ผิดเพี้ยน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นฉากหลังของหมู่บ้านฮอบบิตัน และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมทันทีหลังจากที่หนังออกฉาย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • นำท่านเดินทางสู่: สถานีรถไฟอาเธอร์พาส

 • นำท่านเดินทางสู่: สถานีรถไฟอาเธอร์พาส

 • นำท่านเดินทางสู่: สถานีรถไฟอาเธอร์พาส

 • นำท่านนั่งรถไฟ: รถไฟทรานซ์อัลไพน์

  นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง โดยต้นไม้หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก

 • นำท่านนั่งรถไฟ: รถไฟทรานซ์อัลไพน์

  นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง โดยต้นไม้หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก

 • นำท่านนั่งรถไฟ: รถไฟทรานซ์อัลไพน์

  นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง โดยต้นไม้หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

 • พักโรงแรม RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH

 • พักโรงแรม RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH

 • พักโรงแรม RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า

 • 9 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ

 • เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ

 • ...... น.

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ

 • ...... น.

  เดินทางถึง สนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

 • ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

 • 14.10 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

 • 14.10 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

 • 14.10 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

 • 20.25 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 20.25 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 20.25 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท สตาร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับตารางการบินในแต่ละวัน
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) และท่านที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท ท่านสามารถทำประกันด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการให้ทางบริษัททำประกัน(รายเดี่ยว)ให้ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัท
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง
ไปด้านบนสุด