Loading...
ทัวร์สหราชอาณาจักร

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163369

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ นิวคาสเซิล คาร์ดิ๊ฟ ลอนดอน 8วัน5คืน บิน Turkish Airlines

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: เมืองเอดินบะระ-เข้าชมปราสาทเอดินบะระ-เมืองนิวคาสเซิล-เมืองยอร์คเมืองลีดส์-เมืองแมนเชสเตอร์-เมืองลิเวอร์พูล-สนามแอนฟิลด์-เมืองเบอร์มิงแฮมเมืองคาร์ดิ๊ฟ-ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ-เมืองบาธ-กองหิน สโตนเฮ้นจ์มหานครลอนดอน-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-ลอนดอนอายบริติช มิวเซียม-หอคอยลอนดอน
 • ช้อป: ถนนรอยัลไมล์ 
 • กิน: เมนูเป็ด โฟว์ซีซั่น อันเลื่องชื่อ
 • 1 Day
 • 20.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.30 น.

  ออกเดินทางสู่: นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน TK 69

 • 2 Day
 • 06.25 น.

  เดินทางถึง: กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

 • 09.30 น.

  ออกเดินทางต่อสู่: สนามบินเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ (EDI) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน TK1343

 • 11.15 น.

  เดินทางถึง: สนามบินเอดินบะระ สกอตแลนด์

 • นำท่านเที่ยวชม: เมือง เอดินบะระ

  หรือ เมืองเอดินเบิร์ก เป็นเมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งในอังกฤษ เนื่องจากเป็นเมืองหลวงอันงามสง่าสวยอันดับต้นๆ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนไม่น้อย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ปราสาทเอดินเบอร์ก,จุดชมวิวของเมืองเอดินเบอ์ก,พิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะ,หอนาฬิกาประจำเมือง เมืองนี้เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ ทำให้ได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ”

 • นำท่านเข้าชม: ปราสาทเอดินเบอระ

  ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสง่างาม เริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต เชิญรับรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาทแห่งนี้ เป็นโบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสก๊อตแลนด์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย

 • นำท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ และเดินเล่นไปตามเส้นทาง: ถนนรอยัลไมล์

  ถนนรอยัลไมล์ เป็นถนนสายหลักที่มีความเก่าแก่และสวยสุดของเมืองเอดินเบอร์กจ เชื่อมต่อระหว่างปราสาทเอดินเบอร์กแลพระราชวังโฮลี่รู้ด ถนนนี้ประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่องสไตล์โบราณอันสวยงามตลอดสองข้างทาง นอกจากความสวยงามเชิงสถาปัตยกรรมของอาคารสองฝั่งถนนแล้วแล้ว ถนนนี้ยังคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองเอดินเบอระ ที่มาใช้เวลายามว่างที่นี่เพื่อทานอาหาร ช๊อปปิ้ง สินค้าที่มีชื่อเสียงของชาวสก็อต คือผ้าขนสัตว์ลายสก็อต และสก็อตวิสกี้ นอกจากนี้ ยังมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ NOVOTEL EDINBURG PARK HOTEL**** หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม: เมือง นิวคาสเซิล

  เดิมชื่อ เมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์ ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไทน์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนิวคาสเซิลในปีคศ1080 หลังจากที่ได้มีการสร้างปราสาท โดยพระเจ้าโรเบิร์ตที่2 ตัวเมืองได้เป็นศูนย์กลางของการค้าขนแกะ ทำเหมืองถ่านหินอันดับต้นของประเทศ ต่อมากลายเป็นศูนย์กลางการต่อเรือที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีจำนวนประชากรเป็นอันดับที่20ของประเทศ และมี 2สถาบันศึกษาสำคัญ คือ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลและนอร์ททัมเบรียนิวคาสเซิล

 • นำท่านถ่ายรูปกับ สะพาน เกทเฮด มิลเลนเนียม บริดจ์:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ยอร์ค

  เมืองมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ มีอายุเก่าแก่กว่า2,000ปี และเคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี2007 มีทั้งกำแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค มีชื่อว่า York Minster ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมัน ไวกิ้ง และยุโรปชาติอื่นๆที่เคยเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ด้วย ที่นี่ มีบริการรถม้านั่งชมเมืองสวยงาม บรรยากาศดี เชิญเที่ยวชมเมืองยอร์ค ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่คศ19 และเดินเล่นในเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: ยอร์คมินิสเตอร์

  ยอร์คมินิสเตอร์ (York Minster)โบสถ์ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุด นับเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและมีอายุมากกว่า 250ปี มีชื่อเสียงในความสวยงามของงานฝีมือกระจกสี โดยหน้าต่างด้านตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1338 ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ "หัวใจแห่งยอร์คเชียร์"

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ Park Plaza Leeds Hotel**** หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง แมนเชสเตอร์

  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีสโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก เชิญเยี่ยมชมเมืองแมนเชสเตอร์ที่กำลังกลายเป็นแหล่งช็อปปิ้งชั้นนำด้วย

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด

  สนามที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก บ้านของทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มต้นใช้งานมาตั้งแต่ปีคศ1909 โดยคู่แข่งในวันเปิดสนามคือ ลิเวอร์พูลที่เป็นเพื่อนบ้าน และผลการแข่งขันคือลิเวอร์พูลชนะ สองทีมนี้จึงเป็นคู่แข่งกันมาตลอดจนถึงวันนี้ ในวันที่ไม่มีนัดแข่งขันฟุตบอล อิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ลิเวอร์พูล

  เมืองลิเวอร์พูล เมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิลที่โด่งดัง มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 เชิญเที่ยวชม ย่านท่าเรือลิเวอร์พูล ที่เป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ THE THREE GRACES หรือ ตึกอลังการสามหลัง ที่ประกอบไปด้วยตึกบริษัทเรือ Cunard ตึกการท่าแห่งลิเวอร์พูล และตึก Royal Liver ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองและสนามแอนฟิลด์ สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล

  สนามแอนฟิลด์...สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Liverpool ติดๆ กับแสตนลี่ย์ พาร์ค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1884 ปัจจุปันมีความจุ 45,362 คน ในขณะเดียวกันสนามใหม่กำลังถูกวางแผนก่อสร้างในชื่อ สนามสแตนลีย์พาร์ก ความจุประมาณ 60,000 อยู่ในระหว่างการเจรจาระหว่างเจ้าของและทางเอชเคเอส สำนักงานสถาปนิกอเมริกัน เชิญถ่ายรูปชมความสวยงามของสนามแอนฟิลด์

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เบอร์มิงแฮม

  เมืองเบอร์มิงแฮม ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของภูมิภาค ของประเทสอังกฤษ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมระดับโลกและประวัติศาสตร์อันชวนตื่นตาตื่นใจผสมผสานกับสุดยอดแหล่งช็อปปิ้ง กิจกรรมระดับนานาชาติ รวมถึงนิทรรศการต่างๆ เมืองเบอร์มิงแฮม มีชีวิตชีวาทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกยามราตรีที่ยิ่งใหญ่และภัตตาคารระดับโลก รวมทั้งเป็นสถานที่จัดการแสดงดนตรีระดับโลกที่ทำการแสดงสดและการแข่งขันกีฬาต่างๆ เรียกได้ว่า เมืองนี้เป็นประตูสู่ใจกลางของอังกฤษอย่างแท้จริง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ Novotel Hotel ****หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง คาร์ดิ๊ฟ

  เมืองคาร์ดิ๊ฟ..เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ เชิญเที่ยวชมศาลาว่าการเมือง,พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่, สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ,สนามกีฬามิลเลนเนียม,อาคารที่ทำการของรัฐ,เดินเล่นในย่านถนนควีนส์แหล่งช้อปปิ้งของเมือง

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: ปราสาทคาร์ดิฟฟ์

  ชมความงดงามของปราสาทคาร์ดิฟฟ์สวยสุดแห่งหนึ่งของเวลส์ ที่แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1 ที่พวกโรมันได้เข้ามา จนกระทั่งถึงพวกนอร์มัง ปราสาทคาร์ดิฟได้ตกมาอยู่ความครอบครองของขุนนางหลายตระกูลเรื่อยมา จนกระทั่งถึงตระกูลบิวท์ ภายหลังตระกูลบิวท์ได้ตกแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟให้มีความงดงามมากขึ้น เช่นให้มีการวาดภาพบนผนัง การตกแต่งปราสาทด้วยกระจกสี หินอ่อน การฉาบทอง เป็นต้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บาธ

  เมืองที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้ที่รักความสงบได้ทำพิธีราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี พ.ศ. 1516 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน้ำแร่ที่เป็นที่นิยมกันมาก ทำให้เมืองขยายตัวขึ้นมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมัยนั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลืองนวล สามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้ได้ทั่วทั้งเมืองบาธ ทำให้เป็นเมืองมีความสวยงาม เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็น"เมืองมรดกโลก"จากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1987 เชิญเที่ยวชมเมืองสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 • นำท่านสู่: เมือง ซาลส์บัวรี่

  เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน120กม ยามค่ำคืนมีแสงไฟอยู่ตามบ้านคนที่ต่างปิดบ้านอยู่กันเงียบๆ มีสถานบันเทิง เช่น ผับ ร้านอาหารเปิดรับลูกค้าอยู่บ้าง สิ่งที่มักขาดไม่ได้ในทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ คือทุ่งหญ้า,ป่าละเมาะ,ลำธาร,สะพาน สามารถมองเห็นหงส์ขาว หงส์ดำ ว่ายน้ำช้าๆในลำธาร เป็นภาพสงบงามที่เพลินตา เชิญเดินเล่นชมเมืองชนบทนี้ ดูธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนแบบอังกฤษ ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักเมืองนี้ดี เพราะมีโบสถ์แห่งเมืองซอลส์บรีอลังการสวยงาม,กองหินประหลาด 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 • นำท่านเข้าชม: กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์

  1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหิน ที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาหินเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วง บางก้อนล้มนอน บางก้อนตั้งตรง บางก้อนวางซ้อนทับอยู่บนยอดก้อนหินที่ตั้งอยู่สองก้อน มีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ตั้งอยู่เมืองซัลลิสเบอรี่ มณฑลวิลไซร์ ประเทศอังกฤษ

 • อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป สโตนเฮ้นจ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • พักที่ Hilton Wembley Hotel **** หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม: กรุงลอนดอน

  มหานครลอนดอน เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุค ใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สร้างสีสัน ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอน เป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนชนิด ชอบไปเยือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไม่มีเบื่อ เชิญสัมผัสเมืองในฝัน มหานครลอนดอน ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา

 • นำท่านชม: จัตุรัสทราฟัลการ์

  อดีตคอกม้าหลวงของพระราชวังไวท์ฮอลล์ ปรับเปลี่ยนมาเป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงลอร์ดเนลสัน ที่ทำยุทธนาวีชนะกองทัพเรือจักรพรรดินโปเลียนนอกแหลมทราฟัลการ์ หรือสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส ปีคศ1805 เป็นจตุรัสที่ใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ออกแบบโดยจอห์น แนช สร้างโดยชาร์ลส์ แบร์รี ปีคศ1830-1840 บริเวณกลางจตุรัสนั้น มีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ บอกเล่าเรื่องราวการรบระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส แต่ละด้านมีรูปสลักสิงโตหมอบอยู่โดยหันหน้าออกไปทั้ง4ทิศ น้ำพุขนาดใหญ่ตั้งขนาบสองด้าน

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: พระราชวังเวสต์มินสเตอร์

  พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร(สภาขุนนาง และสภาสามัญชน)ประชุม พระราชวังตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ ในนครเวสต์มินสเตอร์ของลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 1,100ห้อง,100บันได และระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่19 แต่ยังมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย รวมทั้งท้องพระโรงที่ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่นการตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี

 • นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ: ลอนดอน อาย

  ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป มีเสาก่อสร้างด้วยเหล็กค้ำรูปทรง A เพียงข้างเดียว ชิงช้าสวรรค์อื่นมีเสาสองข้าง ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์และสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด เชิญขึ้นชมทัศนียภาพงดงามของเมืองแบบเบิร์ดอายวิว ในมุมสูง จาก ลอนดอน อาย จุดชมวิวที่สูงที่สุดในลอนดอนแห่งนี้ ได้รับการลงคะแนนว่าเป็นจุดท่องเที่ยวของลอนดอน ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด วงล้ออันประกอบด้วยแคปซูลกระจกจำนวน 32 ห้อง สู่ระดับความสูง 135 เมตร ที่สามารถเห็นทิวทัศน์ของเมืองลอนดอนได้อย่างไกลสุดตา

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์บริติช

  ตั้งอยู่ที่ในกรุงลอนดอน เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สำคัญสุดและใหญ่สุดในโลก ก่อตั้งในปีคศ1753 เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกวันที่15มค1759 ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆจากทุกทวีปกว่า7ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

 • อิสระช้อปปิ้ง: แฮร์รอดส์

  ห้างแฮร์ร็อด เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหรา บนถนนบรอมพ์ตันในเขตไนท์สบริดจ์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นโดย ชาร์ลส์ เฮนรี แฮร์รอด เมื่อ พ.ศ. 2377 โดยตั้งเป็นร้านขายส่งในเขตสเตปนีย์ ย่านอีสต์เอนด์ ต่อมาได้ขยายกิจการใหญ่โต จนเป็นห้างสรรพสินค้าแฮรรอดส์ ที่หรูหรา มีร้านค้า 330 ร้านในห้างมีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายประเภท เช่น เครื่องแต่งกายสำหรับลูกค้าทุกประเภท(สตรี บุรุษ เด็ก และทารก) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเพชรพลอย อุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายสำหรับแต่งงาน สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น (Four Seasons Restaurant) กับเมนูเลื่องชื่อ เป็ดโฟร์ซีซั่น

 • พักที่ Hilton Wembley Hotel **** หรือเทียบเท่า

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเข้าชม: ทาวเวอร์ออฟลอนดอน

  สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษในปีคศ1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสัน ทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง

 • นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า: พระราชวังบัคคิงแฮม

  ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่2และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแห่งบักกิ้งแฮม สร้างขึ้นเมื่อคศ1703-1705 และได้รับการปรับปรุงให้เป็นพระราชวังในเวลาต่อมา สำหรับในช่วงฤดูร้อนนั้นจะเปิดให้เข้าชมบริเวณท้องพระโรง ห้องจัดพระราชทานเลี้ยง ห้องทรงดนตรี ห้องขาว ห้องเขียว และห้องน้ำเงิน นอกจากนี้ มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่หน้าพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา11.30น ของทุกวัน(ช่วงฤดูร้อนมีพิธีวันเว้นวัน แต่เพื่อตำแหน่งในการชมที่ชัดเจน เชิญชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ชุดเต็มยศ

 • อิสระช้อปปิ้ง: บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

  ร้านค้าปลีกช้อปปิ้งกิ๊บเก๋ ที่ก่อตั้งในปี1992 และถือเป็นอ้าท์เลทเดียวทุ่มเทจัดตั้งเพื่อดำเนินงานให้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งหรูหรา มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลกชันทันสมัย หาที่เทียบไม่ได้ พิถีพิถัน คัดสรรสินค้าแฟชั่น บูติก และแบรนด์แนมมากมาย เรียกได้ว่า ที่นี่ เป็นสวรรค์นักช้อปปิ้งเอาท์เล็ต ให้เดินเลือกซื้อสินค้าช้อปปิ้งมากมายอย่างเต็มที่ และและเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรป สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

 • 14.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow) กรุงลอนดอน (London)

 • 17.45 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงมานามา โดยเที่ยวบินที่ TK 1972

 • 8 Day
 • 00.05 น.

  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 • 01.55 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK 68

 • 14.50 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศอังกฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ปอนด์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ปอนด์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ปอนด์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ปอนด์)
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ (ท่านต้องทำการยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เนื่องจากต้องสแกนลายนิ้วมือ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
ไปด้านบนสุด