&n  หน้าหลัก   จองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก   จองตั๋วเครื่องบินนกแอร์
  เช็คราคา..Click และ เที่ยวบิน..Click
คุณสามารถ เช็คราคา และ เทียวบิน ได้ด้วยตัวเอง
หรือโทรสอบถาม 0 2745 616
 
 
  ชำระเงิน
ชำระเงินค่าตั๋ว โอนผ่านธนาคาร หรือตัดบัตรเครดิต
 
  รับ e-Ticket
รอรับตั๋วเครื่องบินทาง e-Mail
 
 
มัชรูมทราเวลเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วนกแอร์ ให้บริการจองตั๋ว เช็คราคา ข้อมูลการเดินทาง ของสายการบินนกแอร์ คุณสามารถโทรจองหรือกรอกแบบฟอร์มจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์ราคาถูก Low cost นี้ได้ง่ายๆ สะดวกรวดเร็ว เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มทางด้านขวานี้แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เราให้ราคาพิเศษกับลูกค้ามัชรูมทราเวลเท่านั้น 
จากถึงออกเดินทาง
Open the calendar popup.
กลับ
Open the calendar popup.
ผู้โดยสารผู้ใหญ่เด็ก (2-11 ปี)ทารก (< 2 ปี)
ชื่อ-นาม สกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์


 
 
ทำไมต้องจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์กับมัชรูมทราเวล ?
 
รายการ จองนกแอร์กับมัชรูมทราเวล จองนกแอร์กับช่องทางอื่น
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง: ชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน, วันที่เดินทาง
นกประหยัด
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในครั้งแรก
Time limit : 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เสียค่าใช้จ่ายตามจริง + ส่วนต่าง (ถ้ามี)
Time limit : 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
นกเปลี่ยนได้ และ นกพลัส
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทางและไฟล์ทได้
Time limit: อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง/ไม่เกิน 90 วัน
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้
Time limit: อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง/ไม่เกิน 90 วัน
ราคาตั๋วเครื่องบิน ราคาเดียวไม่เปลี่ยนแปลง (Fix Fare) ราคาเปลี่ยนแปลง(ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งและวันที่เดินทาง)
การชำระเงิน
Nok Eco ชำระเงินออกตั๋วภายใน 48 ชั่วโมง หลังทำการจอง
Nok Flexi, Nok Plus ชำระเงินออกตั๋วภายใน
3 ชั่วโมง หลังทำการจอง
ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน ไม่เกิน24 ชั่วโมง หลังทำการจอง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เสียค่าธรรมเนียม เสียค่าธรรมเนียม 107 บาท / จำนวนผู้โดยสาร
วิธีการชำระเงิน - จ่ายเงินสด, โอนเงิน, ATM, ธนาคารเดียวกันไม่เสียค่าธรรมเนียม
- ชำระผ่าน ATM เสียค่าธรรมเนียม 21.40 บาทต่อ 1 รายการ
- ชำระผ่าน Counter Service เสียค่าธรรมเนียม 35 บาท / 1 รายการ

 
 
    เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์
 
ผู้โดยสารต้องสำรองที่นั่งหรือจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์ล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาเดินทางดังนี้
1.     นกประหยัด (Nok Eco) ต้องจองตั๋วล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 2 วัน ( 48 ชั่วโมง)
2.     นกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi) ต้องจองตั๋วล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง หรือจองน้อยกว่า 2 วัน ( 48 ชั่วโมง)
3.     นกพลัส (Nok Plus) ต้องจองตั๋วตั้งแต่ครั้งแรก และก่อนกำหนดเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง
4.     การยืนยันการสำรองที่นั่ง ขึ้นอยู่กับที่ว่างแต่ละเที่ยวบินที่ลูกค้าทำการจอง
5.     เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองและคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนกแอร์

 
    การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางของตั๋วเครื่องบินนกแอร์
 
นกประหยัด (Nok Eco)
· สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง (ครั้งแรก) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมต่อรหัสการจอง สำหรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาตั๋วเครื่องบินเดิม
·  การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ต้องแจ้งความต้องการอย่างช้าที่สุด ก่อนกำหนดการเดินทางเดิมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ
· การเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นอยู่กับที่นั่งเหลืออยู่ของแต่ละเที่ยวบิน
นกเปลี่ยนได้และนกพลัส (Nok Flexi & Nok Plus)
· ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง หรือเที่ยวบินในเส้นทางเดิมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในช่วงเวลา 90 วัน นับจากวันทำรายการครั้งแรก โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
· หากทำการเปลี่ยนแปลงภายหลังจาก 90 วัน ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
· การเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นอยู่กับที่นั่งเหลืออยู่ของแต่ละเที่ยวบิน
หมายเหตุ เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางนี้ เป็นเงื่อนไขเฉพาะจองกับตัวแทนขายมัชรูมทราเวลเท่านั้น นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินในทุกกรณี
 
     การเลื่อนชั้นโดยสาร
 
นกประหยัด (Nok Eco)
· การเลื่อนชั้นโดยสารเป็นที่นั่งนกพลัส สามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วเครื่องบินนกแอร์ที่สนามบินก่อนเครื่องออก ภายใน 2 ชั่วโมง เมื่อมีที่นั่งนกพลัสว่างอยู่ในเที่ยวบินนั้น และเมื่อทำการเลื่อนชั้นแล้วต้องเดินทางตามเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไว้
· ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วเครื่องบินนกแอร์
·  ในกรณีที่นกแอร์จำเป็นต้องทำการลดชั้นโดยสารจากชั้นนกพลัส (Nok Plus) หรือนกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi) เป็นชั้นประหยัด นกแอร์ตกลงคืนเงินให้แก่ผู้โดยสารที่ถูกลดชั้นไม่เกิน 856 บาทเท่านั้น
 
  ราคาตั๋วเครื่องบินนกแอร์
 
ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ นกประหยัด นกเปลี่ยนได้ นกพลัส
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-หาดใหญ่
ตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่-ดอนเมือง
2,390 &n&n    2,790 3,390 3,690
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ภูเก็ต 
ตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต-ดอนเมือง
2,250 2,650 3,150 3,350
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช 
ตั๋วเครื่องบิน นครศรีธรรมราช-ดอนเมือง
2,390 2,690 3,350 3,650
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ตรัง 
ตั๋วเครื่องบิน ตรัง-ดอนเมือง
2,490 2,790 3,500 3,800
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่ 
ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-ดอนเมือง
2,190 2,590 3,190 3,490
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-อุดรธานี 
2,199 2,599 3,099 3,299
ตั๋วเครื่องบิน อุดรธานี-ดอนเมือง 2,149 2,549 3,049 3,249
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-สุราษฎ์ธานี 2,250 2,550 3,050 3,350
ตั๋วเครื่องบิน สุราษฎ์ธานี-ดอนเมือง 2,200 2,500 3,000 3,300
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง–นครพนม 
ตั๋วเครื่องบิน นครพนม-ดอนเมือง
3,090 3,490 -
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-สกลนคร 
ตั๋วเครื่องบิน สกลนคร-ดอนเมือง
2,890 3,290 -
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-บุรีรัมย์ 
ตั๋วเครื่องบิน บุรีรัมย์-ดอนเมือง
2,490 2,990 -
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-พิษณุโลก 
ตั๋วเครื่องบิน พิษณุโลก-ดอนเมือง
2,090 2,490 2,890 3,090
ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-อุบลราชธานี 2,299 2,699 3,199 3,399
ตั๋วเครื่องบิน อุบลราชธานี-ดอนเมือง 2,249 2,649 3,149 3,349
ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 
ตั๋วเครื่องบิน แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
1,590 1,890 -
หมายเหตุ
1.     อัตราค่าโดยสารนี้สำหรับตั๋วเที่ยวเดียว (One Way) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค – 30 ก.ย. 53
2.     อัตราค่าโดยสารนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้ว
3.     อัตราค่าโดยสารนี้ ไม่สามารถจองเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดยาวต่อเนื่อง (23-27 ก.ค.53 , 11-16 ส.ค.53)
4.     อัตราค่าโดยสารสำหรับช่วงวันหยุดต่อเนี่อง เป็นไปตามอัตราปกติของนกแอร์ หากต้องการจองกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่มัชรูมทราเวล โทร.02-105-6234
เส้นทางสายการบินนกแอร์ในประเทศ
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก กรุงเทพ - เชียงใหม่ ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - เชียงใหม่
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก เชียงใหม่ - อุดรธานี ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตรัง - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก นครพนม - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก เชียงใหม่ - ดอนเมือง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก นครศรีธรรมราช - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - บุรีรัมย์ ตั๋วเครื่องบินราคาถูก นราธิวาส - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - เลย ตั๋วเครื่องบินราคาถูก น่าน - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - ร้อยเอ็ด ตั๋วเครื่องบินราคาถูก บุรีรัมย์ - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - สกลนคร ตั๋วเครื่องบินราคาถูก พิษณุโลก - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - อุบลราชธานี ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ภูเก็ต - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - อุดรธานี ตั๋วเครื่องบินราคาถูก แม่สอด - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - น่าน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก แม่ฮ่องสอน - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - พิษณุโลก ตั๋วเครื่องบินราคาถูก แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - แม่สอด ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ร้อยเอ็ด - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - นครศรีธรรมราช ตั๋วเครื่องบินราคาถูก เลย - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - นราธิวาส ตั๋วเครื่องบินราคาถูก สกลนคร - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - ภูเก็ต ตั๋วเครื่องบินราคาถูก สุราษฏ์ธานี - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - หาดใหญ่ ตั๋วเครื่องบินราคาถูก หาดใหญ่ - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - สุราษฏ์ธานี ตั๋วเครื่องบินราคาถูก อุดรธานี - ดอนเมือง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - ตรัง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก อุดรธานี - เชียงใหม่
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมือง - นครพนม ตั๋วเครื่องบินราคาถูก อุบลราชธานี - ดอนเมือง

กลับไปด้านบน
 
Post Board ( Update ข่าวนกแอร์ , สอบถามราคา , เส้นทางการบิน, แนะนำติดชม ได้ที่นี่ค่ะ )
 
แสดงความคิดเห็นทัวร์  test  แสดงความคิดเห็นทัวร์
ระดับความพึงพอใจ : ระดับความพิงพอใจ          By : test   Date: 16/7/2553 15:32:48  
ชื่อทัวร์ :

ssstestttt
    แสดงความคิดเห็น
ข้อควรระวังในการใช้รีวิว
โปรดระวัง ผู้แอบอ้างใช้ชื่อ "มัชรูม ทราเวล" ขายกรุ๊ปทัวร์และเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ

เนื่องจากรีวิวของเราเปิดให้บุคคลทั่วไป มาแสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างอิสระ
จึงมีกลุ่มคน เพื่อต้องการหาประโยชน์จากช่องทางนี้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการถูกแอบอ้าง


1.อย่าแจ้งเบอร์โทรศัพท์,email หรือที่อยู่ติดต่อลงใน website ของเรา จะเป็นการเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพติดต่อคุณและหลอกลวงได้ง่าย

2.กรุณาติดต่อมัชรูมทราเวลผ่านทาง Call Center 02-105-6234 และทาง Fax. 0-2745-6258 เท่านั้น
3.อย่าโอนเงินชำระค่าบริการเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลเป็นอันขาด การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทไม่ว่ากรณีใด ๆ มัชรูมทราเวล จะใช้ชื่อบัญชีธนาคารในนามของ "บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด" เท่านั้น

ท่านมีข้อสงสัยการกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ "มัชรูมทราเวล" โทร. 02-105-6234 หรือ อีเมล์ ที่ contact@mushroomtravel.com
ด้วยความปรารถนาดี จาก มัชรูมทราเวล ดอทคอม
 
line footer
แนะนำมัชรูมทราเวล | ข่าวจากมัชรูมทราเวล | ลูกค้าของเรา | การรับรองจากลูกค้า | ติดต่อมัชรูมทราเวล | นโยบาย | แผนผังเว็บไซต์ | ลิงค์เพื่อนบ้าน
<< ระวัง !! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์และบริการอื่นๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทมัชรูมทราเวล
กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชีบริษัท "มัชรูมทราเวล" เท่านั้น >>

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/05627 สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03022
e-Commerce No. 010555055247 สงวนลิขสิทธิ์ 2552 มัชรูมทราเวลดอทคอม