บริษัททัวร์ มัชรูมทราเวลบริษัททัวร์ มัชรูมทราเวล จัดเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ

Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtour
จันทร์ - เสาร์
9:00-22:00
อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 105 6244
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - เสาร์ 9:00-22:00
อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Tour LINE
@mushroomtour
Mushroom Travel LINE

ทัวร์แนะนำตามช่วงวันหยุด

ลดราคาพิเศษ2,000฿เหลือเริ่ม19,990
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233286
เม.ย.
20-24 / 23-27
พ.ค.
15-19
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 21,990
เริ่มต้น 19,990
ลดราคาพิเศษ2,000฿เหลือเริ่ม14,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232175
พ.ค.
10-12 / 24-26 / 31-2 มิ.ย.
มิ.ย.
1-3
ก.ค.
6-8 / 20-22
ส.ค.
10-12
ก.ย.
7-9 / 21-23
ต.ค.
5-7
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 16,999
เริ่มต้น 14,999
ลดราคาพิเศษ4,000฿เหลือเริ่ม10,888
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232542
พ.ค.
10-12 / 17-19
มิ.ย.
1-3 / 14-16 / 28-30
ก.ค.
5-7 / 20-22 / 27-29
ส.ค.
10-12 / 16-18 / 23-25
ก.ย.
20-22 / 27-29
ต.ค.
4-6 / 11-13 / 12-14
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 14,888
เริ่มต้น 10,888
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230334
พ.ค.
4-6
มิ.ย.
1-3 / 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30
เริ่มต้น 17,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH234516
พ.ค.
17-20
มิ.ย.
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30
ก.ค.
11-14
ส.ค.
1-4 / 22-25
ก.ย.
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 9,888
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH241127
เม.ย.
26-28
พ.ค.
3-5 / 17-19 / 24-26 / 31-2 มิ.ย.
มิ.ย.
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30
ก.ค.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
ส.ค.
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-1 ก.ย.
ก.ย.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
เริ่มต้น 4,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH221133
มิ.ย.
6-9 / 13-16
ก.ค.
4-7 / 19-22 / 26-29
ส.ค.
9-12 / 15-18 / 22-25 / 29-1 ก.ย.
ก.ย.
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
ต.ค.
3-6 / 11-14 / 17-20 / 23-26
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 18,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH240222
พ.ค.
4-6 / 5-7 / 7-9 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 21-23 / 25-27 / 26-28 / 28-30
มิ.ย.
1-3 / 2-4 / 4-6 / 8-10 / 9-11 / 11-13 / 15-17 / 16-18 / 18-20 / 22-24 / 23-25 / 25-27 / 29-1 ก.ค. / 30-2 ก.ค.
ก.ค.
2-4 / 6-8 / 7-9 / 9-11 / 13-15 / 14-16 / 16-18 / 20-22 / 21-23 / 23-25 / 27-29 / 28-30 / 30-1 ส.ค.
ส.ค.
3-5 / 4-6 / 6-8 / 10-12 / 11-13 / 13-15 / 17-19 / 18-20 / 20-22 / 24-26 / 25-27 / 27-29 / 31-2 ก.ย.
ก.ย.
3-5 / 7-9 / 8-10 / 10-12 / 14-16 / 15-17 / 17-19 / 22-24 / 24-26 / 28-30 / 29-1 ต.ค.
ต.ค.
1-3 / 5-7 / 6-8 / 8-10 / 12-14 / 13-15 / 15-17 / 19-21 / 20-22 / 22-24 / 26-28 / 27-29 / 29-31
พ.ย.
2-4 / 3-5 / 5-7 / 9-11 / 10-12 / 12-14 / 16-18 / 17-19 / 19-21 / 23-25 / 24-26 / 26-28 / 30-2 ธ.ค.
ธ.ค.
1-3 / 3-5 / 7-9 / 8-10 / 10-12 / 14-16 / 15-17 / 17-19 / 21-23 / 22-24 / 24-26 / 28-30 / 29-31
ม.ค.
4-6 / 5-7
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (7)
เริ่มต้น 12,999
ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม27,990
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH240579
พ.ค.
18-22 / 25-29 / 29-2 มิ.ย.
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 33,990
เริ่มต้น 27,990
ลดราคาพิเศษ1,091฿เหลือเริ่ม24,900
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH240248
พ.ค.
5-9 / 8-12 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 22-26 / 28-1 มิ.ย. / 29-2 มิ.ย. / 30-3 มิ.ย.
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 25,991
เริ่มต้น 24,900
ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม17,900
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH240319
พ.ค.
10-14 / 16-20 / 17-21 / 24-28 / 31-4 มิ.ย.
มิ.ย.
7-11 / 13-17 / 14-18 / 21-25 / 27-1 ก.ค.
ก.ค.
5-9 / 11-15 / 12-16 / 19-23 / 25-29 / 26-30
ส.ค.
2-6 / 8-12 / 9-13 / 16-20 / 22-26 / 23-27 / 30-3 ก.ย.
ก.ย.
5-9 / 6-10 / 13-17 / 19-23 / 20-24 / 27-1 ต.ค.
ต.ค.
3-7 / 4-8 / 11-15 / 17-21 / 18-22 / 24-28 / 25-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 23,900
เริ่มต้น 17,900
ลดราคาพิเศษ3,000฿เหลือเริ่ม9,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH241225
เม.ย.
29-3 พ.ค.
พ.ค.
1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-31 / 29-2 มิ.ย.
มิ.ย.
3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 19-23 / 24-28 / 26-30
ก.ค.
1-5 / 3-7 / 8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 / 29-2 ส.ค. / 31-4 ส.ค.
ส.ค.
5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 / 28-1 ก.ย.
ก.ย.
2-6 / 4-8 / 9-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 12,888
เริ่มต้น 9,888
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH240752
พ.ค.
9-12 / 11-14 / 16-19 / 18-21
มิ.ย.
1-4 / 6-9 / 20-23 / 27-30
ก.ค.
11-14 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-30
ส.ค.
3-6 / 24-27
ก.ย.
12-15 / 19-22 / 26-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 25,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH240517
พ.ค.
10-14 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 30-3 มิ.ย. / 31-4 มิ.ย.
มิ.ย.
6-10 / 7-11 / 14-18 / 20-24 / 21-25 / 28-2 ก.ค.
ก.ค.
4-8 / 5-9 / 12-16 / 18-22 / 20-24 / 26-30
ส.ค.
1-5 / 2-6 / 9-13 / 15-19 / 16-20 / 23-27 / 30-3 ก.ย.
ก.ย.
6-10 / 12-16 / 13-17 / 20-24 / 26-30 / 27-1 ต.ค.
ต.ค.
10-14 / 11-15 / 18-22 / 25-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
เริ่มต้น 19,990
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH240794
พ.ค.
9-13 / 22-26 / 29-2 มิ.ย. / 31-4 มิ.ย.
มิ.ย.
1-5 / 5-9 / 6-10 / 8-12 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 26-30 / 27-1 ก.ค. / 29-3 ก.ค.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 17,888
ลดราคาพิเศษ2,000฿เหลือเริ่ม21,990
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH240806
พ.ค.
2-6
ก.ย.
6-10 / 25-29 / 27-1 ต.ค.
ต.ค.
10-14 / 11-15 / 19-23 / 23-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 23,990
เริ่มต้น 21,990
ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม79,888
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH241066
พ.ค.
2-10 / 10-18 / 22-30
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 85,888
เริ่มต้น 79,888
ลดราคาพิเศษ5,000฿เหลือเริ่ม79,888
จำนวนวัน7วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH240355
พ.ค.
20-26 / 30-5 มิ.ย.
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 84,888
เริ่มต้น 79,888
ลดราคาพิเศษ4,000฿เหลือเริ่ม65,888
จำนวนวัน8วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233979
พ.ค.
14-21
มิ.ย.
6-13 / 11-18 / 13-20
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 69,888
เริ่มต้น 65,888
จำนวนวัน8วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH234581
พ.ค.
3-10 / 13-20
มิ.ย.
6-13
ก.ค.
6-13 / 27-3 ส.ค.
ส.ค.
10-17
ต.ค.
17-24 / 21-28 / 23-30
พ.ย.
23-30
ธ.ค.
1-8 / 4-11 / 5-12
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (5)
เริ่มต้น 59,900
จำนวนวัน15วัน 12คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH234893
ก.ย.
14-28
ต.ค.
11-25
เริ่มต้น 299,900
จำนวนวัน10วัน 7คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232206
เม.ย.
25-4 พ.ค. / 30-9 พ.ค.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 99,900

ภาพประทับใจกับ มัชรูมทราเวล

ขอขอบคุณลูกค้ามัชรูมทราเวลทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของเรา

ร่วมส่งภาพประทับใจ เพื่อส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ที่ Facebook MushroomTravel คลิ๊ก

คุณ Chanthida Saekim

ทางทัวร์ดูแลดีมากค่ะ การเดินทาง อาหารการกินสะดวกมาก ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ต้องรอคิวนาน คุณพ่อ คุณแม่ชอบมากค่ะ

ฮ่องกง กุมภาพันธ์ 2567
คุณ Toffy Ka
จองทัวร์กับ บ.Mushroom มาครั้งแรก บริการดีมากโดยเฉพาะ Sale คุณหมูหวาน ให้คำแนะนำดีและจริงใจ ตรงไปตรงมา แนะนำเลยนะคะ
ทัวร์บ.นี้ได้ไปแน่นอนและจริงใจ❤️ จนเราได้ทัวร์ที่ถูกใจ
จิ่วจ้ายโกว เดินทางมกราคม 67
คุณ Ornny Orarat

จองเที่ยวจอร์เจียกัยพี่เห็ดดีมากๆค่ะ ติดต่อง่าย เซลล์พูดจาดี ตอบไว ให้ข้อมูลดีมากๆ หัวหน้าทัวร์และคณะที่ไปด้วยก็ดีมากๆ ค่ะ ประทับใจสุดๆ คุ้มค่ามากๆเลย

ทัวร์จอร์เจีย ธ.ค.66
คุณชยาณี -

อาหารเลิศ ไกด์ดี สนุกที่สุดเลยค่ะ

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส  3-11 พ.ย. 66
บ้านคุณ Sakuna -

มาฮอกไกโด กับทัวร์ของ mushroom travel เจ้าหน้าที่บริการดี (คุณเพลง) ไกค์ก็ดีมากๆ

ทัวร์ฮอกไกโด พฤศจิกายน 66
คุณอรุณวรรณ

พี่เห็ดให้บริการจองทัวร์ดีมากเลยค่ะ เที่ยวสนุกมาก

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วันที่ 24-27 ส.ค. 66
ดูทั้งหมด (250+)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

AIA Co.,LTD.
AIA Co.,LTD.
สำนักงาน กสทช
สำนักงาน กสทช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lufthansa
Lufthansa
อีซูซุ
อีซูซุ
คอมเซเว่น
คอมเซเว่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Gene Plus
Gene Plus
Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด