Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtour
จันทร์ - เสาร์
9:00-22:00
อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 105 6244
Loading...

อ่านต่อ

รับส่วนลดที่เที่ยวยอดฮิต เมื่อจองซื้อทัวร์เที่ยวต่างประเทศกับมัชรูมทราเวล*

• ลด 400 บาท/คน : ทัวร์ยุโรปทุกประเทศ, อเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
• ลด 200 บาท/คน : ทัวร์ญี่ปุ่น, จีน, ไต้หวัน, อินเดีย
• ลด 100 บาท/คน : ทัวร์ฮ่องกง, เวียดนาม, พม่า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, บาหลี

*ส่วนลดเฉพาะทัวร์ราคาปกติ โดยจองผ่าน LINE @Mushroomtour หรือ โทร. 0 2105 6234
26 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2568

ขั้นตอนการรับสิทธิ Mushroom Travel (รับสิทธิผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น)

1. เข้าโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และคลิกเมนูรีวอร์ด (Rewards)
2. เลือกโปรโมชั่น Mushroom Travel
3. คลิก กดรับสิทธิ และยืนยัน เพื่อรับรหัส (Promotion Code)
4. ใช้สิทธิจองซื้อทัวร์ผ่าน LINE @Mushroomtour หรือ โทร. 0 2105 6234 โดยแจ้งรหัส (Promotion Code) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท มัชรูมทราเวล จํากัด “(บริษัทฯ)” เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ และดําเนินการสั่งจองซื้อทัวร์ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กําหนด

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 •  สิทธิพิเศษนี้สําหรับลูกค้าที่ใช้บริการ ครบทั้ง 2 บริการ ดังนี้
  •   ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพมาแล้วอย่างน้อย 2 เดือน (บัญชีที่รับเงินเดือนกับบริษัทที่สมัครใช้บริการ Bualuang Payroll เท่านั้น)
  •   ผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
 • ลูกค้ารับรหัส (Promotion Code) ผ่านเมนูรีวอร์ด (Rewards) บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 • รหัส (Promotion Code) สามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ (วันที่ 26 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2568)
 •  สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะรายการทัวร์ที่เป็นราคาปกติเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับราคาจองทัวร์แบบพักเดี่ยวและรายการทัวร์ที่เป็น ราคาโปรโมชั่นใดๆ ที่มีการปรับลดราคาพิเศษ
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิจองซื้อทัวร์ผ่าน LINE @Mushroomtour หรือ โทร. 0 2105 6234 โดยแจ้งรหัส (Promotion Code) ให้แก่เจ้า หน้าที่ของบริษัท มัชรูมทราเวล จํากัด “(บริษัทฯ)” เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ และดําเนินการสั่งจองซื้อทัวร์ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กําหนด
 • ลูกค้าที่เคยใช้สิทธิจองซื้อทัวร์ไปแล้วสามารถกลับมาซื้อทัวร์ซ่าได้ด้วยรหัส (Promotion Code) เดิม เพื่อรับส่วนลดตามรายการทัวร์ที่ กําหนดตลอดระยะเวลาโครงการไม่จํากัดจํานวนครั้ง โดยต้องจองซื้อในนามลูกค้าผู้มีสิทธิเท่านั้น ทั้งนี้อนุญาตให้สิทธิพิเศษนี้แก่ผู้ติดตาม
  อีก 5 คนต่อรอบการเดินทางแต่ละครั้ง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ใน ช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ มัชรูมทราเวล กําหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333 หรือ มัชรูมทราเวล โทร. 0 2105 6234

 

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ