Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...

                                                                                     วันที่ 6 มีนาคม 2563

เรียน   ลูกค้า บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ที่เคารพ

เรื่อง    นโยบายแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน​ การยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทาง และการประกาศห้ามเดินทางทั้งในส่วนราชการและ​ภาคเอกชน    ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงปัญหาและความกังวลของลูกค้าในเรื่องการเดินทาง​ ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตหลังจากการเดินทาง​ รวมถึงความปลอดภัยในสุขภาพของลูกค้าทุกท่าน

บริษัทไม่ได้นิ่งเฉยในการแก้ปัญหาของสถานการณ์ดังกล่าว และยังมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อคืนสิทธิประโยชน์ และคลายความกังวลใจให้ลูกค้ามากที่สุดมาโดยตลอด​ โดยมีแนวทางในการแก้ไขดังนี้

1.ลูกค้าที่เดินทางกับสายการบินที่มีประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเลื่อนเที่ยวบินออกไป

ลูกค้าที่มีกำหนดเดินทางในช่วงเดือน มี.ค. 2563 ที่มีการจองและชำระค่าใช้จ่ายของกรุ๊ปทัวร์มาแล้วตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงเดือนก.พ.2563

ทางบริษัทฯ ได้นำค่าทัวร์ของลูกค้าชำระต่อให้กับทางเซ็นเตอร์กลางเพื่อสำรองที่นั่งกับสายการบินและยืนยันการเดินทางของลูกค้า (ก่อนที่สถานการณ์โรคระบาดและเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้น)

ทางบริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจาขอเงินคืน หรือ ขอสิทธิ์เลื่อนการเดินทางจากสายการบินและเซ็นเตอร์กลาง​ เพื่อสิทธิประโชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ซึ่งเงื่อนไขการคืนเงินและการเลื่อนวันเดินทางขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินและเซ็นเตอร์กลางเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ทางเซลล์จะแจ้งและอัพเดทข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นกรณีไป

 

2.ลูกค้าที่เดินทางกับสายการบินที่ยังไม่มีประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเลื่อนเที่ยวบินออกไป

กรณีกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางช่วงเดือน มี.ค. ที่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากสายการบินยังไม่มีประกาศยกเลิกเที่ยวบิน และประเทศปลายทางยังไม่ได้ประกาศห้ามเข้า ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้ทางสายการบินและเซ็นเตอร์กลางได้ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขของการยกเลิก    ซึ่งทางสายการบินและทางเซ็นเตอร์กลางได้ดำเนินการต่างๆ ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าโรงแรมที่พัก และรถรับส่งในต่างประเทศ ฯลฯ

แต่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้า หรือประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือสถานกาณ์ต่างๆ ออกมาทางจากทางสายการบินและเซ็นเตอร์กลาง บริษัทฯ จะทำการอัพเดทข้อมูลต่างๆ และแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยด่วน

3. ลูกค้าที่เดินทางในช่วงเดือนเม.ย.2563 ที่ยังอยู่ในเงื่อนไขยกเลิกได้ บริษัทฯ ได้ทำการทยอยยกเลิกการเดินทางและคืนเงินให้ลูกค้าตามลำดับ หรือหากมีลูกค้าที่ประสงค์จะยกเลิกการจอง หรือการเดินทางในช่วงเดือนเมษายน ท่านสามารถติดต่อที่เซลล์ที่ดูแลท่านเพื่อทางบริษัทฯ จะทำการขอคืนเงินจากทางสายการบินและเซ็นเตอร์ได้ทันท่วงที

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจเลือกเดินทางกับมัชรูมทราเวล ให้เราดูแลด้วยดีเสมอมา และขอบคุณในทุกกำลังใจที่คุณลูกค้ามีให้

ทางเราจะพยายามทำเพื่อลูกค้าให้เต็มที่และต้องขออภัยในความไม่สะดวกหรือความล่าช้าที่ลูกค้าได้รับในช่วงนี้  เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดเปลี่ยนไปทุกวัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ทีมงานมัชรูมทราเวลจะได้รับเกียรติให้บริการคุณลูกค้าอีกครั้ง

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ผู้บริหารและทีมงานบริษัทมัชรูมทราเวล

อ่านต่อ

อ่านต่อ