Loading...
ทัวร์ฮ่องกง (58)
ถึง

Expert Trip Designer

For World Destinations Right Place, Right Activity, Right Budget

ทัวร์ฮ่องกง

เรียงตาม:
Loading...
MUSH160856
SriLankan Airlines

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่วัดนองปิง ดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ 3วัน 2คืน บิน Srilankan Airlines

 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่วัดนองปิง ดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ 3วัน 2คืน บิน Srilankan Airlines
 • UL15 ต.ค. 59 - 17 ต.ค. 59
 • UL22 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59
 • UL29 ต.ค. 59 - 31 ต.ค. 59
 • UL5 พ.ย. 59 - 7 พ.ย. 59
 • UL26 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59
 • UL3 ธ.ค. 59 - 5 ธ.ค. 59
 • UL10 ธ.ค. 59 - 12 ธ.ค. 59
 • UL31 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
MUSH161080
Cathay Pacific

ทัวร์ฮ่องกงวันปีใหม่ นั่งกระเช้านองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน Cathay Pacific

ทัวร์ฮ่องกงวันปีใหม่ นั่งกระเช้านองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน Cathay Pacific
 • CX31 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
MUSH160544
Hong Kong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน บิน Hongkong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน บิน Hongkong Airlines
 • HX22 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59
MUSH160545
More Airline

ทัวร์ฮ่องกง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดดัง เกาะลันเตา นั่งกระเช้า Ngong ping 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดดัง เกาะลันเตา นั่งกระเช้า Ngong ping 3วัน 2คืน
 • MoreAirline22 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59
MUSH160546
Hong Kong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน บิน Hongkong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน บิน Hongkong Airlines
 • HX22 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59
MUSH160613
Hong Kong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า นองปิง ช้อปปิ้งถนนนาธาน 5วัน 3คืน บิน Hongkong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า นองปิง ช้อปปิ้งถนนนาธาน 5วัน 3คืน บิน Hongkong Airlines
 • HX20 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59

ทัวร์ฮ่องกง

Mushroom Travel คัดสรรทัวร์ฮ่องกงคุณภาพ เพื่อพาท่านเดินทางสู่เกาะเล็กๆ แต่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างเห็นได้ชัด ผ่านภาพของตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัยที่ไม่ได้มีรูปลักษณ์เป็นเพียงแค่กล่องสี่เหลี่ยมต่อๆ กันจนเป็นตึกสูงเท่านั้น

นอกจากนี้ฮ่องกงยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสมากกว่านั้น อย่างตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอารามรวมทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อันเป็นที่เคารพและสักการะทั้งชาวฮ่องกง และนักท่องเที่ยวทั่วไป หรือแม้แต่แปลงปลูกผักที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืนกับหมู่ตึกสูงใหญ่ ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้นี่เอง จึงทำให้ฮ่องกงนั้นมีมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามายังเกาะเล็กๆ แห่งนี้อย่างมากมาย รวมถึงฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ รอบๆ ฮ่องกงด้วย 

คำเกี่ยวข้อง: ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกงทัวร์, เที่ยวฮ่องกง, ช้อปปิ้งฮ่องกง, ช้อปฮ่องกง, เที่ยวเกาลูน, เกาลูนทัวร์, ทัวร์เกาลูน

กรองการค้นหาโดย