Loading...
ทัวร์ฮ่องกง (50)
ถึง

Expert Trip Designer

For World Destinations Right Place, Right Activity, Right Budget

ทัวร์ฮ่องกง

เรียงตาม:
MUSH160637
Hong Kong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ 4วัน3คืน แถมฟรี! บัตรชม BATMAN 4D / บัตรล่องเรือกอนโดล่า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ 4วัน3คืน แถมฟรี! บัตรชม BATMAN 4D / บัตรล่องเรือกอนโดล่า
 • HX2 มิ.ย. 59 - 5 มิ.ย. 59
 • HX9 มิ.ย. 59 - 12 มิ.ย. 59
 • HX16 มิ.ย. 59 - 19 มิ.ย. 59
 • HX7 ก.ค. 59 - 10 ก.ค. 59
 • HX14 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59
 • HX21 ก.ค. 59 - 24 ก.ค. 59
 • HX28 ก.ค. 59 - 31 ก.ค. 59
MUSH160639
Cathay Pacific

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ช้อปปิ้ง ไหว้พระเสริมมงคล 4วัน 2คืน บิน Cathay Pacific

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ช้อปปิ้ง ไหว้พระเสริมมงคล 4วัน 2คืน บิน Cathay Pacific
 • CX3 มิ.ย. 59 - 6 มิ.ย. 59
 • CX4 มิ.ย. 59 - 7 มิ.ย. 59
 • CX11 มิ.ย. 59 - 14 มิ.ย. 59
 • CX17 มิ.ย. 59 - 20 มิ.ย. 59
 • CX18 มิ.ย. 59 - 21 มิ.ย. 59
 • CX24 มิ.ย. 59 - 27 มิ.ย. 59
 • CX1 ก.ค. 59 - 4 ก.ค. 59
 • CX2 ก.ค. 59 - 5 ก.ค. 59
 • CX8 ก.ค. 59 - 11 ก.ค. 59
 • CX9 ก.ค. 59 - 12 ก.ค. 59
 • CX15 ก.ค. 59 - 18 ก.ค. 59
 • CX22 ก.ค. 59 - 25 ก.ค. 59
 • CX23 ก.ค. 59 - 26 ก.ค. 59
 • CX25 ก.ย. 59 - 28 มิ.ย. 59
MUSH160544
Yangon Airways

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน บิน Hongkong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน บิน Hongkong Airlines
 • HK3 มิ.ย. 59 - 5 มิ.ย. 59
 • HK4 มิ.ย. 59 - 6 มิ.ย. 59
 • HK10 มิ.ย. 59 - 12 มิ.ย. 59
 • HK11 มิ.ย. 59 - 13 มิ.ย. 59
 • HK17 มิ.ย. 59 - 19 มิ.ย. 59
 • HK18 มิ.ย. 59 - 20 มิ.ย. 59
 • HK24 มิ.ย. 59 - 26 มิ.ย. 59
 • HK25 มิ.ย. 59 - 27 มิ.ย. 59
 • HK2 ก.ค. 59 - 4 ก.ค. 59
 • HK8 ก.ค. 59 - 10 ก.ค. 59
 • HK9 ก.ค. 59 - 11 ก.ค. 59
 • HK15 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59
 • HK16 ก.ค. 59 - 18 ก.ค. 59
 • HK22 ก.ค. 59 - 24 ก.ค. 59
 • HK23 ก.ค. 59 - 25 ก.ค. 59
 • HK22 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59
MUSH160545
More Airline

ทัวร์ฮ่องกง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดดัง เกาะลันเตา นั่งกระเช้า Ngong ping 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดดัง เกาะลันเตา นั่งกระเช้า Ngong ping 3วัน 2คืน
 • More Airline3 มิ.ย. 59 - 5 มิ.ย. 59
 • More Airline4 มิ.ย. 59 - 6 มิ.ย. 59
 • More Airline10 มิ.ย. 59 - 12 มิ.ย. 59
 • More Airline11 มิ.ย. 59 - 13 มิ.ย. 59
 • More Airline17 มิ.ย. 59 - 19 มิ.ย. 59
 • More Airline18 มิ.ย. 59 - 20 มิ.ย. 59
 • More Airline24 มิ.ย. 59 - 26 มิ.ย. 59
 • More Airline25 มิ.ย. 59 - 27 มิ.ย. 59
 • More Airline2 ก.ค. 59 - 4 ก.ค. 59
 • More Airline8 ก.ค. 59 - 10 ก.ค. 59
 • More Airline9 ก.ค. 59 - 11 ก.ค. 59
 • More Airline15 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59
 • More Airline16 ก.ค. 59 - 18 ก.ค. 59
 • More Airline22 ก.ค. 59 - 24 ก.ค. 59
 • More Airline23 ก.ค. 59 - 25 ก.ค. 59
 • More Airline22 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59
MUSH160546
Hong Kong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน บิน Hongkong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน บิน Hongkong Airlines
 • HX3 มิ.ย. 59 - 5 มิ.ย. 59
 • HX4 มิ.ย. 59 - 6 มิ.ย. 59
 • HX10 มิ.ย. 59 - 12 มิ.ย. 59
 • HX11 มิ.ย. 59 - 13 มิ.ย. 59
 • HX17 มิ.ย. 59 - 19 มิ.ย. 59
 • HX18 มิ.ย. 59 - 20 มิ.ย. 59
 • HX24 มิ.ย. 59 - 26 มิ.ย. 59
 • HX25 มิ.ย. 59 - 27 มิ.ย. 59
 • HX2 ก.ค. 59 - 4 ก.ค. 59
 • HX8 ก.ค. 59 - 10 ก.ค. 59
 • HX9 ก.ค. 59 - 11 ก.ค. 59
 • HX15 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59
 • HX16 ก.ค. 59 - 18 ก.ค. 59
 • HX22 ก.ค. 59 - 24 ก.ค. 59
 • HX23 ก.ค. 59 - 25 ก.ค. 59
 • HX22 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59
MUSH160547
More Airline

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน Avenue of Star วัดเชอกุง วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน Avenue of Star วัดเชอกุง วัดเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน
 • More Airline3 มิ.ย. 59 - 5 มิ.ย. 59
 • More Airline4 มิ.ย. 59 - 6 มิ.ย. 59
 • More Airline10 มิ.ย. 59 - 12 มิ.ย. 59
 • More Airline11 มิ.ย. 59 - 13 มิ.ย. 59
 • More Airline17 มิ.ย. 59 - 19 มิ.ย. 59
 • More Airline18 มิ.ย. 59 - 20 มิ.ย. 59
 • More Airline24 มิ.ย. 59 - 26 มิ.ย. 59
 • More Airline25 มิ.ย. 59 - 27 มิ.ย. 59
 • More Airline2 ก.ค. 59 - 4 ก.ค. 59
 • More Airline8 ก.ค. 59 - 10 ก.ค. 59
 • More Airline9 ก.ค. 59 - 11 ก.ค. 59
 • More Airline15 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59
 • More Airline16 ก.ค. 59 - 18 ก.ค. 59
 • More Airline22 ก.ค. 59 - 24 ก.ค. 59
 • More Airline23 ก.ค. 59 - 25 ก.ค. 59
 • More Airline22 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59

ทัวร์ฮ่องกง

Mushroom Travel คัดสรรทัวร์ฮ่องกงคุณภาพ เพื่อพาท่านเดินทางสู่เกาะเล็กๆ แต่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างเห็นได้ชัด ผ่านภาพของตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัยที่ไม่ได้มีรูปลักษณ์เป็นเพียงแค่กล่องสี่เหลี่ยมต่อๆ กันจนเป็นตึกสูงเท่านั้น

นอกจากนี้ฮ่องกงยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสมากกว่านั้น อย่างตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอารามรวมทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อันเป็นที่เคารพและสักการะทั้งชาวฮ่องกง และนักท่องเที่ยวทั่วไป หรือแม้แต่แปลงปลูกผักที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืนกับหมู่ตึกสูงใหญ่ ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้นี่เอง จึงทำให้ฮ่องกงนั้นมีมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามายังเกาะเล็กๆ แห่งนี้อย่างมากมาย รวมถึงฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ รอบๆ ฮ่องกงด้วย 

คำเกี่ยวข้อง: ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกงทัวร์, เที่ยวฮ่องกง, ช้อปปิ้งฮ่องกง, ช้อปฮ่องกง, เที่ยวเกาลูน, เกาลูนทัวร์, ทัวร์เกาลูน

กรองการค้นหาโดย