บริษัททัวร์ มัชรูมทราเวลบริษัททัวร์ มัชรูมทราเวล จัดเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ

เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

ทัวร์แนะนำตามช่วงวันหยุด

ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม10,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195203
ธ.ค.
31-2 ม.ค.
ม.ค.
3-5 / 17-19 / 24-26 / 31-2 ก.พ.
ก.พ.
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-1 มี.ค.
มี.ค.
5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29
เม.ย.
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 13-15 / 14-16 / 17-19 / 23-25
พ.ค.
1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-31
มิ.ย.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (5)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 16,999
เริ่มต้น 10,999
ลดราคาพิเศษ6,500฿เหลือเริ่ม9,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194412
ม.ค.
4-6 / 5-7 / 12-14 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30-1 ก.พ. / 31-2 ก.พ.
ก.พ.
1-3 / 6-8 / 7-9 / 8-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28-1 มี.ค. / 29-2 มี.ค.
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 16,499
เริ่มต้น 9,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH162248
ธ.ค.
29-31 / 30-1 ม.ค.
ม.ค.
10-12 / 24-26
ก.พ.
7-9 / 14-16 / 28-1 มี.ค.
มี.ค.
13-15 / 27-29
เม.ย.
4-6 / 11-13 / 12-15 / 13-15
พ.ค.
8-10 / 22-24
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 12,900
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196351
ธ.ค.
27-29 / 31-2 ม.ค.
ม.ค.
24-26 / 25-27
ก.พ.
21-23 / 22-24
มี.ค.
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 21-23 / 27-29 / 28-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 10,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH161830
ธ.ค.
29-31 / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.
ม.ค.
24-26
ก.พ.
7-9 / 8-10 / 14-16 / 28-1 มี.ค.
มี.ค.
13-15 / 27-29
เม.ย.
3-5 / 12-14 / 13-15
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 11,900
จำนวนวัน4วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196211
ธ.ค.
24-27 / 25-28 / 28-31 / 29-1 ม.ค.
ม.ค.
3-6 / 8-11 / 15-18 / 17-20 / 19-22 / 29-1 ก.พ. / 31-3 ก.พ.
ก.พ.
2-5 / 4-7 / 8-11 / 10-13 / 12-15 / 14-17 / 16-19 / 18-21 / 20-23 / 22-25 / 24-27 / 26-29 / 28-2 มี.ค.
มี.ค.
1-4 / 3-6 / 5-8 / 7-10 / 9-12 / 11-14 / 13-16 / 15-18 / 17-20 / 21-24 / 23-26 / 25-28
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 10,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194220
ธ.ค.
17-21 / 19-23
ม.ค.
3-7 / 5-9 / 27-31 / 29-2 ก.พ.
ก.พ.
1-5 / 3-7 / 5-9 / 7-11 / 9-13 / 11-15 / 13-17 / 15-19 / 17-21 / 19-23 / 21-25 / 23-27 / 25-29 / 27-2 มี.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 9,900
ลดราคาพิเศษ22,011฿เหลือเริ่ม16,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194165
ธ.ค.
15-19 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 24-28 / 25-29 / 27-31 / 28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 31-4 ม.ค.
ม.ค.
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 26-30 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ.
ก.พ.
1-5 / 2-6 / 4-8 / 5-9 / 8-12 / 9-13 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 25-29 / 26-1 มี.ค. / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.
มี.ค.
1-5 / 1-4 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 17-21 / 19-23 / 20-24
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 38,899
เริ่มต้น 16,888
จำนวนวัน4วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193771
ม.ค.
11-14
ก.พ.
5-8 / 7-10 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 26-29 / 28-2 มี.ค. / 29-3 มี.ค.
มี.ค.
4-7 / 6-9 / 7-10 / 11-14 / 13-16 / 14-17 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-30 / 28-31
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 8,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195052
ม.ค.
14-18 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 22-26 / 24-28 / 25-29 / 29-2 ก.พ. / 31-4 ก.พ.
ก.พ.
1-5 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 26-1 มี.ค. / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 21,999
ลดราคาพิเศษ8,000฿เหลือเริ่ม13,878
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194744
ธ.ค.
30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค.
ม.ค.
9-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ.
ก.พ.
12-16 / 14-18 / 21-25 / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค.
มี.ค.
6-10 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 27-31
เม.ย.
2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 29-3 พ.ค. / 30-4 พ.ค.
พ.ค.
1-5 / 2-6 / 6-10
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 21,878
เริ่มต้น 13,878
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194503
ม.ค.
5-9 / 7-11 / 8-12 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 27-31 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ.
ก.พ.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 12-16 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.
มี.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 5-9 / 7-11 / 9-13
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 22,888
ลดราคาพิเศษ4,000฿เหลือเริ่ม34,999
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193786
ธ.ค.
23-31 / 24-1 ม.ค. / 30-7 ม.ค.
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 38,999
เริ่มต้น 34,999
ลดราคาพิเศษ9,000฿เหลือเริ่ม29,990
จำนวนวัน7วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193867
ธ.ค.
23-29
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 38,990
เริ่มต้น 29,990
จำนวนวัน7วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193700
ธ.ค.
27-2 ม.ค.
ม.ค.
1-7
ก.พ.
5-11 / 13-19
มี.ค.
3-9 / 12-18 / 17-23 / 24-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 65,900
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH181347
ธ.ค.
27-4 ม.ค.
ม.ค.
21-29
ก.พ.
19-27
มี.ค.
4-12
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 57,900
จำนวนวัน7วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH192435
ม.ค.
13-19 / 27-2 ก.พ.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 24,900
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193368
ธ.ค.
25-2 ม.ค. / 28-5 ม.ค.
ม.ค.
16-24 / 23-31
ก.พ.
10-18 / 22-1 มี.ค.
มี.ค.
9-17 / 26-3 เม.ย.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 75,555
จำนวนวัน8วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH191151
ธ.ค.
29-5 ม.ค.
ม.ค.
30-6 ก.พ.
ก.พ.
19-26
มี.ค.
11-18 / 25-1 เม.ย.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 40,900
จำนวนวัน8วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194267
ธ.ค.
18-25
ม.ค.
9-16 / 16-23 / 23-30
ก.พ.
5-12 / 12-19 / 19-26
มี.ค.
5-12 / 12-19 / 19-26
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 30,900

ภาพประทับใจกับ มัชรูมทราเวล

ขอขอบคุณลูกค้ามัชรูมทราเวลทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของเรา

ร่วมส่งภาพประทับใจ เพื่อส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ที่ Facebook MushroomTravel คลิ๊ก

Kitti Gob

หัวหน้าไกด์ดีบริการดี ไกด์ที่นำเที่ยวก็บริดการดีความรู้เกี่ยวกับสถานที่คำแนะนำดีมากๆประทับใจมีโอกาสจะต้องไปอีกแน่นอนชอบมากๆบริการประทับใจมากเลยครับ

ทัวร์ฮ่องกง
อนงค์ พัวตระกูล

ขอบคุณคุณวิกกี้จากมัชรูมทราเวลที่ช่วยดูแลการซื้อทัวร์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสครั้งนี้ การเดินทางท่องเที่ยวราบรื่น สนุกสนาน ได้รับความรู้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปค่ะ

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
Fluk Koo

ไม่ผิดหวังที่เลือกMushroom.Travel
ใช้บริการ2ครั้งแล้วยังบริการแบบคุณภาพตลอด พึ่งไปพม่ามาประทับใจมากบริการดีมากหัวหน้าทัวร์ดูแลแบบเป็นกันเอง

ทัวร์พม่า
P’Jew Sukhsuwan

มาเที่ยวทริปญี่ปุ่น ทัวร์รอบเกาะฮอกไกโด รอบนี้สนุกสนานมาก ทริปมีการจัดเวลาที่เหมาะสม สามารถเที่ยวถ่ายรูปได้เต็มที่ เจอไกด์ดีน่ารัก ช่วยถ่ายรูปครอบครัวให้ตลอดทริป อาหารอร่อยมาก ที่พักโดยรวมถือว่าดี เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวดีอีกทริปนึงเลยค่ะ ไว้มีโอกาสจะกลับมาใช้บริการกับมัชรูมทราเวลอีกแน่นอนค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
Geeup Wattana-amornkiat

โจทย์ในครั้งนี้คือต้องพาพนักงานของคลินิก และครอบครัวตัวเอง รวมถึงครอบครัวเพื่อนสนิทไปเที่ยวเกาหลี  กรุ๊ปใหญ่ มีแต่เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยเกษียณราชการ เป็นกรุ๊ปที่มีความหลากหลาย และที่สำคัญพนักงานคือไม่เคยออกนอกประเทศเลย พาสขาวทุกคน ก็แจ้งน้องซัน(น้องเซลล์ที่ประสานงานให้) กรุ๊ปเราได้หัวหน้าทัวร์พ่อลูกอ่อนที่เข้าใจคนที่มีลูกเล็ก คือคุณตี๋ คุณตี๋ดูแลดีมากในทุกอย่าง ใส่ใจทุกคน คุณอัจ Local Guide ก็น่ารักมาก ถามอะไรรู้หมด ดีต่อใจ ขอบคุณตี๋ที่ไม่ทิ้งพี่และน้องที่คลินิกที่ติดตม ขอบคุณคุณซันที่คัดสรรค์ทีมงานคุณภาพให้  ปีหน้าเราได้เจอกันอีกแน่นวลลลลล 🥰

ทัวร์เกาหลี
Saijin Wattana-amornkiat

ไปเที่ยวกับ บริษัททัวร์ mushroom. สนุกมากๆๆ. กรุ๊ปเราเด็กเยอะ ได้หัวหน้าทัวร์น้องตี๋ Local guide คุณอัจฉรา. ดูแลดีมากๆ. ประทับใจมากเลยคะ👍👍👍👏👏👏

ดูทั้งหมด (250+)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

AIA Co.,LTD.
AIA Co.,LTD.
สำนักงาน กสทช
สำนักงาน กสทช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lufthansa
Lufthansa
อีซูซุ
อีซูซุ
คอมเซเว่น
คอมเซเว่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Gene Plus
Gene Plus
Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด