บริษัททัวร์ มัชรูมทราเวลบริษัททัวร์ มัชรูมทราเวล จัดเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ

Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

ทัวร์แนะนำตามช่วงวันหยุด

จำนวนวัน2วัน 1คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH192111
เม.ย.
5-6 / 8-9 / 19-20 / 22-23 / 26-27 / 29-30
พ.ค.
10-11 / 13-14 / 20-21 / 24-25 / 27-28 / 31-1 มิ.ย.
มิ.ย.
7-8 / 10-11 / 14-15 / 17-18 / 21-22 / 24-25 / 28-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 5,599
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH190705
เม.ย.
11-13 / 12-14 / 24-26
พ.ค.
1-3 / 7-9 / 15-17 / 29-31
มิ.ย.
12-14 / 26-28
ก.ค.
4-6 / 5-7 / 17-19 / 25-27 / 31-2 ส.ค.
ส.ค.
7-9 / 14-16 / 21-23 / 29-31
ก.ย.
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28
ต.ค.
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30-1 พ.ย. / 31-2 พ.ย.
พ.ย.
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30
ธ.ค.
4-6 / 5-7 / 10-12 / 11-13 / 12-14
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (7)
เริ่มต้น 10,500
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194399
พ.ค.
1-3 / 8-10
ก.ค.
4-6 / 5-7 / 17-19 / 24-26 / 25-27
ส.ค.
7-9 / 21-23
ก.ย.
25-27
ต.ค.
2-4 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30-1 พ.ย.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 10,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH190492
เม.ย.
3-5 / 17-19 / 24-26
พ.ค.
15-17 / 22-24 / 29-31
มิ.ย.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
ก.ค.
10-12 / 17-19 / 24-26
ส.ค.
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30
ก.ย.
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
เริ่มต้น 9,499
จำนวนวัน3วัน 0คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196352
เม.ย.
3-5 / 4-6 / 5-7 / 10-12 / 11-13 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 / 30-2 พ.ค.
พ.ค.
1-3 / 2-4 / 3-5 / 4-6 / 8-10 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 / 29-31 / 30-1 มิ.ย.
มิ.ย.
4-6 / 5-7 / 6-8 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 27-29
ก.ค.
3-5 / 4-6 / 5-7 / 6-8 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 31-2 ส.ค.
ส.ค.
1-3 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-31
ก.ย.
1-3 / 4-6 / 5-7 / 11-13 / 19-21 / 26-28
ต.ค.
3-5 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 25-27 / 26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31
พ.ย.
7-9 / 14-16 / 21-23
ธ.ค.
5-7 / 8-10 / 9-11 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 17-19 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 27-29 / 28-30 / 29-31 / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (7)
เริ่มต้น 9,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH182887
เม.ย.
2-4 / 23-25 / 26-28
พ.ค.
5-7 / 16-18 / 23-25 / 30-1 มิ.ย.
มิ.ย.
6-8 / 13-15
ก.ค.
11-13 / 18-20
ส.ค.
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31
ก.ย.
11-13 / 25-27
ต.ค.
2-4 / 9-11 / 23-25 / 24-26
พ.ย.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29
ธ.ค.
4-6 / 5-7 / 11-13 / 18-20 / 25-27 / 31-2 ม.ค.
ม.ค.
1-3
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (8)
เริ่มต้น 11,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194135
พ.ค.
8-10 / 9-11 / 15-17 / 22-24 / 29-31
มิ.ย.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
ก.ค.
4-6 / 5-7 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 31-2 ส.ค.
ส.ค.
7-9 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 28-30
ก.ย.
4-6 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 25-27
ต.ค.
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30-1 พ.ย.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
เริ่มต้น 6,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201037
ก.ค.
3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 31-2 ส.ค.
ส.ค.
1-3 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-31
ก.ย.
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 25-27 / 26-28
ต.ค.
3-5 / 8-10 / 9-11 / 10-12 / 15-17 / 16-18 / 17-19 / 22-24 / 23-25 / 24-26 / 29-31 / 30-1 พ.ย. / 31-2 พ.ย.
พ.ย.
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30
ธ.ค.
3-5 / 4-6 / 5-7 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.
ม.ค.
1-3
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (5)
เริ่มต้น 12,999
จำนวนวัน4วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH200744
ก.ย.
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
ต.ค.
16-19 / 17-20 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-1 พ.ย. / 30-2 พ.ย. / 31-3 พ.ย.
พ.ย.
6-9 / 7-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-1 ธ.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 13,999
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196950
มิ.ย.
5-10 / 9-14 / 13-18
ก.ค.
3-8 / 7-12 / 11-16 / 15-20 / 19-24 / 23-28 / 27-1 ส.ค. / 31-5 ส.ค.
ส.ค.
4-9 / 8-13 / 12-17 / 16-21 / 20-25 / 24-29 / 28-2 ก.ย.
ก.ย.
1-6 / 5-10 / 13-18
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 29,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH200927
ก.ย.
30-4 ต.ค.
ต.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 26-30 / 27-31 / 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย.
พ.ย.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 14,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH200926
พ.ค.
9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-3 มิ.ย. / 31-4 มิ.ย.
มิ.ย.
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 19-23 / 24-28
ก.ค.
15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 29-2 ส.ค. / 30-3 ส.ค. / 31-4 ส.ค.
ก.ย.
23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 30-4 ต.ค.
ต.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 16,777
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH181875
พ.ค.
1-5
ก.ค.
3-7 / 16-20
ธ.ค.
27-31 / 28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 19,999
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH182985
เม.ย.
3-7 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 24-28 / 30-4 พ.ค.
พ.ค.
1-5 / 14-18 / 21-25
มิ.ย.
5-9 / 19-23
ก.ค.
3-7 / 24-28 / 31-4 ส.ค.
ส.ค.
8-12 / 21-25
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 54,900
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH200898
เม.ย.
3-8
พ.ค.
8-13 / 29-3 มิ.ย.
มิ.ย.
12-17 / 26-1 ก.ค.
ก.ค.
10-15 / 24-29
ส.ค.
7-12 / 21-26
ก.ย.
4-9 / 18-23
ต.ค.
2-7 / 9-14 / 18-23
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (5)
เริ่มต้น 25,900
จำนวนวัน6วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201069
ก.ค.
2-7 / 3-8 / 10-15 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 23-28 / 24-29
ส.ค.
7-12 / 11-16 / 28-2 ก.ย.
ก.ย.
11-16 / 15-20 / 17-22 / 18-23 / 24-29
ต.ค.
8-13 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 20-25 / 21-26 / 27-1 พ.ย. / 30-4 พ.ย.
พ.ย.
13-18 / 20-25 / 27-2 ธ.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 10,777
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201019
พ.ค.
12-17 / 19-24 / 26-31
มิ.ย.
2-7 / 9-14 / 16-21 / 23-28 / 30-5 ก.ค.
ส.ค.
25-30
ก.ย.
1-6 / 22-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 25,777
จำนวนวัน8วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH197167
เม.ย.
10-17 / 11-18 / 12-19 / 13-20 / 30-7 พ.ค.
พ.ค.
1-8 / 2-9 / 3-10
เริ่มต้น 30,999
จำนวนวัน10วัน 7คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196137
เม.ย.
11-20
พ.ค.
2-11 / 30-8 มิ.ย.
ก.ค.
4-13
ส.ค.
8-17
ก.ย.
12-21
ต.ค.
10-19
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
เริ่มต้น 159,000

ภาพประทับใจกับ มัชรูมทราเวล

ขอขอบคุณลูกค้ามัชรูมทราเวลทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของเรา

ร่วมส่งภาพประทับใจ เพื่อส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ที่ Facebook MushroomTravel คลิ๊ก

Kickoff Mahachai

ทริปเวียดนาม ดานัง,ฮอยอัน สนุกสนานมากค่ะ ไกด์ดูแลดีมาก
คุ้มค้าคุ้มราคาถ้ามีโปรแกรมจะไปเที่ยวอีก จะต้องไปด้วยอีกแน่นอนค่ะ

ทัวร์เวียดนาม
Cheer Chanya

ประทับใจตั้งแต่จองทัวร์ค่ะ คุณปุ๋ยประสานงานดีรวดเร็ว
จัดโปรแกรมทัวร์ได้น่าสนใจ ตอบโจทย์คนชอบความสะดวกสบาย และทางไกด์ คุณแนทก็น่ารักมาก ให้ข้อมูลสถานที่ต่างๆ ระหว่างการท่องเที่ยวได้ดีมากๆ ไว้มีโอกาสอีกจะเดินทางไปกับMushroomTravel อีกแน่นอนค่ะ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ทัวร์ญี่ปุ่น
Himmie Jira

เที่ยวไต้หวัน 30มค-2กพ กับทาง mushroom travel ดีงามตั้งแต่ราคา พนักงานขาย(คุณปุ๋ย น่ารัก บริการดีมากๆ) สายการบินโรงแรมที่พัก อาหารก็อร่อย ไกด์ก้อดูแลดีและพาเที่ยวครบทุกโปรแกรม สนุกแค่ไหนดูตามภาพเลยครับ แนะนำเลยครับถ้ามองหาทัวร์ราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพและบริการ ต้องไปกับmushroom travel 🍄

ทัวร์ใต้หวัน - ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 63
Sirikwan Janewattana

ทริปญี่ปุ่น กับ mushroom 🍄 สนุกมากๆค่ะ ไกด์ดูแลดีมากๆ ประทับใจมากๆค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น
Fon Parn

ประทับใจทุกครั้งที่เดินทางกับมัชรูมทราเวล บริการมืออาชีพตั้งแต่การจองทัวร์ การเดินทาง และตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวไกด์เป็กกี้และไกด์ท้องถิ่นน้องปอนด์ดูแลดีมาก ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวดีมาก ไปญี่ปุ่นครั้งนี้จองกับเซลล์คุณตาล ดูแลดีประทับใจสุดๆค่ะ จะใช้บริการต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น
Thitiporn Nakngam

ประทับใจการบริการของมัชรูมมากค่ะ ดูแลและประสานงานได้ดี สนุกเฮฮาเป็นกันเองมากค่ะ ทริปต่อไปต้องจัดอีกแน่นอนค่ะ ❤️
#ทริปไต้หวัน 15-19มกราคม 2563

ทัวร์ไต้หวัน-ระหว่างวันที่ : 15-19มกราคม 2563
ดูทั้งหมด (250+)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

AIA Co.,LTD.
AIA Co.,LTD.
สำนักงาน กสทช
สำนักงาน กสทช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lufthansa
Lufthansa
อีซูซุ
อีซูซุ
คอมเซเว่น
คอมเซเว่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Gene Plus
Gene Plus
Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด