บริษัททัวร์ มัชรูมทราเวลบริษัททัวร์ มัชรูมทราเวล จัดเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ

เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

ทัวร์แนะนำตามช่วงวันหยุด

ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม10,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195203
มี.ค.
12-14 / 19-21 / 20-22 / 27-29
เม.ย.
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 13-15 / 14-16 / 17-19 / 23-25
พ.ค.
1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-31
มิ.ย.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 16,999
เริ่มต้น 10,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194497
ก.พ.
28-1 มี.ค.
มี.ค.
27-29
เริ่มต้น 9,999
ลดราคาพิเศษ6,990฿เหลือเริ่ม10,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194899
มี.ค.
1-4 / 22-25
เม.ย.
12-15 / 26-29
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 17,989
เริ่มต้น 10,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194412
ก.พ.
20-22 / 28-1 มี.ค. / 29-2 มี.ค.
มี.ค.
1-3 / 2-4 / 3-5 / 6-8 / 7-9 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 13-15 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 21-23 / 23-25 / 24-26 / 26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31 / 30-1 เม.ย. / 31-2 ม.ค. / 31-2 เม.ย.
เม.ย.
2-4 / 3-5 / 4-6 / 6-8 / 7-9 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 27-29 / 28-30 / 29-1 พ.ค. / 30-2 พ.ค.
พ.ค.
1-3 / 2-4 / 7-9 / 8-10 / 9-11 / 10-12 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 23-25 / 28-30 / 29-31 / 30-1 มิ.ย.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 9,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195182
มี.ค.
12-14
เม.ย.
1-3 / 2-4 / 22-24 / 23-25 / 29-1 พ.ค.
พ.ค.
7-9 / 14-16 / 28-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 8,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194069
ก.พ.
29-2 มี.ค.
มี.ค.
14-16 / 28-30
เริ่มต้น 8,988
จำนวนวัน2วัน 1คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH192093
พ.ค.
24-25 / 31-1 มิ.ย.
มิ.ย.
7-8 / 14-15 / 21-22 / 28-29
เริ่มต้น 6,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193959
มี.ค.
12-15 / 19-22 / 26-29
เม.ย.
3-6 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 23-26
พ.ค.
1-4 / 7-10 / 21-24
มิ.ย.
4-7 / 18-21
ก.ค.
4-7 / 16-19 / 24-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 9,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH171034
มี.ค.
13-15 / 27-29
เม.ย.
3-5 / 10-12 / 24-26
พ.ค.
8-10 / 15-17 / 29-31
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 9,999
ลดราคาพิเศษ2,000฿เหลือเริ่ม9,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195289
มี.ค.
3-6 / 4-7 / 16-19 / 18-21 / 22-25 / 23-26 / 24-27
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 11,999
เริ่มต้น 9,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH190926
เม.ย.
4-6 / 18-20 / 25-27
พ.ค.
2-4 / 16-18 / 23-25 / 30-1 มิ.ย.
มิ.ย.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29
ก.ค.
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27
ส.ค.
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31
ก.ย.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
เริ่มต้น 8,499
ลดราคาพิเศษ13,000฿เหลือเริ่ม11,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196507
ก.พ.
20-24 / 22-26 / 24-28 / 26-1 มี.ค. / 29-4 มี.ค.
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 24,999
เริ่มต้น 11,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196749
มี.ค.
11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 24-28
เริ่มต้น 27,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196694
มี.ค.
20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30
เริ่มต้น 22,999
ลดราคาพิเศษ9,000฿เหลือเริ่ม15,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194170
ก.พ.
21-25 / 22-26 / 28-3 มี.ค.
มี.ค.
6-10 / 7-11 / 12-16 / 14-18
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 24,888
เริ่มต้น 15,888
ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม9,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196709
ก.พ.
25-29 / 26-1 มี.ค.
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 15,999
เริ่มต้น 9,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196398
มี.ค.
12-16 / 13-17 / 27-31
เม.ย.
2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 23-27 / 24-28 / 30-4 พ.ค.
พ.ค.
1-5 / 8-12 / 15-19
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 19,999
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH182985
ก.พ.
21-25
มี.ค.
6-10 / 20-24 / 27-31
เม.ย.
3-7 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 24-28 / 30-4 พ.ค.
พ.ค.
1-5 / 14-18 / 21-25
มิ.ย.
5-9 / 19-23
ก.ค.
3-7 / 24-28 / 31-4 ส.ค.
ส.ค.
8-12 / 21-25
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (5)
เริ่มต้น 54,900
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196145
มี.ค.
5-8 / 26-29
เม.ย.
10-13 / 12-15 / 23-26 / 30-3 พ.ค.
พ.ค.
3-6 / 14-17 / 31-3 มิ.ย.
มิ.ย.
18-21
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 19,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196631
เม.ย.
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 12-16 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 29-3 พ.ค. / 30-4 พ.ค.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 15,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196164
มี.ค.
10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28
เม.ย.
5-9 / 7-11 / 12-16 / 26-30
พ.ค.
3-7
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 15,999
จำนวนวัน8วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196201
มี.ค.
7-14 / 14-21
เม.ย.
4-11 / 8-15 / 25-2 พ.ค.
พ.ค.
9-16 / 16-23 / 23-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 49,900
จำนวนวัน8วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH197167
มี.ค.
21-28
เม.ย.
10-17 / 11-18 / 12-19 / 13-20 / 30-7 พ.ค.
พ.ค.
1-8 / 2-9 / 3-10 / 27-3 มิ.ย.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 29,999
ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม18,990
จำนวนวัน7วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195305
มี.ค.
2-8 / 9-15 / 21-27
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 24,990
เริ่มต้น 18,990
จำนวนวัน7วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195869
มี.ค.
11-17 / 16-22 / 23-29
เม.ย.
4-10
พ.ค.
9-15 / 13-19 / 25-31 / 27-2 มิ.ย. / 30-5 มิ.ย.
มิ.ย.
3-9 / 6-12 / 10-16 / 13-19 / 17-23 / 20-26 / 24-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 45,999
จำนวนวัน8วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196104
มี.ค.
20-27
พ.ค.
22-30
มิ.ย.
5-13 / 5-12 / 12-20 / 12-19 / 19-27 / 19-26 / 26-4 ก.ค. / 26-3 ก.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 39,900
จำนวนวัน7วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196845
เม.ย.
8-14 / 30-6 พ.ค.
พ.ค.
5-11 / 9-15 / 29-4 มิ.ย.
มิ.ย.
18-24 / 25-1 ก.ค.
ก.ค.
2-8 / 23-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 44,900
จำนวนวัน7วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195559
เม.ย.
10-16
พ.ค.
1-7 / 5-11 / 30-5 มิ.ย.
มิ.ย.
9-15 / 23-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 47,999
ลดราคาพิเศษ10,000฿เหลือเริ่ม55,900
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193364
มี.ค.
17-25
เม.ย.
5-13 / 11-19 / 15-23 / 26-4 พ.ค.
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 65,900
เริ่มต้น 55,900
จำนวนวัน8วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195142
เม.ย.
9-16 / 24-1 พ.ค. / 25-2 พ.ค. / 26-3 พ.ค. / 28-5 พ.ค.
พ.ค.
3-10 / 4-11 / 5-12
เริ่มต้น 43,900
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH200084
เม.ย.
5-13 / 25-3 พ.ค.
พ.ค.
4-12 / 27-4 มิ.ย.
มิ.ย.
10-18 / 23-1 ก.ค. / 30-8 ก.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 59,900

ภาพประทับใจกับ มัชรูมทราเวล

ขอขอบคุณลูกค้ามัชรูมทราเวลทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของเรา

ร่วมส่งภาพประทับใจ เพื่อส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ที่ Facebook MushroomTravel คลิ๊ก

Sirikwan Janewattana

ทริปญี่ปุ่น กับ mushroom 🍄 สนุกมากๆค่ะ ไกด์ดูแลดีมากๆ ประทับใจมากๆค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น
Fon Parn

ประทับใจทุกครั้งที่เดินทางกับมัชรูมทราเวล บริการมืออาชีพตั้งแต่การจองทัวร์ การเดินทาง และตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวไกด์เป็กกี้และไกด์ท้องถิ่นน้องปอนด์ดูแลดีมาก ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวดีมาก ไปญี่ปุ่นครั้งนี้จองกับเซลล์คุณตาล ดูแลดีประทับใจสุดๆค่ะ จะใช้บริการต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น
Thitiporn Nakngam

ประทับใจการบริการของมัชรูมมากค่ะ ดูแลและประสานงานได้ดี สนุกเฮฮาเป็นกันเองมากค่ะ ทริปต่อไปต้องจัดอีกแน่นอนค่ะ ❤️
#ทริปไต้หวัน 15-19มกราคม 2563

ทัวร์ไต้หวัน-ระหว่างวันที่ : 15-19มกราคม 2563
Puii Nila Kiss

เที่ยวสนุกมาก วันแรกไปเจอฝน หัวหน้าทัวร์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม หัวหน้าทัวร์+ลูกทัวร์น่ารัก เป็นกันเอง รวมถึงเซลล์บริการดี ส่งเอกสารนัดหมาย โปรแกรมทัวร์มารวดเร็วไม่ต้องโทรตาม มีโอกาสจะกลับมาใช้บริการ mushroom อีกแน่นอน

ดารณี สุริยกานนท์

ได้ใช้บริการของมัชรูมครั้งแรกรู้สึกประทับใจมากค่ะและจะมีครั้งต่อไปแน่นอนค่ะไกด์ก็น่ารักค่ะน้องเบล

สุขสันต์ อังกุรวัชรพันธุ์

บริการดีมากเลยครับไกด์คุณบีกับหัวหน้าไกด์คุณแก่มบริการดีมากเวอร์และก็ทางCUดูแลดีมาก อยากยอกว่าคนที่จะไปเที่ยวจริงๆไม่ต้องกลัวเรื่อง ตม.เลยน่ะครับยกเว้นผีน้อยเที่ยวสนุกราคาประหยัด ยกนิ้วให้เลยคร๊าฟ กิจกรรมแน่นมาก

ดูทั้งหมด (250+)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

AIA Co.,LTD.
AIA Co.,LTD.
สำนักงาน กสทช
สำนักงาน กสทช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lufthansa
Lufthansa
อีซูซุ
อีซูซุ
คอมเซเว่น
คอมเซเว่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Gene Plus
Gene Plus
Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด