บริษัททัวร์ มัชรูมทราเวลบริษัททัวร์ มัชรูมทราเวล จัดเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ

Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - เสาร์
9:00-22:00
อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - เสาร์ 9:00-22:00
อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE
฿
เริ่ม 75,790
฿
เริ่ม 75,790

ทัวร์แนะนำตามช่วงวันหยุด

ลดราคาพิเศษ9,000฿เหลือเริ่ม12,888
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230193
มี.ค.
29-1 เม.ย. / 30-2 เม.ย.
เม.ย.
3-6 / 4-7 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 10-13 / 11-14 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 20-23 / 22-25 / 29-2 พ.ค.
พ.ค.
1-4 / 2-5 / 3-6 / 4-7 / 7-10 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 29-1 มิ.ย. / 30-2 มิ.ย. / 31-3 มิ.ย.
มิ.ย.
3-6 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-2 ก.ค. / 30-3 ก.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 21,888
เริ่มต้น 12,888
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH221456
เม.ย.
21-24 / 22-25 / 26-29
พ.ค.
4-7 / 5-8
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 14,899
ลดราคาพิเศษ9,000฿เหลือเริ่ม12,888
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230193
มี.ค.
29-1 เม.ย. / 30-2 เม.ย.
เม.ย.
3-6 / 4-7 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 10-13 / 11-14 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 20-23 / 22-25 / 29-2 พ.ค.
พ.ค.
1-4 / 2-5 / 3-6 / 4-7 / 7-10 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 29-1 มิ.ย. / 30-2 มิ.ย. / 31-3 มิ.ย.
มิ.ย.
3-6 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-2 ก.ค. / 30-3 ก.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 21,888
เริ่มต้น 12,888
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230281
เม.ย.
28-30 / 30-2 พ.ค.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 16,990
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230181
เม.ย.
13-15 / 14-16 / 15-17
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 17,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230039
เม.ย.
15-17 / 22-24 / 29-1 พ.ค.
มิ.ย.
2-4 / 3-5 / 16-18 / 30-2 ก.ค.
เริ่มต้น 15,990
ลดราคาพิเศษ3,000฿เหลือเริ่ม14,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230473
เม.ย.
1-4 / 2-5 / 3-13 / 3-6 / 5-8 / 8-11 / 16-19 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 27-30
พ.ค.
3-6 / 7-10 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 17-20 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 24-27 / 25-28 / 27-30 / 28-31 / 31-3 มิ.ย.
มิ.ย.
1-4 / 7-10 / 8-11 / 10-13 / 23-26 / 24-27 / 28-1 ก.ค. / 30-3 ก.ค.
ก.ค.
1-4 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 26-29 / 29-1 ส.ค.
ส.ค.
3-6 / 4-7 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 17-20 / 18-21 / 25-28 / 26-29 / 31-3 ก.ย.
ก.ย.
2-5 / 6-9 / 7-10 / 9-12 / 13-16 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 27-30 / 28-1 ต.ค. / 30-3 ต.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 17,999
เริ่มต้น 14,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH221075
พ.ค.
4-7
มิ.ย.
2-5
ก.ค.
28-31
ส.ค.
11-14
ต.ค.
12-15 / 20-23
พ.ย.
16-19
ธ.ค.
2-5 / 8-11 / 28-31 / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (5)
เริ่มต้น 12,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH222350
เม.ย.
11-13 / 12-14 / 19-21 / 22-24 / 27-29 / 29-1 พ.ค.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 12,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230285
เม.ย.
14-17 / 16-19 / 20-23 / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 12,222
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230346
พ.ค.
1-5 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 28-1 มิ.ย. / 29-2 มิ.ย.
เริ่มต้น 37,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230667
มี.ค.
31-4 เม.ย.
เม.ย.
2-6 / 5-9 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 28-2 พ.ค. / 29-3 พ.ค. / 30-4 พ.ค.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 19,999
ลดราคาพิเศษ17,000฿เหลือเริ่ม26,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230723
เม.ย.
14-18 / 25-29 / 26-30 / 27-1 พ.ค. / 29-3 พ.ค.
พ.ค.
9-13 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 23-27 / 26-30 / 27-31 / 30-3 มิ.ย.
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 43,999
เริ่มต้น 26,999
ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม20,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230517
เม.ย.
5-9 / 6-10 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 26,888
เริ่มต้น 20,888
ลดราคาพิเศษ4,000฿เหลือเริ่ม25,888
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230469
เม.ย.
2-6 / 23-27
พ.ค.
7-11
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 29,888
เริ่มต้น 25,888
ลดราคาพิเศษ12,000฿เหลือเริ่ม14,990
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230743
เม.ย.
17-20 / 18-21 / 19-22 / 23-26 / 26-29 / 28-1 พ.ค.
พ.ค.
1-4 / 2-5 / 5-8 / 7-10 / 10-13 / 21-24 / 24-27 / 26-29 / 28-31 / 31-3 มิ.ย.
มิ.ย.
4-7 / 7-10 / 9-12 / 14-17 / 17-20
ก.ค.
7-10 / 15-18 / 22-25 / 28-31
ส.ค.
10-13 / 23-26 / 25-28 / 26-29 / 30-2 ก.ย.
ก.ย.
2-5 / 8-11 / 9-12 / 13-16 / 20-23 / 28-1 ต.ค. / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.
ต.ค.
25-28
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (5)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 26,990
เริ่มต้น 14,990
ลดราคาพิเศษ2,000฿เหลือเริ่ม22,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230574
เม.ย.
6-10 / 9-13 / 10-14 / 20-24 / 21-25
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 24,999
เริ่มต้น 22,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230349
เม.ย.
3-7 / 25-29 / 27-1 พ.ค. / 30-4 พ.ค.
พ.ค.
3-7 / 30-3 มิ.ย.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 35,919
จำนวนวัน6วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH222067
เม.ย.
27-2 พ.ค.
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 28,990
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230911
เม.ย.
15-18 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 22-25 / 23-26 / 29-2 พ.ค. / 30-3 พ.ค.
พ.ค.
2-5 / 3-6 / 5-8 / 12-15
มิ.ย.
5-8 / 14-17 / 21-24
ส.ค.
5-8 / 12-15 / 26-29
ก.ย.
9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ต.ค.
ต.ค.
4-7 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (4)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 15,990
จำนวนวัน7วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH222141
พ.ค.
13-19 / 20-26
มิ.ย.
1-7
เริ่มต้น 57,990

ภาพประทับใจกับ มัชรูมทราเวล

ขอขอบคุณลูกค้ามัชรูมทราเวลทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของเรา

ร่วมส่งภาพประทับใจ เพื่อส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ที่ Facebook MushroomTravel คลิ๊ก

คุณวิลาวัณย์

สนุก สวยงาม ประทับใจกับการจัดทริปนี้ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร การบริการ ของไกด์ คุณหมี และไกด์ผู้ช่วย น้องญาดา ทั้ง2ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด วันที่ 24-28 ม.ค. 66
คุณ Chuthamat

ใช้บริการจองทัวร์เที่ยวยุโรปกับพี่เห็ดค่ะ

ยุโรป
คุณขัตติยราช

ประทับใจทริปนี้มากๆ เลยค่ะ

เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส
คุณสุธาสินีและคุณแม่ -

คุณแม่มีความสุข คุณลูกก็มีความสุขมากค่ะ

ทัวร์จอร์เจีย 10-17 ก.ย. 65
คุณเพ็ญศรีและครอบครัว -

สนุกสนานมากเลยค่ะ

ทัวร์สิงคโปร์ 12-14 พ.ย. 65
บ้านคุณชวลิต -

ขอบคุณไกด์ทุกคนนะคะ ที่ดูแลเราเป็นอย่างดี บริการได้ประทับใจมากค่ะ

ทัวร์เวียดนามกลาง 3-6 พ.ย. 65
ดูทั้งหมด (250+)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

AIA Co.,LTD.
AIA Co.,LTD.
สำนักงาน กสทช
สำนักงาน กสทช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lufthansa
Lufthansa
อีซูซุ
อีซูซุ
คอมเซเว่น
คอมเซเว่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Gene Plus
Gene Plus
Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด