บริษัททัวร์ มัชรูมทราเวลบริษัททัวร์ มัชรูมทราเวล จัดเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ

Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

ทัวร์แนะนำตามช่วงวันหยุด

จำนวนวัน1วัน 0คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201237
ส.ค.
15-15 / 16-16 / 22-22 / 23-23 / 29-29 / 30-30
ก.ย.
5-5 / 6-6 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27
ต.ค.
3-3 / 4-4 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 17-17 / 18-18 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 31-31
พ.ย.
1-1 / 7-7 / 8-8 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29
ธ.ค.
5-5 / 6-6 / 10-10 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 999
จำนวนวัน1วัน 0คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201238
ส.ค.
15-15 / 16-16 / 22-22 / 23-23 / 29-29 / 30-30
ก.ย.
5-5 / 6-6 / 12-12 / 13-19 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27
ต.ค.
3-3 / 4-4 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 17-17 / 18-18 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 31-31
พ.ย.
1-1 / 7-7 / 8-8 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29
ธ.ค.
5-5 / 6-6 / 10-10 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 999
จำนวนวัน1วัน 0คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201240
ส.ค.
15-15 / 16-16 / 22-22 / 23-23 / 29-29 / 30-30
ก.ย.
5-5 / 6-6 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27
ต.ค.
3-3 / 4-4 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 17-17 / 18-18 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 31-31
พ.ย.
1-1 / 7-7 / 8-8 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29
ธ.ค.
5-5 / 6-6 / 10-10 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 999
จำนวนวัน1วัน 0คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201237
ส.ค.
15-15 / 16-16 / 22-22 / 23-23 / 29-29 / 30-30
ก.ย.
5-5 / 6-6 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27
ต.ค.
3-3 / 4-4 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 17-17 / 18-18 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 31-31
พ.ย.
1-1 / 7-7 / 8-8 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29
ธ.ค.
5-5 / 6-6 / 10-10 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 999
จำนวนวัน1วัน 0คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201239
ส.ค.
15-15 / 16-16 / 22-22 / 23-23 / 29-29 / 30-30
ก.ย.
5-5 / 6-6 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27
ต.ค.
3-3 / 4-4 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 17-17 / 18-18 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 31-31
พ.ย.
1-1 / 7-7 / 8-8 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29
ธ.ค.
5-5 / 6-6 / 10-10 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 999
จำนวนวัน1วัน 0คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201198
ส.ค.
14-14 / 15-15 / 16-16 / 21-21 / 22-22 / 23-23 / 28-28 / 29-29 / 30-30
ก.ย.
2-2 / 4-4 / 5-5 / 6-6 / 11-11 / 12-12 / 13-13 / 18-18 / 19-19 / 20-20 / 25-25 / 26-26 / 27-27
ต.ค.
1-1 / 2-2 / 3-3 / 4-4 / 9-9 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 30-30 / 31-31
พ.ย.
1-1 / 6-6 / 7-7 / 8-8 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 20-20 / 21-21 / 22-22 / 27-27 / 28-28 / 29-29
ธ.ค.
4-4 / 5-5 / 6-6 / 7-7 / 10-10 / 11-11 / 12-12 / 13-13 / 18-18 / 19-19 / 20-20 / 25-25 / 26-26 / 27-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 1,699
จำนวนวัน1วัน 0คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201197
ส.ค.
14-14 / 15-15 / 16-16 / 21-21 / 22-22 / 23-23 / 28-28 / 29-29 / 30-30
ก.ย.
2-2 / 4-4 / 5-5 / 6-6 / 11-11 / 12-12 / 13-13 / 18-18 / 19-19 / 20-20 / 25-25 / 26-26 / 27-27
ต.ค.
1-1 / 2-2 / 3-3 / 4-4 / 9-9 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 30-30 / 31-31
พ.ย.
1-1 / 6-6 / 7-7 / 8-8 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 20-20 / 21-21 / 22-22 / 27-27 / 28-28 / 29-29
ธ.ค.
4-4 / 5-5 / 6-6 / 7-7 / 10-10 / 11-11 / 12-12 / 13-13 / 18-18 / 19-19 / 20-20 / 25-25 / 26-26 / 27-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 999
จำนวนวัน3วัน 1คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201241
ส.ค.
14-16 / 22-24 / 29-31
ก.ย.
4-6 / 18-20 / 26-28
ต.ค.
2-4 / 9-11 / 17-19 / 23-25
พ.ย.
6-8 / 14-16 / 21-23
ธ.ค.
5-7
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 3,999
จำนวนวัน2วัน 1คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201243
ส.ค.
15-16 / 22-23 / 29-30
ก.ย.
5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-27
ต.ค.
3-4 / 10-11 / 17-18 / 24-25 / 31-1 พ.ย.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 1,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201247
ธ.ค.
29-31 / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.
ม.ค.
1-3
เริ่มต้น 13,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201252
ธ.ค.
29-31 / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.
ม.ค.
1-3
เริ่มต้น 15,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201253
ธ.ค.
29-31 / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.
ม.ค.
1-3
เริ่มต้น 14,999
จำนวนวัน3วัน 1คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201257
ส.ค.
28-30
ก.ย.
25-27
ต.ค.
9-11 / 11-13
พ.ย.
13-15 / 27-29
ธ.ค.
5-7 / 10-12 / 25-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 3,599
จำนวนวัน4วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH201233
ส.ค.
21-24 / 28-31
ก.ย.
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28
ต.ค.
2-5 / 9-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26 / 29-1 พ.ย.
พ.ย.
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30
ธ.ค.
4-7 / 10-13 / 18-21 / 25-28
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 4,299
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196950
ส.ค.
16-21 / 20-25 / 24-29 / 28-2 ก.ย.
ก.ย.
1-6 / 5-10 / 13-18
เริ่มต้น 29,888

ภาพประทับใจกับ มัชรูมทราเวล

ขอขอบคุณลูกค้ามัชรูมทราเวลทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของเรา

ร่วมส่งภาพประทับใจ เพื่อส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ที่ Facebook MushroomTravel คลิ๊ก

ประกายดาว

ขอขอบคุณรีวิวภาพสวยๆ จากคุณประกายดาว เดินทางไปเที่ยวภูเก็ต กับครอบครัวที่ผ่านมา ถ้ามีโอกาสให้มัชรูมได้ดูแลในทริปต่อๆ ไปนะคะ ยินดีมากๆ ค่ะ ^__^

ทัวร์ภูเก็ต - ระหว่างวันที่ 28 - 30 ก.ค. 63
Kickoff Mahachai

ทริปเวียดนาม ดานัง,ฮอยอัน สนุกสนานมากค่ะ ไกด์ดูแลดีมาก
คุ้มค้าคุ้มราคาถ้ามีโปรแกรมจะไปเที่ยวอีก จะต้องไปด้วยอีกแน่นอนค่ะ

ทัวร์เวียดนาม
Cheer Chanya

ประทับใจตั้งแต่จองทัวร์ค่ะ คุณปุ๋ยประสานงานดีรวดเร็ว
จัดโปรแกรมทัวร์ได้น่าสนใจ ตอบโจทย์คนชอบความสะดวกสบาย และทางไกด์ คุณแนทก็น่ารักมาก ให้ข้อมูลสถานที่ต่างๆ ระหว่างการท่องเที่ยวได้ดีมากๆ ไว้มีโอกาสอีกจะเดินทางไปกับMushroomTravel อีกแน่นอนค่ะ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ทัวร์ญี่ปุ่น
Himmie Jira

เที่ยวไต้หวัน 30มค-2กพ กับทาง mushroom travel ดีงามตั้งแต่ราคา พนักงานขาย(คุณปุ๋ย น่ารัก บริการดีมากๆ) สายการบินโรงแรมที่พัก อาหารก็อร่อย ไกด์ก้อดูแลดีและพาเที่ยวครบทุกโปรแกรม สนุกแค่ไหนดูตามภาพเลยครับ แนะนำเลยครับถ้ามองหาทัวร์ราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพและบริการ ต้องไปกับmushroom travel 🍄

ทัวร์ใต้หวัน - ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 63
Sirikwan Janewattana

ทริปญี่ปุ่น กับ mushroom 🍄 สนุกมากๆค่ะ ไกด์ดูแลดีมากๆ ประทับใจมากๆค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น
Fon Parn

ประทับใจทุกครั้งที่เดินทางกับมัชรูมทราเวล บริการมืออาชีพตั้งแต่การจองทัวร์ การเดินทาง และตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวไกด์เป็กกี้และไกด์ท้องถิ่นน้องปอนด์ดูแลดีมาก ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวดีมาก ไปญี่ปุ่นครั้งนี้จองกับเซลล์คุณตาล ดูแลดีประทับใจสุดๆค่ะ จะใช้บริการต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น
ดูทั้งหมด (250+)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

AIA Co.,LTD.
AIA Co.,LTD.
สำนักงาน กสทช
สำนักงาน กสทช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lufthansa
Lufthansa
อีซูซุ
อีซูซุ
คอมเซเว่น
คอมเซเว่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Gene Plus
Gene Plus
Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด