บริษัททัวร์ มัชรูมทราเวลบริษัททัวร์ มัชรูมทราเวล จัดเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ

Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - เสาร์
9:00-22:00
อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - เสาร์ 9:00-22:00
อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

ทัวร์แนะนำตามช่วงวันหยุด

จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230103
มิ.ย.
23-26
ก.ค.
2-5 / 5-8 / 9-12 / 12-15 / 16-19 / 19-22 / 22-25 / 23-26 / 27-30 / 29-1 ส.ค.
ส.ค.
3-6 / 4-7 / 10-13 / 11-14 / 13-16 / 20-23 / 24-27 / 27-30
ก.ย.
6-9 / 10-13 / 13-16 / 17-20 / 23-26 / 27-30 / 30-3 ต.ค.
ต.ค.
6-9 / 7-10 / 15-18 / 19-22 / 22-25
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 13,888
ลดราคาพิเศษ2,000฿เหลือเริ่ม16,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230028
ก.ค.
1-3 / 14-16
ส.ค.
4-6
ก.ย.
1-3 / 9-11 / 16-18 / 23-25
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 18,999
เริ่มต้น 16,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH222982
ก.ค.
8-11 / 13-16 / 15-18 / 22-25 / 27-30 / 28-31 / 29-1 ส.ค.
ส.ค.
5-8 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 19-22 / 24-27 / 26-29
ก.ย.
2-5 / 7-10 / 9-12 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 30-3 ต.ค.
ต.ค.
5-8 / 7-10 / 12-15 / 14-17 / 19-22 / 21-24 / 28-31
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 15,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230520
ก.ค.
14-16 / 28-30
ส.ค.
4-6 / 11-13 / 25-27
ก.ย.
1-3 / 8-10 / 15-17 / 29-1 ต.ค.
ต.ค.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 21-23
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 12,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH221133
ก.ค.
6-9 / 27-30
ส.ค.
11-14 / 17-20 / 24-27
ก.ย.
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1 ต.ค.
ต.ค.
12-15
ธ.ค.
28-31 / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 17,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH221075
ส.ค.
11-14
ต.ค.
20-23
พ.ย.
16-19
ธ.ค.
2-5 / 8-11 / 28-31 / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 12,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH231110
มิ.ย.
14-18
ก.ค.
5-9 / 12-16 / 26-30 / 27-31
ส.ค.
17-21 / 23-27 / 30-3 ก.ย.
ก.ย.
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-1 ต.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 25,999
ลดราคาพิเศษ1,000฿เหลือเริ่ม16,888
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH231571
มิ.ย.
24-28
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 17,888
เริ่มต้น 16,888
ลดราคาพิเศษ10,000฿เหลือเริ่ม15,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH231265
มิ.ย.
21-25
ก.ค.
26-30 / 27-31
ส.ค.
9-13 / 10-14
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 25,999
เริ่มต้น 15,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH231362
มิ.ย.
23-26 / 29-2 ก.ค. / 30-3 ก.ค.
ก.ค.
6-9 / 7-10 / 27-30
ส.ค.
11-14 / 24-27 / 31-3 ก.ย.
ก.ย.
7-10 / 8-11 / 14-17 / 15-18 / 22-25
ต.ค.
11-14 / 12-15 / 20-23
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 13,888
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH231283
ก.ค.
1-4 / 8-11 / 22-25 / 29-1 ส.ค.
ส.ค.
12-15 / 26-29
ก.ย.
2-5 / 9-12 / 16-19
ต.ค.
5-8 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 19-22 / 20-23 / 21-24
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 20,888
จำนวนวัน6วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH231184
ก.ค.
14-19 / 21-26 / 28-2 ส.ค.
ก.ย.
15-20 / 22-27 / 29-4 ต.ค.
ต.ค.
6-11 / 20-25
พ.ย.
3-8 / 10-15 / 17-22 / 24-29
ธ.ค.
1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-3 ม.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 19,888
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230764
ก.ค.
7-10 / 13-16 / 21-24
ส.ค.
4-7 / 11-14 / 12-15 / 24-27
ก.ย.
9-12 / 15-18 / 22-25
ต.ค.
20-23 / 21-24
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 17,999
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230377
ก.ค.
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 / 29-2 ส.ค.
ส.ค.
10-14 / 17-21 / 24-28 / 31-4 ก.ย.
ก.ย.
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-2 ต.ค.
ต.ค.
12-16 / 19-23
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 18,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230743
ก.ค.
7-10 / 15-18 / 22-25 / 28-31
ส.ค.
10-13 / 25-28 / 26-29 / 30-2 ก.ย.
ก.ย.
2-5 / 8-11 / 9-12 / 20-23
ต.ค.
20-23
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 14,990
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH230933
มิ.ย.
29-3 ก.ค.
ก.ค.
26-30
ส.ค.
10-14
ก.ย.
6-10 / 7-11 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 21,990
จำนวนวัน8วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH220475
ก.ค.
26-2 ส.ค.
ต.ค.
8-15 / 22-29
พ.ย.
19-26
ธ.ค.
4-11 / 25-1 ม.ค. / 26-2 ม.ค. / 27-3 ม.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 89,999
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH231675
ก.ย.
23-1 ต.ค.
ต.ค.
8-16 / 18-26
เริ่มต้น 76,900

ภาพประทับใจกับ มัชรูมทราเวล

ขอขอบคุณลูกค้ามัชรูมทราเวลทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของเรา

ร่วมส่งภาพประทับใจ เพื่อส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ที่ Facebook MushroomTravel คลิ๊ก

บ้านคุณ Prapassara

เที่ยวไต้หวัน ของกินอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เมษายน 2566
คุณ Rewrainza -

เที่ยวเกาหลีกับพี่เห็ดสนุกมากค่ะ

เมษายน 2566
บริษัท ฮูเวฟาร์มา

กรุ๊ปเหมา VIP ไม่มีผิดหวัง

นอร์เวย์ 9-16 เม.ย. 66
Ploypisuth -

เที่ยวเกาหลีง่าย และสนุกกว่าที่คิดค่ะ

ทริปเกาหลี เม.ย. 66
คุณวิลาวัณย์

สนุก สวยงาม ประทับใจกับการจัดทริปนี้ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร การบริการ ของไกด์ คุณหมี และไกด์ผู้ช่วย น้องญาดา ทั้ง2ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด วันที่ 24-28 ม.ค. 66
คุณ Chuthamat

ใช้บริการจองทัวร์เที่ยวยุโรปกับพี่เห็ดค่ะ

ยุโรป
ดูทั้งหมด (250+)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

AIA Co.,LTD.
AIA Co.,LTD.
สำนักงาน กสทช
สำนักงาน กสทช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lufthansa
Lufthansa
อีซูซุ
อีซูซุ
คอมเซเว่น
คอมเซเว่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Gene Plus
Gene Plus
Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด