บริษัททัวร์ มัชรูมทราเวลบริษัททัวร์ มัชรูมทราเวล จัดเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ

Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - เสาร์
9:00-22:00
อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 105 6244
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - เสาร์ 9:00-22:00
อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

ทัวร์แนะนำตามช่วงวันหยุด

จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232415
ธ.ค.
9-11 / 14-16 / 23-25
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 17,999
ลดราคาพิเศษ5,000฿เหลือเริ่ม12,990
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233971
ธ.ค.
18-21 / 23-26 / 27-30 / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค.
ม.ค.
2-5 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 9-12 / 10-13 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 16-19 / 17-20 / 19-22 / 20-23 / 23-26 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 30-2 ก.พ. / 31-3 ก.พ.
ก.พ.
2-5 / 3-6 / 4-7 / 6-9 / 7-10 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 13-16 / 14-17 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 20-23 / 21-24 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 27-1 มี.ค. / 28-2 มี.ค.
มี.ค.
1-4 / 2-5 / 3-6 / 5-8 / 6-9 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 12-15 / 13-16 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 19-22 / 20-23 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 26-29 / 27-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 17,990
เริ่มต้น 12,990
ลดราคาพิเศษ7,000฿เหลือเริ่ม15,888
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232955
ธ.ค.
6-10 / 8-12 / 15-19 / 23-27 / 27-31 / 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค.
ม.ค.
5-9 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 19-23 / 24-28 / 26-30 / 27-31
ก.พ.
2-6 / 3-7 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.
มี.ค.
1-5 / 6-10 / 8-12 / 9-13 / 13-17 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 22,888
เริ่มต้น 15,888
ลดราคาพิเศษ3,000฿เหลือเริ่ม15,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH231669
ธ.ค.
10-12 / 11-13 / 16-18 / 28-30
ม.ค.
1-3
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 18,999
เริ่มต้น 15,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233229
ธ.ค.
7-10 / 21-24 / 23-26 / 28-31 / 29-1 ม.ค.
ก.พ.
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-3 มี.ค.
มี.ค.
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 15,888
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH221133
ธ.ค.
28-31
มี.ค.
28-31
เม.ย.
5-8 / 11-14 / 12-15 / 13-16
พ.ค.
2-5 / 3-6 / 9-12 / 30-2 มิ.ย.
มิ.ย.
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30
ก.ค.
4-7 / 11-14 / 19-22 / 26-29
ส.ค.
1-4 / 9-12 / 15-18 / 22-25 / 29-1 ก.ย.
ก.ย.
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
ต.ค.
3-6 / 11-14 / 17-20 / 23-26
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (7)
เริ่มต้น 18,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233340
ธ.ค.
9-11 / 28-30 / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.
ม.ค.
5-7 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28
ก.พ.
2-4 / 24-26 / 29-2 มี.ค.
มี.ค.
1-3 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 7,999
ลดราคาพิเศษ12,000฿เหลือเริ่ม39,888
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232100
ธ.ค.
3-8 / 6-11 / 7-12 / 13-18 / 14-19 / 16-21 / 17-22 / 19-24 / 20-25 / 22-27
ม.ค.
3-8 / 4-9 / 9-14 / 11-16 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27
มี.ค.
8-13 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 51,888
เริ่มต้น 39,888
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233194
ธ.ค.
10-15 / 11-16 / 15-20
ม.ค.
1-6 / 2-7 / 11-16 / 17-22 / 22-27 / 23-28 / 25-30 / 27-1 ก.พ. / 28-2 ก.พ. / 29-3 ก.พ. / 30-4 ก.พ. / 31-5 ก.พ.
ก.พ.
3-8 / 4-9 / 5-10 / 6-11 / 7-12 / 8-13 / 9-14 / 11-16 / 12-17 / 14-19 / 15-20 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-1 มี.ค. / 28-4 มี.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 38,888
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232851
ธ.ค.
20-25 / 30-4 ม.ค.
ม.ค.
18-23 / 25-30
ก.พ.
21-26 / 28-4 มี.ค.
มี.ค.
6-11 / 13-18 / 15-20
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 17,888
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233016
ธ.ค.
22-25
ม.ค.
12-15 / 26-29
ก.พ.
23-26
มี.ค.
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 27-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 17,888
ลดราคาพิเศษ2,000฿เหลือเริ่ม17,990
จำนวนวัน6วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233987
ธ.ค.
16-21 / 30-4 ม.ค.
ม.ค.
13-18 / 27-1 ก.พ.
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 19,990
เริ่มต้น 17,990
ลดราคาพิเศษ9,000฿เหลือเริ่ม43,999
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232663
ธ.ค.
7-12 / 8-13 / 10-15 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25
ม.ค.
4-9 / 5-10 / 6-11 / 7-12 / 8-13 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-30 / 27-1 ก.พ. / 28-2 ก.พ.
ก.พ.
13-18 / 14-19 / 16-21 / 18-23 / 20-25 / 21-26 / 23-28 / 25-1 มี.ค. / 26-2 มี.ค. / 28-4 มี.ค. / 29-5 มี.ค.
มี.ค.
1-6 / 3-8 / 4-9 / 5-10 / 6-11 / 7-12 / 8-13 / 9-14 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 52,999
เริ่มต้น 43,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233848
ม.ค.
7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 26-30 / 28-1 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ.
ก.พ.
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11
เริ่มต้น 20,999
จำนวนวัน6วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233548
ธ.ค.
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค.
ม.ค.
5-10 / 6-11 / 12-17 / 19-24
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 56,999
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH231943
ม.ค.
24-28 / 31-4 ก.พ.
ก.พ.
3-7 / 16-20
มี.ค.
21-25 / 26-30 / 29-2 เม.ย.
เม.ย.
3-7 / 5-9 / 7-11 / 11-15 / 13-17 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 25-29 / 27-1 พ.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 19,999
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232995
ม.ค.
12-16 / 17-21 / 19-23 / 31-4 ก.พ.
ก.พ.
7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 22-26 / 23-27 / 28-3 มี.ค.
มี.ค.
6-10 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 27-31 / 28-1 เม.ย. / 29-2 เม.ย.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 19,990
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH222299
ก.พ.
11-19 / 18-26
มี.ค.
11-19
เม.ย.
5-13 / 8-16 / 11-19 / 12-20 / 13-21 / 27-5 พ.ค. / 30-8 พ.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 95,999
จำนวนวัน8วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH232968
ก.พ.
21-28
มี.ค.
23-30 / 27-3 เม.ย.
เม.ย.
1-8 / 3-10 / 15-22 / 19-26 / 30-7 พ.ค.
พ.ค.
2-9 / 3-10 / 10-17 / 17-24 / 28-4 มิ.ย. / 30-6 มิ.ย.
มิ.ย.
14-21
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 87,990
จำนวนวัน8วัน 5คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH233770
มี.ค.
23-30 / 29-5 เม.ย.
เม.ย.
9-16 / 11-18 / 13-20 / 25-2 พ.ค. / 30-7 พ.ค.
เริ่มต้น 85,999

ภาพประทับใจกับ มัชรูมทราเวล

ขอขอบคุณลูกค้ามัชรูมทราเวลทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของเรา

ร่วมส่งภาพประทับใจ เพื่อส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ที่ Facebook MushroomTravel คลิ๊ก

คุณอรุณวรรณ

พี่เห็ดให้บริการจองทัวร์ดีมากเลยค่ะ เที่ยวสนุกมาก

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วันที่ 24-27 ส.ค. 66
บ้านคุณเจี๊ยบ กาญจนา

สนุก จริงๆ ค่ะ ต้องได้ไปอีก

ทัวร์เวียดนาม สิงหาคม 66
คุณตาล

เที่ยวโตเกียวกับพี่เห็ดสนุกมากค่ะ คุ้มมากๆ

ญี่ปุ่น โตเกียว คามิโคจิ ฟูจิ 9-13 ก.ค. 66
บ้านคุณ Yutthanee Pensuwan

ทริปไหว้พระ 9 วัด  ประทับใจมากค่ะ

ทัวร์พม่า วันที่ 10 -11 มิ.ย. 66
บ้านคุณ Prapassara

เที่ยวไต้หวัน ของกินอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เมษายน 2566
คุณ Rewrainza -

เที่ยวเกาหลีกับพี่เห็ดสนุกมากค่ะ

เมษายน 2566
ดูทั้งหมด (250+)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

AIA Co.,LTD.
AIA Co.,LTD.
สำนักงาน กสทช
สำนักงาน กสทช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lufthansa
Lufthansa
อีซูซุ
อีซูซุ
คอมเซเว่น
คอมเซเว่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Gene Plus
Gene Plus
Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด