บริษัททัวร์ มัชรูมทราเวลบริษัททัวร์ มัชรูมทราเวล จัดเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ

เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

ทัวร์แนะนำตามช่วงวันหยุด

จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194899
ก.พ.
16-19 / 23-26
มี.ค.
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-1 เม.ย.
เม.ย.
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 12,989
ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม9,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194412
ม.ค.
30-1 ก.พ. / 31-2 ก.พ.
ก.พ.
6-8 / 7-9 / 8-10 / 13-15 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28-1 มี.ค. / 29-2 มี.ค.
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 15,999
เริ่มต้น 9,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195182
มี.ค.
5-7 / 11-13 / 12-14 / 26-28
เม.ย.
1-3 / 2-4 / 22-24 / 23-25 / 29-1 พ.ค.
พ.ค.
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 8,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194069
ก.พ.
1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-2 มี.ค.
มี.ค.
7-9 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 28-30
เริ่มต้น 8,988
จำนวนวัน2วัน 1คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH192093
พ.ค.
10-11 / 24-25 / 31-1 มิ.ย.
มิ.ย.
7-8 / 14-15 / 21-22 / 28-29
เริ่มต้น 6,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193959
มี.ค.
12-15 / 19-22 / 26-29
เม.ย.
3-6 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 23-26
พ.ค.
1-4 / 7-10 / 21-24
มิ.ย.
4-7 / 18-21
ก.ค.
4-7 / 16-19 / 24-27
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 9,999
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196930
ก.พ.
14-16
มี.ค.
2-4 / 4-6 / 17-19 / 18-20 / 22-24 / 23-25 / 24-26
เริ่มต้น 5,555
จำนวนวัน3วัน 2คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194497
ก.พ.
7-9 / 8-10 / 21-23 / 22-24 / 28-1 มี.ค.
มี.ค.
7-9 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 26-28 / 27-29
เริ่มต้น 12,999
จำนวนวัน4วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195289
มี.ค.
8-11 / 10-13 / 11-14 / 16-19 / 18-21 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28
เริ่มต้น 11,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH194170
ม.ค.
31-4 ก.พ.
ก.พ.
1-5 / 21-25 / 22-26 / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.
มี.ค.
7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (1)
เริ่มต้น 19,888
ลดราคาพิเศษ5,000฿เหลือเริ่ม20,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196507
ก.พ.
5-9 / 8-12 / 10-14 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 24-28 / 26-1 มี.ค. / 27-2 มี.ค. / 29-4 มี.ค.
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 25,999
เริ่มต้น 20,999
ลดราคาพิเศษ3,000฿เหลือเริ่ม12,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196709
ก.พ.
4-8 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 26-1 มี.ค. / 27-2 มี.ค.
ลดราคาพิเศษ ใกล้เต็ม
ปกติ 15,999
เริ่มต้น 12,999
ลดราคาพิเศษ2,000฿เหลือเริ่ม25,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196749
ก.พ.
11-15 / 13-17 / 14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 25-29 / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.
มี.ค.
3-7 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 24-28
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 27,999
เริ่มต้น 25,999
ลดราคาพิเศษ6,000฿เหลือเริ่ม19,999
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196398
ก.พ.
14-18 / 20-24 / 21-25 / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค.
มี.ค.
12-16 / 13-17 / 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27-31
เม.ย.
2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 23-27 / 24-28 / 30-4 พ.ค.
พ.ค.
1-5 / 8-12 / 15-19
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ลดราคาพิเศษ
ปกติ 25,999
เริ่มต้น 19,999
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH191758
ก.พ.
4-9 / 18-23 / 19-24 / 26-2 มี.ค.
มี.ค.
11-16 / 17-22 / 31-5 เม.ย.
เม.ย.
1-6 / 7-12 / 8-13 / 9-14 / 21-26 / 22-27
พ.ค.
5-10 / 12-17 / 19-24 / 20-25 / 26-31 / 27-1 มิ.ย.
มิ.ย.
9-14 / 10-15 / 16-21 / 17-22 / 23-28 / 24-29
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 16,900
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH196449
มี.ค.
6-10 / 20-24
เม.ย.
3-7 / 11-15 / 24-28 / 30-4 พ.ค.
พ.ค.
8-12 / 15-19 / 22-26
มิ.ย.
12-16 / 19-23
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 13,900
จำนวนวัน5วัน 3คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH197075
เม.ย.
1-5 / 8-12 / 22-26 / 29-3 พ.ค.
พ.ค.
6-10 / 20-24
มิ.ย.
3-7 / 17-21
ก.ค.
1-5 / 15-19
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 25,900
จำนวนวัน5วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH182985
ก.พ.
7-11 / 21-25
มี.ค.
6-10 / 20-24 / 27-31
เม.ย.
3-7 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 24-28 / 30-4 พ.ค.
พ.ค.
1-5 / 14-18 / 21-25
มิ.ย.
5-9 / 19-23
ก.ค.
3-7 / 24-28 / 31-4 ส.ค.
ส.ค.
8-12 / 21-25
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (5)
เริ่มต้น 54,900
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193350
ก.พ.
15-23
มี.ค.
14-22
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 56,900
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH181347
ก.พ.
19-27
มี.ค.
4-12
เริ่มต้น 57,900
จำนวนวัน10วัน 7คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193542
พ.ค.
30-8 มิ.ย.
ก.ค.
4-13
ก.ย.
26-5 ต.ค.
ต.ค.
9-18 / 16-25
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 72,900
จำนวนวัน9วัน 6คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH193350
ก.พ.
15-23
มี.ค.
14-22
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 56,900
จำนวนวัน7วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH195679
ก.พ.
20-26 / 27-4 มี.ค.
มี.ค.
19-25
พ.ค.
13-19
มิ.ย.
10-16 / 17-23
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
ใกล้เต็ม
เริ่มต้น 36,888
จำนวนวัน10วัน 7คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH197159
เม.ย.
24-3 พ.ค.
พ.ค.
1-10 / 29-7 มิ.ย.
ก.ค.
3-12 / 24-2 ส.ค.
ก.ย.
25-4 ต.ค.
ต.ค.
2-11 / 9-18 / 10-19 / 16-25 / 22-31
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (3)
เริ่มต้น 74,900
จำนวนวัน6วัน 4คืน
สายการบิน
โรงแรม
รหัสทัวร์MUSH200060
มี.ค.
3-8 / 17-22 / 31-5 เม.ย.
เม.ย.
21-26
พ.ค.
5-10 / 19-24
มิ.ย.
2-7 / 16-21
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
เริ่มต้น 59,900

ภาพประทับใจกับ มัชรูมทราเวล

ขอขอบคุณลูกค้ามัชรูมทราเวลทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของเรา

ร่วมส่งภาพประทับใจ เพื่อส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ที่ Facebook MushroomTravel คลิ๊ก

Kitti Gob

หัวหน้าไกด์ดีบริการดี ไกด์ที่นำเที่ยวก็บริดการดีความรู้เกี่ยวกับสถานที่คำแนะนำดีมากๆประทับใจมีโอกาสจะต้องไปอีกแน่นอนชอบมากๆบริการประทับใจมากเลยครับ

ทัวร์ฮ่องกง
อนงค์ พัวตระกูล

ขอบคุณคุณวิกกี้จากมัชรูมทราเวลที่ช่วยดูแลการซื้อทัวร์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสครั้งนี้ การเดินทางท่องเที่ยวราบรื่น สนุกสนาน ได้รับความรู้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปค่ะ

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
Fluk Koo

ไม่ผิดหวังที่เลือกMushroom.Travel
ใช้บริการ2ครั้งแล้วยังบริการแบบคุณภาพตลอด พึ่งไปพม่ามาประทับใจมากบริการดีมากหัวหน้าทัวร์ดูแลแบบเป็นกันเอง

ทัวร์พม่า
P’Jew Sukhsuwan

มาเที่ยวทริปญี่ปุ่น ทัวร์รอบเกาะฮอกไกโด รอบนี้สนุกสนานมาก ทริปมีการจัดเวลาที่เหมาะสม สามารถเที่ยวถ่ายรูปได้เต็มที่ เจอไกด์ดีน่ารัก ช่วยถ่ายรูปครอบครัวให้ตลอดทริป อาหารอร่อยมาก ที่พักโดยรวมถือว่าดี เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวดีอีกทริปนึงเลยค่ะ ไว้มีโอกาสจะกลับมาใช้บริการกับมัชรูมทราเวลอีกแน่นอนค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
Geeup Wattana-amornkiat

โจทย์ในครั้งนี้คือต้องพาพนักงานของคลินิก และครอบครัวตัวเอง รวมถึงครอบครัวเพื่อนสนิทไปเที่ยวเกาหลี  กรุ๊ปใหญ่ มีแต่เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยเกษียณราชการ เป็นกรุ๊ปที่มีความหลากหลาย และที่สำคัญพนักงานคือไม่เคยออกนอกประเทศเลย พาสขาวทุกคน ก็แจ้งน้องซัน(น้องเซลล์ที่ประสานงานให้) กรุ๊ปเราได้หัวหน้าทัวร์พ่อลูกอ่อนที่เข้าใจคนที่มีลูกเล็ก คือคุณตี๋ คุณตี๋ดูแลดีมากในทุกอย่าง ใส่ใจทุกคน คุณอัจ Local Guide ก็น่ารักมาก ถามอะไรรู้หมด ดีต่อใจ ขอบคุณตี๋ที่ไม่ทิ้งพี่และน้องที่คลินิกที่ติดตม ขอบคุณคุณซันที่คัดสรรค์ทีมงานคุณภาพให้  ปีหน้าเราได้เจอกันอีกแน่นวลลลลล 🥰

ทัวร์เกาหลี
Saijin Wattana-amornkiat

ไปเที่ยวกับ บริษัททัวร์ mushroom. สนุกมากๆๆ. กรุ๊ปเราเด็กเยอะ ได้หัวหน้าทัวร์น้องตี๋ Local guide คุณอัจฉรา. ดูแลดีมากๆ. ประทับใจมากเลยคะ👍👍👍👏👏👏

ดูทั้งหมด (250+)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

AIA Co.,LTD.
AIA Co.,LTD.
สำนักงาน กสทช
สำนักงาน กสทช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Lufthansa
Lufthansa
อีซูซุ
อีซูซุ
คอมเซเว่น
คอมเซเว่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Gene Plus
Gene Plus
Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด