Loading...
ทัวร์จีน

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH110510

กวางเจาเทรดแฟร์ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน บิน TG

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ต.ค.
15-18 / 16-19
 • กวางเจาเทรดแฟร์ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน บิน TG**งานเทรดแฟร์ ครั้งที่ 110 **ล่องแม่น้ำจูเจียง ชมเมืองกวางเจายามค่ำคืน **ลิ้มลองอาหารพิเศษ ..ซีฟู้ดรสเด็ด,เป็ดย่าง**พิเศษชมโชว์ฉางหลงไนท์ซาฟารี ตระการตา**ฮ่องกง จิมซาจุ่ย,เซินเจิ้น หลอหวู่...**แจกฟรี...ซิมเมืองจีนทุกที่นั่ง....กำหนดการเดินทาง 15-18, 16-19 ต.ค.2554 ราคารวมทุกอย่าง 23,900 บาท/ท่าน

   

 • 1 Day
 • 06.00 น.

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 08.00น.

  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดย TG 600

 • บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 • เดินทางถึง: สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก

  สนามบินเช๊ก แลป ก๊อก ตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008

 • เดินทางสู่: เมืองเซินเจิ้น

  เซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ทั้งหมด 2,020 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1980 กลับถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนั่นก็ทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดอีกด้วย

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: พานหยู

  อยู่ในเขตกวางเจา มลฑลกวางตุ้ง ชาวจีนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเมืองนี้เพื่อขึ้นภูเขาดอกบัว อยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง รายล้อมด้วยยอดเขาและหน้าผาสูงชัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ยืนเด่นตระหง่านหันมองทะเลใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสูง41ม หล่อด้วยทองเหลืองหนัก120ตันและทองคำหนัก180ตำลึง บนยอดเขาหลักนี้ มีเจดีย์ดอกบัวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงสูง50ม ทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้น ชาวจีนร่วมบริจาคเงินสร้างรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมขึ้นด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงสุดในโลก

 • ชมโชว์ที่: ฉางหลงไนท์ซาฟารี

  ฉางหลงไนท์ซาฟารี เป็นไนท์ซาฟารีแห่งแรกของจีนและใหญ่ที่สุดในโลก เชิญชมการแสดงกายกรรมและละครสัตว์จากครูฝึกชาวรัสเซีย พบกับการแสดงอันตื่นเต้นและเก็บภาพประทับใจกับการแสดงของสัตว์ต่าง ๆ อาทิเช่น เสือ,ม้า,สิงโต,ฮิปโป และสัตว์แสนรู้อื่นๆ อีกมากมาย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักโรงแรม FORTUNA FOSHAN HOTEL

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรม

 • เดินทางสู่: ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา

  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวัน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • ล่องเรือ: แม่น้ำไข่มุก

  หรือ แม่น้ำจูเจียง หรือ แม่น้ำเพิร์ล อยู่ในเขตเทียนเหอ เมืองกวางเจา นับเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง มีความยาว2,000กม เชิญล่องแม่น้ำไข่มุก ชมวิวดูสีสัน สัมผัสบรรยากาศแสงสีเสียง2ฟากฝั่งยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่งจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม และมีเลเซอร์ลำแสงยาวๆจากจากตึกสูงๆยิงไปรอบๆเมือง เพิ่มความตื่นตาตื่นใจ ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้ได้รู้จักเมืองกว่างโจวยุคใหม่ได้ดีขึ้น

 • พักโรงแรม FORTUNA FOSHAN HOTEL

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรม

 • เดินทางสู่: ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา

  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  อิสระช้อปปิ้ง

 • เดินทางสู่: เมืองเซินเจิ้น

  เซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ทั้งหมด 2,020 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1980 กลับถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนั่นก็ทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดอีกด้วย

 • อิสระช้อปปิ้ง: หยกจีน

  หยกคืออัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ นั่นก็คือ ความใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และความมีสติปัญญา ซึ่งชาวจีนนั้นถือว่าเป็นชนชาติที่มีความผูกพันกับหยกตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะพวกเขาเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคและทำให้อายุยืน ดังนั้น ชาวจีนจึงนิยมใช้หยกเป็นเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆ และมักพกหยกติดตัวไว้เสมอ โดยถ้าเป็นเด็กหญิงจะสวมกำไลหยก ส่วนเด็กชายจะพกจี้หยก

 • หลอวูซิตี้ เซินเจิ้น

  หลอวู ซิตี้คือแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้นที่มีสินค้าพื้นเมืองและสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมมากมายหลายชนิดหลากยี่ห้อให้เลือกซื้อในราคาไม่แพง ทั้งกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เครื่องไฟฟ้า ปากกา เครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งที่นี่สามารถต่อรองราคาได้มากถึง 50% จากราคาที่ถูกตั้งไว้ในตอนแรก และพ่อค้าแม่ค้าคนจีน ณ ตลาดแห่งนี้สามารถพูดภาษาไทยได้พอสมควร

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรม

 • เดินทางสู่: ฮ่องกง

  ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้จึงทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย โดยที่นี่ได้แบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลักๆ ออกเป็น 3 เขตคือ เกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ

 • วัดหวังต้าเซียน

  วัดหวังต้าเซียน หรือวัดหว่องไท่ซินในสำเนียงกวางตุ้ง เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยู่บนไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาด้วยกัน ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ ในแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ นอกเหนือจากการมาท่องเที่ยวที่นี่

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านถนนนาธาน

  ย่านถนนนาธาน หรือ จิมซาจุ่ย เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ที่นี่...เปรียบได้ดั่งเหมืองทองคำที่ทำรายได้มหาศาล เป็นถนนที่มีบรรยากาศคึกคัก ไม่ว่าท่านจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกง มีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้า ที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของ ดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีก ทั้งยังเป็นที่ที่ท่านสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู

 • ย่านตลาดสำหรับผู้ชาย

  ตลาดยอดฮิตอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวฮ่องกงและต่างชาตินิยมเดินช้อปปิ้ง นั่นคือ ย่าน Temple Street หรือ ตลาดสำหรับผู้ชาย พลุกพล่านเต็มไปด้วยผู้คนและยังเป็นตลาดนัดกลางคืน อยู่ระหว่าง MRT Yau Ma Tei กับ Jordan บนถนน Temple คล้ายๆกับตลาดนัดบ้านเรา ขายของหลากหลายสินค้าจำพวกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง,นาฬิกา,ภาพเขียน,สินค้าแฮนด์เมด,วัตถุมงคลและของสะสมโบราณ ราคาไม่แพงต่อรองราคาได้ และมีร้านอาหารทะเลสดออยู่มากแถวๆท้ายๆตลาดออกแนวบ้านๆไม่หรูหราแต่รสชาติดีมีเมนูให้เลือกทานเยอะ

 • ตลาดมงก๊ก

  ตลาดหมงก๊อก เป็นย่านการค้าสำคัญในเขต Yau Tsim Mong ของฮ่องกงอยู่ในเกาลูน มีตลาดและศูนย์การค้าจำนวนมาก ในกินเนสส์บุ๊กระบุไว้ว่ามงก๊กเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกประมาณ 130,000 ต่อตรม ที่นี่ แบ่งถนน 3 สายในการตั้งร้านค้าต่างๆ ถนนสายที่1 เป็นตลาดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า,โทรศัพท์มือถือต่างๆ ถนนที่2เป็นเลดี้มาเก็ตขายสินค้าสำหรับผู้หญิงเช่นเสื้อผ้า,กระเป๋า,เครื่องสำอาง และถนนสายสุดท้ายเป็น Sport street ขายสินค้าสำหรับผู้ชาย ต่อรองราคาได้ เปิดตั้งแต่เที่ยง-ห้าทุ่มบรรยากาศจอแจน่าจับจ่ายของ

 • เดินทางสู่สนามบิน

 • 20.45น.

  เดินทางกลับประเทศไทย โดย TG 607

 • 22.30น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • อัตรานี้รวมค่าทำวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
ไปด้านบนสุด