Loading...
ทัวร์อียิปต์

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH162659

ทัวร์อียิปต์ ไคโร เมมฟิส ซัคคคาร่า ปีระมิด สฟิงค์ กีซ่า อัสวาน ล่องเรือสำราญ 8วัน5คืน บิน Egypt Air

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: กรุงไคโร-พิพิธภัณฑ์อียิปต์-สฟิงค์-กีซ่า มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเมมฟิส-เมืองซัคคาร่า-อาบูซิมเบล-อัสวานล่องเรือสำราญ-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลุ๊กซอร์สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี
 • ช้อป: ตลาดข่านเอลคาลีลี
 • 1 Day
 • 22:00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 00.50 น.

  ออกเดินทางสู่: ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961

 • 05.50 น.

  เดินทางถึง: สนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงไคโร

  ไคโร เป็นเมืองหลวงของอียิปต์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ มีประชากรมากถึง 15.2ล้านคน "ไคโร"ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า'ชัยชนะ'โดยเชื่อว่าเกิดจากที่มีการมองเห็นดาวอังคารในช่วงที่ก่อสร้างเมืองและดาวอังคารเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการทำลายล้าง อย่างไรก็ตามในอีกความเชื่อหนึ่ง ชื่อไคโรมาจากที่เมืองไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มาตีเมืองไคโร รวมไปถึง กองทัพมองโกล กองทัพครูเสด มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า,ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส,โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม เป็นต้น

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เมมฟิส

  เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว

 • นำท่านสู่: เมือง ซัคคาร่า

  ซัคคาร่า : เมืองแห่งสุสาน เพราะว่าที่เมืองนี้มีสุสานของฟาโรห์ทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งอยู่ในสมัยอาณาจักรเก่า และสุสานคนสำคัญอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบันหลงเหลือก็แต่ปิรามิดขั้นบันไดให้ได้ชม

 • นำท่านชม ปีรามิดขั้นบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ :

 • นำท่านชม:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่: เมือง กีซ่า

  เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศอียิปต์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์บาง20กมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองไคโร เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของอียิปต์และมีประชากรค่อนข้างมากประมาณ2,681,863คน กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่สำคัญ ที่นี่ เป็นที่ตั้งของหมู่พีระมิดแห่งกิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ของชาวอียิปต์โบราณนอกจากนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น สวนสัตว์กิซ่า,สวนสาธารณะ Park Orman เป็นต้น

 • นำท่านชม: มหาปิรามิด

  มหาปีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเก็บพระบรมศพของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30ปี และกำลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก มีลักษณะเป็นกรวยเหลี่ยมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทะเลทรายอันร้อนระอุ และหนาวเย็นในเวลากลางคืน เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของยุคโบราณสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน

 • นำท่านชม: สฟิงซ์ กีซ่า

  สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า เป็น1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่มหาปีรามิด มี 3องค์ ถูกสร้างมานานกว่า4,500ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ชมสฟิงค์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็นพระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ลำตัวเป็นสิงห์โต มีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาว 73ม สูง 20ม แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียว

 • นำท่านชม: ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส

  ศูนย์กลางที่จัดทำกระดาษปาปิรุส ณ สถาบันปาปิรุส ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ปาปิรุส ของกรุงไคโร ก่อตั้งขึ้นในปี1968 โดย Dr Hasan Ragab เพื่อให้คนได้รู้เกี่ยวกับศิลปะโบราณในการทำต้นกก พบกับการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นกก ซึ่งเป็นพืชที่สำคัญกับคนของอียิปต์และถูกนำมาใช้สำหรับการเขียนโดยชาวอียิปต์โบราณ,ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของต้นกก ที่มีสำคัญในชีวิตของชาวอียิปต์ ชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ

 • นำท่านชม: โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ไคโร

  โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ สมัยพระนางคลีโอพัตรา และอียิปต์ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้ออีกด้วย เชิญพบกับประสบการณ์ที่ไม่เคยทำมาก่อนเกี่ยวกับการถูทาน้ำมันธรรมชาติระเหย100% ที่มีชื่อเสียงของอียิปต์ ผลิตมาจากดอกบัวดอกไม้ ต้นกก หรือ น้ำมันจัสมิน อันเป็นดอกไม้ประจำชาติของบนและล่างอียิปต์ หรือ น้ำมันหอมที่เป็นยา เช่น น้ำมันสะระแหน่ล้างอาการคัดจมูกน้ำมันไม้จันทน์ พร้อมดมกลิ่นน้ำหอมทาตัวหลากหลายกลิ่น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • พักที่ Sofitel Le Sphnix Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 • 3 Day
 • 02.00 น.

  อาหารเช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไว้ให้

 • นำท่านท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองอาบูซิมเบล:

 • 05.00 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 401

 • 07.40 น.

  เดินทางถึง สนามบิน เมืองอาบูซิมเบล

 • นำท่านชม: มหาวิหารอาบูซิมเบล

  มหาวิหารของอียิปต์โบราณที่ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์และเป็นสถาปัตยกรรมหินทรายอายุกว่า3,000ปี สร้างขึ้นในสมัยองค์ฟาโรห์รามเสสที่2 เพื่อบูชาเทพอามุน-รา วิหารแห่งนี้เจาะภูเขาเข้าไป ประกอบขึ้นจากหินขนาดใหญ่2ก้อน มีลักษณะเป็นรูปปั้นองค์ฟาโรห์ทั้ง4 ส่วนองค์ที่2ถล่มลงเนื่องจากแผ่นดินไหว ตั้งอยู่ทางใต้ของอียิปต์ บนริมฝั่งตะวันตกของทะเลสาบนัสซอร์ ระยะทางประมาณ290กม จากอัสวาน และเป็นโบราณสถานหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ปัจจุบัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากและโด่งดังแห่งหนึ่งของอียิปต์

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 • 10.40 น.

  นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองอัสวาน โดยเที่ยวบินที่ MS 113

 • 11.25 น.

  เดินทางถึง: เมืองอัสวาน

 • นำท่านเดินทางต่อไปยัง เรือสำราญ ซึ่งเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ :

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวันบนเรือ หลังจากนั้นอิสระตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำบนเรือ ( บุฟเฟต์ )

 • พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว

 • 4 Day
 • เช้า

  บริการอาหารเช้าบนเรือ

 • นำท่านชม: เขื่อนอัสวาน

  เขื่อนกั้นน้ำขนาดยักษ์กลางทะเลทรายอันแห้งแล้งของประเทศอียิปต์ สูงถึง365ฟุต ยาว3,280ฟุต ขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสาย ทำให้เกิดทะเลสาบ Nasser ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดี Gamal Abdel Nasser เป็นทะเลสาบใหญ่มาก ยาวถึง200ไมล์ กว้าง10ไมล์ เรียกว่าในกระบวนทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้ว ใหญ่เป็นที่2ของโลก สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร และได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย เพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ปัญหาภัยแล้ง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงหมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อปี ใช้เงินร่วมพันล้านเหรียญ

 • นำท่านชม: เสาหินโอเบลิสก์ของพระนางฮัทเชปซุท

  ออกแบบโดยสถาปนิกเซเนมุท เมื่อกว่า3,500ปีมาแล้ว เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของฟารห์หญิงฮัทเชปซุท หรือ รู้จักในนามของ ราชินีหนวด ซึ่งเป็นฟาโรห์หญิงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์อันยาวนานของอียิปต์โบราณ ในสมัยของพระนาง ประเทศอียิปต์เจริญรุ่งเรืองมาก เชิญเยี่ยมชมซากปรักหักพังของที่ประกอบพิธีศพฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ ปัจจุบัน มีเพียงรูปแกะสลักของฟาโรห์นั่งบนบัลลังก์ขนาดมหึมา2รูป สูงถึง41ม หนัก1,200ตัน ถือเป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ ที่สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวันบนเรือ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามหน้าเมืองอัสวาน ล่องไปตามแม่น้ำไนล์

 • นำท่าน: ล่องเรือเฟลุคกะ

  เพลิดเพลินใจกับการล่องเรือเฟลุคกะ เรือใบแบบดั้งเดิมรอบแม่น้ำไนล์ มีเบาะรองนั่งรอบตกแต่งสไตล์โบราณอียิปต์ พร้อมรับสายลมพัดอ่อนๆ ตามกระแสของแม่น้ำ เรือนี้ไม่ค่อยมีรูปแบบของเครื่องยนต์ใดๆ อาศัยสายลมพัดพา ชาวอียิปต์มีความสุขกับการล่องเรือรับลมธรรมชาติทั้งกลางวันและกลางคืน สุดแสนโรแมนติกและผ่อนคลาย ชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตก เชิญสัมผัสบรรยากศโรแมนติก ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางอันงดงาม ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวาน รอบเกาะช้าง ผ่านชมสุสานอากาข่าน สวนพฤกสศาสตร์ ฯลฯ

 • นำท่านผ่านชม: สวนพฤกสศาสตร์

  สวนพฤกสศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็นที่ศูนย์รวมพันธ์ไม้นานาชนิด,สุสานอากาข่าน รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวานที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำบนเรือ ( บุฟเฟต์ )

 • พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว

 • 5 Day
 • เช้า

  บริการอาหารเช้าบนเรือ

 • นำท่านเรือล่องต่อไปยังเมือง: เมืองคอมออมโบ

  ชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอียิปต์ตอนบน ติดริมแม่น้ำไนล์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์ ได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งทอง" เนื่องจากเคยเป็นจุดพักค้าขายทองคำและสินค้าที่สำคัญของกองคาราวานที่มาจากนูเบีย,ทะเลทรายตะวันออกและทะเลแดงเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งการเกษตรกรรมที่โดดเด่น เนื่องจากมีการจัดการทางด้านระบบชลประทานที่ดีเยี่ยม บ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง1หรือ2ชั้น ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกสำคัญริมแม่น้ำไนล์ และยังเป็นที่ตั้งของวิหารคอมออมโบที่มีความซับซ้อนสวยงามมาก

 • นำท่านชม: วิหารคอมออมโบ

  หรือ วิหารสองเทพเจ้า วัดที่มีมีความซับซ้อนสวยงามมาก ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆที่ล้ำออกมาถึงแม่น้ำไนล์ มองเห็นวิวของแม่น้ำไนล์อันงดงามและบ่อน้ำที่อยู่บริเวณใกล้ๆวิหาร ในอดีตถูกใช้เป็นตัวกำหนดอัตราค่าภาษีและเป็นสถานที่สำหรับการเลี้ยงจระเข้ของพระที่ดูแลวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า2องค์ คือ เทพโซเบคและเทพฮอรัส ภายในประกอบไปด้วยห้องเล็กๆซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการเก็บมัมมี่จระเข้อยู่สองตัว ฝาผนังตกแต่งไปด้วยภาพแกะสลักบรรยายถึงการแพทย์ในสมัยนั้น มีเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์หลายอย่าง

 • นำท่านชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา และภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ :

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวันบนเรือ

 • นำท่านเรือล่องสู่: เมือง เอ็ดฟู

  เมืองเอ็ดฟู (Edfu) เป็นเมืองโบราณของอียิปต์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ระหว่างเมือง ISNA และเมืองอัสวาน มีประชากรประมาณ 60,000คน มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการพาณิชย์ และเมืองผลิตน้ำตาลและเครื่องปั้นดินเผา สถานที่น่าสนใจคือ วิหารเอ็ดฟู สไตล์อิยิปต์โบราณ ที่มีความงามสมบูรณ์แบบทั้งหัวเสาและภาพสลักนูนสูงทั้งหลาย

 • เรือเทียบท่านำท่าน นั่งรถเทียมม้าไปชม: วิหารเอ็ดฟู

  วิหารเอ็ดฟู ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เป็นวิหารใหญ่สวยงาม ตั้งอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารนี้ถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปีคศ1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่นหนา

 • นำท่านชม: วิหารลักซอร์

  วิหารลักซอร์ สร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ และได้รับการบูรณะในปีคศ1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่2 และมหาราชินีเนเฟอตารี เชิญชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิค)เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึ่งอาจได้เห็นเสาเช่นนี้อีกที่ ปลาซ เดอ ลา ทริออง เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำบนเรือ

 • พักค้างคืนบนเรือ เรือจอดที่ลุ๊กซอร์

 • 6 Day
 • เช้า

  บริการอาหารเช้าบนเรือ พร้อมกับเช็คเอาท์

 • นำท่านชม: หุบผากษัตริย์

  ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ที่เทือกเขาทีบัน เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์63พระองค์ ตั้งแต่สมัยTuhtmoseหลบซ่อนอยู่ในเทือกเขาTheban มีทั้งบรรพกษัตริย์ เหล่าราชวงศ์และขุนนางทั้งหลาย ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอียิปต์ที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีเกือบศตวรรษ มีอายุกว่า3,000ปี ภายในวิหารเต็มไปด้วยภาพจิตรกรรมงดงาม สีของภาพยังคงดูสดใส มีชีวิตชีวาอยู่ และมีสุสานของฟาโรห์ตุตันคาแมนและสุสานของพระนางฮัตเซบสุด สุสานเหล่านี้เป็นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็นสุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบัติของกษัตริย์

 • นำท่านชม: วิหารฮัทเชฟซุท

  วิหารฮัคเชฟซุต ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์ ฟาโรห์หญิงฮัตเชปซุต เป็นสตรีที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกยุคนั้น และทรงความสามารถด้านการปกครองยิ่งกว่าฟาโรห์บุรุษส่วนมาก ทรงเชี่ยวชาญด้านการปกครองและแสดงความเป็นผู้นำจนข้าราชสำนักต่างประจักษ์ในความสามารถ นับเป็นบุคคลที่น่าสนใจที่สุด เชิญเยี่ยมชมวิหารของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชปซุต สตรีเหล็กอียิปต์

 • นำท่านชม: อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน

  อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่3 อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่3 ประมาณ2,000กว่าปีก่อน ต่อมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ตัววิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่2รูป สูง20เมตร ซึ่งต่างมีตำนานที่เล่าต่างกันไป แต่บ้างก็ว่าอาจจะได้ยินเสียงออกมาจากรูปสลักท้้งสอง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านชม: มหาวิหารคาร์นัค

  มหาวิหารคาร์นัค เป็นวิหารใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นๆ

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพื่อเดินทางกลับเมืองไคโร:

 • 17.50 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 356

 • 19.00 น.

  เดินทางถึง สนามบิน กรุงไคโร

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • พักที่ Sofitel Le Sphnix Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์

  สถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเซสที่2,โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนนั่งอยู่บนเก้าอี้และมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง และชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก(ห้ามเอากล้องเข้าไป ถ่ายได้เฉพาะข้างนอก)

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านขึ้นชม: ป้อมปราการซิทาเดล

  ป้อมปราการซิทาเดล สร้างขึ้นในปี1176 โดยกษัตริย์ซาลามดิน โดยใช้หินจากปิรามิด แห่งกีเซ มาสร้างกำแพงเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงครามครูเสด ป้อมซิทาเดลเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะ ภายนอกป้อมสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโร สุเหร่า พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ปิระมิด ปิระมิด ได้ ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ทหาร ตำรวจ อยู่ด้านนอกด้วย ส่วนภายในป้อม จะมี สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี ด้วย ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุง

 • นำท่านชม: สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี

  สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (The Mohammad Ali Mosque) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่ชาวอียิปต์ให้ความเคารพนับถือ และสักการะตลอดเวลา เป็นสุเหร่าที่สร้างจาก หินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) โดยสร้างตามแบบจาก Blue Mosque ในเมืองอิลตันบูล ประเทศตุรกี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางน้ำพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่: ตลาดข่านเอลคาลีลี

  ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร สามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมายในราคาที่ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ รวมทั้งเครื่องประดับที่ทำมาจากทองคำ เพชร และพลอย น้ำหอม เสื้อผ้า สำเร็จรูป ผ้าชิ้น เครื่องทองเหลือง เครื่องแก้ว ลวดลายง เครื่องหนัง พรม และของที่ระลึกแบบพื้นเมือง ตัวตลาดเป็นเหมือนซอยแคบๆ มีร้านค้าแน่นกัน 2ข้างทาง ราคาต่อรองได้มาก เชิญเพลิดเพลินช้อปปิ้งกันจุใจที่นี่

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไคโร

 • 23.30 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960

 • 8 Day
 • 13.00 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลุกซอร์-คโร–กรุงเทพ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน อียิปต์แอร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 2 คืน และบนเรือ 3 คืน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
 • พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 USD)
 • ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า ทางบริษัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด
 • กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทำวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2000 บาท / ท่าน และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
ไปด้านบนสุด