Loading...
ทัวร์เยอรมัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163172

ทัวร์เยอรมัน แฟรงค์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก เบิร์ชเทสกาเด้น เซนต์วูลฟ์กัง 9วัน 6คืน บิน Thai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: แฟรงค์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-ทะเลสาบทิทิเซ่-อุทยานป่าดำ-หมู่บ้านชวานสเกาปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น-การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาชุกสปิตเซ่อินสบรูค-วัตเท่น-คริสตัลเวิร์ด-เบิร์ชเทสกาเด้น-เที่ยวชมเหมืองเกลือทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-เซนต์วูลฟ์กัง-หมู่บ้านฮัลสตัท-ซาลส์บวร์กสวนมิราเบล-บาดไรเค่นฮาล-ปรีน-พระราชวังแฮเรนคิมเซมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน
 • 1 Day
 • 20.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.45 น.

  ออกเดินทางสู่: สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920

 • 2 Day
 • 06.00 น.

  เดินทางถึง: นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ไฮเดลเบิร์ก

  เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ เมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ที่นี่ มีมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สุด

 • นำท่านเข้าชม: ปราสาทไฮเดลเบิร์ก

  ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ำเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี1300 ด้วยหินทรายสีแดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก ถูกทำลายตอนที่ฝรั่งเศลยึดเมืองได้ ต่อมาได้บูรณะภายหลัง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: ป่าดำ ชวาสวาลด์

  ป่าดำ ที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า "ชวาสวาลด์" (Schwarzwald) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาที่เรียกว่า "ป่าดำ" เพราะมีต้นสนสีเขียวเข้มขึ้นอยู่ตามเทือกเขาหนาแน่นดูคล้ายสีดำ ป่าดำ เป็นป่าสนขนาดใหญ่ที่ขึ้นกันหนาทึบเป็นแนวเขาสุดลูกหูลูกตา โดยป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี มีพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และด้วยความใหญ่โตบวกกับความลึกลับนี่เองที่ทำให้ได้รับการขนานนามว่า ป่าดำ “Black Forest”

 • นำท่านชม: ทะเลสาบทิทิเซ่

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส้กรอกเยอรมัน

 • พักที่ BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางเลาะเลียบ: ทะเลสาบคอนสแตนซ์

  ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) Bodensee เป็นทะเลสาบบนแม่น้ำไรน์ที่เท้าทางเหนือของเทือกเขาแอลป์และประกอบด้วยแหล่งน้ำ Obersee , Untersee ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียใกล้เทือกเขาแอลป์ โดยเฉพาะชายฝั่งอยู่ในเยอรมันของบาวาเรีย ไหลลงมาจากใต้ต่อไปชายแดนออสเตรียและสวิสเซอร์แลนด์

 • นำท่านผ่านชม: ถนนสายโรแมนติก เยอรมัน

  ถนนสายโรแมนติก ของประเทศเยอรมัน มีความยาวกว่า 340 ก.ม. จากเมืองเวอร์ซบูรก์จนถึงเมืองฟุสเซ่น เส้นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี และทุ่งแรฟที่ออกดอกเหลืองอร่ามสุดสายตา

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โฮเฮนชวาล์ฟเกา

  เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก อากาศสดชื่น บ้านเมืองสวยงาม ตั้งเรียงรายอยู่รวมๆกัน อีกทั้งผู้คนของเมืองนี้ก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีอีกด้วย ปีหนึ่งๆ มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่เมืองนี้โดยประมาณ 2 ล้านคน โดยเฉพาะเที่ยวชมพระราชวังหลวง ที่นี่..มีร้านอาหาร,เกสต์เฮ้าส์, โรงแรมและร้านค้าของที่ระลึก บริการนักท่องเที่ยวมากมาย

 • นำท่านชม: ปราสาทนอยส์ชวาสไตน์

  ปราสาทงดงามในฝันดั่งเทพนิยาย มีทิวทัศน์โดดเด่นรอบล้อมด้วยทะเลสาบและธารน้ำ ภายในตัวปราสาทตกแต่งไว้อย่างอลังการ สร้างในค.ศ.18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย เชิญเยี่ยมชมห้องทรงงาน,ห้องบรรทม,ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต พร้อมสัมผัสความงดงามของปราสาทที่ยากเกินกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น

  หรือ เมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เซ่น เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี บ้านเรือนสวยงามศิลปะแบบบาวาเรียนรอคโคโค เมืองนี้แบ่งเป็น2เขต คือ เขตGarmischและเขตPartenkirchen เมืองนี้งดงามด้วยภาพวาดบนกำแพงบ้านที่เดินชมไม่รู้เบื่อ ควบคู่กับการพบเจอชาวเมืองที่ยังใส่ชุดพื้นเมือง กางเกงสั้นแค่เข่า เสื้อปักลูกไม้ เป็นปกติวิสัย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมกีฬากลางแจ้งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เทนนิส กอร์ฟ ล่องแพ เล่นสเก็ต สกี ไปจนถึงสโนบอร์ด

 • นำท่านขึ้นชม: ยอดเขาซุกสปิตเซ่

  ซุกสปิตเซ่ ...ยอดเขาสูงสุดในเยอรมันของเทือกเขาแอลป์ระดับความสูง 2,964 เมตร วิวสวยงาม เหมือนยอดเขาทิตลิสและยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์จุงเฟราที่สวิส สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ไต่เขา และกระเช้าไฟฟ้า เชิญเที่ยวชมทั้ง ศิลปะโบราณสถาน โบราณวัตถุ สบายๆ กับดอกไม้งามทั้งทิวลิป ฮายาซินต์ ฯลฯ วิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่างเก็บภาพประทับใจ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองอินส์บรูค

  เดิมเป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำอินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแม่น้ำอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เมื่อซัมเมอร์มาเยือนจะกลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้ง อุณหภูมิกำลังเย็นสบายที่ 17 องศาเซลเซียส ทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่รักธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมกลางแจ้ง

 • นำท่านชม: วังหลังคาทองคำ

  หลังคาทองเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินน์สบรูก ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรูฟให้เป็นศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาโร้ก และได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองคำแท้จำนวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปัจจุบันโกลเด้นรูฟเป็นที่ตั้งของสำนักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ

 • นำท่านชม: พระราชวังฮอฟบูรก์

  มีเอกลักษณ์ที่ยอดโดม สีเขียวอันสง่างาม เดิมเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของจักรพรรดิ สร้างขึ้นครั้งแรกปีคศ1460 และใช้เป็นพระราชวังที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว มีอาคารเรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ สร้างในคศ1563ตามพระประสงค์ของจักรพรรดิแมกซิมิเลี่ยนที่1 ตรงข้ามเป็นสวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น ต่อมาปีคศ1754-73 ดัดแปลงเพื่อใช้เป็นราชสำนักท้องพระโรงประดับด้วยพระสาทิสลักษณ์ของบรรดาเจ้านายในราชสำนัก ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องใช้ เครื่องแต่งตัว เครื่องประดับของจักรพรรดิ มีทั้งเสื้อผ้า เพชรพลอยและทองคำล้ำค่า

 • นำท่านชม: โบสถ์แห่งราชสำนัก

  โบสถ์ Hofkirche โบสถ์โฮฟ หรือวิหารหลวงของราชสำนัก สร้างระหว่างปี 1739-1755 ให้เป็นโบสถ์คาทอลิค จึงได้รับการต่อต้านจากชาวเมือง ที่นับถือโปรเตสแตนส์ ริมระเบียงบนหลังคาด้านนอกมีรูปปั้นนักบุญตั้งอยู่รายรอบ 78 รูป และหอระฆังด้านหน้าที่หันสู่แม่น้ำเอลเบอสูงโดดเด่น คือมีรูปปั้นของนักบุญและอัศวินผู้ปกป้องศาสนาตั้งไว้รายรอบอาคาร โบสถ์หลังนี้ได้รับการเสียหายไม่มากจากการทิ้งระเบิด สังเกตได้ว่ามีผนังเป็นสีดำอยู่มาก

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ HOTEL GRAUER BAR หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองวัตเทน

  เมืองวัตเทน (Wattens) เป็นที่ตั้งของบริษัทคริสตัลสวารอฟสกี้ (Swarovski Crystal Glass Company) โรงงานผลิตคริสตรัลที่มีชื่อเสียงระดับโลก หรือที่รู้จกกันในชื่อ สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ (Swarovski Crystal World) ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองไปแล้ว โดยเฉพาะที่สวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์นั้นถือว่าเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองวัทเทนส์ได้เป็นอย่างดี

 • นำท่านสู่: เมือง เบิร์ชเทสกาเด้น

  เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: เหมืองเกลือเบิร์ชเต็ดกาเด้น

  เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน(Berchtesgaden Salt Mine)เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว สำหรับการเข้าชมเหมืองเกลือนักท่องเที่ยวจะต้องนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้

 • นำท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ :

 • นำท่านชนำท่านเดินทางสู่ ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท และนำท่านผ่านชม: ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ HOTEL SCALARIA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ฮัลล์สตัทท์

  เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ภาพ ของหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังที่งดงามราวภาพวาด คือ ภาพที่ถูกเผยแพร่ไปมากที่สุดของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองที่มีเหมืองเกลืออายุเก่าแก่สุด มีอายุกว่า 4,500 ปี และเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ในหุบเขา มีอากาศดี สวยงาม เหมือนหมู่บ้านพักต่างอากาศริมทะเลสาบ มีร้านอาหารไม่มาก ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาโดยรอบ มีทะเลสาบ นกบิน ห่านและเป็ดสวยๆ ในน้ำตามธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆ

 • นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut :

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ซาลส์บูร์ก

  หรือ เมืองซาลซบวร์ก เมืองสวยแสนโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1996 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนามโมสาร์ท และใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ(ที่สร้างจากเรื่องจริงของคุณครูมาเรีย) เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเมืองนี้มีอดีตที่เติบโตมาจากการผลิตเกลือและการค้าเกลือซึ่งในยุคนั้นมีค่าประดุจทองคำขาว ดังนั้น“เกลือ”จึงเป็นที่มาของทั้งชื่อแคว้นและเมือง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: อุทยานมิราเบลล์

  หรือ สวนดอกไม้มิราเบล เป็นอุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงาน จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สวนนี้เคยถ่ายทำภาพยนตร์เป็นฉากหนึ่งเรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” ที่โด่งดังไปทั่วโลก เชิญชมสวนแคระ ซแวร์เกิล การ์เท่น ที่แปลกตา,การจัดดอกไม้ประดับอย่างงามตาหลากหลายสีสัน,สวนวงกต,โรงละครในแมกไม้และทิวทัศน์ของ ป้อมปราการโฮเฮ็นซัลสบวร์ก ซึ่งตั้งตระหง่านบนยอดเขาเป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้

 • นำท่านชม: มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก

  มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก( Salzburg Cathedral) สร้างในสมัยเรอเนซองส์ตอนปลายต่อบาโรคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาโรคยุคแรก สร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซม มหาวิหารหลังนี้ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองบาดไรนเค่นฮาล

  เมืองบาดไรนเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป นอกจากนี้ยังมี Gradierhaus Bad Reichenhall เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของบาดไรเคนฮาล นักท่องเที่ยวสามารถชมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างโรงอบสมุนไพร ไอน้ำ เพื่อบริการประชาชน รักษาผิวหนัง ตลอดจนระบบทางเดินหายใจ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินสู่ หมู่บ้านปรีน หมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบ ทะเลสาบบาวาเรีย

 • นำท่านล่องเรือlสู่: เกาะแฮเรนคิมเซ่

  เกาะแฮเรนคิมเซ่ (Herrenchiemsee) อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลก โดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส กษัตริย์ลุควิคที่ 2 แห่งบาวาเรีย ทุ่มเทเงินทองเพื่อให้พระราชวังแห่งนี้งามสง่าสมพระเกียรติ ตัวพระราชวังโอบล้อมด้วยความร่มรื่นของป่าไม้นานาพันธ์ และเชื่อมด้วยคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า สวนสวยและน้ำพุแบบฝรั่งเศส ทำให้ดูงามสง่ายิ่งขึ้น

 • นำท่านเที่ยวชมห้องภายใน: พระราชวังเฮอเรนคีมเซ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง มิวนิค

  เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ และย่านถนน: ย่านถนนแมกซิมิเลียน

  ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ และเป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม ตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้

 • พักที่ MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 8 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองมิวนิค:

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับบริว

  BMW MUSEUM จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถBMW (BAVARIAN MOTOR WORKS) ซีรี่ส์ต่างๆ ตั้งแต่รุ่นโบราณจนมาถึงรุ่นปัจจุบัน...ชมโลกของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมัน หรือ BMW World ในภาษาอังกฤษเป็นอาคารเอนกประสงค์ของ BMW มีทั้งนิทรรศการ BMW มอเตอร์โชว์เป็นทั้งที่ให้บริการลูกค้าของ BMW เป็นทั้งโชว์รูม และ ศูนย์จำหน่าย BMW มีภัตตาคาร ร้านอาหาร ค้อฟฟี่ช้อป และร้านขายของที่ระลึกของ BMW ไว้บริการลูกค้า

 • นำท่านชม: พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

  ตั้งอยู่ที่มิวนิคในแคว้นบาวาเรียในประเทศเยอรมนี นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน บาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมีพระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675

 • นำท่านเดินทางสู่: สนามบินนครมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 14.25 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

 • 9 Day
 • 06.05 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าขึ้นยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเข้าคริสตัลเวิล์ด / ค่าเข้าชมเหมืองเกลือ / ค่าเข้าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ไปด้านบนสุด