Loading...
ทัวร์เยอรมัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163175

ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ยอดเขาซุกสปิตเซ่ เบอร์ลิน โคโลญจน์ โรเธนบวร์ก 10วัน7คืน บิน Thai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: มิวนิค-ปรีน-ชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ-เบิร์ชเทสการ์เด้น-ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่-ฟุสเซ่นชมปราสาทนอยชวานสไตน์-โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)-เดรสเดนเบอร์ลิน-เที่ยวชมกรุงเบอร์ลิน-กำแพงเบอร์ลิน-บรันเดนบวร์กพิพิธภัณฑ์เพอกามุม-เบอร์ลิน-พอสต์ดัม-พระราชวังซองซูซีส์นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์นครแฟรงค์เฟิร์ต-ล่องเรือแม่น้ำไรน์
 • ช้อป: Ingolstadt Village และคูดัม
 • กิน: ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
 • 1 Day
 • 21.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 00.50 น.

  ออกเดินทางสู่: นครมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

 • 07.05 น.

  เดินทางถึง: สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองพรีน

  เมืองปรีน (prien) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลก โดยมีต้นแบบมาจาก พระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส กษัตริย์ลุควิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ทุ่มเทเงินทองเพื่อให้พระราชวังแห่งนี้งามสง่าสมพระเกียรติ ตัวพระราชวังโอบล้อมด้วยความร่มรื่นของป่าไม้นานาพันธ์และเชื่อมด้วยคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า สวนสวยและน้ำพุแบบฝรั่งเศส ทำให้ดูงามสง่ายิ่งขึ้น

 • นำท่านนั่งเรือสู่: เกาะแฮเรนคิมเซ่

  เกาะแฮเรนคิมเซ่ (Herrenchiemsee) อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลก โดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส กษัตริย์ลุควิคที่ 2 แห่งบาวาเรีย ทุ่มเทเงินทองเพื่อให้พระราชวังแห่งนี้งามสง่าสมพระเกียรติ ตัวพระราชวังโอบล้อมด้วยความร่มรื่นของป่าไม้นานาพันธ์ และเชื่อมด้วยคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า สวนสวยและน้ำพุแบบฝรั่งเศส ทำให้ดูงามสง่ายิ่งขึ้น

 • นำท่านเข้าชม: พระราชวังเฮอเรนคีมเซ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เบิร์ชเทสกาเด้น

  เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้

 • นำท่านผ่านชม: เหมืองเกลือเบิร์ชเต็ดกาเด้น

  เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน(Berchtesgaden Salt Mine)เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว สำหรับการเข้าชมเหมืองเกลือนักท่องเที่ยวจะต้องนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้

 • นำท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ:

 • นำท่านเดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท:

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ AMBER HOTEL BAD REICHENHALL หรือเทียบเท่าใน

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โอเบอร์อัมเมอร์เกา

  หรือ เมืองโอเบอร์อเมอร์เกา เมืองเล็กๆที่แสนน่ารักในแคว้นบาวาเรีย และมีชื่อเสียงด้านแกะสลักไม้ โดยแกะเรื่องราวหรือฉากเหตุการณ์ทางศาสนาคริสต์เป็นหลัก อาคารบ้านเรือนล้วนประดับไปด้วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา และมีระเบียงประดับด้วยกระถางต้นไม้ ดอกไม้เล็กๆ ที่นี่ เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน Passion Play ที่เก่าแก่สุดในเยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ10ปี โดยชาวบ้านจะมาร่วมกันแสดงละครกลางแจ้งบอกเล่าเรื่องราวในบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระเยซู

 • นำท่านเดินทางต่อสู่: เมือง การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น

  หรือ เมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เซ่น เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี บ้านเรือนสวยงามศิลปะแบบบาวาเรียนรอคโคโค เมืองนี้แบ่งเป็น2เขต คือ เขตGarmischและเขตPartenkirchen เมืองนี้งดงามด้วยภาพวาดบนกำแพงบ้านที่เดินชมไม่รู้เบื่อ ควบคู่กับการพบเจอชาวเมืองที่ยังใส่ชุดพื้นเมือง กางเกงสั้นแค่เข่า เสื้อปักลูกไม้ เป็นปกติวิสัย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมกีฬากลางแจ้งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เทนนิส กอร์ฟ ล่องแพ เล่นสเก็ต สกี ไปจนถึงสโนบอร์ด

 • นำท่านขึ้นยอดเขา: ยอดเขาซุกสปิตเซ่

  ซุกสปิตเซ่ ...ยอดเขาสูงสุดในเยอรมันของเทือกเขาแอลป์ระดับความสูง 2,964 เมตร วิวสวยงาม เหมือนยอดเขาทิตลิสและยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์จุงเฟราที่สวิส สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ไต่เขา และกระเช้าไฟฟ้า เชิญเที่ยวชมทั้ง ศิลปะโบราณสถาน โบราณวัตถุ สบายๆ กับดอกไม้งามทั้งทิวลิป ฮายาซินต์ ฯลฯ วิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่างเก็บภาพประทับใจ

 • ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา

 • นำท่านเข้าสู่เส้นทาง: ถนนสายโรแมนติก เยอรมัน

  ถนนสายโรแมนติก ของประเทศเยอรมัน มีความยาวกว่า 340 ก.ม. จากเมืองเวอร์ซบูรก์จนถึงเมืองฟุสเซ่น เส้นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี และทุ่งแรฟที่ออกดอกเหลืองอร่ามสุดสายตา

 • นำท่านสู่: เมือง ฟุสเซ่น

  ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ ถือเป็นเมืองโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน มีความน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแต่ล่ะแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากตัวตึกหรือบ้านช่องนั้นมีหลากสีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โฮเฮนชวาล์ฟเกา

  เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก อากาศสดชื่น บ้านเมืองสวยงาม ตั้งเรียงรายอยู่รวมๆกัน อีกทั้งผู้คนของเมืองนี้ก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีอีกด้วย ปีหนึ่งๆ มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่เมืองนี้โดยประมาณ 2 ล้านคน โดยเฉพาะเที่ยวชมพระราชวังหลวง ที่นี่..มีร้านอาหาร,เกสต์เฮ้าส์, โรงแรมและร้านค้าของที่ระลึก บริการนักท่องเที่ยวมากมาย

 • นำท่านขึ้นชม: ปราสาทนอยส์ชวาสไตน์

  ปราสาทงดงามในฝันดั่งเทพนิยาย มีทิวทัศน์โดดเด่นรอบล้อมด้วยทะเลสาบและธารน้ำ ภายในตัวปราสาทตกแต่งไว้อย่างอลังการ สร้างในค.ศ.18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย เชิญเยี่ยมชมห้องทรงงาน,ห้องบรรทม,ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต พร้อมสัมผัสความงดงามของปราสาทที่ยากเกินกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางกลับสู่: เมือง มิวนิค

  เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง: ย่านถนนแมกซิมิเลียน

  ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ และเป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม ตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

 • นำท่านผ่านชม: จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์

  แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ตั้งอยู่เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ดูภาพชีวิตของคนมิวนิคในยามเย็น ตามร้านอาหารกลางจัตุรัส ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาชุมนุมดื่มเบียร์ พบปะสนทนา พลาดไม่ได้เลือกชมตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00น.ของทุกวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ล้วนเกิดขึ้นด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทั้งสิ้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้

 • พักที่ MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: อิงกอลสตัดท์ วิลเลจ เอ๊าท์เล็ต

  อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Ingolstadt Outlet Village) เป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ AIGNER, BALLY, Birkenstock, Calvin Klein, COACH, ESCADA, FOSSIL, GEOX, GUESS,Hugo Boss, L Occitane, LACOSTE, Levi’s, Lindtt, MICHAEL KORS, Nike, PUMA, Samsonite, SUPERDRY, Swarovski,The North Face,Timberland, TOM TAILOR, TOMMY HILFIGER,TUMI,VALENTINO, Versace, นอกจากนี้ยังมีช็อคโกแลตสวิส, มีด กรรไกรตุ๊กตาคู่ สินค้าของฝากของที่ระลึกอีกมากมาย

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โรเธนบวร์ก

  เมืองโรเธนบวร์ก เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมือง เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนี และศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้า ไวน์, โค, กระบือ และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ค.ศ.1274 ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี มีจัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของอาคารเทศบาลเมือง และโบสถ์เซนต์จาคอบ

 • อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลาง :

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เดรสเดิน

  เมืองเดรสเดน ได้รับสมญานามว่า “นครฟลอเร้นซ์ แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ้” เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ที่แคว้นแซกโซนี่ เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งมีศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ

  ภาพของโบสถ์เก่าแก่เฟราเอนเคียร์เช หลังคาทรงหัวหอมในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค อันเป็นสัญลักษณ์ของมิวนิค ที่ร่องรอยของการทำลายล้างสมัยสงครามโลกที่กำลังได้รับการบูรณะอย่างเร่งด่วน บริเวณนี้คือฐานรากของเมืองที่วางไว้ตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 จนถึงยุคของพระเจ้าออกัสตัสผู้แข็งแกร่ง ทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อคขึ้นเซมเพอร์โอเปร่าที่เมืองนี้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี

 • นำท่านผ่านชม: เดอะ เซมเพอร์ โอเปร่าเฮ้าส์

  สถานที่อันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และดนตรี รวมทั้งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในเมืองเดรสเดน และก็ถือว่าเป็นโอเปร่าเฮ้าส์ที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1841 โดยสถาปนิกชื่อ Gottfried Semper ในรูปแบบสถาปัตยกรรมเรอแนสซองส์ ภายในมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามด้วยภาพวาด และปูนปั้นที่ถูกสรรสร้างอย่างประณีตจากศิลปินในยุคสมัยนั้น ในปัจจุปันโอเปร่าแห่งนี้ยังคงใช้เป็นที่จัดการแสดงดนตรี และการแสดงในโอกาศสำคัญต่างๆอีกมากมาย

 • นำท่านผ่านชม: พระราชวังสวิงเกอร์

  พระราชวังสวิงเกอร์ “ZwingerPalace” ผลงานชิ้นเอกใบรูปแบบศิลปะแบบบาร็อคที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เอลเบ้อ ที่สร้างขึ้นมาโดย ฝีมือของสถาปนิกหลวง มาธฮอยส์ ดาเนียล เปปเปอมาน และช่างแกะสลัก บาลธาซาร์ เพอร์โมเซอร์ จากแบบดั้งเดิมจากเรือนกระจกในพระราชวังแวร์ซายส์ในปี ค.ศ. 1710 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1732

 • นำท่านชม: โบสถ์แห่งราชสำนัก

  โบสถ์ Hofkirche โบสถ์โฮฟ หรือวิหารหลวงของราชสำนัก สร้างระหว่างปี 1739-1755 ให้เป็นโบสถ์คาทอลิค จึงได้รับการต่อต้านจากชาวเมือง ที่นับถือโปรเตสแตนส์ ริมระเบียงบนหลังคาด้านนอกมีรูปปั้นนักบุญตั้งอยู่รายรอบ 78 รูป และหอระฆังด้านหน้าที่หันสู่แม่น้ำเอลเบอสูงโดดเด่น คือมีรูปปั้นของนักบุญและอัศวินผู้ปกป้องศาสนาตั้งไว้รายรอบอาคาร โบสถ์หลังนี้ได้รับการเสียหายไม่มากจากการทิ้งระเบิด สังเกตได้ว่ามีผนังเป็นสีดำอยู่มาก

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง

  พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี้จนในปี ค.ศ. 1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบื้องเคลือบจากไมเซ่นจำนวน 24,000 แผ่นลงไปบนรูป

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ KEMPINSKI HOTEL BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงเบอร์ลิน

  เมืองที่รู้จักกันดีสำหรับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองหลวงของประเทศเยอรมนี และพรั่งพร้อมด้วยมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากทั้งสองภาค ศูนย์กลางการอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุด อีกทั้ง มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีมีชีวิตชีวาและสีสันมาก ซึ่งแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น โพทส์ดามเมอร์ พลัทส์,ประตูชัยบรันเดิ่นบวร์กเกอร์,อเล้กซานเดอร์ พลัทส์ เป็นต้น มีแหล่งช้อปปิ้งมากมาย รวมทั้งมีทรายสีทองจากทะเลบอลติกสวยงาม เชิญเที่ยวชมเมืองสุดฮิปอีกแห่งหนึ่งของโลกที่น่าสนใจ

 • นำท่านผ่านชม: กำแพงเบอร์ลิน

  สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1961 เพื่อเป็นป้อมปราการ โดยเยอรมันตะวันตกเป็นผู้ก่อกำแพงขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 และแบ่งเบอร์ลินออกเป็น 2ส่วน คือเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออก ช่วงนั้นได้มีความพยายามหลบหนีข้ามเขตแดน จึงเปลี่ยนเป็นคอนกรีตที่แน่นหนา ตั้งอยู่เป็นระยะเวลา 28ปี ก่อนจะทลายลงปีคศ1989 ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็น เมื่อเยอรมันตะวันออกล่มสลาย มีความยาวอยู่เพียง 1.3กม เหลือทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์โดยฝั่งที่หันหน้าสู่ด้านตะวันออกให้ศิลปินจากทั่วโลกมาวาดภาพบนกำแพงหลังการรวมเยอรมันเข้าด้วยใหม่ๆ

 • นำท่านชม: เช็คพอยท์ชาร์ลี

  ด่านที่เป็นจุดผ่านแดนในยุคสงครามเย็นระหว่างค่ายโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์ เยอรมันตะวันตกและตะวันออก มีกำแพงเบอร์ลินกั้น เช็คพอยต์ชาลีเป็นด่านที่นักการฑูต สายลับและผู้ที่ได้รับอนุญาตพิเศษเดินข้ามไปมา2ดินแดน หลังจากที่ได้ทุบกำแพงเบอร์ลิน รวมตัวของเยอรมนีตะวันตกและออกเป็นประเทศเดียวกัน ที่นี่ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย ที่จัดแสดงเรื่องราวของความสูญเสีย ความพลัดพราก จากครอบครัวและคนที่รักเพียงเพราะการแตกต่างในด้านการปกครอง

 • นำท่านชม: เบอร์ลินโดม

  เบอร์ลินโดมมหาวิหาร “The Reichstag” เป็นมหาวิหารที่ใหญ่สุดในเบอร์ลิน เป็นศูนย์กลางโปรเตสแตนท์ในเยอรมัน เป็นที่ฝังศพของราชวงศ์โฮเฮนโซเลน เสียดายไม่เห็นเสาโทรคมนาคม สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เคยใช้เป็นอาคารรัฐสภาเยอรมันแห่งระบอบประชาธิปไตย และภายหลังเป็นกองบัญชาการทหารบก

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: ประตูบรานเดนบวร์ก

  สัญลักษณ์ของของกรุงเบอร์ลิน ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ฝั่งตะวันออก บนใจกลางของเบอร์ลินตะวันตกเดิม เป็นประตูเมืองเก่าแก่ก่อสร้างระหว่างค.ศ.1788-1791 ตามศิลปะแบบโรมัน โดยฝีมือของ C.G.Langhans เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพของประเทศเยอรมนี และเป็นเครื่องหมายความสงบสุข ที่นี่..มีถนน Ku'damm เป็นถนนที่หรูหรามีห้างและศูนย์การค้ามากมายพลุกพล่าน ห้างสรรพสินค้าที่ครั้งหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่สุดในยุโรป KaDeWe หรือ Kaufhaus des Westens คล้ายแฮร์รอดส์ในลอนดอน

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: อาคารไรช์สตัทด์

  อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ในปีค.ศ.1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ครั้งสาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลังสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคาร โดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาวอังกฤษเซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์

 • นำท่านผ่านชม: จัตุรัสโพสต์แดมเมอร์

  ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเบอร์ลิน เป็นย่านที่มีรถติดมากแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน ใกล้ๆ บริเวณนี้ มีประตูบรันเนบู อาคารรัฐสภาเยอรมัน และสวนสาธารณะ Tiergarten อยู่ห่างจากเมืองพอสเมเพียง 25 กม.ทางทิศตะวันตกตอนใต้เท่านั่น ถือเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งในยุโรป ใช้เงินทุนกว่า 4 พันล้านเหรียญยูโร ภายในประกอบไปด้วยตึกที่ทำการของ Sony, A&T, ABB เป็นต้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม และย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน:

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ KEMPINSKI HOTEL BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 8 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง พอทสดัม

  เมืองหลวงของสหพันธรัฐแบรนเดนเบิร์กในประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาเวลทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเบอร์ลิน เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นที่ตั้งของพระราชวังปรัสเซียนหลายพระองค์ อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1990 ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมเพราะความมีคุณค่าในความกลมกลืนของภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์

 • นำท่านเข้าชม: พระราชวังซองซูซี

  ตามประวัติศาสตร์เล่ากันว่า พระเจ้าเฟดเดอริคที่2 ไม่อยากเป็นกษัตริย์ อยากเป็นศิลปิน นักดนตรี คิดหนีพระบิดาไปอยู่อังกฤษกับพระสหาย แต่โดนจับได้ก่อนและถูกพระบิดาแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ปกครองปรัสเซีย แต่พระองค์ก็สามารถปกครองเมืองได้อย่างดีเยี่ยม พระองค์เป็นผู้สร้าง 'พระราชวังซองซูซี' ซึ่งเดิมมีเพียงแค่กระท่อมที่พักยามออกล่าสัตว์เท่านั้น ภายหลังได้ปรับปรุงและสร้างเป็นปราสาทเพื่อไว้ใช้เป็นพักผ่อนในหน้าร้อน เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค สร้างอยู่บนยอดเนิน คล้ายกับว่าปราสาทปลูกอยู่บนไร่องุ่นสวยงามมาก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ:

 • ออกเดินทางโดย รถไฟด่วน ICE สู่: เมือง โคโลญจน์

  เมืองโคโลญจน์ เป็นเมืองใหญ่ ริมแม่น้ำไรน์ มีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ มีมหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิล์นโดม และมีเทศกาลคานิวาลมีชื่อเสียง เริ่มขึ้นในวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที และ 11 วินาที ของทุกปี แล้วจะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ มีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเต้นรำของชุมชนต่าง ๆ การแต่งกายแบบแฟนซี ขบวนแห่ การดื่มกิน ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทุกสารทิศ

 • ถึงสถานีกรุงโคโลญจน์ รถโค้ชรอรับพร้อมออกเดินทางสู่ภัตตาคาร:

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 9 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านชม: มหาวิหารแห่งโคโลญจน์

  มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ Cologne Cathedralสัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่งนี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆมหาวิหารทำให้เราทราบว่าชีวิต และอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแห่งนี้เลย

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง: ถนนฮัวสตาร์เซ่

  ถนนย่านเมืองเก่าของเมืองโคโลญ เยอรมัน สร้างในปีคศ1895สไตล์โรมัน ตั้งแต่คต19ถนนเส้นนี้กลายเป็นถนนช้อปปิ้งที่คึกคักขึ้นชื่อของเมืองจนถึงปัจจุบัน หากมาที่นี่คงต้องซื้อพวกเครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่และน้ำหอมออดิโคโลญ4711สินค้ามีชื่อของเมือง เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับหลายถนน มีทางเท้าเดินได้อย่างสะดวกสวยงาม ครอบคลุมพื้นที่ยาวถึง680ม จากมหาวิหารโคโลญทอดยาวไปทางใต้ของเมือง มีแม่น้ำไรน์อยู่เรียบติดถนน เรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ตึกสำนักงาน ธนาคาร โรงพยาบาล โบสถ์ เรียกได้ว่าที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านล่องเรือชม: ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์

  ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป เป็นช่วงที่มีความงดงามโรแมนติกที่สุดของลำน้ำสายนี้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำไรน์ อันสร้างความสดชื่นให้เป็นพิเศษ เห็นเนินเขา ปราสาทโบราณอายุกว่า 600 ปี ตึกรูปแบบสไตล์ยุโรปต่างๆ ดูมีเสน่ห์ ตึกสำนักงานริมแม่น้ำ บ้านเรือนน่ารักๆ รวมทั้ง อาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ผาหินโลเรอไลย์ ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น

 • นำท่านผ่านชม: ผาลอเรไล

  หน้าผาลอไล (Lorelei Rock) อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพสองฟากฝั่ง เรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อคลาย

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บ๊อบพาร์ด

  เมืองบ๊อบพาร์ด (Boppard) เมืองริมแม่น้ำไรน์ ล่องเรือทัศนาจรชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ เพลิดเพลินกับเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อม คลาย แม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราว, ตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

 • นำท่านสู่: เมือง แฟรงค์เฟิร์ต

  เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ มีประชากรประมาณ 5ล้านคน เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป ถือเป็นเมืองสำคัญทางการเงิน การธนาคารของเยอรมัน เชิญเที่ยวชมเมือง บริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ย่านโรเมอร์ ศาลาว่าการนครแฟรงค์เฟิร์ท วิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท และบ้านเรือนในอดีตที่อนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม

 • 20.40 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

 • 10 Day
 • 12.30 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าล่องเรือแม่น้ำไรน์ / รถไฟด่วน ICE สู่กรุงเบอร์ลิน / ค่าเข้าพระราชวังซองซูซีส์ / ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์เพอกามุม (ยกเว้นในส่วนตึก North Wing และ Central Section มีการปิดซ่อมแซมและจะเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้งในปี 2020) / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าเข้าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ่
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
ไปด้านบนสุด