Loading...
ทัวร์เยอรมัน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH170144

ทัวร์เยอรมัน บรัสเซลล์ เบลเยี่ยม ชมเทศกาลดอกทิวลิป เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน บิน Thai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: แฟรงค์เฟิร์ต-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-เมืองมรดกโลกอาเค่น-มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่นบรัสเซลล์-จัตุรัสกรองปลาซ-อะตอมเมียม-บรูกจ์-หมู่บ้านประมงโฟเลนดัมอัมสเตอดัม-สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ-กรุงอัมสเตอดัมจตุรัสแดม-ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชรหมู่บ้านกังหันลมซังสคาน-เบรเมนเยอรมนี-ฮัมบวร์ก
 • 1 Day
 • 20.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.45 น.

  ออกเดินทางสู่: แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG920

 • 2 Day
 • 06.00 น.

  เดินทางถึง: สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บ๊อบพาร์ด

  เมืองบ๊อบพาร์ด (Boppard) เมืองริมแม่น้ำไรน์ ล่องเรือทัศนาจรชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ เพลิดเพลินกับเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อม คลาย แม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราว, ตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

 • นำท่าน: ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์

  ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป เป็นช่วงที่มีความงดงามโรแมนติกที่สุดของลำน้ำสายนี้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำไรน์ อันสร้างความสดชื่นให้เป็นพิเศษ เห็นเนินเขา ปราสาทโบราณอายุกว่า 600 ปี ตึกรูปแบบสไตล์ยุโรปต่างๆ ดูมีเสน่ห์ ตึกสำนักงานริมแม่น้ำ บ้านเรือนน่ารักๆ รวมทั้ง อาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ผาหินโลเรอไลย์ ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น

 • นำท่านผ่านชม: หน้าผาลอเรไล

  หน้าผาลอเรไล (Lorelei Rock) หน้าผาแห่งนี้มีประวัติและตำนานที่เล่าขาลของหญิงสาวที่คร่าชีวิตของผู้คนที่เดินทางผ่านโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้เพื่อเข้าสู่เขตเซนต์กอร์ ระหว่างทางนักท่องเทียวจะได้ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่ง เรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองอาเคิน

  เมืองอาเคิน เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของแม่น้ำไรน์ รุ่มรวยด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ สปา และมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ขาดสาย

 • นำท่านเที่ยวชม: เขตเมืองเก่าอาเคิน

  เขตเมืองเก่า ศาลาเทศบาลเมือง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธิคและบาร็อค, จตุรัสเมืองเก่า (Katschhof) ศูนย์กลางของเมือง สถานที่จัดงานสำคัญๆ,มหาวิทยาลัย RWTH AACHEN เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในด้านวิศวกรรมศาสตร์ นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของยุโรป, ป้อมประตูเมืองโบราณ มีร้านอาหาร,คาเฟ่,ร้านหนังสือ นอกจากนี้เมืองอาเค่นยังเคยเป็นสถานที่อาบน้ำแร่ของทหารโรมัน ตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล

 • นำท่านชม: มหาวิหารแห่งเมืองอาเคิน

  มหาวิหารแห่งเมืองอาเคิน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของเมือง และยังถูกจัดให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมกับกาโล-โรมัน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 786 มหาวิหารนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่แต่งตั้งกษัตริย์ของเยอรมนี ในสมัยก่อนมาแล้วหลายพระองค์ ลานกว้างด้านหน้าใช้เป็นที่รับรางวัลคาร์ลในทุกๆปี รางวัลคาร์ลนี้จะมอบให้กับผู้ที่ส่งเสริมสันติภาพในยุโรป บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับรางวัลคาร์ลมาแล้ว อาทิ บิล คลินตัน, โทนี แบลร์

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ MERCURE HOTEL AACHEN AM DOM หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บรัสเซลส์

  กรุงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเบลเยียม เป็นศูนย์กลางทางการของสหภาพยุโรปและเป็นที่ตั้งศูนย์กลางการบริหารของสหภาพยุโรป หรือ EU (European Union) มีประชากรประมาณ2ล้านคน พูด2ภาษาดัทช์และฝรั่งเศส เชิญเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อะตอมเมี่ยม,จัตุรัสแกรนด์,รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ มาเนคินปิส เป็นต้น หากท่านชอบดูเมืองสวยๆ สถาปัตยกรรมงามๆ แนะนำบรัสเซลส์ เป็นเมืองๆหนึ่งที่สวยไม่แพ้กรุงปราก เชิญสัมผัสมนตร์เสนห์ของ "กรุงบรัสเซลส์" เมืองสวยงาม สวรรค์น้อยๆ ในยุโรป

 • นำท่านเที่ยวชม: จัตุรัสกรองปลาซ

  จตุรัสกรองปลาซ เป็นจตุรัสในกรุงบรัสเซลอันเลื่องชื่อว่าสวยงามที่สุดในยุโรป และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส มีถนน 7 สาย ทอดตัวสู่จตุรัสกลางเมืองที่สวยงามนี้ ถนนที่ล้อมรอบบ่งบอกถึงสินค้าที่ขาย เช่น ถนนขายเนย ถนนขายเนื้อ เป็นต้น ตื่นตากับอาคารรายรอบที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้ง บาโร้ค โกธิค นีโอ- โกธิค

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยม

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม

  ถือเป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ของเมืองบรัสเซลส์ สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลมนี้เป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่า สร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชั่นในปีคศ1958 โดยAndre Waterkyne ก่อสร้างในรูปทรงที่เป็นโมเลกุลเหล็กใส ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์และแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของกรุงบรัสเซลส์ มีความสูง108ม ประกอบด้วยลูกบอล9ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง18ม ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง5ม/วินาที หนัก2400ตัน

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองบรูจจ์

  เมืองบรูจจ์ (BRUGGE) ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยี่ยม ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น และมีอาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ จัตุรัสใจกลางเมือง หอระฆังเก่าแก่ ที่มีประวัติอันยาวนาน และมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารีมีลักษณะะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลักโดยมิเคลันเจโล นั่นเอง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ PARK HOTEL BRUGGE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองบรูซจ์ ผ่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชมศาลาว่าการ (Town Hall) และหอประชุมสงฆ์

 • นำท่านชม: โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์

  โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ บรูจจ์มีคลองล้อมรอบและมีคลองซอยผ่านเมือง จึงได้ชื่อว่าเป็น "Venice of the North" แปลว่า "เวนิซแห่งภาคเหนือ และการเที่ยวชมเมืองที่ดีที่สุดคือ การล่องเรือไปตามลำคลอง ผ่านชมสถาปัตยกรรมของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก อย่างสวยงามเลยทีเดียว

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: อัมสเตอร์ดัม

  กรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย เช่น การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในเวลากลางวัน,ฟังดนตรีคลาสสิกในยามค่ำคืน,การชมกังหันลม โรงงานทำชีส โรงงานทำรองเท้าไม้ หมู่บ้านชาวประมง หรือ ดอกทิวลิป

 • นำท่านเที่ยวชม: หมู่บ้านประมงโวเลนดัม

  อยู่เมืองโฟเลนดัม ชาวเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมงและเกษตรกร เชิญเดินเล่นชมบรรยากาศริมน้ำที่หมู่บ้านประมงโวเลนดัม สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวดัชต์ รวมถึงชาวประมงพื้นบ้าน บริเวณริมเขื่อนดินที่กั้นระดับน้ำทะเลไว้ไม่ให้เข้าสู่เขตพื้นที่ทางการเกษตรและตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ปัจจุบัน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกและภัตตาคารร้านค้า ตั้งเรียงรายเต็มเขื่อน ของที่นี่ราคาถูกกว่าที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นพวกรองเท้าไม้ พวกกุญแจ เสื้อ เซรามิค สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น

 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง พร้อมหาซื้อของที่ระลึก

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ลิซเซ่

  เมืองดอกทิวลิป ดอกไม้เก่าแก่อีกชนิดหนึ่งที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์และสินค้าส่งออกสำคัญมาจนทุกวันนี้ เมืองลิซเซ่เป็นแหล่งปลูกทิวลิปใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ อยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดัมเพียง29กม หากได้มาเที่ยวเมืองนี้ คงได้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่สองข้างทาง เต็มไปด้วยดอกไม้หัวขึ้นแซมทุ่งหญ้าเป็นระยะๆ ยิ่งออกห่างจากตัวเมืองไปเท่าใด ได้เห็นทุ่งดอกทิวลิป ไฮยาซินต์ และนาซิสซัสหลากสี สลับกับบ้านฟาร์มและโกดังบริษัทส่งออกไม้หัวเหล่านี้อยู่เป็นระยะๆ เชิญเที่ยวเมืองน่ารักๆ ชมความงามดอกทิวลิป

 • นำท่านชม: อุทยานเคอเคนฮอฟ

  อุทยานเคอเคนฮอฟ หรือเรียกอีกชื่อว่า"Garden Of Europe" สวนดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กับดอกทิวลิปอันสวยงามและดอกไม้ประเภทหัวที่โดดเด่นไม่แพ้กัน ที่นี่ สามารถปลูกดอกไม้ได้ถึง 7 ล้านดอกต่อปี อยู่ในเมืองลิซเซ่ เมืองเล็กๆทางใต้ของเนเธอร์แลนด์ สวนนี้เปิดให้ชมความงามได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเท่านั้น ในอดีตสวนแห่งนี้เคยเป็นที่พื้นที่ล่าสัตว์และเป็นพื่นที่สำหรับทำครัวมาก่อน ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ ผู้ริเริ่มนำต้นแบบสวนในอังกฤษมาปลูก ณ ที่นี่

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการ: ล่องเรือหลังคากระจก

  เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัมโดยการ "ล่องเรือหลังคากระจก" ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่แบบชาวดัชต์ที่ยังคงความงดงามสืบทอดมาแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองมากถึง 2,500 หลัง มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน รับรู้เเรื่องราวอย่างน่าประทับใจระหว่างชมบ้านเรือนริมคลอง

 • นำท่านชม: โรงงานเจียระไนเพชร อัมสเตอร์ดัม

  สถานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงของกรุงอัมสเตอร์ดัม ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โค อินอร์” ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ ชมฝีมือการเจียระไนเพชรแท้ที่ได้รับการเจียระไนอย่างพิถีพิถันถึง12เหลี่ยม ส่องแสงประกายงามยามต้องแสงไฟได้มากกว่าเพชรเดอเบียร์มากกว่า2เท่า ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญ ขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่ค่าที่สุด เชิญเลือกซื้อเพชรที่มีใบ Certificate จากบริษัทฯ เป็นประกัน

 • นำท่านชม: จัตุรัสดัมสแควร์

  จัตุรัสดัมสแควร์เป็นลานกว้างขนาดใหญ่ที่มีสถานที่สำคัญๆ ของกรุงอัมสเตอร์ดัมตั้งอยู่มากมาย ทั้งโบสก์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 14 หรืออนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น จนเรียกได้อนุสรณ์สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของอัมสเตอร์ดัมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้ โดยชื่อของจัตรัสแห่งนี้มีที่มาจากเขื่อนที่อยู่ริมแม่น้ำอัมสเทล ซึ่งเขื่อนแห่งแรกถูกสร้างขึ้นในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1200

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: หมู่บ้านซานส์ สคันส์

  หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวฮอลแลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นฮอลแลนด์ ในหมู่บ้านนี้นอกจากกังหันลมที่เป็นจุดขายแล้ว ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส ทำขนม ทำรองเท้าไม้ ฟาร์มเลี้ยงแกะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศต17-18 ทำหน้าที่ผลิตกระดาษ งานไม้ เชิญเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักๆ อากาศดี สถานที่สวย โล่ง โปร่ง สบาย มองไปมุมไหนก้อสบายตา สบายใจ

 • นำท่านเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว ดัชต์ และเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน (Oil Mill) :

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เบรเมิน

  เมืองเบรเมน (Bremen) เมืองนี้เป็นอีกเมืองเล็กๆที่ น่ารักน่าอยู่มาก บริเวณ “Market square” ที่นี่มีไฮไลท์ที่ต้องมาต่อ คิวถ่ายรูปกัน “Bremen Town Musicians” หรือ "สี่สหายนักดนตรีเเห่งเบรเมน" เดินออกจากบริเวณสี่สหาย ไป Town Hall (Rathaus) บริเวณ Town Hall จะเป็นจัตุรัสโล่ง ด้านหน้ามีรูปปั้น “Roland statue” สัญลักษณ์เเห่งเสรีย์ภาพซึ่งใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ในบริเวณเดียวกันยังมีมีโบสถ์ขนาดใหญ่ “St. Peter’s Cathedral” บริเวณนี้ถือเป็นมรดกโลก World Heritage ขององค์การ UNESCO รอบๆมีร้านอาหารเอาเก้าอี้ออกม

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ STEIGENBERGER HOTEL BREMEN หรือเทียบเท่าในระดับ

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองเบรเมน และผ่านชม: จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์

  แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ตั้งอยู่เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ดูภาพชีวิตของคนมิวนิคในยามเย็น ตามร้านอาหารกลางจัตุรัส ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาชุมนุมดื่มเบียร์ พบปะสนทนา พลาดไม่ได้เลือกชมตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00น.ของทุกวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ล้วนเกิดขึ้นด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทั้งสิ้น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ฮัมบูร์ก

  เมืองฮัมบูร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี มีทะเลสาปขนาดยักษ์อยู่ใจกลางเมือง สภาพแวดล้อมร่มรื่นที่ทุกคนภูมิใจในเมืองของเขามาก มีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ทำให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว และที่ตั้งของเมืองบนแม่น้ำ Elbe ทอดยาวไปสู่แม่น้ำ Alster และ Bille ได้ดึงดูดนักอุตสาหกรรมมาลงทุนในบริเวณนี้ ทั้งๆ ที่ท่าเรือ Hamburg มีกระแสน้ำที่ไหลแรง และพื้นดินอ่อนระหว่างปากแม่น้ำ Elbe กว่า 100 กิโลเมตร ท่าเรือใหญ่ๆ และเรือเดินสมุทรได้ถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองฮัมบวร์ก เต็มไปด้วยสีสันในย่านเริงรมย์เซนต์เพาลี กับถนนเรเพอร์บาน:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ 2 สายคือเอลเบ้อและอัลสเทอร์

 • นำท่านชม: ศาลาว่าการนครฮัมบูร์ก

  สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1886-1887 ด้วยหินทรายและออกแบบสไตล์นีโอ-เรอเนสซองซ์ มีหอคอยสูง112ม ด้านในมี647ห้อง บริเวณลานศาลาว่าการนครฮัมบูร์ก เป็นลานกว้างๆ โล่งๆ คล้ายกับบ้านเรา ปัจจุบันเป็นที่ทำงานของรัฐบาล รัฐสภา คณะมนตรี และวุฒิสภานครฮัมบูร์ รวมทั้งเป็นสถานที่ที่รับแขกของฮัมบูร์กด้วย ภายนอกอาคารตกแต่งแบบเรอเนสซองส์ พร้อมกับรูปปั้นที่แสดงถึงจักรพรรดิเยอรมัน ด้านหน้าเป็นจัตุรัสทาวน์ฮอลล์ ถัดไปเป็นย่านช็อปปิ้งอัลสเตอร์อาร์คาเดน และทะเลสาบสาบ มีเรือลอยละล่องเต็มไปหมด

 • นำท่านผ่านชมโบสถ์เซ็นปีเตอร์, โบสถ์นิโคไล หรือโบสถ์นิโคลัส โบสถ์มิคาเอล และย่านโกดังชไปเคอชตัท:

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อัลสเตอร์อาร์คาเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบิร์ก (M?nckebergstra?e)

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ RADISSON BLU HAMBURG HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 8 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.02 น.

  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนของเยอรมันเพื่อเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเที่ยวชม: เมือง แฟรงค์เฟิร์ต

  เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ มีประชากรประมาณ 5ล้านคน เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป ถือเป็นเมืองสำคัญทางการเงิน การธนาคารของเยอรมัน เชิญเที่ยวชมเมือง บริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ย่านโรเมอร์ ศาลาว่าการนครแฟรงค์เฟิร์ท วิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท และบ้านเรือนในอดีตที่อนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม

 • นำท่านชม: จัตุรัสโรเมอร์

  เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมืองเก่านครแฟรงเฟิร์ต ความสำคัญของสถานแห่งนี้คือ มีห้องจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรม ด้านหน้าจัตุรัสรือเมอร์เป็นบ้านโครงไมส้มัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว ปัจจุบัน จตุรัสรือเมอร์ ยังคงความงามสง่ารายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 แม้ว่าจะมีร่องรอยแห่งการถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นเสมือนลานประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของนครแฟรงเฟิร์ต

 • อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งบนถนนไซล์ :

 • 18.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 20.40 น..

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

 • 9 Day
 • 12.30 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำไรน์ / ค่าเข้าสวนเคอเคนฮอฟ / ค่าล่องเรือหลังคากระจก / ค่ารถไฟ 2nd Class จากฮัมบูรก์ ไปยังเมืองแฟรงค์เฟิร์ต
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
ไปด้านบนสุด