Loading...
ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH160858

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น หยวนหมิงหยวนชมโชว์อลังการ 4วัน 3คืน บิน Royal Jordanian

ราคาเริ่มต้นที่:

13,900 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ธ.ค.
2-5 / 30-2 ม.ค.
 • เที่ยว:  ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านบัวหิมะ-ผ้าไหม-หยกถนนคู่รัก-หวีหนี่-สวนหยวนหมิงหยวน     มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอลเซนาโด้แสควร์- เวเนเชี่ยน-วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์                                                          
 • ช้อป: ย่านนาธาน       
 • พิเศษ: ชมโชว์หยวนหมิงหยวน 
 • 1 Day
 • 12.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 15.15 น.

  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Royal Jordan Airways เที่ยวบิน RJ 182

 • 18.40 น.

  เดินทางถึง: สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก

  สนามบินเช๊ก แลป ก๊อก ตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น Set Box

 • เดินทางสู่: เมืองเซินเจิ้น

  เซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ทั้งหมด 2,020 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1980 กลับถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนั่นก็ทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดอีกด้วย

 • Shanshui Hotel หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เดินทางสู่: เมือง จูไห่

  เมืองจูไห่..เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ คือ "หวี่หนี่" เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล และยังมีถนนคู่รัก เป็นถนน ซึ่งอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน เมืองจูไห่ อยู่ติดกับ เกาะ มาเก๊า แหล่งคาสิโนชื่อดัง มีสถานที่ท่องเทีั่ยว เช่น วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว โรงงานผ้าไหม พระราชวังหยวนหมิง เป็นต้น เชิญสัมผัสมนตร์เสน่ห์ ที่นี่

 • นำท่านชม: ร้านยาบัวหิมะ

  บัวหิมะมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ บำรุงผิว เป็นยาสมุนไพร ผลิตตามตำรับยาจีนแผนโบราณของราชวงศ์ชิง ซึ่งสูตรยาใช้มานานกว่า 300 ปี และเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน อีกทั้งรัฐบาลจีนยังเข้ามาควบคุมคุณภาพและปริมาณ ที่สำคัญไม่มีวางจำหน่ายสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป เชิญเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

 • นำท่านชม: หยกจีน

  หยกคืออัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ นั่นก็คือ ความใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และความมีสติปัญญา ซึ่งชาวจีนนั้นถือว่าเป็นชนชาติที่มีความผูกพันกับหยกตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะพวกเขาเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคและทำให้อายุยืน ดังนั้น ชาวจีนจึงนิยมใช้หยกเป็นเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆ และมักพกหยกติดตัวไว้เสมอ โดยถ้าเป็นเด็กหญิงจะสวมกำไลหยก ส่วนเด็กชายจะพกจี้หยก

 • นำท่านชม: โรงงานผ้าไหม จูไห่

  โรงงานผ้าไหมเมืองจูไห่ เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตผ้าไหมจีนซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ลักษณะพิเศษที่สำคัญของไหมจีน ก็คือเวลาสวมใส่จะสบาย ลื่นดี เวลาอากาศร้อนไหมจีนจะเย็น เวลาหนาวไหมจีนจะให้ความอบอุ่น ทำให้ผู้สวมใส่สบาย โรงงานแห่งนี้มีกระบวนการผลิตเส้นไหมจีน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เริ่มเลี้ยงดูตัวไหม ไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่นำเส้นไหมที่ได้มาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ นานาชนิด

 • นำท่านผ่านชม: ถนนคู่รัก จูไห่

  ถนนคู่รัก เป็นถนนที่ตั้งอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ได้มีการตกแต่งขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่เหมาะแก่การพักผ่อน และเหตุที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักนั้น ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับนั่งได้ 2 คนเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก

 • นำท่านชม: จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ตามตำนานเล่าว่า หญิงสาวนางหนึ่งมีไข่มุกวิเศษ เเละในช่วงที่เมืองจูไห่ประสบภัยพิบัติอย่างหนัก ชาวบ้านจึงร้องขอให้เธอต้องเสียสละไข่มุกวิเศษนี้ให้เเก่เมือง นางยินยอมสละให้โดยดี หลังจากนั้นเมืองจูไห่ก็มีเเต่ความสงบสุข ชาวบ้านเลยสรรเสริญเธอ โดยการสร้างอนุสาวรีย์ให้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระช้อปปิ้ง: ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย

  ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหมด ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

 • นำท่านชม: โชว์หยวนหมิง

  โชว์หยวนหมิง เป็นการแสดงแสงสี ที่พระราชวังหยวนหมิง โดยจัดแสดงชุดต่างๆ ที่อลังการ เช่น พระราชพิธีปราบดาภิเษก, พิธีแต่งงานสมเด็จพระจักรพรรดิในราชวงศ์ชิง, การแสดงระบำของนางสนม, การเผาไหม้ลงของวัง เป็นต้น หากผู้ชมได้ชมการแสดงนี้แล้วจะเพลิดเพลินใจ เพราะนอกจากเป็นการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของราชวงค์ชิงต่างๆ ที่สวยงามแล้ว ยังได้รับความรู้ มีการบรรยายเป็นภาษาจีนกลางและอังกฤษด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่ดีในสวนสาธารณะที่สามารถหา"อาหารชิงจักรวรรดิ"

 • Zhongtian Hotel หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เดินทางสู่: เมืองมาเก๊า

  มาเก๊าคือเมืองแห่งการพนันและคาสิโนอันลือชื่อในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลกงเป่ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊ามีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า เกาะไทปา เกาะโคโลอาน และโคไท ปัจจุบันมาเก๊าเป็นเมืองการพนันและคาสิโนมีชื่อในเอเชียและสวยงามไปด้วยแสงไฟและที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย

 • เดินทางสู่: วัดเจ้าแม่กวนอิม

  วัดเจ้าแม่กวนอิมเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม นอกจากนั้นที่นี่ยังมีโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเมื่อ ปีค.ศ.1844 รวมทั้งมีต้นบอนไซที่ดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีนที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และยังมีตำนานของต้นไม้แห่งความรักอีกด้วย

 • นำท่านผ่านชม: รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง

  องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า18 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงาม อ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกาย เรืองรอง เหลืองอร่าม งดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็น เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่ กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น หน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า

 • นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์พอล

  โบสถ์เซนต์ปอลถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาวญี่ปุ่น เป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่งเซนต์ปอล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่งมิชชันนารีผู้เผยแพร่ศาสนาใช้เป็นที่เรียนภาษาจีนที่มาเก๊าก่อนที่จะเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่

 • เดินทางสู่: เซนาโด้สแควร์ มาเก๊า

  เซนาโด้สแควร์ หรือจัตุรัสเซนาโด เป็นแหล่งชอปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตกรรม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดดเด่นและงดงามแปลกตา อีกทั้งย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินชอปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า

  เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊าคือโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีบ่อนคาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวทุกระดับมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนานมากกว่าเล่นอย่างจริงจัง ตลอดจนมีแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสำหรับผู้ต้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิซสจำลองด้วยเช่นกัน

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ:

 • เดินทางสู่: เมือง จูไห่

  เมืองจูไห่..เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ คือ "หวี่หนี่" เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล และยังมีถนนคู่รัก เป็นถนน ซึ่งอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน เมืองจูไห่ อยู่ติดกับ เกาะ มาเก๊า แหล่งคาสิโนชื่อดัง มีสถานที่ท่องเทีั่ยว เช่น วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว โรงงานผ้าไหม พระราชวังหยวนหมิง เป็นต้น เชิญสัมผัสมนตร์เสน่ห์ ที่นี่

 • Zhongtian Hotel หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เดินทางสู่: ฮ่องกง

  ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้จึงทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย โดยที่นี่ได้แบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลักๆ ออกเป็น 3 เขตคือ เกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ

 • เดินทางสู่: วัดแชกงหมิว

  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้นต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตท่าน...

 • นำท่านชม: โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง

  โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง อีกหนึ่งของแหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้ มีเครื่องประดับให้เลือกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ชมขั้นตอนการผลิตจิวเวอร์รี่ และจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง พร้อมเดินเลือกเครื่องประดับ น่ารักๆ เป็นของฝากที่ระลึกที่มีค่า

 • เดินทางสู่: หาดรีพัลส์เบย์

  หาดรีพัลส์เบย์..ชายหาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สำหรับชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกนำทรายมาถม เพื่อให้เป็นชายหาดที่ดูสวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านถนนนาธาน

  ย่านถนนนาธาน หรือ จิมซาจุ่ย เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ที่นี่...เปรียบได้ดั่งเหมืองทองคำที่ทำรายได้มหาศาล เป็นถนนที่มีบรรยากาศคึกคัก ไม่ว่าท่านจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกง มีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้า ที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของ ดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีก ทั้งยังเป็นที่ที่ท่านสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู

 • อิสระช้อปปิ้ง: โอเชี่ยนเทอร์มินัล

  โอเชี่ยนเทอร์มินัล เป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญแห่งหนึ่งของฮ่องกง อยู่ใกล้ๆ กับท่าจอดเรือโอเชี่ยนเทอร์มินอล ที่มีตั้งแต่ช่วงปี 1960 ย่านนี้ มีโรงแรม ร้านค้าต่างๆ มากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของ ฝากคุณหนูที่ Toy's Us เชิญเดินเที่ยวเลือกทานอาหารจีนและสินค้าน่ารักๆ หลากหลาย

 • เดินทางสู่: สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก

  สนามบินเช๊ก แลป ก๊อก ตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008

 • 21.25 น.

  ออกเดินทางกลับไทย โดยสายการบิน Royal Jordan Airways เที่ยวบินที่ RJ 183

 • 23.25 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ สายการบินบังคับกระเป๋าท่านละ 1 ใบเท่านั้น
 • ค่าตั๋วเรือเฟอรี่ฮ่องกง มาเก๊า

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์1ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านชา ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี ***หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ไปด้านบนสุด