Loading...
ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH160860

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน 3วัน 2คืน บิน Cathay Pacific Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว:  ถนนคู่รัก-หวีหนี่-บัวหิมะ+โรงงานผ้าไหมจีน-ร้านไข่มุก-หยก-สวนหยวนหมิงหยวนฮ่องกงซิตี้ทัวร์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่
 • ช้อป: ตลาดก๊กเป่ย-นาธาน จิมซาจุ่ย    
 • กิน: เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
 • พิเศษ: ชมโชว์หยวนหมิงหยวน  
 • 1 Day
 • 12.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 15.15 น.

  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบิน CX 654

 • 18.40 น.

  เดินทางถึง: สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก

  สนามบินเช๊ก แลป ก๊อก ตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008

 • ค่ำ

  อาหารเย็น Set Box

 • เดินทางสู่: เมืองเซินเจิ้น

  เซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ทั้งหมด 2,020 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1980 กลับถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนั่นก็ทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดอีกด้วย

 • Shanshui Hotel หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เดินทางสู่: เมือง จูไห่

  เมืองจูไห่..เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ คือ "หวี่หนี่" เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล และยังมีถนนคู่รัก เป็นถนน ซึ่งอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน เมืองจูไห่ อยู่ติดกับ เกาะ มาเก๊า แหล่งคาสิโนชื่อดัง มีสถานที่ท่องเทีั่ยว เช่น วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว โรงงานผ้าไหม พระราชวังหยวนหมิง เป็นต้น เชิญสัมผัสมนตร์เสน่ห์ ที่นี่

 • นำท่านผ่านชม: ถนนคู่รัก จูไห่

  ถนนคู่รัก เป็นถนนที่ตั้งอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ได้มีการตกแต่งขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่เหมาะแก่การพักผ่อน และเหตุที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักนั้น ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับนั่งได้ 2 คนเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ตามตำนานเล่าว่า หญิงสาวนางหนึ่งมีไข่มุกวิเศษ เเละในช่วงที่เมืองจูไห่ประสบภัยพิบัติอย่างหนัก ชาวบ้านจึงร้องขอให้เธอต้องเสียสละไข่มุกวิเศษนี้ให้เเก่เมือง นางยินยอมสละให้โดยดี หลังจากนั้นเมืองจูไห่ก็มีเเต่ความสงบสุข ชาวบ้านเลยสรรเสริญเธอ โดยการสร้างอนุสาวรีย์ให้

 • นำท่านชม: ผลิตภัณฑ์ไข่มุกน้ำจืดจีน

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ประเทศจีนรู้จักการเลี้ยงหอยมุกเพื่อผลิตไข่มุกน้ำจืด นำมาทำยาสมุนไพรในด้านการบำรุงผิวหนัง เสริมสวยให้ผิวขาวขึ้น รักษาสิว ฝ้า ป้องกันการเกิดรอยย่น เป็นต้น เนื่องจากเชื่อว่าไข่มุกน้ำจืดมีสรรพคุณสามารถบำรุงสุขภาพได้ และยังนิยมสวมใส่เป็นเครื่องประดับที่ด้วย เชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุกนํ้าจืดจากประเทศจีนเป็นของฝากให้กับตัวเองหรือคนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะเป็นครีมไข่มุก,ผงไข่มุก,เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด

 • นำท่านสู่: หยกจีน

  หยกคืออัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ นั่นก็คือ ความใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และความมีสติปัญญา ซึ่งชาวจีนนั้นถือว่าเป็นชนชาติที่มีความผูกพันกับหยกตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะพวกเขาเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคและทำให้อายุยืน ดังนั้น ชาวจีนจึงนิยมใช้หยกเป็นเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆ และมักพกหยกติดตัวไว้เสมอ โดยถ้าเป็นเด็กหญิงจะสวมกำไลหยก ส่วนเด็กชายจะพกจี้หยก

 • นำท่านสู่: โรงงานผ้าไหม จูไห่

  โรงงานผ้าไหมเมืองจูไห่ เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตผ้าไหมจีนซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ลักษณะพิเศษที่สำคัญของไหมจีน ก็คือเวลาสวมใส่จะสบาย ลื่นดี เวลาอากาศร้อนไหมจีนจะเย็น เวลาหนาวไหมจีนจะให้ความอบอุ่น ทำให้ผู้สวมใส่สบาย โรงงานแห่งนี้มีกระบวนการผลิตเส้นไหมจีน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เริ่มเลี้ยงดูตัวไหม ไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่นำเส้นไหมที่ได้มาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ นานาชนิด

 • นำท่านชม: พระราชวังจำลองหยวนหมิง

  พระราชวังจำลองหยวนหมิง ตั้งอยู่ ณ ใจกลางหุบเขาชิลิน เมืองจูไห่ สร้างขึ้นเลียนแบบพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง สิ่งก่อสร้างต่างๆ มากกว่า 100 ชิ้น มีขนาดเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง และยังมีการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน

 • อิสระช้อปปิ้ง: ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย

  ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหมด ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

 • นำท่านชม: โชว์หยวนหมิง

  โชว์หยวนหมิง เป็นการแสดงแสงสี ที่พระราชวังหยวนหมิง โดยจัดแสดงชุดต่างๆ ที่อลังการ เช่น พระราชพิธีปราบดาภิเษก, พิธีแต่งงานสมเด็จพระจักรพรรดิในราชวงศ์ชิง, การแสดงระบำของนางสนม, การเผาไหม้ลงของวัง เป็นต้น หากผู้ชมได้ชมการแสดงนี้แล้วจะเพลิดเพลินใจ เพราะนอกจากเป็นการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของราชวงค์ชิงต่างๆ ที่สวยงามแล้ว ยังได้รับความรู้ มีการบรรยายเป็นภาษาจีนกลางและอังกฤษด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่ดีในสวนสาธารณะที่สามารถหา"อาหารชิงจักรวรรดิ"

 • Zhongtian Hotel หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เดินทางสู่: ฮ่องกง

  ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้จึงทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย โดยที่นี่ได้แบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลักๆ ออกเป็น 3 เขตคือ เกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ

 • เดินทางสู่: วัดแชกงหมิว

  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้นต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตท่าน...

 • นมัสการ: วัดหวังต้าเซียน

  วัดหวังต้าเซียน หรือวัดหว่องไท่ซินในสำเนียงกวางตุ้ง เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยู่บนไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาด้วยกัน ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ ในแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ นอกเหนือจากการมาท่องเที่ยวที่นี่

 • นำท่านชม: โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง

  โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง อีกหนึ่งของแหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้ มีเครื่องประดับให้เลือกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ชมขั้นตอนการผลิตจิวเวอร์รี่ และจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง พร้อมเดินเลือกเครื่องประดับ น่ารักๆ เป็นของฝากที่ระลึกที่มีค่า

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านถนนนาธาน

  ย่านถนนนาธาน หรือ จิมซาจุ่ย เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ที่นี่...เปรียบได้ดั่งเหมืองทองคำที่ทำรายได้มหาศาล เป็นถนนที่มีบรรยากาศคึกคัก ไม่ว่าท่านจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกง มีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้า ที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของ ดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีก ทั้งยังเป็นที่ที่ท่านสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ

 • เดินทางสู่: สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก

  สนามบินเช๊ก แลป ก๊อก ตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008

 • 21.20 น.

  ออกเดินทางกลับไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX617

 • 23.10 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • หรือ

 • 22.25 น.

  ออกเดินทางกลับไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX709

 • 00.15 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์1ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านชา ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี ***หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ไปด้านบนสุด