Loading...
ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH161078

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น มาเก๊า หมู่บ้านนองปิง ไหว้พระใหญ่โปลิน 4วัน3คืน Cathay Pacific

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: ฮ่องกง-นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-เซินเจิ้น-จูไห่-สวนหยวนหมิงหยวน-ถนนคู่รัก The Lover’s Road-มาเก๊า-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม-ชิมขนมพื้นเมือง-วัดอาม่าโบสถ์เซนต์ปอล-ชมเดอะเวเนเชี่ยน-VICTORIA PEAKหาดทราย REPULSE BAY-วัดแชกงหมิว 
 • ช้อป: Citygate Outlet-ย่านดังอาทิถนนนาธาน-เซนาโด้สแควร์-หลอวู่ ซิตี้-ตลาดกงเป่ย
 • กิน: เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
 • พัก: โรงแรมระดับ  4ดาว
 • พิเศษ: โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
 • 1 Day
 • 04.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.30 น.

  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616

 • 10.30 น.

  เดินทางถึง: สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก

  สนามบินเช๊ก แลป ก๊อก ตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008

 • เดินทางสู่: เกาะลันเตา

  เกาะลันเตา เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ถือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะนี้เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขต Islands และพื้นที่ส่วนเหนือของเกาะเป็นพื้นที่ของเขต Tsuen Wan บนเกาะมี Lantau Peak ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะ และเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่2 ของฮ่องกง เชิญดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้า ชมทัศนียภาพแบบ พาโนราม่า ไหว้พระใหญ่และเทพเจ้าจีนอันศักดิ์สิทธิ์

 • นำท่านนั่ง: กระเช้านองปิงฮ่องกง

  กระเช้าลอยฟ้านองปิง..เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ซึ่งนั่งข้ามจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ

 • นำท่านนมัสการ: พระใหญ่ วัดโปลิน หมู่บ้านนองปิง

  นั่งกระเช้านองปิงประมาณ25นาที เพื่อนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลินหรือพระใหญ่ลันเตา สร้างโดยคณะสงฆ์แห่งวัดโปหลิน อยู่ตรงข้ามกับองค์พระ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้ เป็นองค์พระขนาดใหญ่ ทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก250ตัน สูง 34ม นั่งอยู่บนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมองลงมา เหมือนดังว่ากำลังประทานพรให้แก่ผู้ที่ไปกราบไหว้ หากต้องกาีรสัมผัสกับองค์พระแบบใกล้ๆ ต้องเดินเท้าขึ้นบันได268ขั้น มีจุดแวะพักไปเรื่อยๆ ขึ้นไปถึงด้านบนแล้วเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระช้อปปิ้ง: ซิตี้เกท เอาท์เลต

  เพียงนั่งแท็กซี่จากสนามบินไม่นานก็ถึง "ซิตี้เกท เอ้าท์เลทส์" ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมสากลชื่อดังในราคาลดพิเศษถึง70%ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย มาร่วมกันช้อปกับนักช้อปของถูกชาวฮ่องกงและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในร้านขายสินค้าจากโรงงาน รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นสุดพิเศษ และสนุกกับความบันเทิง ภายในสถานที่แห่งนี้ที่ ซิตี้เกท เอ้าท์เลทส์ เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น.

 • เดินทางสู่: เมืองเซินเจิ้น

  เซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ทั้งหมด 2,020 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1980 กลับถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนั่นก็ทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดอีกด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พัก CAA HOLY SUN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรม

 • อิสระช้อปปิ้ง: หลอวูซิตี้ เซินเจิ้น

  หลอวู ซิตี้คือแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้นที่มีสินค้าพื้นเมืองและสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมมากมายหลายชนิดหลากยี่ห้อให้เลือกซื้อในราคาไม่แพง ทั้งกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เครื่องไฟฟ้า ปากกา เครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งที่นี่สามารถต่อรองราคาได้มากถึง 50% จากราคาที่ถูกตั้งไว้ในตอนแรก และพ่อค้าแม่ค้าคนจีน ณ ตลาดแห่งนี้สามารถพูดภาษาไทยได้พอสมควร

 • นำท่านชม: หยกจีน

  หยกคืออัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ นั่นก็คือ ความใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และความมีสติปัญญา ซึ่งชาวจีนนั้นถือว่าเป็นชนชาติที่มีความผูกพันกับหยกตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะพวกเขาเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคและทำให้อายุยืน ดังนั้น ชาวจีนจึงนิยมใช้หยกเป็นเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆ และมักพกหยกติดตัวไว้เสมอ โดยถ้าเป็นเด็กหญิงจะสวมกำไลหยก ส่วนเด็กชายจะพกจี้หยก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: เมือง จูไห่

  เมืองจูไห่..เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ คือ "หวี่หนี่" เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล และยังมีถนนคู่รัก เป็นถนน ซึ่งอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน เมืองจูไห่ อยู่ติดกับ เกาะ มาเก๊า แหล่งคาสิโนชื่อดัง มีสถานที่ท่องเทีั่ยว เช่น วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว โรงงานผ้าไหม พระราชวังหยวนหมิง เป็นต้น เชิญสัมผัสมนตร์เสน่ห์ ที่นี่

 • เดินทางสู่: โรงงานผ้าไหม จูไห่

  โรงงานผ้าไหมเมืองจูไห่ เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตผ้าไหมจีนซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ลักษณะพิเศษที่สำคัญของไหมจีน ก็คือเวลาสวมใส่จะสบาย ลื่นดี เวลาอากาศร้อนไหมจีนจะเย็น เวลาหนาวไหมจีนจะให้ความอบอุ่น ทำให้ผู้สวมใส่สบาย โรงงานแห่งนี้มีกระบวนการผลิตเส้นไหมจีน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เริ่มเลี้ยงดูตัวไหม ไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่นำเส้นไหมที่ได้มาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ นานาชนิด

 • เดินทางสู่: พระราชวังจำลองหยวนหมิง

  พระราชวังจำลองหยวนหมิง ตั้งอยู่ ณ ใจกลางหุบเขาชิลิน เมืองจูไห่ สร้างขึ้นเลียนแบบพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง สิ่งก่อสร้างต่างๆ มากกว่า 100 ชิ้น มีขนาดเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง และยังมีการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

 • นำท่านชม: โชว์หยวนหมิง

  โชว์หยวนหมิง เป็นการแสดงแสงสี ที่พระราชวังหยวนหมิง โดยจัดแสดงชุดต่างๆ ที่อลังการ เช่น พระราชพิธีปราบดาภิเษก, พิธีแต่งงานสมเด็จพระจักรพรรดิในราชวงศ์ชิง, การแสดงระบำของนางสนม, การเผาไหม้ลงของวัง เป็นต้น หากผู้ชมได้ชมการแสดงนี้แล้วจะเพลิดเพลินใจ เพราะนอกจากเป็นการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของราชวงค์ชิงต่างๆ ที่สวยงามแล้ว ยังได้รับความรู้ มีการบรรยายเป็นภาษาจีนกลางและอังกฤษด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่ดีในสวนสาธารณะที่สามารถหา"อาหารชิงจักรวรรดิ"

 • พักโรงแรม NEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • 3 Day
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านผ่านชม: ถนนแห่งความรัก เมืองจูไห่

  ถนนแห่งความรักตั้งอยู่ที่ชายฝั่งตะวันออกของจูไห่ สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1990 เหนือสถานีชุมทางถนนฮาร์เบอร์ไปทางทิศใต้อันเป็นทางแยกที่เป็นประตูกั้นและเชื่อมโยงกับมาเก๊า ถือว่าเป็นถนนเส้นที่สวยที่สุด เนื่องจากเป็นถนนเลียบชายหาดที่มองเห็นทะเลสีฟ้าครามตัดกับเมฆสีขาว นอกจากนั้นบริเวณริมถนนฝั่งทางทะเลยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นของสาวงามที่มีชื่อเรียกว่าหวี่หนี่อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ และด้วยความโรแมนติกนี่เองจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นถนนที่คู่รักมักจะมาพลอดรักกันเป็นประจำ

 • นำท่านถ่ายภาพ: จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ตามตำนานเล่าว่า หญิงสาวนางหนึ่งมีไข่มุกวิเศษ เเละในช่วงที่เมืองจูไห่ประสบภัยพิบัติอย่างหนัก ชาวบ้านจึงร้องขอให้เธอต้องเสียสละไข่มุกวิเศษนี้ให้เเก่เมือง นางยินยอมสละให้โดยดี หลังจากนั้นเมืองจูไห่ก็มีเเต่ความสงบสุข ชาวบ้านเลยสรรเสริญเธอ โดยการสร้างอนุสาวรีย์ให้

 • เดินทางสู่: ร้านยาบัวหิมะ

  บัวหิมะมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ บำรุงผิว เป็นยาสมุนไพร ผลิตตามตำรับยาจีนแผนโบราณของราชวงศ์ชิง ซึ่งสูตรยาใช้มานานกว่า 300 ปี และเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน อีกทั้งรัฐบาลจีนยังเข้ามาควบคุมคุณภาพและปริมาณ ที่สำคัญไม่มีวางจำหน่ายสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป เชิญเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

 • เดินทางสู่: ผลิตภัณฑ์ไข่มุกน้ำจืดจีน

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ประเทศจีนรู้จักการเลี้ยงหอยมุกเพื่อผลิตไข่มุกน้ำจืด นำมาทำยาสมุนไพรในด้านการบำรุงผิวหนัง เสริมสวยให้ผิวขาวขึ้น รักษาสิว ฝ้า ป้องกันการเกิดรอยย่น เป็นต้น เนื่องจากเชื่อว่าไข่มุกน้ำจืดมีสรรพคุณสามารถบำรุงสุขภาพได้ และยังนิยมสวมใส่เป็นเครื่องประดับที่ด้วย เชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุกนํ้าจืดจากประเทศจีนเป็นของฝากให้กับตัวเองหรือคนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะเป็นครีมไข่มุก,ผงไข่มุก,เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด

 • เดินทางสู่: เมืองมาเก๊า

  มาเก๊าคือเมืองแห่งการพนันและคาสิโนอันลือชื่อในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลกงเป่ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊ามีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า เกาะไทปา เกาะโคโลอาน และโคไท ปัจจุบันมาเก๊าเป็นเมืองการพนันและคาสิโนมีชื่อในเอเชียและสวยงามไปด้วยแสงไฟและที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: วัดอาม่า

  วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมของพรจะสมหวัง

 • นำท่านชม: เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีนนั่นเอง

 • นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์พอล

  โบสถ์เซนต์ปอลถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาวญี่ปุ่น เป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่งเซนต์ปอล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่งมิชชันนารีผู้เผยแพร่ศาสนาใช้เป็นที่เรียนภาษาจีนที่มาเก๊าก่อนที่จะเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่

 • อิสระช้อปปิ้ง: เซนาโด้สแควร์ มาเก๊า

  เซนาโด้สแควร์ หรือจัตุรัสเซนาโด เป็นแหล่งชอปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตกรรม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดดเด่นและงดงามแปลกตา อีกทั้งย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินชอปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน

 • เดินทางสู่: เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า

  เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊าคือโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีบ่อนคาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวทุกระดับมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนานมากกว่าเล่นอย่างจริงจัง ตลอดจนมีแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสำหรับผู้ต้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิซสจำลองด้วยเช่นกัน

 • อิสระช้อปปิ้ง: ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย

  ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหมด ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง

 • พักโรงแรม NEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • 4 Day
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่: ฮ่องกง

  ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้จึงทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย โดยที่นี่ได้แบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลักๆ ออกเป็น 3 เขตคือ เกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ

 • เดินทางสู่: ฮ่องกง วิคทอเรียพีค

  วิคตอเรียพีคอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 554 เมตร เป็นย่านที่พักอาศัยหรูหราที่สุดบนเกาะฮ่องกง การเดินทางโดยรถรางเพียง 8 นาทีก็ถึงยอดเขา จะมองเห็นทิวทัศน์ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360 องศา โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นมาดูวิวข้างบนนี้ คือช่วงเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นจนกระทั่งมืด เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ชมทิวทัศน์โดยรอบของเมือง อ่าว หมู่เกาะทะเลจีนใต้ ฝั่งเกาลูน รวมถึงเนินเขาที่สวยงาม และพอถึงเวลาพลบค่ำก็จะมีแสงไฟจากหลอดนีออนสว่างไสวไปทั่วเมือง

 • เดินทางสู่: หาดรีพัลส์เบย์

  หาดรีพัลส์เบย์..ชายหาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สำหรับชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกนำทรายมาถม เพื่อให้เป็นชายหาดที่ดูสวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: วัดแชกงหมิว

  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้นต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตท่าน...

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านถนนนาธาน

  ย่านถนนนาธาน หรือ จิมซาจุ่ย เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ที่นี่...เปรียบได้ดั่งเหมืองทองคำที่ทำรายได้มหาศาล เป็นถนนที่มีบรรยากาศคึกคัก ไม่ว่าท่านจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกง มีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้า ที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของ ดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีก ทั้งยังเป็นที่ที่ท่านสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู

 • อิสระช้อปปิ้ง: โอเชี่ยนเทอร์มินัล

  โอเชี่ยนเทอร์มินัล เป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญแห่งหนึ่งของฮ่องกง อยู่ใกล้ๆ กับท่าจอดเรือโอเชี่ยนเทอร์มินอล ที่มีตั้งแต่ช่วงปี 1960 ย่านนี้ มีโรงแรม ร้านค้าต่างๆ มากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของ ฝากคุณหนูที่ Toy's Us เชิญเดินเที่ยวเลือกทานอาหารจีนและสินค้าน่ารักๆ หลากหลาย

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 21.35 น.

  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617 หรือ CX709

 • 23.35 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ไปด้านบนสุด