Loading...
ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH162412

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เดอะ เวเนเชี่ยน 4วัน3คืน บิน Cathay Pacific

ราคาเริ่มต้นที่:

16,555 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ส.ค.
3-6 / 24-27 / 31-3 ก.ย.
ก.ย.
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1 ต.ค.
 • เที่ยว: ฮ่องกง-สะพานชิงหม่า-เซินเจิ้น-จูไห่-อนุสาวรีย์หวี่หนี่ถนนคู่รัก-พระราชวังหยวนหมิง+โชว์-มาเก๊า-วัดอาม่าโบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์-เวเนเชี่ยน-วัดเชอกุง                    วิคตอเรีย พ้อยด์-เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
 • ช้อป: หลอหวู่ เซ็นเตอร์ และถนนนาธาน
 • กิน: พิเศษ…เป๋าฮื้อพร้อมจิบไวน์แดง 
 • 1 Day
 • 12.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 14.55 น.

  ออกเดินทางสู่: สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 654

 • 18.45 น.

  เดินทางถึง: สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก

  สนามบินเช๊ก แลป ก๊อก ตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008

 • นำท่านข้าม: สะพานซิงหม่า

  สะพานซิงหม่าเป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ นั่นก็คือเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน มีช่วงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 และเคยติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง

 • นำท่านสู่: เมืองเซินเจิ้น

  เซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ทั้งหมด 2,020 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1980 กลับถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนั่นก็ทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดอีกด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ CAA HOLYSUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง: หลอวู เซ็นเตอร์

  หลอวู เซ็นเตอร์ LOWU CENTER หรือมาบุญครองเซินเจิ้น แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจนแทบไม่น่าเชื่อให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่ ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ

 • นำท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก :

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง จูไห่

  เมืองจูไห่..เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ คือ "หวี่หนี่" เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล และยังมีถนนคู่รัก เป็นถนน ซึ่งอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน เมืองจูไห่ อยู่ติดกับ เกาะ มาเก๊า แหล่งคาสิโนชื่อดัง มีสถานที่ท่องเทีั่ยว เช่น วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว โรงงานผ้าไหม พระราชวังหยวนหมิง เป็นต้น เชิญสัมผัสมนตร์เสน่ห์ ที่นี่

 • นำท่านแวะชม: โรงงานผ้าไหม จูไห่

  โรงงานผ้าไหมเมืองจูไห่ เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตผ้าไหมจีนซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ลักษณะพิเศษที่สำคัญของไหมจีน ก็คือเวลาสวมใส่จะสบาย ลื่นดี เวลาอากาศร้อนไหมจีนจะเย็น เวลาหนาวไหมจีนจะให้ความอบอุ่น ทำให้ผู้สวมใส่สบาย โรงงานแห่งนี้มีกระบวนการผลิตเส้นไหมจีน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เริ่มเลี้ยงดูตัวไหม ไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่นำเส้นไหมที่ได้มาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ นานาชนิด

 • นำท่านแวะถ่ายรูป: จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ตามตำนานเล่าว่า หญิงสาวนางหนึ่งมีไข่มุกวิเศษ เเละในช่วงที่เมืองจูไห่ประสบภัยพิบัติอย่างหนัก ชาวบ้านจึงร้องขอให้เธอต้องเสียสละไข่มุกวิเศษนี้ให้เเก่เมือง นางยินยอมสละให้โดยดี หลังจากนั้นเมืองจูไห่ก็มีเเต่ความสงบสุข ชาวบ้านเลยสรรเสริญเธอ โดยการสร้างอนุสาวรีย์ให้

 • นำท่านชม: ถนนคู่รัก จูไห่

  ถนนคู่รัก เป็นถนนที่ตั้งอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ได้มีการตกแต่งขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่เหมาะแก่การพักผ่อน และเหตุที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักนั้น ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับนั่งได้ 2 คนเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก

 • นำท่านชม: พระราชวังจำลองหยวนหมิง

  พระราชวังจำลองหยวนหมิง ตั้งอยู่ ณ ใจกลางหุบเขาชิลิน เมืองจูไห่ สร้างขึ้นเลียนแบบพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง สิ่งก่อสร้างต่างๆ มากกว่า 100 ชิ้น มีขนาดเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง และยังมีการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน

 • นำท่านชมการแสดงที่คัดสรรมาแล้วอย่างดรีมมิงหยวนหมิงหยวน :

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เป๋าฮื้อพร้อมจิบไวน์แดง

 • พักที่ 2000 YEARS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองมาเก๊า

  มาเก๊าคือเมืองแห่งการพนันและคาสิโนอันลือชื่อในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลกงเป่ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊ามีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า เกาะไทปา เกาะโคโลอาน และโคไท ปัจจุบันมาเก๊าเป็นเมืองการพนันและคาสิโนมีชื่อในเอเชียและสวยงามไปด้วยแสงไฟและที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย

 • นำท่านสู่: วัดอาม่า

  วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมของพรจะสมหวัง

 • นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อของฝาก ณ ร้านโอท๊อปพบกับ หมูแผ่น, ปลาเค็ม, ขนมเมียจ๋า-ผัวจ๋า,

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์พอล

  โบสถ์เซนต์ปอลถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาวญี่ปุ่น เป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่งเซนต์ปอล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่งมิชชันนารีผู้เผยแพร่ศาสนาใช้เป็นที่เรียนภาษาจีนที่มาเก๊าก่อนที่จะเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง: เซนาโด้สแควร์ มาเก๊า

  เซนาโด้สแควร์ หรือจัตุรัสเซนาโด เป็นแหล่งชอปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตกรรม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดดเด่นและงดงามแปลกตา อีกทั้งย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินชอปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน

 • นำท่านเดินทางสู่: เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า

  เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊าคือโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีบ่อนคาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวทุกระดับมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนานมากกว่าเล่นอย่างจริงจัง ตลอดจนมีแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสำหรับผู้ต้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิซสจำลองด้วยเช่นกัน

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่:

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)

 • นำท่านเดินทางสู่: วัดแชกงหมิว

  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้นต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตท่าน...

 • นำท่านเยี่ยมชม: โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง

  โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง อีกหนึ่งของแหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้ มีเครื่องประดับให้เลือกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ชมขั้นตอนการผลิตจิวเวอร์รี่ และจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง พร้อมเดินเลือกเครื่องประดับ น่ารักๆ เป็นของฝากที่ระลึกที่มีค่า

 • นำท่านเดินทางสู่: ฮ่องกง วิคทอเรียพีค

  วิคตอเรียพีคอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 554 เมตร เป็นย่านที่พักอาศัยหรูหราที่สุดบนเกาะฮ่องกง การเดินทางโดยรถรางเพียง 8 นาทีก็ถึงยอดเขา จะมองเห็นทิวทัศน์ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360 องศา โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นมาดูวิวข้างบนนี้ คือช่วงเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นจนกระทั่งมืด เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ชมทิวทัศน์โดยรอบของเมือง อ่าว หมู่เกาะทะเลจีนใต้ ฝั่งเกาลูน รวมถึงเนินเขาที่สวยงาม และพอถึงเวลาพลบค่ำก็จะมีแสงไฟจากหลอดนีออนสว่างไสวไปทั่วเมือง

 • นำท่านสักการะขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม: หาดรีพัลส์เบย์

  หาดรีพัลส์เบย์..ชายหาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สำหรับชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกนำทรายมาถม เพื่อให้เป็นชายหาดที่ดูสวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

 • นำท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านสมุนไพร:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง: โอเชี่ยนเทอร์มินัล

  โอเชี่ยนเทอร์มินัล เป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญแห่งหนึ่งของฮ่องกง อยู่ใกล้ๆ กับท่าจอดเรือโอเชี่ยนเทอร์มินอล ที่มีตั้งแต่ช่วงปี 1960 ย่านนี้ มีโรงแรม ร้านค้าต่างๆ มากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของ ฝากคุณหนูที่ Toy's Us เชิญเดินเที่ยวเลือกทานอาหารจีนและสินค้าน่ารักๆ หลากหลาย

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 • นำท่านเดินทางสู่: สนามบินฮ่องกง

 • 21.25 น.

  เดินทางกลับสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 617

 • 23.15 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจร// *ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง// *ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ// *ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ// *ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ// *ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม// *ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง// *ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษา พยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต// *วีซ่าจีนกรุ๊ป (หมู่คณะ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก์ (โดยประมาณ 150 HKD/ท่าน)// *ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือ หนังสือเดินทางต่างชาติ// *ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ// *ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม// *ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ// *ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่า บริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ ของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี การคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไปด้านบนสุด