Loading...
ทัวร์อินโดนีเซีย

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH110252

ท่องแดนอิเหนา บาหลี 3 วัน บิน SQ

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

พ.ค.
21-30 ก.ย.
 • ท่องแดนอิเหนา ชิลล์ ชิลล์@ บาหลี อินโดนีเซีย 3 วัน 2 คืน บิน SQ เชิญสัมผัสกับวัฒนธรรมอันโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของชาวบาหลี อากาศอันบริสุทธิ์ สดชื่น ชมเมืองเก่าและหมู่บ้านชาวพื้นเมือง **พักโรงแรม Puri Dibia Hotel 2 คืน รวมอาหารเช้า + ตั๋วเครื่องบิน SQ ไป-กลับ (กรุงเทพฯ-บาหลี) ชั้นประหยัด + รถรับ-ส่ง ในรายการทัวร์ + ค่าเข้าชมสถานที่ + ไกด์ท้องถิ่น เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป วันนี้ – 30 กย 2554 ราคาเริ่ม 14,700  บาท/ท่าน

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • โรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • รถรับ-ส่ง ในรายการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ไกด์ท้องถิ่น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีสนามบินเดนพาซาร์ ประมาณ 800 บาท/ท่าน (ชำระเงินหน้าเคาเตอร์ที่สนามบินเดนพาซาร์)
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน **ไป-กลับกรุงเทพ-บาหลี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น เครื่องดื่มในมินิบาร์ ในโรงแรม, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น**อัตรามีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง FAX
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
ไปด้านบนสุด