Loading...
ทัวร์อินโดนีเซีย

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH161662

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ภูเขาไฟคินตามนี มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ 5วัน 4คืน บินThai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: บาหลี-Garuda Wisnu-วิหารอูลูวาตู-หาดจิมบารัน-วัดถ้าช้างโรงงานผ้าบาติก-เทือกเขาคินตามณี-วัดเทมพาสิริงค์-น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ยอร์คยาการ์ตา-วัดพรามนันต์-วังสุลต่าน-พระราชวังวอเตอร์พาเลซมหาเจดีย์บุโรพุทธโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต-วัดเม็งวี-เทือกเขาเบดูกัลป์
 • ช้อป: ตลาดปราบเซียน-ถนนมาลิโอโบโร่-Kuta 
 • 1 Day
 • 06.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 09.35 น.

  นำท่านบินลัดฟ้าสู่ เกาะสวรรค์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที TG431

 • 14.55 น.

  เดินทางถึง: สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี

 • นำท่านชม: อนุสาวรีย์มหาภารตะ

 • นำท่านผ่านชม: อนุสาวรีย์บิม่า

 • นำท่านชม: สวนวิษณุ บาหลี

  สถานที่ที่สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150ม กว้าง64ม หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระวิษณุมีความสูง18ม ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว

 • เดินทางสู่: วิหารอูลุนดานู

  หรือ วัดอูลันดานู วัดโบราณกลางน้ำริมทะเลสาบที่ระดับความสูง4,300ฟุตจากระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นในศต17 เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ อุทิศแด่ เทวีดานู เทพีแห่งสายน้ำ และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบบราตัน โดยมีสายหมอกอันเบาบางปกคลุมตลอดทั้งปี ราวสรวงสวรรค์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น มีศาลาแบบบาหลีมุงด้วยฟางสูงถึง11ชั้น และสวนดอกไม้บนยอดเขาสวยงาม วัดนี้การท่องเที่ยวบาหลีเคยถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์เที่ยวเกาะบาหลีไปทั่วโลกด้วย

 • นำท่านชม: วิหารหนุมาน

 • (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งมังกรย่างราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม)

 • Harris River View Hotel / Grand Ixora / Eden Kuta หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • เดินทางสู่: หมู่บ้านท็อปปาติ

  หมู่บ้านท็อปปาติ เป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตและเพ้นท์ผ้าบาติกบาหลี มีชื่อเสียงในด้านการเพ้นท์ผ้าบาติก เชิญชมสาธิตการย้อมและเพ้นท์ผ้าบาติกแบบพื้นเมือง และผ้าบาติกที่เป็นสินค้าที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก

 • นำท่านชม: อุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก

 • นำท่านชม: อุบุด เซ็นเตอร์

  หมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเดินทางมาเยือน เนื่องจากเป็นศูนย์รวมศิลปะของบาหลี จนได้รับมีคำกล่าวขานว่า "อูบุด" คือ บาหลีที่แท้จริง บริเวณโดยรอบอูบุดยังคงมีนา ขั้นบันไดที่สวยงามให้ชม พร้อมเพลิดเพลินใจกับการเลือกซื้อชมสินค้าพื้นเมืองฝีมือ เช่น งานฝีมือพื้นบ้าน การแกะสลักไม้ หน้ากาก เครื่องเงิน เครื่องทอง การวาดลวดลายบนผ้าบาติกของชาวบาหลี เป็นต้น เชิญเยี่ยมชมเมืองที่มีความงามลุ่มลึกในตัวของตัวเอง ที่ผู้มาเยือนมักหลงใหลในมนต์เสน่ห์

 • นำท่านเดินทางสู่: ภูเขาไฟคินตามณี

  หุบเขาสวยงามกูนุงบาตูร์ มีภูเขาไฟมหัศจรรย์ของโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า 50,000 ปี และมีความสูงถึง 1,717 เมตร ที่ชาวบาหลีเชื่อว่าเป็นหุบเขาแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์และมีพิธีกรรมสักการบูชาดังหุบเขาแห่งสรวงสวรรค์ มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีบริเวณใกล้ปากปล่องภูเขาไฟมีหมู่บ้านคินตามณี ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามรวมทั้งร้านขายผลไม้เมืองหนาวให้เลือกอยากเพลิดเพลิน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารรลอยฟ้า อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์

 • นำท่านชม: ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์

  ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (GunungBatur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชานับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตรเคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกล้กับภูเขาไฟ คือทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

 • เดินทางสู่: ทะเลสาบบาตูร์

  ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในบาหลี มีความยาว7กม กว้าง2.5กม ตั้งอยู่กลางหุบเขาท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่สถิตของเทวีดานู เจ้าหญิงแห่งทะเลสาบ ทะเลสาบนี้เกิดจากตาน้ำ11แห่ง แต่ไม่ทางน้ำไหลออกเลย เขื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบซึ่มผ่านชั้นดินและกลายไปเป็นน้ำพุที่ปรากฏในแหล่งอื่นของเกาะ อีกทั้งมีหมู่บ้านริมทะเลสาบเป็นหมู่บ้านที่ยังนับถือผีแบบโบราณและมีธรรมเนียมการทิ้งศพให้แห้งบนดินก่อนนำไปฝังอีกครั้งหนึ่ง ที่นี่ มีจุดชมวิวสวยๆ หลายแห่ง มองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้ด้วย

 • นำท่านชม: วัดเทมปักสิริงค์

  วัดเทมปักสิริงค์ หรือ วัดเทมภัคสิริงค์ เป็นวิหารฮินดูศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 13 และสถานที่ศักดิ์สิทธิ ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น อีกทั้ง ยังเป็นที่ตั้งของบริเวณแห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ น้ำค่อนข้างใสสะอาด ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ซึ่งชาวบาหลีเชื่อว่า ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูขาไฟ เมื่อใครได้อาบน้ำที่นี่แล้ว จะถือเป็นสิริมงคล,ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากร่างกาย,รักษาโรคภัยและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

 • นำท่านชม: ปุราเตียร์ตาอัมปึล

  ปุราเตียร์ตาอัมปึล (PuraTirtaEmpul)หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์หรือวิหารศักดิ์สิทธิ์ทัมภัคสิริงค์ มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เชื่อว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้ายทั้งยังรักษาโรคต่างๆทุกปีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนการอาบน้ำ จะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำพุที่แท่นบูชาจะมาอาบน้ำพุศักดิ์สิทธิ์กันที่ ที่อาบน้ำโบราณ สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10

 • อิสระช้อปปิ้ง: ตลาดปราบเซียน บาหลี

  เป็นตลาดที่ขายสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ตลาดแห่งนี้ได้รับฉายาว่าตลาดปราบเซียนเนื่องจากคนขายทุกร้าน สามารถพูดภาษาไทยได้ รับเงินไทย จึงซื้อง่ายขายคล่อง และยังต่อราคาได้ถูกมากอีกด้วย

 • เดินทางสู่: ถ้ำช้าง บาหลี

  ถ้ำช้าง หรือ ปุรากัวการจาห์ เป็นสถานที่เก่าแก่โบราณ ซึ่งมีรูปปั้นพระพิฆเนศอยู่ ชาวบาหลีเชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ.1923 มีแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง คล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่า เป็นปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำมีรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่อง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • Harris River View Hotel / Grand Ixora / Eden Kuta หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • ท่านเดินทางสู่เมือง: ยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...

 • นำท่านชม: วัดพรามนันต์

  วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู

 • นำท่านชม: พระราชวังสุลต่าน บาหลี

  วังสุลต่าน เป็นพระราชวังอันสวยงามของกษัตริย์บาหลีตั้งแต่องค์แรกจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งสืบทอดมากว่า12รุ่น เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าและเครื่องใช้ต่างๆของกษัตริย์ ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ตัวอาคารเป็นคอนกรีตกึ่งไม้2ชั้น สถาปัตยกรรมทรงปั้นหยาผสมตะวันตก ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมบนคาบสมุทรมาลายูที่ผ่านการเป็นอานานิคมของฝรั่ง ซึ่งวังมีอายุ100กว่าปี เพราะก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่26สค1888 เชิญชมเครื่องใช้ต่างๆของกษัตริย์ เครื่องบรรณาการต่างๆ ห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน

 • เดินทางสู่: พระราชวังวอเตอร์พาเลซ

  พระราชวังวอเตอร์พาเลซ (tirtagangga water palace) มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่น ๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ และอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดพราห์มนันต์

  เป็นสถูปขนาดใหญ่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่สุดในโลกนี้ สร้างมาตั้งแต่ศต8-9 โดยกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากUNESCOในปี1991 มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส หากมองจากพื้นดินในระยะไกล มีทั้งหมด10ชั้นแทนภพ ทั้ง3ของจักรวาล ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ,รูปภพ และอรูปภพ เชิญเยี่ยมชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และพระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่สุดสร้างจากหินภูเขาไฟ

 • นำท่านชม: วัดปะวน

 • นำท่านชม: จันทิเมนดุต

  จันทิเมนดุตเป็นโบราณสถานขนาดเล็กที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองย็อกยาการ์ตา ตั้งอยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14 โดยกษัตริย์ในราชวงศ์ไศเลนทร์ที่เคยเรืองอำนาจบริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตัวอาคารทำจากศิลาและสลักรูปพระโพธิสัตว์ที่ผนังด้านนอกโดยรอบ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่เป็นต้นแบบที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในศิลปะชวา

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่

  ถนนช้อปปิ้งใหญ่สุดแห่งหนึ่งของบาหลี สามารถเดินเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยช่วงกลางวัน ถนนสายนี้เต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและแหล่งรวมงานศิลปะ จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก มีทั้งที่เป็นชุดตัดสำเร็จและผ้าเป็นชิ้น หลายเกรด ถ้าเป็นบาติกแท้จะแพงมาก ในเวลากลางคืนนั้นก็ให้บรรยากาศอีกแบบ หรือจะนั่งรถม้าชมรอบๆเมือง สองข้างทางมีร้านขายBBQและก๋วยตี๋ยวเต็มไปหมด บางร้านมีดนตรีให้ฟัง เรียกได้ว่า ย่านนี้ ได้มีโอกาสศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชวาเลยทีเดียว

 • Indoluxe / ALANA / Sahid Rich / Novotel หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • ท่านเดินทางสู่เมือง เดนพาซาร์ โดยสายการบิน…. เที่ยวบินที่....

 • นำท่านชม: วิหารหลวงตามันอายุน

  หรือ วิหารหลวงทามันอายุน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบบาลี บริเวณรายรอบวิหารอันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเม็งวีในอดีต ตั้งอยู่ในเขตวัดทามานอายุน ซึ่งเป็นอดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลก และยังมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดงดงามมาก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: เทือกเขาเบดูกัล

  เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา

 • นำท่านชม: วิหารอูลุนดานู

  หรือ วัดอูลันดานู วัดโบราณกลางน้ำริมทะเลสาบที่ระดับความสูง4,300ฟุตจากระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นในศต17 เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ อุทิศแด่ เทวีดานู เทพีแห่งสายน้ำ และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบบราตัน โดยมีสายหมอกอันเบาบางปกคลุมตลอดทั้งปี ราวสรวงสวรรค์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น มีศาลาแบบบาหลีมุงด้วยฟางสูงถึง11ชั้น และสวนดอกไม้บนยอดเขาสวยงาม วัดนี้การท่องเที่ยวบาหลีเคยถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์เที่ยวเกาะบาหลีไปทั่วโลกด้วย

 • นำท่านชม: วิหารทานาล็อท

  หรือ วิหารลอยน้ำทานาล็อต ตั้งอยู่บนโขดหินกลางมหาสมุทรอินเดีย เป็น1ใน5 วิหารฮินดูโบราณศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่นจนมีลักษณะเหมือนล่องลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร สามารถเดินเข้าชมเชิงทางขึ้นวิหารได้ในยามน้ำลด เชิญเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงามจนยากจะบรรยาย สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชพราหมณ์ สมัยศตวรรษที่16 ซึ่งเดินทางจากชวามายังบาหลี สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าแห่งท้องทะเล บริเวณทางสู่วิหารจะคลาคล่ำไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกมากมาย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • Harris River View Hotel / Grand Ixora / Eden Kuta หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านแวะถ่ายรูป: หาด Nusadua

 • อิสระช้อปปิ้ง: คูต้าเซนเตอร์

  คูต้าเซนเตอร์ kuta center เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY VERSACE /POLO/ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านแวะถ่ายรูป: อนุสาวรีย์มหาภารตะที่งดงามก่อนนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

 • 17.40 น.

  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG432

 • 20.50 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น 3 US ต่อคน , ต่อวัน
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 10 มกราคม 55 ผู้โดยสารจะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
ไปด้านบนสุด