Loading...
ทัวร์อินโดนีเซีย

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH170950

ทัวร์อินโดนีเซีย จาการ์ต้า พระราชวังสุลต่าน มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน บิน Garuda Indonesia

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: จาการ์ต้า-ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราหมนันท์-ศูนย์เครื่องเงิน-พระราชวังสุลต่านพระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดเมนดุท-บาหลี-บาร็อง แดนซ์ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี)โรงงานกาแฟ-วัดตัมปะก์ซีริง-ตลาดปราบเซียน วัดเม็งวี-เบดูกัลป์-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานูวิหารตานะห์ ล็อต-หาดจิมบาลัน  
 • ช้อป: ถนนมาลิโอโบโร่, คูต้าเซ็นเตอร์
 • 1 Day
 • 04.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.35 น.

  ออกเดินทางสู่: จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865

 • 10.10น.

  เดินทางถึง: สนามบินจาการ์ต้า ** รอเปลี่ยนเครื่อง **

 • 12.10น.

  นำท่านเดินทางสู่ ยอร์คยาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA208

 • 13.30น.

  เดินทางถึง: สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า

 • นำท่านเดินทางสู่: วัดพรามนันต์

  วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู

 • นำท่านเที่ยวชม: ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่

  ถนนช้อปปิ้งใหญ่สุดแห่งหนึ่งของบาหลี สามารถเดินเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยช่วงกลางวัน ถนนสายนี้เต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและแหล่งรวมงานศิลปะ จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก มีทั้งที่เป็นชุดตัดสำเร็จและผ้าเป็นชิ้น หลายเกรด ถ้าเป็นบาติกแท้จะแพงมาก ในเวลากลางคืนนั้นก็ให้บรรยากาศอีกแบบ หรือจะนั่งรถม้าชมรอบๆเมือง สองข้างทางมีร้านขายBBQและก๋วยตี๋ยวเต็มไปหมด บางร้านมีดนตรีให้ฟัง เรียกได้ว่า ย่านนี้ ได้มีโอกาสศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชวาเลยทีเดียว

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Grand Tjokro Yogyakarta Hotel หรือเทียบเท่า 4*

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: พระราชวังสุลต่าน บาหลี

  วังสุลต่าน เป็นพระราชวังอันสวยงามของกษัตริย์บาหลีตั้งแต่องค์แรกจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งสืบทอดมากว่า12รุ่น เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าและเครื่องใช้ต่างๆของกษัตริย์ ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ตัวอาคารเป็นคอนกรีตกึ่งไม้2ชั้น สถาปัตยกรรมทรงปั้นหยาผสมตะวันตก ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมบนคาบสมุทรมาลายูที่ผ่านการเป็นอานานิคมของฝรั่ง ซึ่งวังมีอายุ100กว่าปี เพราะก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่26สค1888 เชิญชมเครื่องใช้ต่างๆของกษัตริย์ เครื่องบรรณาการต่างๆ ห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน

 • นำท่านชม: พระราชวังวอเตอร์พาเลซ

  พระราชวังวอเตอร์พาเลซ (tirtagangga water palace) มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่น ๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ และอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดพราห์มนันต์

  เป็นสถูปขนาดใหญ่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่สุดในโลกนี้ สร้างมาตั้งแต่ศต8-9 โดยกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากUNESCOในปี1991 มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส หากมองจากพื้นดินในระยะไกล มีทั้งหมด10ชั้นแทนภพ ทั้ง3ของจักรวาล ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ,รูปภพ และอรูปภพ เชิญเยี่ยมชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และพระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่สุดสร้างจากหินภูเขาไฟ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • 20.30 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ เดนพาร์ซ่า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 254:

 • 22.50 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี:

 • นำท่านสู่: เมือง บาหลี

  เกาะสวรรค์ที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติแห่งมหาสมุทรอินเดียใต้ มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดสวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลี..กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก เรียกได้ว่าเป็น 'สวรรค์บนดิน' สำหรับคนรักธรรมชาติ

 • พักที่ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: ระบำบารองแดนซ์

  เป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลี เสนอเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ แทนด้วย “บารอง”ตัวแทนฝ่ายดีเป็นคนครึ่งสิงห์ และ “รังดา”มารร้าย เป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายอธรรม การต่อสู้ระหว่างบารองกับรัง หรือความดีและความชั่วนั้นต่อสู้กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบเทียบได้กับศิลปะของบาหลีแสดงเป็นนามธรรมในรูปของประตูผ่าซีก อันหมายถึงความดีความชั่วที่มีอยู่เท่าเทียมกันในโลกนี้ สลับฉากด้วยการร่ายรำแบบบาลีเซียนดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ดำเนินเรื่องโดยการบรรเลงดนตรีจากวงมโหรีพื้นบ้านชุดใหญ่

 • นำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี :

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์

  ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (GunungBatur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชานับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตรเคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกล้กับภูเขาไฟ คือทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

 • นำท่านชม: ทะเลสาบบาตูร์

  ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในบาหลี มีความยาว7กม กว้าง2.5กม ตั้งอยู่กลางหุบเขาท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่สถิตของเทวีดานู เจ้าหญิงแห่งทะเลสาบ ทะเลสาบนี้เกิดจากตาน้ำ11แห่ง แต่ไม่ทางน้ำไหลออกเลย เขื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบซึ่มผ่านชั้นดินและกลายไปเป็นน้ำพุที่ปรากฏในแหล่งอื่นของเกาะ อีกทั้งมีหมู่บ้านริมทะเลสาบเป็นหมู่บ้านที่ยังนับถือผีแบบโบราณและมีธรรมเนียมการทิ้งศพให้แห้งบนดินก่อนนำไปฝังอีกครั้งหนึ่ง ที่นี่ มีจุดชมวิวสวยๆ หลายแห่ง มองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้ด้วย

 • นำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟและเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟ:

 • นำท่านเที่ยวชม: ตลาดปราบเซียน บาหลี

  เป็นตลาดที่ขายสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ตลาดแห่งนี้ได้รับฉายาว่าตลาดปราบเซียนเนื่องจากคนขายทุกร้าน สามารถพูดภาษาไทยได้ รับเงินไทย จึงซื้อง่ายขายคล่อง และยังต่อราคาได้ถูกมากอีกด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน):

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: วิหารอูลุนดานู

  หรือ วัดอูลันดานู วัดโบราณกลางน้ำริมทะเลสาบที่ระดับความสูง4,300ฟุตจากระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นในศต17 เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ อุทิศแด่ เทวีดานู เทพีแห่งสายน้ำ และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบบราตัน โดยมีสายหมอกอันเบาบางปกคลุมตลอดทั้งปี ราวสรวงสวรรค์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น มีศาลาแบบบาหลีมุงด้วยฟางสูงถึง11ชั้น และสวนดอกไม้บนยอดเขาสวยงาม วัดนี้การท่องเที่ยวบาหลีเคยถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์เที่ยวเกาะบาหลีไปทั่วโลกด้วย

 • นำท่านชม: ทะเลสาบบราตัน

  ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งข้าวขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง อยู่ที่เบดูกัลป์ (Bedugu) เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเล

 • พักที่ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านช้อปปิ้งย่าน: คูต้าเซนเตอร์

  คูต้าเซนเตอร์ kuta center เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY VERSACE /POLO/ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย

 • 12.00 น.

  นำท่านออกเดินทางจากเดนพาร์ซา โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA407

 • 12.55 น.

  เดินทางถึง สนามบินจาการ์ต้า ...รอเปลี่ยนเครื่อง... :

 • 16.40 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 864

 • 20.10 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และค่าภาษีสนามบิน ที่สายการบินเรียกเก็บ และค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ,เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ และค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม
 • มีเจ้าหน้าที่ไกด์ไทย เดินทางพร้อมคณะ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 30 กก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ถ้าต้องการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 2 USD/คน/วัน + หัวหน้าทัวร์ 2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับ 1 USD/คน/วัน (**รวมทิปตลอดการเดินทาง 1 ท่านจ่ายทิป 25 USD/ท่าน ***)

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 02-...................
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ หรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
 • อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจน
 • กระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนาม บินต่างๆ / หรือ รัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 • กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตและต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือ
 • เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ไปด้านบนสุด