Loading...
ทัวร์มาเลเซีย

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH161718

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมรอน ไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน บิน Thai Lion Air

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว:  ปีนัง-วัดไชยมังคลาราม-วัดธรรมิการามชมเมืองจอร์จทาวน์-สตรีท อาร์ต-วัดเค็ก ลก ซี-วัดเขาเต่า  ปีนังฮิลล์-คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซียน้ำตกเลคอิสกันดา-ฟาร์มผึ้ง-ไร่สตรอเบอรี่เก็นติ้ง ไฮ แลนด์-วัดถ้ำบาตูกัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา 
 • 1 Day
 • 04.50 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินดอนเมือง

 • 07.45 น.

  ออกเดินทางสู่: อำเภอหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL702

 • 09.15 น.

  เดินทางถึง : ท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • นำท่านชม: วัดไชยมังคลาราม

  วัดไทยที่มีชื่อเสียงมานานบนเกาะปีนัง มีศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะไทย พม่าและจีน เข้าด้วยกัน สีสันสะดุดตา เน้นศิลปะที่อ่อนช้อยแบบเรียบ ไม่มีการแกะสลัก ลวดลายให้ดูวิจิตร ภายในอุโบสถมีพระนอนยาวที่สุดในประเทศมาเลเซีย มีความยาว 108 ฟุตและยาวเป็นอันดับ3 ของโลกสร้างเมื่อปี พ.ศ.2500 มีชื่อว่าพระพุทธชัยมงคล ซึ่งรัชกาลที่9 ได้พระราชทานนามให้ในคราวเสด็จประพาสเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2505 สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2388 มีอายุกว่า 160 ปี สร้างโดย East India Company ซึ่งเป็นบริษัทการค้าของอังกฤษ

 • นำท่านชม: วัดพม่าดามิการาม

  วัดพม่าดามิการาม หรือ วัดธรรมิการามหรือ วัดพม่า เป็นวัดพม่าบนเกาะปีนังของมาเลเซีย ภายในวัดปราณีตมาก มีเจดีย์แบบพม่างดงาม วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหยกองค์ใหญ่เป็นรูปสลักจากหยกสีขาวโดดเด่น ยืนองค์ใหญ่ อยู่กลางวิหาร น่าทึ่งมาก ด้านหลังวัดเป็นระเบียงทางเดิน บริเวณวัดรักษาความสะอาดได้ดีเยี่ยม ฉากด้านหลังเป็นไม้สักทาสีทองด้วย เพิ่มความงดงามขึ้น พระพม่านี้มีลักษณะศิลปะแบบจีนผสมผสาน ริมถนนหน้าวัดพม่า ไม่ต่างกับที่เมืองไทย ขายของที่ระลึกและเสื้อผ้าของมาเลย์

 • นำท่านชม: อาคารทาวน์ฮอลและศาลาว่าการรัฐแห่งปีนัง

  Town Hall and City Hall เป็นอาคารว่าการของเมืองจอร์จทาวน์ในสมัยช่วงที่อังกฤษปกครองปีนัง โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1880 ซึ่งปัจจุบันยังมีความสวยงามดังเดิมกับอดีต โดยมีการซ่อมแซมดูแลรักษาอย่างดีเพื่อให้คงรูปลักษณ์เดิม ที่สร้างเป็นสถาปัตยกรรมสมัยบาโรค ที่คำนึงถึงความสมมาตรของอาคาร โถงทางเดิน พื้นที่ใช้สอย และความสง่างาม

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: วัดเขาเต่า

  อยู่ที่บริเวณเชิงปีนังฮิลล์ วัดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นวัดพุทธที่ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในมีสถาปัตยกรรมต่างๆมากมาย เช่น เจดีย์พระราม6 หรือเจดีย์หมื่นพระพุทธ ที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทย-จีน-พม่า เจดีย์ฐาน8เหลี่ยมเป็นสไตล์จีนๆ ยอดเจดีย์เป็นศิลปะแบบพม่า ตรงกลางเจดีย์เป็นศิลปะแบบไทย โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ ทางด้านบนของวัดมีเจ้าแม่กวนอิมที่กำลังหลั่งน้ำแห่งความโชคดี เราสามารถเห็นได้แต่ไกล สูงถึง30ม สามารถใช้บริการรถรางเข้าชมหรือจะเดินสำรวจก็ได้

 • นำท่านสู่: ปีนัง ฮิลล์

  ปีนัง ฮิลล์ หรือ Bukit Bendera ยอดเขาสูงสุดของเกาะปีนัง นั่งรถรางเพื่อขึ้นชมยอดเขาปีนังฮิลล์ โดยมีลักษณะรถรางเป็นที่นั่งเป็นชั้นๆ 4 ชั้นแบบอัฒจันทร์ ซึ่งเอียงรับกับความชันของเส้นทาง การโดยสารรถรางนี้จะใช้เวลา 30 นาทีจากจุดนี้ไปจนถึงสถานีที่อยู่บนยอดเขา ซึ่งมีความสูงถึง 830 เมตร ซึ่งระหว่างสองข้างทาง ท่านสามารถชมบรรยากาศป่าเขตร้อนชื้นของปีนัง และเมื่อถึงด้านบน ทสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองปีนังจากมุมสูงรอบตัว รวมไปถึงเมืองจอร์จทาว์น สะพานปีนัง และแผ่นดินใหญ่อีกด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: คาเมรอน ไฮแลนด์

  สถานตากอากาศมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของมาเลเซีย สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติ โดยระหว่างทางสู่คาเมรอน ชมไร่พืชผักผลไม้อันเขียวขจี สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ ยอดดอยนี้ มีไร่ชาที่ใหญ่มากและนิยมชิมชากัน สำหรับใครที่ชอบสตรอเบอร์รี่ ที่นี่ มีลูกสตรอเบอร์รี่โตๆแดงๆให้ได้ลิ้มลองรสชาดกัน และยังเป็นยอดเขาสูงที่สุดของมาเลเซีย มีเนื้อที่ครอบคลุม712ตรม มีความสูงถึง4,500ฟุต สูงจากระดับน้ำทะเลถึง1,500ม อากาศด้านบนเย็นสบาย หนาวตลอดทั้งปี

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ STEAMBOAT

 • พักที่ Heritage Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: คาเมรอน ไฮแลนด์

  สถานตากอากาศมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของมาเลเซีย สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติ โดยระหว่างทางสู่คาเมรอน ชมไร่พืชผักผลไม้อันเขียวขจี สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ ยอดดอยนี้ มีไร่ชาที่ใหญ่มากและนิยมชิมชากัน สำหรับใครที่ชอบสตรอเบอร์รี่ ที่นี่ มีลูกสตรอเบอร์รี่โตๆแดงๆให้ได้ลิ้มลองรสชาดกัน และยังเป็นยอดเขาสูงที่สุดของมาเลเซีย มีเนื้อที่ครอบคลุม712ตรม มีความสูงถึง4,500ฟุต สูงจากระดับน้ำทะเลถึง1,500ม อากาศด้านบนเย็นสบาย หนาวตลอดทั้งปี

 • นำท่านชม: ฟาร์มผึ้ง คาเมรอน

  ชมบรรยากาศสภาพระบบนิเวศภายในฟาร์มผึ้งคาเมร่อนไฮแลนด์ ที่ชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงผึ้งเป็นจำนวนมาก ภายใน มีสวนดอกไม้ ต้นไม้ ปลอดสารพิษ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง ดอกไม้ที่ปลูกในนี้ก็ไร้สารพิษด้วย และอาหารของผึ้งคือ เกษรดอกไม้ น้ำผึ้งที่นี่จึงเป็นน้ำผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณภาพบริสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังมีสวนกล้วยไม้,ดอกไม้สวยๆหลากหลาย และใบไม้เล็กๆเป็นประเภทเดียวกับเฟิร์นและตะไคร่น้ำ ที่นี่ มีน้ำผึ้งร้อนๆให้ชิม(น้ำผึ้งผสมน้ำอุ่น)เชิญเลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้านและของที่ระลึกต่างๆ

 • นำท่านชม: ไร่สตรอเบอรี่ คาเมรอน ไฮแลนด์

  นอกจากไร่ชา คาเมรอน ไฮแลนด์ ที่มีรสชาดอร่อย หอมแล้ว ยังมี "ไร่สตรอเบอรี่คาเมรอน ไฮแลนด์" ที่มีชื่อเสียงมากเช่นกัน อยู่บนยอดเขาทานาราตะ ซึ่งออกผลตลอดปี สามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก ภายในไร่สตรอเบอร์รี่ มีดอกไม้พันธุ์ไม้เมืองหนาวสวยๆ ให้ได้ชมกัน มาถึงไร่แล้ว คงต้องชมและชิมกัน บอกได้เลยว่า สตรอเบอรี่ที่นี่ ผลโตๆ สด และหวานฉ่ำมากๆ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เก็นติ้ง ไฮแลนด์

  เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต ให้ได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง หรือช้อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว)

 • นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY สู่ ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” :

 • อิสระท่องเที่ยวที่: เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า

  เพลิดเพลินกับดิสโก้,โบว์ลิ่ง30เลนส์,คาราโอเกะ,สวนสนุกท่ามกลางอากาศหนาว Theme Park ทั้งในร่มและกลางแจ้ง,และพบกับไทม์สแควและยูนิเวอร์แซลวอร์ค ตื่นตาตื่นใจกับรูปปั้นขนาดยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนกับได้ไปเยือนสถานที่นั้นจริงๆ เก็นติ้งไฮแลนด์ ยังพรั่งพร้อมไปด้วย ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่น ร้านค้าสินค้านานาชนิด และช้อปสินค้าแบรนเนม ของฝากของที่ระลึก รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ อาทิ สล๊อตแมชชีน,บัคคาร่า,รูเลต,สล็อตแมชชีน นับพันตู้ บริการตลอด24ชม อิสระตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า 3 *

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 • อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส :

 • นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ :

 • นำท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร: วัดถ้ำบาตู

  ศูนย์รวมชาวฮินดูใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์14-15กม มีถ้ำต่างๆ มากมาย เชิญชมนมัสการรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูองค์ใหญ่ ที่ยืนตระหง่านหน้าทางขึ้น ชาวฮินดูจากที่ต่างๆนิยมเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมาก รวมๆ กับนักท่องเที่ยว แล้วนับหมื่นๆคน/วันเลยทีเดียว และมีงานเทศกาลประจำปีในช่วงเดือนมค-กพ ชาวฮินดูมาถวายทาน,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ร่วมพิธีกรรมตลอดเวลา3วัน พิธีกรรมคล้ายๆกับงาน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่ปัตตานี มีสาวกศรัทธาแก่กล้า นำเหล็กแหลมมาทิ่มตามส่วนต่างๆของร่างกาย

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงกัวลาลัมเปอร์

  กัวลาลัมเปอร์...เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย หรือ รู้จักในนามของ KL เป็นศูนย์กลางทุกสิ่งอันสำหรับมาเลเซีย ทั้งหน่วยงานราชการ ธุรกิจ คมนาคม แฟชั่น วัฒนธรรม ศิลปะ และประวัติศาสตร์ มีประชากร 2 ล้านคนเศษ มีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น มาเลย์ จีน ยุโรป อินเดีย ทำให้มาเลเซียมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว อันถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: ตึกเปโตรนาส กัวลาลัมเปอร์

  ตึกเปโตรนาส หรือ ตึกแฝด หนึ่งในสถาปัตยกรรมสวยงาม โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ อันเป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซียยุคใหม่ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง มีสวนสาธารณะ และส่วนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ภายในประกอบด้วยสำนักงาน ห้องประชุม ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปะ สำหรับจุดชมวิวนั้น อยู่บนชั้น 42 ต้องรับบัตรคิวในการเข้าชมที่มีจำนวนจำกัดเพียงวันละ 1,000 รายเท่านั้น เชิญถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลกถึง 452 เมตร..

 • นำท่านชม: โรงงานดีบุก กัวลาลัมเปอร์

  โรงงานดีบุก มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เชิญชมโรงงานดีบุกและขั้นตอนการผลิตดีบุก มีสินค้าออก แบบอย่างปราณีต สวยงาม ผลิตอย่างพิถีพิถัน ด้วยช่างมืออาชีพที่ผลิตสินค้าส่งให้แบนด์ดังๆ ทั่วโลก นับกว่าพันแบบ ให้เลือกมากมาย อาทิ แจกัน ชุดชา กาแฟ แก้วน้ำ ที่เขี่ยบุหรี่ พวงกุญแจ จานโชว์ นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ

 • นำท่านชม: พระราชวังอิสตานา เนการ่า

  พระราชวังแห่งชาติและเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง เป็นสถานท่องเที่ยวยอดฮิต เป็นที่สนใจของบรรดานักท่องเที่ยวไม่น้อย ต่างถ่ายภาพคู่กับทหารรักษาพระองค์โดยใส่ชุดประจำชาติ วิวรอบๆ โดยบริเวณรอบๆ นี้ ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หรือ หอนาฬิกา และเสาธงที่สูงถึง 100 เมตร เป็นที่ที่ชาวมาเลเซียภูมิใจมากคือ เป็นสถานที่ที่ธง Union Jack ของอังกฤษถูกลดลงจากเสาและได้นำธงชาติมาเลเซียเชิญขึ้นเสาเป็นครั้งแรก

 • นำท่านผ่านชม: อาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด

  สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมูริส ผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ออกแบบโดย AC Norman สร้างขึ้นในปีคศ1894 เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารอาณานิคมในสมัยการปกครองของอังกฤษ โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาและยอดโดมที่มีความสูงถึง40ม ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิ๊กเบนของมาเลเซีย” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารนี้เมื่อปีคศ1897 ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ยามค่ำคืนไฟเปิดสว่างไสว สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ปุตราจายา

  ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

 • ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

 • 16.00 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522

 • 17.10 น.

  เดินทางถึง: สนามบินดอนเมือง

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 60 RM ตลอดทริป + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
ไปด้านบนสุด