Loading...
ทัวร์มาเลเซีย

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH161735

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง มะละกา คาเมรอน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 6วัน 5คืน บิน Thai Lion Air

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว:  ปีนัง-สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ปีนังฮิลล์คาเมรอน ไฮแลนด์-ชมเมืองในหมอก เก็นติ้ง ไฮแลนด์กัวลาลัมเปอร์-มะละกา เมืองมรดกโลก-ยะโฮบารูสิงคโปร์-เกาะเซ็นโตซ่า-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-ชมเมืองสิงคโปร์ 
 • กิน: ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee และสุกี้เห็ดเลิศรส เมืองคาเมร่อน ไฮแลนด์
 • 1 Day
 • 06.50 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินดอนเมือง

 • 09.50 น.

  ออกเดินทางสู่: อำเภอหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL706

 • 11.10 น.

  เดินทางถึง : ท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: วัดเขาเต่า

  อยู่ที่บริเวณเชิงปีนังฮิลล์ วัดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นวัดพุทธที่ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในมีสถาปัตยกรรมต่างๆมากมาย เช่น เจดีย์พระราม6 หรือเจดีย์หมื่นพระพุทธ ที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทย-จีน-พม่า เจดีย์ฐาน8เหลี่ยมเป็นสไตล์จีนๆ ยอดเจดีย์เป็นศิลปะแบบพม่า ตรงกลางเจดีย์เป็นศิลปะแบบไทย โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ ทางด้านบนของวัดมีเจ้าแม่กวนอิมที่กำลังหลั่งน้ำแห่งความโชคดี เราสามารถเห็นได้แต่ไกล สูงถึง30ม สามารถใช้บริการรถรางเข้าชมหรือจะเดินสำรวจก็ได้

 • นำท่านชม: วัดไชยมังคลาราม

  วัดไทยที่มีชื่อเสียงมานานบนเกาะปีนัง มีศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะไทย พม่าและจีน เข้าด้วยกัน สีสันสะดุดตา เน้นศิลปะที่อ่อนช้อยแบบเรียบ ไม่มีการแกะสลัก ลวดลายให้ดูวิจิตร ภายในอุโบสถมีพระนอนยาวที่สุดในประเทศมาเลเซีย มีความยาว 108 ฟุตและยาวเป็นอันดับ3 ของโลกสร้างเมื่อปี พ.ศ.2500 มีชื่อว่าพระพุทธชัยมงคล ซึ่งรัชกาลที่9 ได้พระราชทานนามให้ในคราวเสด็จประพาสเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2505 สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2388 มีอายุกว่า 160 ปี สร้างโดย East India Company ซึ่งเป็นบริษัทการค้าของอังกฤษ

 • นำท่านชม: วัดพม่าดามิการาม

  วัดพม่าดามิการาม หรือ วัดธรรมิการามหรือ วัดพม่า เป็นวัดพม่าบนเกาะปีนังของมาเลเซีย ภายในวัดปราณีตมาก มีเจดีย์แบบพม่างดงาม วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหยกองค์ใหญ่เป็นรูปสลักจากหยกสีขาวโดดเด่น ยืนองค์ใหญ่ อยู่กลางวิหาร น่าทึ่งมาก ด้านหลังวัดเป็นระเบียงทางเดิน บริเวณวัดรักษาความสะอาดได้ดีเยี่ยม ฉากด้านหลังเป็นไม้สักทาสีทองด้วย เพิ่มความงดงามขึ้น พระพม่านี้มีลักษณะศิลปะแบบจีนผสมผสาน ริมถนนหน้าวัดพม่า ไม่ต่างกับที่เมืองไทย ขายของที่ระลึกและเสื้อผ้าของมาเลย์

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Cititel HOTEL / Penang Georgetown Central หรือเทียบเท่า 3*

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านสู่: ปีนัง ฮิลล์

  ปีนัง ฮิลล์ หรือ Bukit Bendera ยอดเขาสูงสุดของเกาะปีนัง นั่งรถรางเพื่อขึ้นชมยอดเขาปีนังฮิลล์ โดยมีลักษณะรถรางเป็นที่นั่งเป็นชั้นๆ 4 ชั้นแบบอัฒจันทร์ ซึ่งเอียงรับกับความชันของเส้นทาง การโดยสารรถรางนี้จะใช้เวลา 30 นาทีจากจุดนี้ไปจนถึงสถานีที่อยู่บนยอดเขา ซึ่งมีความสูงถึง 830 เมตร ซึ่งระหว่างสองข้างทาง ท่านสามารถชมบรรยากาศป่าเขตร้อนชื้นของปีนัง และเมื่อถึงด้านบน ทสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองปีนังจากมุมสูงรอบตัว รวมไปถึงเมืองจอร์จทาว์น สะพานปีนัง และแผ่นดินใหญ่อีกด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: คาเมรอน ไฮแลนด์

  สถานตากอากาศมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของมาเลเซีย สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติ โดยระหว่างทางสู่คาเมรอน ชมไร่พืชผักผลไม้อันเขียวขจี สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ ยอดดอยนี้ มีไร่ชาที่ใหญ่มากและนิยมชิมชากัน สำหรับใครที่ชอบสตรอเบอร์รี่ ที่นี่ มีลูกสตรอเบอร์รี่โตๆแดงๆให้ได้ลิ้มลองรสชาดกัน และยังเป็นยอดเขาสูงที่สุดของมาเลเซีย มีเนื้อที่ครอบคลุม712ตรม มีความสูงถึง4,500ฟุต สูงจากระดับน้ำทะเลถึง1,500ม อากาศด้านบนเย็นสบาย หนาวตลอดทั้งปี

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ แบบ STEAM BOAT

 • พักที่ CAMERON HERITAGE หรือเทียบเท่า 3*

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเข้าชม น้ำตกเลคอิสกันดา:

 • นำท่านชม: ฟาร์มผึ้ง คาเมรอน

  ชมบรรยากาศสภาพระบบนิเวศภายในฟาร์มผึ้งคาเมร่อนไฮแลนด์ ที่ชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงผึ้งเป็นจำนวนมาก ภายใน มีสวนดอกไม้ ต้นไม้ ปลอดสารพิษ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง ดอกไม้ที่ปลูกในนี้ก็ไร้สารพิษด้วย และอาหารของผึ้งคือ เกษรดอกไม้ น้ำผึ้งที่นี่จึงเป็นน้ำผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณภาพบริสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังมีสวนกล้วยไม้,ดอกไม้สวยๆหลากหลาย และใบไม้เล็กๆเป็นประเภทเดียวกับเฟิร์นและตะไคร่น้ำ ที่นี่ มีน้ำผึ้งร้อนๆให้ชิม(น้ำผึ้งผสมน้ำอุ่น)เชิญเลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้านและของที่ระลึกต่างๆ

 • นำท่านชม: ไร่สตรอเบอรี่ คาเมรอน ไฮแลนด์

  นอกจากไร่ชา คาเมรอน ไฮแลนด์ ที่มีรสชาดอร่อย หอมแล้ว ยังมี "ไร่สตรอเบอรี่คาเมรอน ไฮแลนด์" ที่มีชื่อเสียงมากเช่นกัน อยู่บนยอดเขาทานาราตะ ซึ่งออกผลตลอดปี สามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก ภายในไร่สตรอเบอร์รี่ มีดอกไม้พันธุ์ไม้เมืองหนาวสวยๆ ให้ได้ชมกัน มาถึงไร่แล้ว คงต้องชมและชิมกัน บอกได้เลยว่า สตรอเบอรี่ที่นี่ ผลโตๆ สด และหวานฉ่ำมากๆ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เก็นติ้ง ไฮแลนด์

  เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต ให้ได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง หรือช้อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว)

 • นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY สู่ ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” :

 • อิสระท่องเที่ยวที่: เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า

  เพลิดเพลินกับดิสโก้,โบว์ลิ่ง30เลนส์,คาราโอเกะ,สวนสนุกท่ามกลางอากาศหนาว Theme Park ทั้งในร่มและกลางแจ้ง,และพบกับไทม์สแควและยูนิเวอร์แซลวอร์ค ตื่นตาตื่นใจกับรูปปั้นขนาดยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนกับได้ไปเยือนสถานที่นั้นจริงๆ เก็นติ้งไฮแลนด์ ยังพรั่งพร้อมไปด้วย ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่น ร้านค้าสินค้านานาชนิด และช้อปสินค้าแบรนเนม ของฝากของที่ระลึก รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ อาทิ สล๊อตแมชชีน,บัคคาร่า,รูเลต,สล็อตแมชชีน นับพันตู้ บริการตลอด24ชม อิสระตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อาหารขึ้นชื่อของแห่งนี้

 • พักที่ FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส :

 • นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ :

 • นำท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร: วัดถ้ำบาตู

  ศูนย์รวมชาวฮินดูใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์14-15กม มีถ้ำต่างๆ มากมาย เชิญชมนมัสการรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูองค์ใหญ่ ที่ยืนตระหง่านหน้าทางขึ้น ชาวฮินดูจากที่ต่างๆนิยมเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมาก รวมๆ กับนักท่องเที่ยว แล้วนับหมื่นๆคน/วันเลยทีเดียว และมีงานเทศกาลประจำปีในช่วงเดือนมค-กพ ชาวฮินดูมาถวายทาน,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ร่วมพิธีกรรมตลอดเวลา3วัน พิธีกรรมคล้ายๆกับงาน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่ปัตตานี มีสาวกศรัทธาแก่กล้า นำเหล็กแหลมมาทิ่มตามส่วนต่างๆของร่างกาย

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงกัวลาลัมเปอร์

  กัวลาลัมเปอร์...เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย หรือ รู้จักในนามของ KL เป็นศูนย์กลางทุกสิ่งอันสำหรับมาเลเซีย ทั้งหน่วยงานราชการ ธุรกิจ คมนาคม แฟชั่น วัฒนธรรม ศิลปะ และประวัติศาสตร์ มีประชากร 2 ล้านคนเศษ มีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น มาเลย์ จีน ยุโรป อินเดีย ทำให้มาเลเซียมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว อันถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: ตึกเปโตรนาส กัวลาลัมเปอร์

  ตึกเปโตรนาส หรือ ตึกแฝด หนึ่งในสถาปัตยกรรมสวยงาม โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ อันเป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซียยุคใหม่ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง มีสวนสาธารณะ และส่วนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ภายในประกอบด้วยสำนักงาน ห้องประชุม ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปะ สำหรับจุดชมวิวนั้น อยู่บนชั้น 42 ต้องรับบัตรคิวในการเข้าชมที่มีจำนวนจำกัดเพียงวันละ 1,000 รายเท่านั้น เชิญถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลกถึง 452 เมตร..

 • นำท่านชม: โรงงานดีบุก กัวลาลัมเปอร์

  โรงงานดีบุก มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เชิญชมโรงงานดีบุกและขั้นตอนการผลิตดีบุก มีสินค้าออก แบบอย่างปราณีต สวยงาม ผลิตอย่างพิถีพิถัน ด้วยช่างมืออาชีพที่ผลิตสินค้าส่งให้แบนด์ดังๆ ทั่วโลก นับกว่าพันแบบ ให้เลือกมากมาย อาทิ แจกัน ชุดชา กาแฟ แก้วน้ำ ที่เขี่ยบุหรี่ พวงกุญแจ จานโชว์ นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ

 • นำท่านชม: พระราชวังอิสตานา เนการ่า

  พระราชวังแห่งชาติและเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง เป็นสถานท่องเที่ยวยอดฮิต เป็นที่สนใจของบรรดานักท่องเที่ยวไม่น้อย ต่างถ่ายภาพคู่กับทหารรักษาพระองค์โดยใส่ชุดประจำชาติ วิวรอบๆ โดยบริเวณรอบๆ นี้ ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หรือ หอนาฬิกา และเสาธงที่สูงถึง 100 เมตร เป็นที่ที่ชาวมาเลเซียภูมิใจมากคือ เป็นสถานที่ที่ธง Union Jack ของอังกฤษถูกลดลงจากเสาและได้นำธงชาติมาเลเซียเชิญขึ้นเสาเป็นครั้งแรก

 • นำท่านผ่านชม: อาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด

  สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมูริส ผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ออกแบบโดย AC Norman สร้างขึ้นในปีคศ1894 เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารอาณานิคมในสมัยการปกครองของอังกฤษ โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาและยอดโดมที่มีความสูงถึง40ม ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิ๊กเบนของมาเลเซีย” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารนี้เมื่อปีคศ1897 ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ยามค่ำคืนไฟเปิดสว่างไสว สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง มะละกา

  เมืองหลวงเก่าแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ที่ยังคงเก็บและรักษาความดั้งเดิมของเมืองไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์อาคารที่เก่าแก่ใน ย่าน Dutch Square หรือ อาณาจักรสีแดง และยังมีรถสามล้อลาก ที่ตกแต่งคล้ายกับขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามที่วิ่งกันขวักไขว่สวยงาม,ย่านดัทซ์แสควร์, โบสถ์เซ็นต์ปอล ป้ อมปื นเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ,ถ่ายรูปกบัสามล้อเมืองมะละกา,สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย วัด CHENG HOON TENG, มัสยิด AL-AZIM MOSQUE

 • นำท่านเที่ยวชมย่าน: ดัทช์สแควร์

  จัตุรัส ดัชช์ หรือ ดัทช์สแควร์ เป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ตั้งแต่สมัยมะละกา ปกครองโดยฮอลแลนด์ สิ่งก่อสร้างย่านนี้ทาด้วยสีแดง อดีตเป็นย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดาในรัฐมะละกา ซึ่งเป็นเมืองมรกดกโลกทางวัฒนธรรมและเมืองท่าสำคัญของมาเลเซีย อาคารในย่านนี่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดัตช์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและที่พักของผู้ปกครองชาวฮอลันดา ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยา ที่แสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาของรัฐมะละกา มีสถานที่สำคัญได้แก่ โบสถ์คริสมะละกา,น้ำพุหน้าโบสถ์,หอนาฬิกาสีแดง

 • นำท่านชม: วิหารเซนต์ปอล

  โบสถ์เก่าสร้างอยู่บนเนินเขาใกล้กับ จตุรัส ดัทช์ สร้างขึ้นโดยคณะบาทหลวงจากโปรตุเกส ในปี ค.ศ.1521 ตอนแรกนั้นเป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาได้ขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อมาฮอลันดาเข้ามาปกครองมะละกา จึงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็น วิหารเซนต์ปอล และใช้งานโบสถ์แห่งนี้เป็นเวลา 112 ปี จนกระทั่งโบสถ์คริสต์สีแดง ตรง จตุรัส ดัทช์ จึงไปใช้โบสถ์ของตัวเอง ที่เนินเขาโบสถ์ เซนปอล สามารถมองได้ไกลถึงทะเล ช่องแคบมะละกา ทัศนียภาพของเมืองมะละกาทั้งหมด รวมถึงทะเลมะละกา ประเทศมาเลเซีย

 • นำท่านชม: ป้อมปืน เอ ฟาร์โมซ่า

  ป้อมเอฟาโมซาตราเครื่องหมายของมะละกา และอาจกล่าวได้ว่า ได้ถูกถ่ายรูปมากที่สุดจากตึกแสตดฮุย สร้างขึ้นเป็นป้อมปราการโดยชาวโปรตุเกสในปี ค.ศ. 1511 สามารถต้านทานความเสียหายจากการบุกรุกของชาวดัทช์ ซึ่งตั้งใจจะทำลายไปแต่ถูกขัดขวางโดยเซอร์สแตมฟอร์ดแร็ฟเพิลส์ในปีค.ศ.1808จึงสามารถรักษาป้อมในสภาพที่เห็นในเวลานี้ไว้ได้

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อาหารขึ้นชื่อของแห่งนี้

 • นำอิสระเดินเล่นไปตามถนนคนเดิน (Jonker Street) :

 • พักที่ SWAN GARDEN // AVILLION LEGACY HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ยะโฮร์บารู

  เมืองท่าที่มีภูมิประเทศสวยงามตามหลักเคหะศาสตร์ มีเบื้องหลังเป็นภูเขาและเบื้องหน้าเป็นทะเล คือ ช่องแคบมะละกา ผู้คนที่นี่มี3เชื้อสายใหญ่ๆ อยู่ร่วมกันคือ เชื้อสายมาเลเซีย,อินเดีย และจีน เป็นผลให้ศิลปวัฒนธรรมของที่นี่ สภาพภูมิประเทศ เป็นเมืองในสวน เนื่องจากอาคารบ้านเรือนของที่นี่ได้แทรกอยู่กับธรรมชาติอย่างผสมกลมกลืน อาคารต่างๆ มีพรรณไม้ต่างๆ นำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของอาคาร และมีการใชระบบการระบายน้ำแบบท่อน้ำเปิดที่ดี เชิญเที่ยวชมเมืองที่มีความเป็นระเบียบ เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวสดชื่น สวยงาม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมอร์ไลอ้อนยักษ์แห่งเกาะเซ็นโตซ่า

  เมอร์ไลออนคือสัญลักษณ์สำคัญด้านการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ที่เป็นสัตว์ลูกครึ่งระหว่างสิงโตกับปลา ซึ่งเมอร์ไลออนยักษ์ตัวนี้มีขนาดความสูง 37 เมตร ถูกสร้างขึ้นมาใหม่บนเกาะเซ็นโตซ่า เพื่อใช้เป็นจุดชมวิวของเกาะเซ็นโตซ่าโดยจุดชมวิวจะมีอยู่ 2 แห่ง คือที่บริเวณปากของสิงโต และชั้น 12 ที่เป็นส่วนมงกุฎ ซึ่งตรงนี้จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบ 360 องศา

 • สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park :

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง

 • นำท่านชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light :

 • พักที่ Quality Hotel // Hotel RE // Ibis Novena หรือเทียบเท่า 3*

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค:

 • นำท่านถ่ายรูปคู่กับ: เมอร์ไลออน

  รูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ตั้งเด่นเป็นสง่าและพ่นน้ำออกจากปากอยู่ตลอดเวลา มีทัศนียภาพสายงาม ถูกสร้างและออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว ต่อมาได้กลายเป็นเครื่องหมายของเมืองสิงคโปร์ไปโดยปริยาย สิงคโปร์คือสิงโตทะเล รูปปั้นรูปสิงโตสร้างเมื่อปีคศ1972สมัยที่นายลีกวนยู เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งสิงคโปร์นั้นแต่เดิมมีชื่อว่า "สิงกะปุระ" มีความหมายว่า "เมืองสิงโต" หรือ "เกาะสิงโต" หากมาเยือนเมืองสิงคโปร์แล้วไม่ได้มาถ่ายรูปกับ Merlion ถือว่ายังมาไม่ถึงสิงคโปร์

 • นำท่านชม: อาคารรัฐสภาแห่งชาติสิงคโปร์

  อาคารรัฐสภาหลังเก่า ออกแบบและสร้างขึ้นโดยจอร์จ โคลแมน เพื่อเป็นคฤหาสน์ของยุคล่าอาณานิคมในปี1827 เป็นอาคารของรัฐเก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น"เดอะอาร์ตเฮาส์" อดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย อาคารหลังนี้เป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การฉายฟิล์ม การแสดงตลก และโรงหนังทันสมัยและนักศิลปะระดับโลก มีรูปปั้นช้างที่ทำจากบรอนซ์เป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้าร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี1871 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับสิงคโปร์ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์

 • นำท่านถ่ายรูปคู่กับ: Songdo Central Park

  Songdo Central Park เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นคอนโด สำนักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และสนามกีฬา ในย่านนี้เราจะมาตามรอยซีรีย์เรื่องดัง Descendants of the sun ณ ร้านกาแฟ DAL.KOMM COFEE (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและขนมหวาน) ซึ่งเป็นฉากที่หมอคังและกัปตันยู ได้มาที่ร้านกาแฟและยุติความสัมพันธ์กันก่อนที่กัปตันยูไปปฏิบัติภาระกิจที่อิรัก

 • อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY :

 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ :

 • นำท่านชม: วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์

  วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในไชน่าทาวน์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมในแบบยุคราชวงศ์ถัง ด้วยเงิน 62 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จประมาณ 2 ปี ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระทนต์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถูกพบในปี 1980 หลังการถล่มของสถูปแห่งหนึ่งในประเทศพม่า ในวัดยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนานิกายมหายาน วัดแห่งนี้ได้รับความเคารพจากชาวพุทธในสิงคโปร์มาก มีผู้มาปฏิบัติธรรมกันมากมาย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านช้อปปิ้งย่าน: ย่านออร์ชาร์ด

  แหล่งช็อปปิ้งมีชื่อเสียงของชาวสิงคโปร์และเป็นถนนที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั่วโลก เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า และโรงแรมชั้นดีตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งถนน รวมทั้งร้านค้ามากมาย ตั้งแต่หัวถนนจรดปลายถนน และมีต้นไม้ขนาดใหญ่ปลูกอยู่ตลอดเส้นทางของถนนชาวสิงคโปร์ถือว่าย่านนี้ คือย่าน City Center ของประเทศ เชิญช้อปปิ้งอิสระตามบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ พบกับสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมชื่อดัง รุ่นใหม่ล่าสุดจะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้าเหล่านี้ มีตั้งแต่ราคาแพงหรูเริศ จนถึงราคาย่อมเยา

 • 17.30 น.

  ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

 • 20.30 น.

  ออกเดินทางสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL105

 • 22.00 น.

  เดินทางถึง: สนามบินดอนเมือง

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 5 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 60 RM ตลอดทริป + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ไปด้านบนสุด