Loading...
ทัวร์นิวซีแลนด์

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163029

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ นั่งรถไฟสายโรแมนติค Tranz Alpine 7วัน 5คืน บิน Singapore

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: ไครสเชิ้ชต์-ทะเลสาบเทคาโป-เม้าท์คุ้ก-ควีนส์ทาวน์ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า [ GONDOLA ]-ยอดเขา BOB’S  PEAK-FOX GLACIER-FRANZ JOSEF-เรือกลไฟ  TSS EARNSLAW-ล่องเรือทะเลสาบวาคาติปู-อนุสาวรีย์สุนัขเลี้ยงแกะ โบสถ์-เมืองเกรย์เมาท์  
 • กิน: ภัตตาคาร SKYLINE  พร้อมชมวิวแบบ พาโนราม่า-เมนูพิเศษกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ
 • 1 Day
 • 20.30 น.

  พร้อมกัน : สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 15.30 น.

  ออกเดินทางสู่ : สิงคโปร์โดยเที่ยวบินที่ SQ 977

 • 18.55 น.

  เดินทางถึง : สนามบินชางอี้ ประเทศสิงคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 19.45 น.

  ออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่ไครสเชิ้ชต์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

 • 2 Day
 • 10.30 น.

  เดินทางถึง : นครไครสเชิ้ชต์

 • นำท่านชม: เมืองไครสต์เชิร์ช

  เมืองไครสต์เชิร์ช(Christchurch)เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นอังกฤษมากที่สุด ในบรรดาเมืองอื่นๆของนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลคดเคี้ยว ผ่านกลางเมืองให้ความรู้สึกสงบ มีโบสถ์ขนาดใหญ่แบบแองกลิกัน ตั้งตระหง่านตรงกลางจตุรัส ในเมืองและมีสวนที่งดงามปราณีต เป็นเมืองใหญ่ที่สุด ทางเกาะใต้ตั้งอยู่ตรงที่ราบแคนเทอร์เบอร์รี่ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค มีประชากรประมาณ 320,000 คน และยังได้ชื่อว่าเป็นประตูผ่านไปสู่ความสวยงาม ของแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทางเกาะใต้ นอกจากนี้ไครสต์เชิร์ชยังเป็นศูนย์รวมของ

 • นำท่านชม: แม่น้ำเอวอน

  แม่น้ำเอวอน (Avon River) นักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวแบบสบาย ๆ สงบ และเพลิดเพลินล่ะก็ การล่องเรือไปตามแม่น้ำเอวอน ด้วยเรือย้อนยุคเพื่อชมความงามภายในเมืองไครส์เชิร์ช โดยการล่องเรือ มีด้วยกัน 2 แบบ คือ ล่องแม่น้ำเพื่อชมเมือง กับล่องแม่น้ำเพื่อชมสวนสาธารณะ การนั่งเรือในแม่น้ำเอวอนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าถ้ามาไครส์เชิร์ชแล้วไม่ได้ทำคงเสียใจไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้

 • เที่ยง

  อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช : ผ่านที่ราบแคนเทอร์เบอร์รี่

 • นำท่านเดินทางสู่: ทะเลสาบเทคาโป

  ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ำในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา South Alps ซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำ สารละลายเหล่านี้ก็สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม

 • ค่ำ

  อาหารเย็นที่ภัตตาคาร

 • พักที่ PEPPERS BLUE WATER หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ภายในโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรูป: โบสถ์แห่งคนเลี้ยงแกะแสนดี

  Church Of the Good Shepherd เป็นโบสถ์เล็กๆ ที่ยังคงถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมทะเลสาป Lake Tekapo ครับ โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่มีการถกเถียงกันอยู่ว่าน่าจะเป็นโบสถ์ที่ถูกนัก ท่องเที่ยวมาถ่ายรูป...

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ควีนส์ทาวน์

  ควีนส์ทาวน์..เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ the Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย สำหรับผู้รักการทำกิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท

 • เที่ยง

  อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: แอร์โรทาวน์

  ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่..เป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด ในยุคตื่นทอง ปีคศ1865 เคยมีประชากรมากกว่า7,000คน และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่า ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างทันสมัย แม้ว่าแอร์โรว์ทาวน์เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น้ำคาวารัว

 • นำท่านนั่ง: กระเช้ากอนโดล่า

  กระเช้ากอนโดล่าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณภูเขาโงโงฮาทา ที่มีความสูงถึง 778 เมตร เหนือเมืองโตโรรัว โดยคุณสามารถนั่งกระเช้าขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมืองโตโรรัวที่ระดับความสูงถึง 487 เมตร ในแบบพาโนราม่า ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบโตโรรัวสีฟ้าคราม ผืนป่าสีเขียว และหลังคาสีส้มๆ ของอาคารต่างๆ เป็นต้น

 • เดินทางสู่: เคเบิ้ลคาร์ ยอดเขาบอบพีค

  นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้

 • นำท่านสนุกสนานเล่นเครื่องเล่น LUGE

 • ค่ำ

  อาหารเย็นที่ที่ภัตตาคาร SKYLINE พร้อมชมวิวแบบ พาโนราม่า บน ยอดเขา บ็อบพึค

 • พักที่ COPTHORN LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้าในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ : ทะเลสาบวาคาตีปู

  อยู่ในเมืองควีนส์ทาวน์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของเกาะใต้ มีระดับความลึกถึง380ม เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งเช่นเดียวกันกับทะเลสาบอื่นๆในละแวกนี้ ความที่มีระดับน้ำขึ้นลงต่างกันได้ถึง12เซนติเมตรทุกๆ5นาทีและรูปร่างเหมือนงูเลื้อย จึงมีตำนานของเมารีเล่าว่า “เกิดจากรอยปีศาจที่นอนตาย(โดนไฟเผา)โดยหนุ่มคนรักของเด็กผู้หญิงสาวชาวเมารีที่ถูกปีศาจจับตัวไป แต่เนื่องจากหัวใจของปีศาจยังไม่ตายและยังคงเต้นตุ๊บตั๊บอยู่" เชิญล่องเรือรอบทะเลสาบ สัมผัสบรรยากาศน้ำในทะเลสาบที่เห็นกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา โรแมนติกสวยงาม

 • นำท่านนั่ง: เรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์

  หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานาน เนื่องจากเป็นเรือที่มีส่วนในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมาตั้งแต่ปี1912 และเป็นเพียงลำเดียวซึ่งเหลือตกทอดมาจากยุคที่การทำเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกลไฟรุ่นอนุรักษ์ ที่ใช้พลังงานไอน้ำจากถ่านหิน เป็นเครื่องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรือตกแต่งด้วยไม้และทองเหลืองอย่างงดงาม เป็นเรือโดยสารเพียงหนึ่งในไม่กี่ลำซึ่งเหลืออยู่ในซีกโลกใต้ที่ยังคงใช้พลังงานจากถ่านหินและเปิดให้บริการรับ–ส่งนักท่องเที่ยว

 • นำท่านชม: วอลเตอร์พีค ฟาร์ม

  เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว์ วอล เตอร์ พีค ฟาร์มแกะบนยอดเขา ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศนิวซีแลนด์ ชมโชว์สุนัขต้อนแกะจากฟาร์มพื้นเมือง ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่เสียงของนิวซีแลนด์ รวมทั้งสัตว์น่ารักๆ พร้อมให้อาหารสัตว์ต่างๆ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิวริมทะเลสาบ

 • นำท่านล่องเรือกลับสู่ : ควีนสทาวน์

 • นำท่านชิมไวน์ที่ : GIBSTON WINERY

 • นำท่านชม : กระโดดบันจี้

  พลาดไมํได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นต้นกำเนิดของการกระโดบันจี้จัมป์ที่โด่งดังไปทั่วโลก จึงทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวใจกล้าหลั่งไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย

 • หรือหากท่านต้องการนั่ง: เรือเจ็ทช็อตโอเวอร์

  หรือ เรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้ายบาบาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ำ ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแต่ปีคศ1970 เส้นทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็นต้นตำรับของเรือเจ็ท มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า2ล้านคน เป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ1.30ชม.

 • ( รายการนี้ไม่รวมอยูในค่าทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์ )

 • ค่ำ

  อาหารเย็นที่ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ

 • พักที่ COPTHORN LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: ทะเลสาบวานากา

  ทะเลสาบวานาก้า..หนึ่งในทะเลสาปที่สวยงามสุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้รับสมญานามว่า “Blue Bayoo” เนื่องจากเป็นทะเลสาปมีสีน้ำน้ำเงินใสแจ๋ว ระยิบระยับกับแสงแดด และภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ทำให้มีทัศนียภาพงดงาม น้ำใสเย็นมาก เพราะเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนยอดเขา ที่นี่..ถือเป็นสถานพักผ่อนที่สำหรับผู้ชื่นชอบการขี่จักรยานภูเขาหรือ ATV รอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินป่าที่นำไปสู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ หรือ ว่ายน้ำตกปลาขี่เรือ คายัค และเล่นสกีน้ำ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในเมือง HAAST

 • นำท่านเดินทางสู่: ฟ๊อกกลาเซียร์

  ธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก นั่นคือ "ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ หรือ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์" มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรยของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม สำหรับจุดชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์แบบชัดๆ อยู่เลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสัน ไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธารน้ำแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริบตาเลย

 • ค่ำ

  อาหารเย็นที่ภัตตาคารในโรงแรม

 • พักที่ HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้าในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เกรย์เมาท์

  เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 10,000 คน ตั้งอยู่ที่ปากเมืองน้ำเกรย์ ทางฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าของเขตนี้ และเคยเป็นเมืองที่นักขุดทองตั้งหลักแหล่งเพื่อหาทอง มี 'แชนตีย์ทาวน์' เป็นสถานที่น่าสนใจของเมือง อยู่ห่างจากเมืองลงไปทางใต้ 11 กม. จำลองเป็นเหมืองขุดทองเก่าและมีรถจักรไอน้ำให้นั่งชมทัศนียภาพ เชิญเยี่ยมชมเมืองท่องเที่ยวยอดฮิต ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยภูมิประเทศทัศนียภาพอันสวยงาม และมีชื่อเสียงด้านอาหารและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านนั่ง: รถไฟทรานซ์อัลไพน์

  นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง โดยต้นไม้หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ไคร้สท์เชิร์ช

  เมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสวยงามในเมืองไคร้สท์เชิร์ช เช่น จตุรัสวิกตอเรีย,กีวี่เฮ้าส์,วิหารคาธีดตัล,ขึ้นยอดเขาแคชเมียร์เพื่อชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นต้น

 • ค่ำ

  อาหารเย็นที่ภัตตาคาร

 • พักที่ SUDIMA AIRPORT หรือเทียบเท่า

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้าในโรงแรม

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินแห่งชาติ เมืองไครสเชิ้ชต์

 • 10.50 น

  ออกเดินทาง : จากไครสเชิ้ชิต์ สู่สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298

 • 17.45 น.

  เดินทางถึง : สนามบินชาวอี้ ประเทศสิงคโปร์

 • 18.35 น

  ออกเดินทาง : จากสิงคโปร์ สู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978

 • 20.00 น.

  เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ หมู่คณะชั้นประหยัด . ไปกลับพร้อมกันทั้งกรุ๊ปSQ GROUP NO MILEAGE / NO REFUND
 • ค่าที่พัก โรงแรมมระดับมาตราฐาน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหาร ทุกมื้อตามระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่ง ตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ ,นิวซีแลนด์ และภาษีน้ำมันของสายการบิน (ในราคา ณ ปัจจุบัน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หนังสือเดินทางไทย ท่านละ 2,950 บาท
 • มัคคุเทศน์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุแบบท่องเที่ยวหมู่คณะ ทุนประกัน 1,000,000 / ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-จ่ายตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน ฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น น้ำหนักเกินกรณีกระเป๋าน้ำหนักเกิน,ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าวีดีโอ ในห้องพัก , ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • รายการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัย นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น เหตุอุทกภัย ,ความล่าช้าของเที่ยวบิน,การจลาจล,การนัดหยุดงาน ,การปฎิเสธวีซ่า หรือให้เข้า-ออกประเทศ,ความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ของสถานฑูต เป็นต้น
 • กรณีท่านไม่สามารถเตรียมเอกสารพร้อมคณะตามที่บริษัท กำหนด ท่านเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่อความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ส่วนต่าง ของวีซ่า เดี่ยว ฯลฯ
 • คณะต้องมีสมาชิก อย่างน้อย15 ท่านขึ้นไป หรือตามเงื่อนไขของราคา
ไปด้านบนสุด