Loading...
ทัวร์นิวซีแลนด์

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163401

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี เรนโบว์ สปริง โรโตรัว 6วัน4คืน บิน Thai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว:  อ็อคแลนด์ ชมเมือง-สะพานฮาร์เบอร์-เมืองฮามิลตั้น-ฮามิลตั้น-มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม-โรโตรัว ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี-การแสดงของชาวเมารี-โรโตรัว–อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ -ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า-ชมการกระโดดบันจี้-โรโตรัว-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  
 • กิน:   อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี-อาหารจีน-ติ๋มซำ   
 • 1 Day
 • 15.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 18.45 น.

  ออกเดินทางสู่: อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

 • 2 Day
 • 12.05 น.

  เดินทางถึง: เมืองโอ๊กแลนด์

  เมืองโอ๊กแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน,โอ๊กแลนด์โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็นต้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเที่ยวชม: เมืองโอ๊กแลนด์

  เมืองโอ๊กแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน,โอ๊กแลนด์โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็นต้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • พักโรงแรม DISTINCTION HAMILTON HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองมาทามาทา

  หมู่บ้านมาทามาทา เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ชนบทในภูมิภาคไวกาโต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 12,000 คน ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ทำการเกษตรที่เจริญรุ่งเรือง เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีม้าพันธุ์แท้ ที่ได้รับการฝึกอบรม มาทามาทา เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอมาทามา – ไพโก ซึ่งเป็นอำเภอสภาในพื้นที่ชนบท ประกอบด้วย มาริ่วงวิล และ เทอาร์โรฮา นอกจากนี้ มาทามาทา ยังได้รับการเนรมิตให้เป็นหมู่บ้านของพวกฮอบบิท มีทุ่งหญ้าเขียวอชุ่มยาว สวยงามธรรมชาติมาก อากาศดี

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน แบบตะวันตก

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โรโตรัว

  โรโตรัว..เมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ เป็นเมืองที่โด่งดังที่สุดในเกาะเหนือ ตัวเมืองอยู่ริมทะเลสาบ นอกจากนี้ ยังมีชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองและมีแหล่งท่องเที่ยวจุดใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น โรงอาบน้ำร้อน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมารี อะโกรโดม และ เรนโบว์ฟาร์มและเทราต์สปริงส์ เป็นต้น

 • นำท่านสู่: ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี…เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ข้างในศูนย์ มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไม้และทำเครื่องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบำเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

 • พักโรงแรม พัก ROTORUA - MILLENNIUM/ SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: อโกรโดม โรโตรัว

  อโกรโดม…ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยนำคณะนักท่องเที่ยวชมโดยรอบฟาร์ม ที่จัดแต่งอย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติฟาร์มแห่งนี้ อยู่ห่างจากตัวเมืองโรโตรัวราว 10 กิโลเมตร เชิญชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ชม และโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้สัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

 • นำท่านชม: เรนโบว์ สปริงซ์

  เรนโบว์ สปริงซ์ หรือพาราไดซ์ สปริง คือศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าต์ตามธรรมชาติ ที่ในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีจะมีมีปลาเทร้าต์เป็นหมื่นๆ ตัวว่ายน้ำมาจากทะเลสาบโรโตรัวเพื่อมาวางไข่ที่นี่ อีกทั้งศูนย์แห่งนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์และหายากของประเทศนิวซีแลนด์ อย่างเช่น เต่า นกอีมู นกกีวี และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีต้นเฟิร์นสีเงินอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ และสัตว์ที่สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่: ทะเลสาบเทาโป

  ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo)ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง ทะเลสาบเทาโปอยู่ใกล้ๆ กับเมืองโรโตรัว ดินแดนแห่งน้ำพุร้อน แถบนี้มีสถานที่เที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบฟาร์มทัวร์ตัดขนแกะ ชมสวนผลไม้กีวี น้ำตก Huka เล่นกีฬาผาดโผนทางน้ำชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Lord of the Rings และ Hobbit หรือจะไปชมหนอนเรืองแสงก็ไม่ไกลกัน และที่แนะนำก็คือเดินชมทุ่งหลุมอุกาบาต Craters of the Moon โดยเดินทางจากเมืองโอ๊คแลนด์ ขับรถประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 3 ชั่วโมง

 • นำท่านชม: น้ำตกฮูก้า

  น้ำตกฮูก้า เป็นน้ำตกสวยสีฟ้าคราที่ใหญ่ที่สุดในแถบแม่น้ำ Waikato อยู่ใกล้ๆ เมือง Taupo ทางเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ หากได้ยืนชมวิว น้ำตกบริเวณนี้ จะได้ยินเสียงซ่าๆ ของน้ำตกดังมาก และได้รับละอองน้ำเย็นช่ำชื่นใจ บรรยากาศดีมาก ชุ่มชื่นปอดสุดๆ น้ำตกนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ถ่ายทำละครดอกส้มสีทอง ในบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นคือการเล่นเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท และกระโดดบันจี้ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์

 • นำท่านเดินทางกลับสู่: เมือง โรโตรัว

  โรโตรัว..เมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ เป็นเมืองที่โด่งดังที่สุดในเกาะเหนือ ตัวเมืองอยู่ริมทะเลสาบ นอกจากนี้ ยังมีชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองและมีแหล่งท่องเที่ยวจุดใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น โรงอาบน้ำร้อน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมารี อะโกรโดม และ เรนโบว์ฟาร์มและเทราต์สปริงส์ เป็นต้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักโรงแรม ROTORUA – MILLENNIUM /SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านผ่านชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน เขาน้อยใหญ่

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บาร์บีคิว

 • นำท่านชม: ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม

  ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม หรือถ้ำหนอนเรืองแสง เป็นถ้ำหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถเห็นดาวได้ทั้งที่อยู่ใต้โลก ที่นี่เป็นหนึ่งในถ้ำยอดนิยมของนิวซีแลนด์ที่งดงาม และมีหนอนเรืองแสงที่ไม่ใช่หนอนจริงๆ แต่เป็นตัวอ่อนของแมลงปีกเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายยุง สามารถปล่อยแสงออกมาจากตัวเพื่อล่อเหยื่อให้บินมาติดกับ ซึ่งหนอนเรืองแสงนี้ดูคล้ายกับแสงสะท้อนจากพุ่มไม้ ตอนกลางคืนตัวอ่อนของหนอนเรืองแสงจะปล่อยเมือกเหนียวๆ ลงมาเป็นสายจากเพดานถ้ำ มองดูคล้ายกลุ่มของเส้นใยไหมอันละเอียด ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปีแล้ว

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองโอ๊กแลนด์

  เมืองโอ๊กแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน,โอ๊กแลนด์โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็นต้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

 • พักโรงแรม AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย:

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 14.10 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG492

 • 20.25 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) และท่านที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท ท่านสามารถทำประกันด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการให้ทางบริษัททำประกัน(รายเดี่ยว)ให้ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัท
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่รวมกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง
ไปด้านบนสุด