Loading...
ทัวร์รัสเซีย

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163307

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding 6วัน 3คืน บิน Emirate Airlines

ราคาเริ่มต้นที่:

37,900 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ก.ค.
26-31
ส.ค.
9-14 / 10-15
 • เที่ยว:มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-เมืองหิมะ-Husky Sleddingสุนัขลากเลื่อน-สแปร์โร่ฮิลล์-รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-ระฆังพระเจ้าซาร์-ซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัท
 • ช้อป: ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • พิเศษ: นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding 
 • 1 Day
 • 22.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 01.35 น.

  ออกเดินทางสู่: เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385

 • 04.45 น.

  เดินทางถึง: ดูไบ

  ดูไบเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ในรัฐดูไบ ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ทางตอนเหนือของประเทศ อีกทั้งยังมีอาณาเขตติดต่อกับอาบูดาบีทางทิศใต้ ซาร์จาห์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศโอมานทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้คือทะเลทรายอาหรับที่สวยงามแตกต่างจากทะเลทรายในส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีโอเอซิสตามธรรมชาติอยู่ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากดูไบมีอาณาเขตติดกับทะเลจึงทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกที่มีอัตราการเติบโตของเมืองสูงมาก

 • 09.35 น.

  ออกเดินทางสู่: มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133

 • 13.45 น.

  เดินทางถึง: สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย

 • นำท่านสู่: จัตุรัสแดง

  สถานที่สำคัญของกรุงมอสโก ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย พื้นถนนมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม มีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโกอีก จตุรัสนี้สวยงามมากและเป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้น จนกลายเป็นลานกว้างหินโมเสก ที่นี่ เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณทั้งมวลของชาวรัสเซียที่ได้มีบทบาทและส่วนในการเปลี่ยนแปลงยื่งใหญ่ คือความทรงจำที่ผ่านมารุ่นต่อรุ่นที่ชาวรัสเซียสัมผัสได้

 • นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์บาซิล

  วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ที่มีสีสันสวยงาม สดใส ใครๆ ก็ตั้งชื่อเล่นให้วิหารนี้ว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้าง โดยคำสั่งของพระเจ้าอีวานที่ 4 หรือกษัตริย์อีวานผู้โหดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก

 • นำท่านชม: หอนาฬิกาซาวิเออร์

  ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ที่มียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 มีลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ว่ากันว่าเมื่อก่อนนี้นาฬิกาเรือนนี้เดินไม่ค่อยจะตรงเท่าไรนัก แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงจนนาฬิกาบนป้อมนี้ถูกใช้เป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองหิมะ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเล่นกิจกรรมสุดพิเศษ: Husky Sledding

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส

  ท่วงท่าอันอ่อนช้อยพริ้วไหวของนักแสดงกายกรรมที่ล่องลอยยอยู่ในอากาศ ทุกจังหวะเวลาสอดประสานเสียงดนตรีนุ่มนวล สะกดคนดูให้อยู่นิ่งกับที่ เหล่าสัตว์เลี้ยงน้อยใหญ่แสดงท่าทางผิดกับสัตว์ทั่วไป ช่างน่ารักแสนรู้ น่าเอ็ดดู ยามเมื่อแสดงกับนักแสดงกายกรรมก็พริ้วไหวประสานสอดคล้องกันไม่ผิดพลาดเลย ละครสัตว์รัสเซียโด่งดังไปทั่วโลกเพราะฝึกสัตว์ทั้งเล็กใหญ่ให้เเสดงท่วงท่าต่างๆได้อย่างลงตัว อีกทั้งนักแสดงกายกรรมก็ล้วนประณีตในการว่างท่าได้อย่างลงตัวทั้งท่าทางแข็งแรงและนุ่มนวล

 • พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโก

  รถไฟฟ้าใต้ดิน กรุงมอสโก สิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีต สวยงาม เชิญหากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ พลาดไม่ได้ มาสัมผัสนั่งรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก แห่งประเทศรัสเซีย

 • นำท่านสู่: ตลาดอิสไมลอฟสกี้

  ตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและสินค้าน่าซื้อหา มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีชีวิตชีวายิ่งนัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ใครมาที่มอสโคว์ ก็ไม่พลาดที่จะมาเลือกช้อปปิ้งที่นี่ เชิญเลือกซิ้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: พระราชวังเครมลิน

  สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของรัสเซีย ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 170ไร่ รอบล้อมด้วยกำแพงสีแดงและหอคอย ภายในมีปราสาท โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ คลังแสง อาวุธยุทธภัณฑ์ หอคอย ป้อมปราการ วิหาร โบสถ์อัสสัมชัญ หอสูง ยอดแหลม ประตูสำคัญ และโดมมากมาย มีกำแพงสูง 65ฟุต รอบพระราชวัง มีความยาวเกือบ 3กิโลเมตร บรรดาหอคอย หอสูง โดม ป้อมปราการเหล่านี้ เมื่อแสงพระอาทิตย์สาดมาต้อง จะเห็นเป็นสีทอง เปล่งปลั่ง สวยงามมาก

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศ เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บรวบรวมศาสตราวุธขุมทรัพย์ เครื่องประดับที่ได้จากการริบมาจากสงครามทั้งมงกุฎ, เพชรนิลจินดา และสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาล รวมถึงเครื่องราช อิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เครื่องเงิน เครื่องทอง นำท่านเข้าชมห้องมหาสมบัติของราชวงศ์รัสเซียน ที่เต็มไปด้วยเพชรและอัญมณีมีค่ามากมาย ที่ห้อง The State Diamond Fund สถานที่เก็บทรัพย์สินของแผ่นดิน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาอำนาจและความร่ำรวย

 • นำท่านชม: โบสถ์อัสสัมชัญ มอสโก

  โบสถ์อัสสัมชัญ ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ.1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น,วังพระเจ้าซาร์,หอระฆัง ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระ ราชวังเคลมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าคือสูงถึง 98 เมตร,เสาหินโอบิลลิสก์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

 • นำท่านชม: ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์

  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างขึ้นในปีคศ.1586 โดยพระเจ้าฟีโอดอร์ ผู้ซึ่งทรงพระประสงค์สร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลก จึงได้ให้ Andrey Shchokov ช่างหล่อที่เก่งสุดยุคนั้น ออกแบบเพื่อสร้างปืนใหญ่ขึ้น เนื้อโลหะหล่อทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน มีลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตัน จำนวน 4 ลูก ตัวปืนใหญ่ยาว 5.34 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกกระบอกปืน 120 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน 89 ซม. ลำกล้องมีความหนา 31 ซม. อย่างไรก็ตาม ปืนใหญ่นี้ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย

 • นำท่านชม: หอระฆังพระเจ้าอีวาน

 • นำท่านชม: หอระฆังแห่งเมืองซาร์กอส

  ศาสนสถานแห่งนี้ เริ่มต้นจากการที่นักบุญเซอร์เจียสเดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองซาร์กอส และเลือกลงหลักปักฐานที่นี่ เนื่องจากมีความเงียบสงบและได้บำเพ็ญเพียรจนสามารถช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยให้หายจากโรคภัยได้โดยใช้ญาณสมาธิ ทหารในยามออกรบจะมาขอพรจากท่านก่อนออกศึกและชนะกลับมา นักบุญเซอร์เจียสเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนมาก ซึ่งท่านต้องการสร้าง หอระฆังนี้ ให้เหมือนที่หอระฆังระจตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเคลมลิน โดยสร้างปีคศ1740-1770 สูงถึง98ม ถือเป็นศาสนาสถานทรินิตี้ของเซนต์เซอร์เจียสสำคัญแห่งเมือง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 • นำท่าน: ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

  สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟ ตามอาคาร สถานที่สำคัญอย่างสวยงาม

 • พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ซาร์กอส

  เมืองซาร์กอร์ส เป็นเมืองที่พบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเยฟ โปสาด หรือเซอร์เจียส แห่งราโดเนซในปีค.ศ.1354 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมอสโก 70ก.ม. เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน

 • นำท่านชม: โบสถ์อัสสัมชัญ มอสโก

  โบสถ์อัสสัมชัญ ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ.1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น,วังพระเจ้าซาร์,หอระฆัง ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระ ราชวังเคลมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าคือสูงถึง 98 เมตร,เสาหินโอบิลลิสก์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

  วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโธดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆระดับชาติ สร้างขึ้นสมัยของพระเจ้าAlexanderที่1เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ภายใน ตกแต่สวยงามจากสถาปนิกเลื่องชื่อมากมาย ในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปีคศ1990ชาวรัสเซียช่วยกันบริจาคเพื่อบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ850ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์ จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศ

 • นำท่านเดินทางสู่: ถนนอารบัต

  ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • ได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 23.55 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132

 • 06.20 น.

  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 384

 • 6 Day
 • 12.30 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
ไปด้านบนสุด