Loading...
ทัวร์สเปน

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163373

ทัวร์สเปน บาร์เซโลน่า มหาวิหารซากราด้า โปรตุเกส 10วัน7คืน บิน Emirates Airlines / Turkish Airlines

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: เมืองบาร์เซโลน่า-ชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์-เมืองซาราโกซ่าซานตามาเรีย เดอร์ฟิลลาร์-เซโกเบีย-ปราสาทอัลคาร์ซาร์-เมืองมาดริดเมืองโทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-ชมพระราชวังหลวง-คอร์โดบ้าเมืองเซบีญ่า-หอคอยฆีรัลดา-ชมระบำฟลาเมนโก้-ฟารู่(โปรตุเกส)เมืองซาเกรส-มหาวิหารเจอโรนิโมหอคอยเบเล็งข-เมืองลิสบอน
 • 1 Day
 • 23.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 02.05 น.

  ออกเดินทางสู่: สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 371

 • 05.55 น.

  เดินทางถึง: สนามบินนครดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 07.50 น.

  ออกเดินทางต่อสู่: สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ EK 185

 • 12.25 น.

  เดินทางถึง: สนามบิน สนามบินบาร์เซโลนา

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บาร์เซโลน่า สเปน

  หรือ เมืองบาร์เซโลน่า ตั้งอยู่บนชายฝั่งของแหลมไอบีเรีย ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของสเปนและได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงในเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือ และการค้า อีกทั้งยังผสมผสานประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และความทันสมัยให้สมกับเป็นเมืองโอลิมปิกเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น หมู่บ้านสเปน,จัตุรัสปลาซ่า กาตาลันญ่า,ถนนช้อปปิ้งลา แลมบาส,ถนนแห่งสถาปัตยกรรมกาซ่า มิล่า,วิหารซากราด้า ฟามิเลียร์เป็นต้น

 • นำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา และแวะถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 :

 • นำท่านชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบน: ยอดเขามอนต์จูอิก

  ยอดเขามอนต์จูอิก เป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน มีหน้าผาที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นของทั้งตัวเมือง งดงามยิ่งนัก พร้อมรับลมที่โชยพัดผ่านมา พร้อมสูดอากาศสดชื่น อีกทั้งยอดเขาแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 ด้วย

 • อิสระช้อปปิ้ง: ถนนลาสรัมบลาส

  ย่านถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลน่าและแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย เป็นถนนสายเล็กๆที่มีความยาวเพียง1.2กม มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน เชิญช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนม ที่นี่ มีร้านอาหาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิค สองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่เป็นแนวสวยเป็นถนนที่คนยุโรปยกย่องให้เป็นถนนที่มีชีวิตชีวาที่สุด ถนนสายร่าเริงนี้มีไว้ให้ทุกชีวิตในบาร์เซโลนาได้ปลดปล่อยความเป็นตัวตนได้อย่างสุดเหวี่ยง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ PORTA FIRA HOTEL / หรือ FIRA CONGRESS **** หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: โบสถ์ซากราดา ฟามีเลีย

  หรือ มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองบาร์เซโลน่า สูงใหญ่ถึง170เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา สร้างตั้งแต่ปีคศ.1882โดย สถาปนิก “อันโตนิโอ เกาดี้” ซึ่งใช้เวลาทำงานอยู่นานถึง43ปี ก่อนที่จะเสียชีวิตในปี1926 ปัจจุบันยังคงดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี คศ.2026 วิหารนี้มีความพิเศษคือ รวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของมองต์เซร์ราต สวยงามแปลกตาดี

 • นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขามองเซอร์รัต (Montserrat) เพื่อนำท่านเข้าชมวิหารมองเซอร์รัต:

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ซาราโกซ่า

  เมืองหลวงของแคว้นอาร์เรกอน อาณาจักรโบราณ ที่มาของการรวมประเทศสเปน สร้างขึ้นในสมัยโรมันโบราณ มีความโดดเด่นมากในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทึบ หรือแม้แต่ทุ่งหญ้าและภูเขา ซึ่งสามารถผสมผสานกันระหว่างเมืองและธรรมชาติได้อย่างลงตัว และมีชื่อเสียโด่งดังทั่วโลกด้วยการจัดงาน "เวิลด์ เอ็กซ์โป" ที่ประสบความสำเร็จทำให้เมืองซาราโกซ่าเปลี่ยนโฉมใหม่ กลายเป็นเมืองสวยงามที่มีทั้งอารยธรรมเก่าแก่และความทันสมัย มีสถานที่ท่องท่องเที่ยวมากมาย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเข้าชม: มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์

  หรือที่รู้จักกันในชื่อ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ สถานที่สำคัญซึ่งถือเป็นไฮไลท์ประจำเมืองซาราโกซ่า และยังเป็นสถานที่ที่เหล่านักแสวงบุญจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมอีกด้วย มหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบบาร็อคซึ่งมีความวิจิตรงดงาม ภายในมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระแม่มาเรียขนาดความสูง 15 นิ้วซึ่งถือเป็นงานประติมากรรมชิ้นสำคัญของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าอีกเป็นจำนวนมาก

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • พักที่ ALFONSO HOTEL / หรือ TRYP ZARAGOZA **** หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เซโกเบีย

  เมืองเซโกเบีย หรือ เซอโกเบีย เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเอเรสมากับแม่น้ำกลาโมเรส ห่างจากกรุงมาดริดไปทางทิศเหนือ เมืองเซโกเบีย นั้นถือเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความวิจิตรงดงามของสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น เช่น มหาวิหาร โบสถ์ ปราสาท และอีกสิ่งก่อสร้างที่ถือเป็นไฮไลท์ประจำเมือง คือ สะพานส่งน้ำโบราณ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ลิ้มลอง เมนูหมูหัน อันเลื่องชื่อ)

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเบีย

  มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเบีย ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัส พลาซ่า เมเยอร์ ถูกสร้างขึ้นช่วงระหว่างปี 1525 และ 1577 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิค นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ ตระการตาของมหาวิหารที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสเปน ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ชมสะพานส่งน้ำแบบโรมันโบราณ สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองซึ่งถูกสร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมเขตเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณที่สร้างงขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 อีกด้วย

 • นำท่านเข้าชม: ปราสาทแห่งเซโกเบีย

  ปราสาทที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีความงดงามดุจปราสาทในเทพนิยาย จนวอล์ทดิสนีย์นำไปเป็นต้นแบบปราสาทของซินเดอเรลลา ตัวปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 บนชะง่อนผาสูงชันที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน ซึ่งถือเป็นทำเลที่ตั้งที่ดี มีลักษณะเหมาะแก่การตั้งรับข้าศึกในอดีต ภายในปราสาทเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงของมีค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งหลาย ห้องใต้หลังคาเป็นที่แสดงแสนยานุภาพของอาวุธในสมัยกลาง รวมถึงเครื่องมืเครื่องใช้ในอดีตด้วย

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงมาดริด

  เป็นเมืองหลวงสวยงาม ที่มีเสน่ห์สีสันอีกแห่งหนึ่งของโลกและเมืองใหญ่สุดของสเปนนับพันปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง650ม เหนือระดับน้ำทะเล ถือเป็นเมืองหลวงที่อยู่สูงสุดในทวีปยุโรป ตัวเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาหลายลูก มีแม่น้ำแมนซานาเรสไหลผ่าน มีประชากรอาศัยในตัวเมือง3.2ล้านคน และประชากรในเขตเมืองทั้งหมด6ล้านคน นอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและมีชื่อเสียงต่างๆแล้ว ที่นี่ ยังมีรถไฟความเร็วสูง รถไฟด่วนพิเศษเส้นทางสายมาดริด-มาลากา น่าลองนั่ง แต่ต้องระวังโดนล้วงกระเป๋าเพราะขึ้นชื่อมาก

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตตาคารจีน

 • พักที่ AYRE GRAND COLON / หรือ NOVOTEL LA PAZ / **** หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โตเลโด

  เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลาม และฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโฆ เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก เริ่มต้นการเที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมูเดฆาร์ที่รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพือปกป้องเมือง

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองและข้ามสะพาน: สะพานปูเอนเต เด อัลกานตารา

  สะพานหินโค้งแบบโรมันดั้งเดิม ทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์ ของเมืองเซบียา ประเทศสเปน สร้างตามคำสั่งของจักรพรรดิโรมัน Trajan ออกแบบโดยซานเตียโก กาลาตราบา บัลส์ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง และประติมากรชาวสเปน สะพานนี้ได้รับความเสียหายขึ้นจากสงคราม โดยพวก Moor ทำลายซุ้มประตูในปีคศ1214 ต่อมาได้บูรณะขึ้นมาใหม่ สะพานนี้ถือเป็นที่มีชื่อเสียงมาก เพราะมีรูปแบบที่แตกต่าง แปลกใหม่ และมีความเป็นตัวเอง บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด และป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง

 • นำท่านสู่เขตเมืองเก่าผ่านชม: ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา

  ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นประตูทางเข้าหลักเพื่อเข้าสู่เมืองโตเลโด้ ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหินที่แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้า และค่อยๆลดหลั่น ได้รูปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค,มูเดฆาร์,กอธิค และเรอเนสซองส์

 • นำท่านเข้าชม: มหาวิหารโตเลโด

  มหาวิหารโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดิมมุสลิมใช้เป็นสุเหร่าต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบกอธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา นับเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน

 • นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเข้าชม: พระราชวังหลวง มาดริด

  พระราชวังหลวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรปจากแนว ความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์ และความสวยงามของลูฟว์ในฝรั่งเศสพระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้าง ด้วยหินทั้งหลัง ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและ อิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ

 • นำท่านเที่ยวชมอุทยานหลวง และชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส:

 • นำท่านสู่: พลาซ่ามายอร์

  จตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตริย์ฟิลลิปที่ 3 ด้วยศิลปะผสม ออสเตรีย-สเปน

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ AYRE GRAND COLON / หรือ NOVOTEL LA PAZ / **** หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง กอร์โดบา

  เมืองกอร์โดบา เป็นเมืองในแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซียทางภาคใต้ของประเทศสเปน ก่อตั้งขึ้นในสมัยโรมันโบราณในชื่อ 'กอร์ดูบา' โดยเกลาดีอุส มาร์เซลลุสในปี พศ.2548 เคยเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกาหลิบแห่งกอร์โดบาของชาวมุสลิม ซึ่งเคยปกครองพื้นที่เกือบทั้งหมดในคาบสมุทรไอบีเรีย มีประชากรถึง 500,000คน ในคริสต์ศตวรรษที่10 เป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกรองจากคอนสแตนติโนเปิล มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ปราสาทอัลคาซาร์ สะพานแบบโรมัน สุเหร่าเมซกีต้า มหาวิหารแห่งกอร์โดบาร์ เป็นต้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเข้าชมมัสยิด (สุเหร่า) เมซกีต้า ที่มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวิจิตร

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เซบียา

  เมืองเซวิลล์ หรือ เซบียา เมืองใหญ่อันดับ4ของสเปน และเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซีย ที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี พื้นที่โล่ง สวนสาธารณะและสวนดอกไม้เมืองในฝัน เชิญชมวิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่ สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร ในห้องเก็บมีทรัพย์สมบัติล้ำค่า มีทั้งภาพเขียน,เครื่องใช้ในพิธีของศาสนาที่ทำมาจากทองคำและเงิน,ที่เก็บศพของโคลัมบัส นอกจากนี้ เมืองเซบียา ยังมี หอคอยฆีรัลดา,มหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุ,ปราสาทอัลคาซาร์ ฯลฯ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ชมโชว์ระบำฟลาเมนโก้อันเลื่องชื่อของสเปน

 • พักที่ AC HOTEL SEVILLA / หรือ MELIA SEVILLE **** หรือเทียบเท่า

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเข้าชม: ปลาซาเดเอสปาญา

  ปลาซา เดอ เอส ปันญา ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอลหรือประตูพระอาทิตย์ เป็นจตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว(กิโลเมตรที่ศูนย์)ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย เชิญเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ'ปลาซาเดเอสปาญา'ชมกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวยาวแต่ละโค้งประตูมีตราประจำจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝั่งตรงข้ามเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่นงดงาม

 • นำท่านเข้าชม: มหาวิหารแห่งเซวิย่า

  วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้ำค่า มีทั้งภาพเขียน,เครื่องใช้ในพิธีของศาสนาที่ทำมาจากทองคำและเงิน ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย

 • นำท่านชมและถ่ายรูปกับ: หอคอยฆีรัลดา

  หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนำสำหรับท่านที่สุขภาพไม่เอื้ออำนวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุ เพื่อใช้ในพิธีชำระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็นลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยังคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์สเปนมาก่อน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านชม: เมืองฟารู่

  เมืองฟารู่ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการจัดการของเขตอัลการวึ ซึ่งเป็นเขตทางตอนใต้ของโปรตุเกส เมืองนี้เป็นอีกเมืองท่าของชาวมัวร์ ซึ่งต่อมาได้ถูกกษัตริย์ อฟองโซที่ 3 ครอบครองในปี คศ. 1249 จนถึง คศ. 1596 ในช่วงสงครามครูเสด เอิร์ลแห่งซัสเซ็กซ์ของอังกฤษได้เข้ามาครอบครองเมืองนี้

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง: จัมโบ้เอ๊าท์เล็ต์

  แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟารู่ นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับต่างๆ ที่ล้วนแต่เป็นสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ ZARA, MANGO, PRADA, GUCCI และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ เอ้าเลทแห่งนี้ก็ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้เลือกนำไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • พักที่ FARO HOTEL **** หรือเทียบเท่า

 • 8 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองซาเกรส

  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้สุดของยุโรปรวมทั้งของโลกด้วย ดินแดนที่อยู่ริมสุดของทวีป คือ แหลมเซ็นต์วินเซนต์ เมืองซาเกรสมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเรื่องของการเดินเรือมาตั้งแต่ในอดีต โดยในศตวรรษที่ 15 เจ้าชายเฮนรี เดอะเนวิเกเตอร์ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนเพื่อทำการสอนการออกเรือเดินทะเลที่เมืองแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบของเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างทะเลและ ชายหาด รวมทั้งพิพิธภัณฑ์และแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมาย

 • นำท่านชม: ป้อมปราการแห่งเมืองซาเกรส

  ป้อมปราการประจำเมืองซาเกรส ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 และได้รับการบูรณะซ่อมแซมในศตวรรษที่ 17 หลังจากถูกทำลายโดยฟรานซิส เดรค ตัวป้อมปราการตั้งตระหง่านบนหน้าผาริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก นักท่องเที่ยวที่มาเยืยนจะได้ชื่นชมทัศนียภาพท้องทะเลฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกแบบ 360 องศา และภายในบริเวณของป้อมปราการนี้เอง ก็ยังมีโบราณสถานที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ ซึ่งคือโบสถ์เก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่ 14 และ 16 ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามอีกด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงลิสบอน

  กรุงลิสบอน..เมืองหลวงของโปรตุเกส ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย เป็นเมืองหลวงอันเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี เมืองได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ลิสบอนมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและน่าค้นหา เชิญชมอดีตพระราชวังหลวงที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมัวร์อย่างสวยงาม ปัจจุบันเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • พักที่ HOLIDAY INN CONTINENT HOTEL **** หรือเทียบเท่า

 • 9 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: หอคอยเบเล็ง

  เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองลิสบอน สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1515 เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงาม

 • นำท่านเข้าชม: วิหารเจอโรนิโม

  วิหารเจอโรนิโม สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็นมรดกโลก ภายในประกอบไปด้วยอาคารสำคัญต่างๆ

 • 11.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลิสบอน (LIS)

 • 13.35 น.

  ออกเดินทางจาก เมืองลิสบอน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK192

 • 10 Day
 • 01.15 น.

  เดินทางมาถึง นครดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 03.05 น.

  ออกเดินทาง(ต่อ)สู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK384

 • 12.05 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน30 กก.)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศสเปน และโปรตุเกส
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตสเปน (ประมาณ 3200 บาท **อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับอัตราประกาศสถานฑูต)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ไปด้านบนสุด