Loading...
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH163043

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค ซังท์กาลเลิน ลูเซิร์น อินเตอร์ลาเก้น 8วัน 6คืน บิน Swiss Air

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: น้ำตกไรน์-ซังท์กาลเลิน-แอพเพนเซล-วาดุซ-คัวร์-ลูเซิร์นขึ้นเขาจุงเฟรา-อินเตอร์ลาเก้น-มองเทรอซ์-โลซานน์-เวเว่ย์-เจนีวา เมืองมรดกโลกเบิร์น-บาเซิล-ซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-กรินเดอวาล 
 • 1 Day
 • 09.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 12.40 น.

  ออกเดินทางสู่ นครซูริค โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX 181

 • 19.30 น.

  เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • พักที่ Park Inn by Raddisson / หรือ Holiday Inn Messe / หรือ Novotel Messe **** หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ชอฟฮาวเซ่น

  หรือ เมืองซอฟฮาวเซ่น ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองสวยงาม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเยอรมัน ชมเมืองที่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค เที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ

 • นำท่านเที่ยวชม: น้ำตกไรน์

  น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเมืองซอฟฮาวเซ่น เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลังการ แต่ยังมีเสน่ห์ด้วยสิ่งรายล้อม เหนือน้ำตกมีโขดหินสวยงาม รวมถึงทัศนียภาพริมน้ำตก เชิญชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำดังสนั่นไปทั่วบริเวณ ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่วเสมือนเมืองมายา สูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ ที่นี่ มีทางเดินให้นักท่องเที่ยวสามารถชมน้ำตกและสัมผัสละอองน้ำตกที่กระเซ็นได้อย่างใกล้ชิด

 • นำท่านเดินทางสู่: ซังท์กัลเลน

  ซังท์กัลเลน..วัดในแบบบาร็อคของซังท์กัลเลน แสดงถึงความรุ่งเรืองสุดท้ายของอารมที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง ของยุโรป ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้มีมานานกว่า 12 ศตวรรษ ในปี ค.ศ.612 พระไอริชนามว่า กัลล์ ได้สร้างห้องเล็กๆขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และสร้างโรงสวดที่ทำด้วยไม้กลางป่าทึบในหุบเขาชไตนาค ต่อมาในปี ค.ศ.747 มีการสร้างวัเเบเนดิกต์ในบริเวณนั้น ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมตะวันตกในอีกสามร้อยปีต่อมา

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรูปกับ: โบสถ์ซังกัลแลน

  โบสถ์ซังกัลแลน สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค และยังเป็นที่ตั้งของหอสมุด STIFTSBIBLIOTHEK ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1983ภาย ในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่าง ไมเคิล แองเจโล

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองแอพเพนเซล

  เมืองแอพเพนเซล (Appenzell) เมืองชนบทขนาดย่อมทางจะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ยังคงเอกลักษณ์และกลิ่นอายของชาวสวิสมาตั้งแต่อดีตกาล อาคารบ้านเรือนถูกประดับประดาด้วยการทาสีเป็นลวดลายต่างๆอย่างสวยงาม นอกจากนี้ชาวเมืองนี้ยังคงอนุรักษ์เทศกาลต้อนวัวอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นของฝากหลักๆจากเมืองนี้จะเป็นรูปแบบกระดิ่งซึ่งสื่อถึงปลอกคอวัวนั่นเอง อีกทั้งเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่แปรรูปจากการเลี้ยงวัว อาทิเช่น ช๊อคโกแลต เนย และชีสที่ทำจากนมท้องถิ่น อีกด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • พักที่ Hilton Garden Inn Davos **** หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองวาดุซ

  เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน์ เป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ประชากรทั้งประเทศเพียงแค่เกือบ 4 หมื่นคน ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางเต็มไปด้วยภูเขาสูง มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับออสเตรียและด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว นำท่านเดินเล่นชมเมืองวาดุซเป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ ที่มีประชากรราว 5,100 คน

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ: มหาวิหารแห่งวาดุซ

  มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรือ มหาวิหาร St. Florin อีกหนึ่งคริสตจักรในวาดุซ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 ในแบบนีโอโกธิค ศูนย์กลางของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ

 • นำท่านแวะชมภายนอก: ปราสาทวาดุซ

  ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำหรับการพำนักของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองคัวร์

  เมืองคัวร์ (Chur) หรือ คูร์ เป็นเมืองหลวงของแคนตอนกราวบึนเดน เมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คูร์มีเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่าย แม้จะดูเงียบไปบ้าง แต่อะไรๆ ก็ดูมีประวัติไปหมด ทั้งลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์ หรือจะเป็นน้ำพุ ที่ว่ากันว่าเฉพาะในย่านเมืองเก่า ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้บ่งว่าเมืองนี้ก่อตั้งราว 3,500-3,900 ปีก่อนคริสต์กาล ทำให้คัวร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: โบสถ์เซนต์มาร์ติน

  โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.Martin Church) โบสถ์โบราณสไตล์โรมาเนสก์ ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองคัวร์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.769 และถูกต่อเติมแบบสไตล์โกธิคในช่วงปลายศตวรรษที่ 14

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ลูเซิน

  ลูเซิร์น..เมืองที่คุ้นเคยดีสำหรับคนไทยและชาวเอเชีย โดยเฉพาะประติมากรรมที่งดงามแกะสลักสิงโตหินบนหน้าผา หรือ สะพานไม้คาเปล ที่มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะจนสวยงาม กลายเป็นสัญลักษณ์ความงามที่แท้จริงของลูเซิร์น นอกจากนี้ การได้ล่องเรือไปตามทะเลสาบโรแมนติคมากๆ มีเมืองเล็กสวยงามบนฝั่งทะเลสาบเวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ เชิืญเยี่ยมชมตามอัธยาศัย..

 • นำท่านแวะถ่ายรูป: สะพานไม้ชาเปล

  สะพานไม้ชาเปล..สัญลักษณ์ของเมืองที่ใครๆ ก็มักมาถ่ายรูปที่สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานไม้อันเก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีอายุมากกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี้เป็นจำนวนมาก สร้างขึ้นเพื่อทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายมากในปี 1993 แม้บางส่วนจะถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะจนสวยงาม

 • นำท่านชม: อนุสาวรีย์สิงโต ลูเซิน

  อนุสาวรีย์สิงโต หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรีย์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สำหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่คศ1819-1821สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 • พักที่ Parkhotel Zug *** หรือ Continental Park Lucerne *** หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: กรินเดลวาลด์

  กรินเดลวาลด์ Grindelwald ในช่วงฤดูหนาว เมืองเล็กๆแห่งนี้จะคับคั่งไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เนื่องจากกรินเดลวาลด์นั้นเป็นเมืองแห่งรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวและมียังหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) อีกด้วยค่ะ

 • นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่: ยอดเขาจุงฟราว

  ยอดเขาจุงฟราว ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe มีความสูง 3,454 เมตร นับเป็นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดของยุโรป ได้สัมผัสความงามมหัศจรรย์ดุจแดนสวรรค์ ขาวโพลนด้วยเกล็ดหิมะยามสะท้อนแสงอาทิตย์เปล่งประกายระยิบระยับตา ดั่งดวงดาวบนพื้นพิภพ จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี2544 ข้างบนภูเขา มีร้านค้าขายของที่ระลึกและกิจกรรมที่ควรทำคือการส่งไปรษณีย์จากที่นี่เพราะเขาจะมีตรายางให้ปั๊มว่า "Top of Europe" เป็นความทรงจำที่ดีจริงๆ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์และถ้ำน้ำแข็งให้ดูด้วย

 • นำท่านชม: กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต

  กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต ได้รับการขนานนามใหม่ว่า 'กลาเซียร์ 3000' เชิญสนุกสนานกับ การนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้า ที่นักสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา สัมผัสประสพการ์ณที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บนยอดเขาจุงเฟรา

 • นำท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น

 • นำท่านเดินทางกลับสู่: เมือง อินเทอร์ลาเก้น

  อินเทอร์ลาเก้น..เมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งของสวิสแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีบรรยากาศและภูมิประเทศสงบสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ2แห่งคือ ทะเลสาบธันและทะเลสาบเบรียนส์ แวดล้อมไปด้วยน้ำจากทะเลสาบ น้ำตกที่เกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขา น้ำจากแม่น้ำและน้ำที่พุ่งเป็นสายกระเซ็นจากน้ำพุรอบเมือง เป็นเมืองหน้าด่านสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะเป็นทางขึ้นยอดเขาทั้งสามของที่นี่ คือ Jungfrau,Eiger และ Monch มักมาเริ่มต้นที่นี่ มีโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้าต่างๆมากมาย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • พักที่ City Oberland / Sun Star Hotel *** หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง มองเทรอซ์

  เมืองตากอากาศริมทะเลสาปเจนีวาที่มีชื่อเสียง เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองบวกกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย ภายในเมืองประกอบไปด้วยร้านค้าน้อยใหญ่มากมาย โรงแรม บ้านพักตากอากาศริมทะเลสาป จากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นเดินหรือนั่งรถรางชมเมือง ชมสวนดอกไม้ และ รูปปั้นของเฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวง Queen เจ้าของบทเพลง we are the Champion ด้วย

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: ปราสาทซิลยอง

  ปราสาทซิลยอง ปราสาทซิลยอง แห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย มีสไตล์โกธิกที่มองดูแล้วเหมือนอยู่ริมน้ำ แต่จริงๆ แล้วสร้างอยู่ในน้ำเลยทีเดียว หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาปราสาทซิลยอง เนื่องด้วยเป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิส แม้ไม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาทอื่นๆ ของยุโรป แต่โบรชัวร์ แผ่นพับการท่องเที่ยวของสวิสมักมีปราสาทซิลยองเป็นโลโก้ประจำ ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ถัดจากกำแพงสูงตระหง่านเข้าไปจะเป็นลานปราสาท ที่พัก และที่สำคัญเป็นคุกสำหรับขังนักโทษ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเซีย

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง โลซานน์

  เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา มีทิวทัศน์สวยงามธรรมชาติ อากาศปราศจากมลพิษ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศต4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ แต่เพื่อความปลอดภัย ชาวเมืองจึงย้ายไปอยู่บนเนินเขารอบๆ ทะเลสาบ มีมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นที่ตั้งของ'ศาลฎีกา'ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้ง'สำนักงานใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล'มาตั้งแต่ คศ1915

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองโลซานน์ นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ :

 • นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า อพาร์ทเมนท์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: ศาลาไทย

  “ศาลาไทย” แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเดอน็องตู สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญในปี 2549 สองวาระ คือ วโรกาสที่พระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา และการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิสครบ 75 ปี

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เวเว่ย์

  เมืองเวเว่ย์ ตั้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา และตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโลซานน์ ได้รับสมญานามว่าเป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล มีพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเวอเว่ย์,รูปปั้น ชาร์ลี แชปปิ้น ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด,ย่านเมืองเก่า เดินชมอาคารเก่าแก่ ร้านกาแฟกลางแจ้ง และร้านอาหารมากมายให้เลือกซื้อ หรือเดินเล่นตามแนวทะเลสาบ ชมความงดงามในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน แสนโรแมนติค

 • นำท่านสู่: เมือง เจนีวา

  กรุงเจนีวา นครแห่งความงาม เป็นประตูสู่เทือกเขาแอลป์ มีนาฬิกาดอกไม้ริมทะเลสาบและน้ำพุ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกด้วย เชิญชมที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ และสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เช่น โบสถ์เซนต์ปีแอร์ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าที่สุดของเมือง, ศาลากลางเมืองเจนีวาที่มีความเก่าแก่กว่า 500 ปี, โรงอุปรากร, มหาวิทยาลัยเจนีวา, น้ำพุ Jet d’Eau และอื่นๆมากมาย

 • นำท่านชม: น้ำพุเจทโด

  น้ำพุเจทโด หรือ น้ำพุจรวดเจ็ท สูงตระหง่านอยู่ในทะเลสาบเจนีวา มีชื่อเสียงก้องโลก เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเจนีวา ที่มีความสูงถึง 390 ฟุต ปล่อยน้ำครั้งละ 500 ลิตรต่อวินาที ขึ้นไปพุ่งกระจายบนอากาศที่ความสูง 140 เมตร ด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในทะเลสาบเจนีวา โดยตั้งเป็นระบบ Security Valve ของโรงงาน Coulouvreniere Hydraulic Factory ตั้งแต่ปี 1891 ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ท่องเที่ยวของ Geneva มาจนถึงปัจจุบัน รอบๆริมทะเลสาบ มีนาฬิกาดอกไม้และอนุสาวรีย์การรวมชาติที่สวยงาม

 • นำท่านถ่ายรูปกับ: นาฬิกาดอกไม้ เจนีวา

  นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ของเจนีวาที่ตั้งอยู่ในเขตสวนอิงลิชการ์เดน ดอกไม้รอบๆก็จะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล มีชนิด 2เข็ม และ 3เข็ม ขนาดตั้งแต่ 100-1,000ซ.ม.หรือมากกว่า และหน้าปัดนาฬิกามีความชันได้ ไม่จำกัดองศา สามารถใช้กระแสไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ไฟฟ้าดับยังสามารถใช้งานได้ นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ บ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา นาฬิกาดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวาในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกานั่นเอง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเซีย

 • พักที่ NH Geneva Airport hotel *** หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: กรุงเบิร์น

  กรุงเบิร์น สร้างในยุคกลางของยุโรปและเป็นเมืองหลวงเก่าแก่สวยงามคลาสสิคของสวิสมาตั้งแต่ปีคศ1848 รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง รัฐสภา และหน่วยราชการที่สำคัญๆ ในปีคศ1848ได้ยกฐานะเมืองมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก ทั้งยังติดหนึ่งในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปีคศ2010 ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ อาคารบ้านเรือนสวยงาม ตกแต่งด้วยดอกไม้ ต้นไม้ มีหอนาฬิกา Zeitglockenturm สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองกรุงเบิร์น บ้านทุกหลังที่ล้วนมีหลังสีแดง ถนนที่ปูด้วยอิฐ มีรูปปั้นตัวเล็กๆตลอดเส้นทาง

 • นำท่านชม: บ่อหมีสีน้ำตาล กรุงเบิร์น

  หมีสีน้ำตาลถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นเนื่องด้วยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นคือ ดยุคบรดโทลด์ที่5แห่งราชวงศ์แซริงเกนตรัสว่าหากล่าสัตว์ชนิดใดได้เป็นตัวแรกจะนำมาใช้้เป็นสัญลักษณ์ของเืืมือง สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้คือหมี จึงได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า เบิร์น(Barenภาษาเยอรมันแปลว่าหมี)สวนหมีเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่25ตค2552ถือเป็นหน้าเป็นตาของเมือง เมื่อแขกต่างเมืองมาถึงเมืองนี้ ต้องแวะเข้ามาชมเจ้าหมีก่อนเพราะสถานที่ตั้งอยู่ก่อนเข้าเมือง บางวันผู้ดูแลนำหมีออกมาให้ชมความน่ารักในช่วงฤดูร้อนและหนาว

 • นำท่านชม: มาร์คกาสเซ่

  มาร์คกาสเซ่ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี

 • นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนกรัมกาสเซ และผ่านชม: หอนาฬิกากรุงเบิร์น

  หรือ หอระฆังซี๊ทกล็อด เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองกรุงเบิร์น เริ่มแรกที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นประตูเมืองในช่วงปี คศ1191-1256 และเมื่อมีการสร้าง Prison Towerขึ้น จึงได้เปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน ในสมัยก่อนนั้นตึกนี้ไม่ได้เป็นนาฬิกาอย่างทุกวันนี้ จนกระทั่งในปี คศ1530 จึงได้มีการติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์ จากนั้นเลยกลายเป็นหอนาฬิกาและสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมือง ทุกๆ ชั่วโมง มีตัวตุ๊กตาต่างๆ ทั้งคน สิงโต หมี ที่ติดตั้งอยู่ออกมาหมุนไปรอบๆ มีไก่ออกมาขัน มีตัวตลกออกมาเต้นให้ได้ชมกัน

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองบาเซิล

  เมืองบาเซิล เมืองอุตสาหกรรมของสวิส เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยว่าเมืองนี้อยู่ริมแม่น้ำไรน์ สะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางเรือ

 • นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสมาร์คพลาสซ์,จัตุรัสเพเทอร์สพลัทซ์

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับประตูเมือง Spalentor และถ่ายรูปกับ: มหาวิหารบาเซิล

  มหาวิหารบาเซิล (Basel Munster) สร้างครั้งแรกเมื่อปี 1019 มหาวิหารหลังที่เห็นในปัจจุบันเป็นหลังที่ได้รับการซ่อมแซมหลังจากได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อปี 1356 ด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ผสมโกธิคจากยุคกลางที่สวยโดดเด่นด้วยผนังทรายสีแดงด้านนอกรวมทั้งกระเบื้องมุมหลังคาสลับสี โดยมีสีเขียวเป็นหลักอันเป็นเอกลักษณ์ของหลังคาอาคารในเมืองแถบนี้ ภายในมีภาพกระจกสี ภาพจิตรกรรม ภาพแกะสลักนูนบรรยายเรื่องราวทางศาสนา ด้านหลังของวิหารมีต้นเชสนัตปลูกให้ร่มเงาอยู่หลายต้น รวมทั้งบ่อน้ำพุและม้านั่งยาวให้ได้นั่งชมวิว

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ซูริค

  เมืองซูริค ไม่ใช่เมืองหลวง แต่เป็นเมืองใหญ่และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงิน ของโลก และตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลก เมืองซูริคมีรถรางไฟฟ้าสวยงาม,หอคอยสองหอ,หอคอยนาฬิกาสีเขียว,มหาวิหารGrossmunster,ถนนเลียบแม่น้ำกว้างขวางและมีที่นั่งพักชมวิว,หอนาฬิกาเป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ชื่อโบสถ์ St.Peter เชิญเดินเที่ยวทะเลสาปซูริค อันเงียบสงบสวยงาม

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • พักที่ Park Inn by Raddisson / หรือ Holiday Inn Messe / หรือ Novotel Messe **** หรือเทียบเท่า

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ :

 • นำท่านเดินทางสู่: จัตุรัสปาราเดพลาทซ์

  จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • นำท่านแวะถ่ายรูป: โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมย่าน: ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

  ถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู

 • 15.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค

 • 17.40 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX 180

 • 8 Day
 • 09.35 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 20 / ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน รวม 7 วัน คิดเป็น 14 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน รวม 7 วัน คิดเป็น 14 ยูโร)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 3,300 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ไปด้านบนสุด