Loading...
ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH162567

ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ Count Down ย่านตึกไทเป อุทยานทาโรโกะ 6วัน5คืน บิน China Airlines

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ธ.ค.
29-3 ม.ค.
 • เที่ยว: ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย-ชมความน่ารักของโลมาแสนรู้ตึกไทเป 101-สวนผาหินอ่อนที่อุทยานทาโรโกะ-ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่วพิพิธภัณฑ์กู้กง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้พระวัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
 • ช้อป: ซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 • กิน: สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด-สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ -เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเปปลาประธานาธิบดี-สลัดกุ้งมังกร -พระกระโดดกำแพง,ขาปูอลาสก้า
 • 1 Day
 • 08.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 11.10 น.

  เดินทางสู่: กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI 834

 • 15.40 น.

  เดินทางถึง: ท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน

 • นำท่านเดินทางสู่: อาคารไทเป 101

  อาคารไทเป 101 เคยเป็นอาคารสูงที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งวันที่ 22กค2550 จึงถูก 'บูร์จคาลิฟา' หรือ 'หอคอยดูไบ' แซงขึ้นสูงกว่า เป็นตึกระฟ้าที่สูงของกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน มีความสูงถึง 508ม ออกแบบโดย ซี.วาย.ลี สถาปนิกชาวไต้หวัน ส่วนโครงสร้างทางวิศวกรรม สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ มีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010ม และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป

 • นำท่านขึ้นชมจุดชมวิวชั้น 89 เพื่อชมทัศนียภาพเมืองไทเป :

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา

 • พักที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายดายการ: แช่น้ำแร่ ไต้หวัน

  เพลิดเพลินกับการแช่น้ำแร่ คุณประโยชน์การแช่น้ำแร่ในในบ่อน้ำพุร้อน เป็นวิธีที่ดีและวิเศษสุด ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียด น้ำแร่จากบ่อพุร้อนมีกำมะถันที่สามารถช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับข้อต่อและผิวหนังได้ หลายโรค ในทางตรงกันข้ามบ่อน้ำพุร้อนที่มีสารโซเดียมคอร์บอร์เนต มีสีใสและไม่มี กลิ่นช่วยรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร บางครั้งยังสามารถดื่มได้ บ่อน้ำพุร้อนประเภทนี้พบได้ทั่วไปในไต้หวัน

 • ในคืนนี้ ขอให้ทุกท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่สัมภาระ เพื่อพักที่ฮัวเหลียน 1 คืน เนื่องจากวันรุ่งขึ้นต้องนั่งรถไฟด่วนเดินทางสู่ฮัวเหลียน E11:

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า แบบอาหารกล่อง

 • นำท่านนั่งรถไฟด่วน สู่เมืองฮัวเหลียน :

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ

  เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนตลอดแนว บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี้ เป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม ลักษณะคล้ายช่องลึกที่อยู่ระหว่างยอดเขาสูงกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งของแม่น้ำที่ไหลตัดผ่านพื้นล่างของยอดเขา ช่องเขามีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนสลับกับหยกเรียงรายไปตลอดทางหน้าผา ด้านล่างของหน้าผามีแม่น้ำลี่อูไหลผ่านเป็นธารน้ำแร่ไหลลงมาจากยอดเขาสูง ภายในอุทยานมีจุดชมวิว อุโมง ถ้ำ น้ำตกสวยงามมาก

 • นำท่านแวะชมน้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน :

 • นำท่านสู่: โอเชี่ยนพาร์ค Farglory

  โอเชี่ยนพาร์ค (Hualien Farglory Ocean Park) สวนสนุกตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ภายในแบ่งเป็นส่วนสำหรับการแสดงโชว์ และเขตเครื่องเล่นต่างๆ เช่นหมู่บ้านมหาสมุทร แดนผจญภัย โรงละคร อ่าวโจนสลัด ปราสาทคริสตัล อาณาจักรใต้สมุทร ชมความน่ารักของโลมาแสนรู้ ตื่นตากับปลานานาชนิดที่หาดูได้ยากยิ่งผ่านอุโมงค์แก้วสัมผัสอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนพาเหรดอย่างสวยงามด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ LAKESHORE HUALIAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า แบบอาหารกล่อง

 • นำท่านนั่งรถไฟด่วนสู่: เมือง ไทเป

  เป็นเมืองหลวงใหญ่ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะไต้หวัน มีพื้นที่ถึง272ตรกม และประชากร3ล้านคน "ไทเป" เป็นศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรม แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และการศึกษา มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา24แห่ง มีการคมนาคมที่ทันสมัยมาก เป็นศูนย์ทางรถไฟและทางหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น วัดหลงซาน ย่านซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 เป็นต้น เชิญเยี่ยมชมเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ของประเทศไต้หวัน

 • นำท่านเดินทางสู่: อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

  อุทยานเย่หลิว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับหินนี้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร

 • นำท่านเดินทางสู่: พิพิธภัณฑ์กู้กง ไต้หวัน

  พิพิธภัณฑ์กู้กง..แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีน ซึ่งนายพลเจียงไคเช็ค ได้นำเอาสุดยอดของดี ของล้ำค่าส่วนหนึ่งของเมืองจีนมาที่ไต้หวัน มีคนกล่าวว่า "เปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน" เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่กว้างใหญ่ มีศิลปวัตถุร่วมเจ็ดแสนกว่าชิ้น ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์นี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก และได้มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ3 ของโลกด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พระกระโดดกำแพง ,ขาปูอลาสก้า

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง: ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ย่านตึกไทเป 101 พร้อมร่วมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ 2017 ณ บริเวณย่านตึกไทเป 101 จุดจัดงานเค้าดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป :

 • นำท่านชม: เมืองเถาหยวน

  เมืองเถาหยวน (taoyuan county) นักท่องเที่ยวที่มายังไต้หวันส่วนใหญ่จะมาพักที่เทศมณฑลเถาหยวนก่อน เพราะสนามบินนานาชาติหลักของประเทศตั้งอยู่ที่นี่ แต่ใครที่อยู่ยาวสักหน่อยจะได้พบกับสีสันทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย มหานครที่มีความเจริญ และธรรมชาติอันยิ่งใหญ่งดงามด้วย

 • พักที่ FULLON HOTEL LINKOU ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองหนานโถว

  เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูง เมืองนี้มั่งคั่งด้วยทรัพยากร และทัศนียภาพที่สวยงาม หนานโถว เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตตอนกลางของประเทศ ส่วนใหญ่เป็น home stay บนเขาเป็นที่ๆเหมาะสำหรับพักผ่อน และชมทะเลหมอกยามเช้า อากาศช่วงปรกติในฤดูร้อน จะเย็นประมาณ 13-16 องศาเซลเซียส จุดเยี่ยมชมทางผ่านหนานโถวที่น่าสนใจ คือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิงจิงฟาร์ม โชว์แกะ) และ สถานีรถไฟ จิจิ

 • นำท่านสู่: วัดจงไถ่ซานซื่อ

  วัดจงไถ่ซานซื่อ ก่อตั้งโดยท่านเหวยเจวี๋ยมหาเถระ วัดจงไถ่ซานซื่อมีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน นอกจากเรื่องการฝึกสมาธิแล้ว วัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน สัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัว

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

 • นำท่านล่องเรือชมความงาม: ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับการกล่าวขานว่าเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ด้วยความงดงามราวกับภาพวาด รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”

 • นำท่านไหว้ขอพร: วัดพระถังซัมจั๋ง

  วัดพระถังซัมจั๋ง , Xuanzang วัดแห่งนี้มียังมีศาสนสถานที่สำคัญอีกคือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา

 • นำท่านนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่: วัดเหวินอู่

  วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียว

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ EINHAN RESORT 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: ฟาร์มชิงจิ้ง

  ฟาร์มชิงจิ้ง (cingjing sheep farm) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขา สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาลสนับสนุนให้คนมาเที่ยวและเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ โซนแรกเป็นฟาร์มที่ไว้เลี้ยงแกะ และ บริเวณชมวิวในบริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ มีเวทีสำหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยจะมีชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ไทเป

  เป็นเมืองหลวงใหญ่ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะไต้หวัน มีพื้นที่ถึง272ตรกม และประชากร3ล้านคน "ไทเป" เป็นศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรม แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และการศึกษา มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา24แห่ง มีการคมนาคมที่ทันสมัยมาก เป็นศูนย์ทางรถไฟและทางหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น วัดหลงซาน ย่านซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 เป็นต้น เชิญเยี่ยมชมเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ของประเทศไต้หวัน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้ ชาบู ชาบู

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง: ย่านซีเหมินติง

  ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยวที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเรา ก็คงเทียบได้กับได้ชื่อว่าสยามสแคว์แห่งไทเป แหล่งรวมเทรนด์วัยรุ่นใหม่ๆ เสื้อผ้า กระเป๋า กิปช้อป สินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย ที่นี่..เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง มีโซนอาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ

 • พักที่ HOTEL INRENDY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค

  หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง สำหรับการศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

 • นำท่านเดินทางสู่: สนามบินเถาหยวน

 • 13.55 น.

  เดินทางกลับสู่: กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI 835

 • 16.45 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 คืน
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 • ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) (=900 TWD/ลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด ฯลฯ

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไปด้านบนสุด