Loading...
ทัวร์ตุรกี

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH170952

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เนฟเชียร์ คัปปาโดเกีย คอนย่า ปามุคคาเล่ 8วัน 5คืน บิน Turkish Airlines

ราคาเริ่มต้นที่:

37,900 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ก.ค.
7-14
ส.ค.
11-18
ก.ย.
15-22 / 21-28
ต.ค.
6-13 / 12-19 / 13-20 / 18-25 / 20-27 / 25-1 พ.ย. / 28-4 พ.ย.
ธ.ค.
2-9 / 26-2 ม.ค. / 27-3 ม.ค. / 28-4 ม.ค. / 29-5 ม.ค.
ดูเดือนเดินทางเพิ่มเติม (2)
 • เที่ยว: อิสตันบูล-เนฟเชียร์-คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม-นครใต้ดินคอนย่า-คาราวานสไลน์-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ายคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านของพระแม่มารีพระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟียอ่างเก็บน้ำใต้ดิน-พระราชวังโดลมาบาชเช่ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • 1 Day
 • 18.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 21.30 น.

  ออกเดินทางสู่: นครอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK 65

 • 2 Day
 • 04.00 น.

  เดินทางถึง: กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 • นำท่านสู่ อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่เมืองเนฟเชียร์ (Navsehir)

 • 06.15 น.

  ออกเดินทางสู่: สนามบินเมืองเนฟเชียร์ (NAV) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส โดยเที่ยวบิน TK2006

 • 07.35 น.

  เดินทางถึง: สนามบินเมืองเนฟเชียร์

 • นำท่านเข้าชม: นครใต้ดินไคมัคลึ

  เป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ นครใต้ดินไคมัคลึนี้ เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตรทีเดียว ที่นี่ มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเข้าชม: พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

  ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคศ9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยทำการขุดถ้ำและระเบิดของภูเขาไฟเพื่อสร้างโบสถ์เมื่อสามสิบล้านปีก่อน มีถ้ำต่างๆเป็นแท่งหินรูปร่างแปลกตาเพราะถูกกัดเซาะจากหิมะและลมในขณะที่ยังไม่แข็งตัวดีเป็นจำนวนมากใช้เป็นโบสถ์ต่างๆเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อีกทั้งใช้สำหรับหลบภัยและป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ที่นี่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีคศ1985 บางโบสถ์มีภาพสีน้ำวาดบนผนังและเพดานในถ้ำ

 • นำท่านแวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย :

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านชมการแสดง: ระบำหน้าท้องตุรกี

  ระบำหน้าท้องตรุกี เป็นการเต้นรำที่เชื่อกันว่าเก่าแก่สุดอย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 6,000 ปี ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแม่ผู้เป็นแหล่งที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์ เอื้อให้การคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึงเป็นการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก ช่วยให้นางรำมีร่างกายแข็งแรง

 • พักที่ SUHAN OR RAMADA CAPPADOCIA *****หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • (ในวันนี้ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้)

 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม: เมือง คัปปาโดเจีย

  เมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีนเมือง ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เชิญชื่นชมกับการเดินทางที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เกิดจากภูเขาไฟที่ไหลออกปกคลุมไปทั่วพื้นที่ และเมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปต่างๆที่งดงาม

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง คอนย่า

  มีประวัติที่เก่าแก่มาก ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์กปีคศ.1077-1118 ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก 'อนาโตเลีย' เมืองนี้รุ่งเรืองมากในในสมัยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท มีการสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายด้วย สถาปัตยกรรมแบบตุรกีที่รับอิทธิพลจากเปอร์เซียและไบแซนไทน์ ปัจจุบัน เมืองคอนยา ได้ตัดถนนโค้งขนานกับกำแพงเมือง และเป็นที่ตั้งของสุสานเมฟลานา บิดาเป็นนักปราชญ์ที่ชาวตุรกีให้ความเคราพนับถือ ในแต่ละปี มีผู้แสวงบุญมาเยือนที่นี่กันเป็นจำนวนมาก

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์เมฟลานา

  ก่อตั้งขึ้นปีคศ1231โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม เกิดที่อัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่า เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซีย และเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เดิมที่นี่เป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทำสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายเป็นเวลา1,0001คืน ก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • พักที่ ANEMON HOTEL***** หรือเทียบเท่า

 • โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำ ไปด้วย

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ปามุคคาเล

  เมืองที่มีน้ำพุเกลือร้อนที่ไหลทะลุออกมาจากใต้ดิน ผ่านซากเมืองเก่าสมัยกรีก ก่อนที่จะไหลลงสู่หน้าผา ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุร้อนดังกล่าวสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมือง ฮีเยราโพลิส ล้อมรอบ ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาว แก่งหินสี ราวหิมะขวางทางน้ำ เป็นทางยาวสวยงดงามมากประดุจหิมะจนถูกขนานนามว่า ปราสาทปุยฝ้าย หากใครอยากอาบน้ำแร่ก็ไม่ผิดหวัง มีแอ่งน้ำจำลองไว้บริการให้ดำว่ายเต็มที่

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเข้าชม: ปราสาทปุยฝ้าย

  อยู่เมืองปามุคคาเล่ เนินเขาสีขาวโพลนวลราวปุยฝ้าย ผลเกิดจากธรรมชาติสรรค์สร้าง ทำให้ปราสาทปุยฝ้ายเกิดเป็นริ้ว แอ่ง ชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน เนินเขาสีขาวโพลนนี้ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม มีความยาว2.7กม สูง160ม เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทำให้เกิดเป็นทางน้ำยาวสวยงามมาก

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • พักที่ DOGA OR PAM THERMAL OR COLOSSAE HOTEL***** หรือเทียบเท่า

 • โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำ ไปด้วย

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองเอฟิซุส

  เมืองโบราณเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก Lonia จากกรีก เชิญเดินเล่นบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมือง มีสถานที่สำคัญต่างๆ อย่าง โรงละครกลางแจ้งที่ยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน คอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส,ห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ Roman Bath,ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดี ทุกสิ่งอย่างเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต,บ้านของพระแม่มารี เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้,ช้อปปิ้งศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง

 • นำท่านเข้าชม: ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ

  ซากที่เห็นนี้เป็น ห้องอาบน้ำสมัยโรมันแห่งเมืองเอฟิซุส สมัยโบราณเก่าแก่เมื่อ 2,000 ปีก่อน ที่ยังคงเหลือร่องรอยสถาปัตยกรรมสวยงามให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องอบไอน้ำ โรงอาบน้ำที่พรั่งพร้อมไปด้วยน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุ่น ภายในประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่าง ๆ เชิญเดินสำรวจห้องอาบน้ำโบราณ ย้อนร้อยอดีตยุคโรมัน พร้อมรับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง

 • นำท่านชม: วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน

  วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน ถือเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักในนครเอเฟซุส อดีตเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่ซากเมืองที่เห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นงานสถาปัตยกรรมในสมัยโรมัน โดยวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียนเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ยังคงสภาพงานศิลปะไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ตัววิหารมีความโดดเด่นด้วยเสาโครินเธียน ที่รองรับโค้งครึ่งวงกลมที่เรียงกันอย่างสวยงาม โดยมีภาพแกะสลักรูปนางเมดูซ่า ประดับอยู่

 • นำท่านชม: ห้องสมุดของเซลซุส

  ไฮไลต์สำคัญของเมืองเอฟฟิซุส ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเอฟิซุส คือ ห้องสมุดเซลซุส เป็นอาคารสองชั้น สร้างขึ้นในราวปีคศ114 โดยกงสุล ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา สร้างเพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่ เซลซัส โพเลเมียนุส ผู้เป็นพ่อและนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์ หลุมฝังศพของท่านอยู่ใต้ห้องสมุดแห่งนี้ด้วย ภายในมีห้องอ่านหนังสือและช่องเก็บม้วนหนังสือ ถึง12,000ม้วน ทางเข้า3ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี4องค์ประดับอยู่ ด้านข้างห้องสมุดเป็นประตูของออกุสตุส ที่เปิดไปสู่ตลาดประจำเมือง

 • นำท่านชม: โรงละครแอมฟิเธียเตอร์

  หรือ โรงละครเอฟิซุส เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโรงละครโบราณในประเทศตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไปสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถบรรจุคนได้ถึง25,000คน คิดเป็น1ใน10ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ แต่โรมันมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น ต่อมาพระเจ้าเซปติมิอุส เซเวรุส ได้ดัดแปลงใช้งานเป็นโรงละครและยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว เช่น คอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง:

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านชม: บ้านของพระแม่มารี อัสเคลไพออน

  บ้านของพระแม่มารี อยู่ที่เมืองอัสเคลไพออน เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ เชิญชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่สามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ ชมคอมเพล็กซ์ ประกอบด้วยยิมเนเซียมเวดิอุส ที่พ่อค้าและคหบดีสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือ รวมยิมเนเซียมไว้กับโรงอาบน้ำที่พรั่งพร้อมไปด้วยน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุ่น ภายในประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่างๆ

 • 15.30 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพื่อเตรียมตัวขึ้นเที่ยวบินในประเทศสู่อิสตันบูล

 • 18.10 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2329 (**บางคณะอาจบินด้วย TK2327 17.10-18.30):

 • 19.25 น.

  เดินทางถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

 • พักที่ RAMADA TEKSTILKENT OR GONEN OR RADISSON BLU AIRPORT ***** หรือเทียบเท่า

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ: ฮิปโปโดรม หรือ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต

  จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า เพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็น ที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมต ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7

 • นำท่านชม: สุเหร่าสีน้ำเงิน

  อยู่เมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ในสมัย Sultan Ahmed Camii ใช้เวลาสร้างนานถึง7ปี ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน มีเสามินาเรทเป็นยอดแหลมถึง6ต้น ซึ่งตั้งประจันความยิ่งใหญ่กับ แซนตา โซเฟีย ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิจัสติเนียน เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะและพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมัน และถือเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่สุดของชาวคริสต์ ต่อมาถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ในโลกของอิสลาม ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดการแย่งชิงกัน

 • นำท่านเข้าชม: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

  โบสถ์ฮาเจียโซเฟีย 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ จักรพรรดิ์คอนสแตนตินสร้างโบสถ์ของศาสนาคริสต์เมื่อศต13ใช้เวลาสร้าง17ปี แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้ง เพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยพระเจ้าจัสตินเนียนได้สร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียขึ้นใหม่ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว ทำให้แตกร้าว และในสมัยพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่2 นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์นี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม

 • นำท่านชม: อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

  หรือ อุโมงค์ส่งน้ำเยเรบาตัน เป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล รู้จักกันในชื่อ "Basilica Cistern" ตั้งอยู่ใกล้วิหารเซนต์โซเฟีย เป็นอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน มีเสาแบบโครินเทียนค้ำยันถึง 336 แต่เดิมน้ำในอุโมงค์นี้เป็นน้ำใช้ในวังสมัยไบแซนไทน์ และใช้ในทอปคาปึ เมื่อยุคออตโตมัน โปรดสังเกตเสารูปหัวเมดูซ่าตะแคง จัดเป็นเสาที่เด่นที่สุด ภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอน Greeting From Moscow ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำในบางฉาก ภายใน มีอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูง ใหญ่ค้ำเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านเข้าชม: พระราชวังทอปกาปึ

  พระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า3ศตวรรษ สร้างโดยจักรพรรดิเมห์เม็ตผู้พิชิต หลังจากที่ยึดครองคอนสแตนติโนเปิลในปีคศ1453ได้ไม่นานนักและประทับอยู่ที่นี่จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ สุลต่านองค์ต่อๆมาก็ได้ถือธรรมเนียมประทับที่นี่กันตลอด ในอดีตเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรกี คัดเลือกเด็กๆคริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่าอาทิ เพชร96กะรัต,กริชทองประดับมรกต,เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม เป็นต้น

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • พักที่ RAMADA TEKSTILKENT OR GONEN OR RADISSON BLU AIRPORT***** หรือเทียบเท่า

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเข้าชม: พระราชวังโดลมาบาชเช่

  พระราชวังโดลมาบาชเช่ อันเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใดๆ ทั้งสิ้น สร้างโดยสุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี คศ1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น12ปี ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยน ชื่อ บัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออก ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมา หนัก4.5ตัน สวยงามมาก

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านล่องเรือชม: ช่องแคบบอสฟอรัส

  ช่องแคบเชื่อมทะเลดำเข้ากับทะเลมาร์มาร่า มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ32กมและกว้างตั้งแต่500มจนถึง3กม ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากมีความสวยงามแล้วยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันตุรกีด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ กระทั่งถึงยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีคศ1973 เปิดใช้สะพานบอสฟอรัสทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น

 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก: สไปซ์มาร์เกต

  สไปซ์มาร์เกตหรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ซึ่งที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเยนี คามี ซึ่งสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่คือเครื่องเทเเป็นหลัก ทั้งยังมีถั่วชนิดต่างๆ รังผึ้ง น้ำมันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับ ฯลฯ นอกจากนั้นทางด้านใต้ของตลาดยังเชื่อมไปสู่ลานหินหน้าสุเหร่าซึ่งติดกับถนนเลียบทะเลมาร์มะราที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบโกลเดนฮอร์น จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

 • 17.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิสตันบูล

 • 20.10 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK 64

 • 8 Day
 • 09.25 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 USD)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 USD)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ไปด้านบนสุด