Loading...
ทัวร์สหราชอาณาจักร

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH170127

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน เวลส์ สแตรทฟอร์ด เบลฟาสต์ 10วัน 7คืน บิน Tai Airways

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์-พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ-คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์-เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-แมนเชสเตอร์-สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด-เลค ดิสทริค-ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์-เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)-แคลตันฮิลล์-ปราสาทเอดินเบิร์ก-แคร์นไรอัน-เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)-คาร์ริก เฟอกัส-คาร์ริก อะ รีด-บุชมิลล์-ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site)-เที่ยวเบลฟาสต์-ไททานิก-Oxford Street-พระราชวังวินด์เซอร์-BICESTER VILLAGE-มหานครลอนดอน-เที่ยวมหานครลอนดอน-ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน-พระราช วังบัคกิ้งแฮม-ลอนดอนอาย - Harrods
 • 1 Day
 • 22.00 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2 Day
 • 00.15 น.

  ออกเดินทางสู่: ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

 • 06.20 น.

  เดินทางถึง: สนามบินฮีทโธรว์

 • นำท่านชม: กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์

  1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหิน ที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาหินเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วง บางก้อนล้มนอน บางก้อนตั้งตรง บางก้อนวางซ้อนทับอยู่บนยอดก้อนหินที่ตั้งอยู่สองก้อน มีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ตั้งอยู่เมืองซัลลิสเบอรี่ มณฑลวิลไซร์ ประเทศอังกฤษ

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บาธ

  เมืองที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้ที่รักความสงบได้ทำพิธีราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี พ.ศ. 1516 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน้ำแร่ที่เป็นที่นิยมกันมาก ทำให้เมืองขยายตัวขึ้นมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมัยนั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลืองนวล สามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้ได้ทั่วทั้งเมืองบาธ ทำให้เป็นเมืองมีความสวยงาม เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็น"เมืองมรดกโลก"จากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1987 เชิญเที่ยวชมเมืองสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน

  พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ในอดีตเป็นที่อาบน้ำสาธารณะ ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัดและส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ,บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง บริสโตล

  เมืองบริสทอล ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของผู้คนจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทำให้เป็นเมืองแห่งสีสัน น่าอยู่ ทุกๆคืนมีคอนเสริ์ตจากหลากลายแนวดนตรี และมีกิจกรรมพิเศษมากมายตลอดทั้งปี เช่น งาน Carnivals Street,เทศกาลบอลลูน Fiesta,งาน Harbour Festival เป็นต้น ที่นี่ เป็นเมืองสีเขียว มีสวนสาธารณะและสวนหย่อม ตามถนนหนทางเรียงรายไปด้วยต้นไม้ มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแห่ง และแหล่งช๊อปปิ้ง สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงที่น่าสนใจ

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง คาร์ดิ๊ฟ

  เมืองคาร์ดิ๊ฟ..เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ เชิญเที่ยวชมศาลาว่าการเมือง,พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่, สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ,สนามกีฬามิลเลนเนียม,อาคารที่ทำการของรัฐ,เดินเล่นในย่านถนนควีนส์แหล่งช้อปปิ้งของเมือง

 • นำท่านชม: สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักโรงแรม CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เขตคอต์สโวลส์

 • นำท่านชม: เมือง เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์

  เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ ริมน้ำในแคว้น GLOUCESTERSHIRE ประเทศอังกฤษ ได้รับการขนานนามว่า"เวนิส แห่ง COTSWOLDS"ที่ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็กๆ มีแม่น้ำวินด์รัชไหลผ่านกลางเมือง ธารน้ำใสปานแก้วกระจก และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ ล้อมรอบด้วยหมู่บ้านชนบทพื้นเมืองของอังกฤษ ตัวบ้านถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองของ COSTWOLDS สร้างด้วยหินทรายสีน้ำผึ้ง รวมทั้งร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก สวนสาธารณะ เชิญเดินเล่นตามอัธยาศรัย

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง สแตรทฟอร์ด

  เมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษเนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ สำรวจรอบๆเมืองด้วยบริการรถบัส หรือไปชมหมีเทดดี้ แบร์นับร้อยในคฤหาสห์ที่ครั้งหนึ่งเป็นของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ห รือเชมคฤหาสห์เก่าแก่ที่สวยงามสุดในสหราชอาณาจักรและสวนที่ตกแต่งอย่างตระการตา

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปียร์

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักโรงแรมRENAISSANCE MANCHESTER CITY 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด

  สนามที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก บ้านของทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มต้นใช้งานมาตั้งแต่ปีคศ1909 โดยคู่แข่งในวันเปิดสนามคือ ลิเวอร์พูลที่เป็นเพื่อนบ้าน และผลการแข่งขันคือลิเวอร์พูลชนะ สองทีมนี้จึงเป็นคู่แข่งกันมาตลอดจนถึงวันนี้ ในวันที่ไม่มีนัดแข่งขันฟุตบอล อิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง วินเดอร์เมียร์

  เมืองริมทะเลสาบในเขตอุทยานแห่งชาติเลค ดิสทริค ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกถึงทิวทัศน์ที่งดงามแสนโรแมนติค และเป็นเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ เบียทริกซ์ พอตเตอร์ หรือมิสพอตเตอร์ ที่ได้แต่งวรรณกรรมคลาสสิค สำหรับเด็กเรื่อง the tale of Peter Rabbit อันเป็นที่รู้จักกันดี สัมผัสชมทัศนียภาพอันสวยงาม เมืองวินเดอร์เมียร์

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านล่องเรือชม: ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

  ทะเลสาบใหญ่ อยู่ที่ประเทศอังกฤษ มีฉากเป็นเทือกเขา ห้อมล้อมด้วยป่าและเนินเขา แนวฝั่งที่เรียงรายด้วยแนวต้นไม้อันเขียวชะอุ่ม สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดให้เต็ม บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ด้วยวิวทะเลสาปที่ยิ่งใหญ่อลังการ รอบทะเลสาบมีฝูงหงส์ เป็ด ห่าน หงษ์ นกพิราบขาว นกนางนวล ที่ว่ายไปมาอยู่ในทะเลสาป มี Coffe Shop เล็กๆ ให้นั่งชมวิว นักท่องเที่ยวนิยมมาพายเรือเล่น ชมป่า ภูเขาเตี้ยๆ สลับกับ เรือ ท่าเรือ โรงแรมเล็กๆ และบ้านริมน้ำหรูๆ ท่ามกลางบรรยากาศสลัวๆ หมู่เมฆจับตัวทะมึน ดูงดงามไปอีกแบบจากบ้านเรา

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 • พักโรงแรม NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 5 Day
 • เช้า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง เอดินบะระ

  หรือ เมืองเอดินเบิร์ก เป็นเมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งในอังกฤษ เนื่องจากเป็นเมืองหลวงอันงามสง่าสวยอันดับต้นๆ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนไม่น้อย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ปราสาทเอดินเบอร์ก,จุดชมวิวของเมืองเอดินเบอ์ก,พิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะ,หอนาฬิกาประจำเมือง เมืองนี้เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ ทำให้ได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ”

 • นำท่านแวะชม: ปราสาทเอดินเบอระ

  ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสง่างาม เริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต เชิญรับรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาทแห่งนี้ เป็นโบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสก๊อตแลนด์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระช้อปปิ้ง: ถนนปริ้นเซส เอดินเบอร์ระ

  หนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่คึกคัก มีชื่อ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเอดินเบิร์ก มีหลายร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดแนว รวมทั้งตรอก ซอกซอย ยาวเป็นกิโลๆ เชิญเดินเลือกชม ซื้อสินค้าท้องถิ่นสก็อต มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมและโนเนมให้เลือกสรรมากมาย โดยเฉพาะของที่ระลึก เช่น ปี่สก็อต เครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

 • นำท่านเดินทางสู่: เมืองแคร์นไรอันด้วยรถโค้ช

 • นำท่านนั่งเรือHigh Speed Ferry ข้ามสู่: Belfast International

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ

 • พักโรงแรม EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 6 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: ไอร์แลนด์เหนือ

  ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื่อง "Game of Thrones" แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลักที่ใช้เป็นที่ถ่ายทำซีรีส์ดัง เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากเมืองร้างเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนต่อวันในชั่วพริบตา และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งแต่ถ้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones ทั้งสิ้น รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus

 • นำท่านแวะให้ถ่ายรูป:ปราสาท Carrickfergus

 • นำท่านชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเล:Carrick-A-Rede

 • นำท่านแวะชม:Bushmills

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ:เนชั่นแนลทรัสต์

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักโรงแรม พัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 7 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่:บลฟาสต์

 • นำท่านชม:ไททานิค เบลฟาสต์

 • นำท่านชม:อาคารสถาปัตยกรรม ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น – ต้นตำรับเป็ดอันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย

 • พักโรงแรม COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 8 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง วินด์เซอร์

  เมืองสำหรับการท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้นๆ แบบไปเช้าเย็นกลับ ผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์ แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว13แห่ง เช่น พระราชวังวินเซอร์ โรงเรียนอีตันและลีโก้แลนด์ ที่นี่มีทุกอย่างที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่นับพันปี แหล่งช็อปปิ้งร่วมสมัยและร้านอาหารรสอร่อย รวมไปถึงกิจกรรมกีฬา สันทนาการและงานกิจกรรมต่างๆ

 • นำท่านแวะชม: พระราชวังวินด์เซอร์

  ตั้งอยู่ที่วินด์เซอร์ มลฑลบาร์คเชอร์ สหราชอาณาจักร สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1070 เป็นสถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ และที่ประทับของประมุขสูงสุดของประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี ในวันสุดสัปดาห์หลายวัน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2 มักทรงใช้พระราชวังวินด์เซอร์ จัดงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์ ตำหนักซานดริงแฮมและพระราชวังบาลมอรัลเป็นพระราชวังส่วนพระองค์ เชิญชมความงดงามพระราชวังนี้

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านนั่งรถโค๊ชสู่: BICESTER VILLAGE

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักโรงแรม COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • 9 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม: กรุงลอนดอน

  มหานครลอนดอน เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุค ใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สร้างสีสัน ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอน เป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนชนิด ชอบไปเยือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไม่มีเบื่อ เชิญสัมผัสเมืองในฝัน มหานครลอนดอน ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา

 • นำท่านชม: ทาวเวอร์ออฟลอนดอน

  สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษในปีคศ1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสัน ทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชมชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอาย: ลอนดอน อาย

  ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป มีเสาก่อสร้างด้วยเหล็กค้ำรูปทรง A เพียงข้างเดียว ชิงช้าสวรรค์อื่นมีเสาสองข้าง ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์และสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด เชิญขึ้นชมทัศนียภาพงดงามของเมืองแบบเบิร์ดอายวิว ในมุมสูง จาก ลอนดอน อาย จุดชมวิวที่สูงที่สุดในลอนดอนแห่งนี้ ได้รับการลงคะแนนว่าเป็นจุดท่องเที่ยวของลอนดอน ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด วงล้ออันประกอบด้วยแคปซูลกระจกจำนวน 32 ห้อง สู่ระดับความสูง 135 เมตร ที่สามารถเห็นทิวทัศน์ของเมืองลอนดอนได้อย่างไกลสุดตา

 • ได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 21.35 น.

  ออกเดินทางโดยสนามบินฮีทโธรว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

 • 10 Day
 • 16.00 น.

  เดินทางถึง: สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Rope Bridge / ค่าขึ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ชำระเพิ่มท่านละ 7,050 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ไปด้านบนสุด