Loading...
ทัวร์เวียดนาม

ค้นหา

รหัสสินค้าMUSH110523

เยือนเวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม 6 วัน 5 คืน บิน VN

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ส.ค.
22-31 ธ.ค.
 • เยือนเวียดนามเหนือ “ฮานอย” - ล่องอ่าวฮาลอง “กุ้ยหลินเวียดนาม” 6 วัน 5 คืน บิน VN แพ็คเกจทัวร์เต็มรูปแบบ (Full Board) คณะส่วนตัวไม่ต้องรอกรุ๊ป**ชมเมืองหลวงกรุงฮานอย – คาราวะลุงโฮ – ทำเนียบประธานาธิบดี**ไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดเจดีย์เสาเดียว - วัดจอหงวน – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำต้นตำรับ**ช้อปปิ้งถนนสามสิบหกสาย – ล่องเรือหัวมังกรชมอ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ**เยือนเมืองแห่งสายหมอกและขุนเขา “ซาปา” ชมน้ำตกซิลเวอร์อันเลื่องชื่อ กรุงเทพฯ – ฮานอย –ฮาลอง - ลาวไค - ซาปา – กรุงเทพฯ เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2554 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท/ท่าน (เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้น)

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบิน Vietnam Airline (VN) ชั้นทัศนาจร
 • ค่าตั๋วรถไฟ ฮานอย – ลาวไค – ฮานอย (ตู้นอนปรับอากาศห้องละ 4 เตียง)
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน (พักห้องคู่) รวมอาหารเช้า
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่ายานพาหนะนำชมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุไว้

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย Thai passport ได้รับการยกเว้นวีซ่า)
 • ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตราค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ อาทิ
 • ค่าอาหารสั่งเพิ่ม ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปพนักงานต่าง ๆ (ยึดถือจากความพึงพอใจของท่านเป็นหลัก)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
 • ชำระงวดแรก 10,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน
ไปด้านบนสุด