Loading...
ทัวร์เวียดนาม

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH160944

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ล่องเรืออ่าวฮาลอง พิพิธภัณฑ์สงคราม 3วัน 2คืน บิน Nok Air

ราคาเริ่มต้นที่:

9,999 บาท
จองเดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

ส.ค.
25-27
ก.ย.
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24
 • เที่ยว: ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตรินก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-วัดหงอกเซินล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์
 • ช้อป: ตลาดราตรีเมืองฮาลอง-ถนน36สาย
 • พิเศษ: ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ
 • 1 Day
 • 04.00น.

  พร้อมกันที่: สนามบินดอนเมือง

 • 06.20น.

  ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน NOK Airlines เที่ยวบิน DD3202

 • 08.20 น

  เดินทางถึง: เมือง ฮานอย

  อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ45กม เมืองฮานอย เคยมีชื่อเรียกต่างๆ กันมาแต่ในอดีต เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า บางครั้งเรียกว่า เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก ปัจจุบัน กรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชน มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ ถนนเสื่อ เป็นต้นนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส

 • นำท่านชม: ทะเลสาบตะวันตก

 • นำท่านสักการะ: วัดเฉินก๊วก

  หรือ เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์พุทธศาสนาที่เก่าแก่สุดในกรุงฮานอย สร้างขึ้นในศต6 โดยกษัตริย์เลนามเดอ ครั้งเมื่อมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่ เจดีย์นี้โดดเด่นทรงสูง มีต้นศรีมหาโพธิ์ อันเป็นของขวัญจากอินเดียปลูกไว้ อยู่ที่ทะเลสาบทางตะวันตก รอบๆวัดเป็นย่านเมืองใหม่ที่ได้ชื่อว่า 'เบฟเวอรี่ฮิลล์ของฮานอย' ต่อมาดัดแปลงนำเรือมาทำเป็นร้านอาหาร บรรยากาศดูดี หากมองจากด้านนอกจะเห็นเจดีย์ทรงสูง ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น มองวิวทะเลสาปผ่านต้นไม้และพุ่มไม้ เชิญเที่ยวชมความสวยงามของ "วัดเฉินก๊วก" กันแบบใกล้ชิด

 • นำท่านชม: วัดแห่งวรรณกรรม

  วัดโบราณในกรุงฮานอย มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นจอหงวน มีศาลเทพเจ้าขงจื๊อและสานุศิษย์ สร้างในปีคศ1070 ยุคของราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง เพื่อเชิดชูคุณธรรมอุทิศให้แก่ขงจื๊อ ปราชญ์ชาวจีน ต่อได้สร้างโรงเรียนสำหรับขุนนางขึ้นในบริเวณเดียวกันกับวัด เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาเล่าเรียนและสอบเป็นจอหงวน ปัจจุบัน เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการศึกษาของเวียดนามและเป็นสถานท่องเที่ยวสำคัญของฮานอย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: อ่าวฮาลอง

  ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว ฯลฯ

 • ค่ำ

  อาหารเย็นที่ห้องอาหารณภัตตาคาร

 • อิสระช้อปปิ้ง: ตลาดกลางคืนฮาลอง

  ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า ซึ่งเป็นตลาดสดท้องถิ่นเมืองฮาลอง มีของขายสารพัด สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกให้ได้เลือกอย่างมากกว่า100ร้านค้า เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็น เรือสำเภาทำจากไม้ กระเป๋าก้อปปี้ ยี่ห้อ Kipling ที่ราคาถูกที่สุดในเวียดนาม สร้อยมุก กระจกทำจากไม้และเปลือกหอย ชุดประจำชาติออ๋าวญ๋าย เป็นต้น เป็นต้น และสินค้าพิเศษที่นี่ คือ ส้มเวียดนาม หวานอมเปรี้ยว อร่อยมาก และพวกอาหารทะเล เพราะเวียดนามมีปลาหลายชนิด สด และราคาถูก เพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวติดกับทะเลจีนใต้

 • VAN HAI HALONG HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านล่องเรือชม: อ่าวฮาลอง

  ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว ฯลฯ

 • นำท่านชม: ถ้ำนางฟ้า

  ถ้ำนางฟ้า (fairy cave) เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟ้าที่ถูกสร้างจากธรรมชาติติดอยู่ผนังถ้ำอย่างมหัศจรรย์ ตามประวัติที่เล่าขานกันมาคือ มีนางฟ้าเข้ามาอาบน้ำในถ้ำแห่งนี้ เกิดหลงใหลชายหนุ่มที่เป็นมนุษย์ เลยไม่คิดอยากจะกลับสวงสวรรค์ จนกระทั่งล่วงเลยไป กลุ่มนางฟ้าทั้งหลายเลยกลายเป็นหินติดอยู่ตามผนังถ้ำอย่างอัศจรรย์

 • นำท่านชม: แพชาวประมง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวันบนเรือ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซีฟู๊ด+ไวน์แดง DALAT

 • นำท่านชม: ศูนย์หัตกรรมของคนพิการ ไฮดอง

  ศูนย์หัตกรรมของคนพิการ อยู่เมืองไฮดอง ประเทศเวียดนาม มีหัตถกรรมต่างๆจากฝีมือของคนพิการให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็นของฝากและยังเป็นการช่วยอุดหนุนสินค้าของผู้พิการด้วย สินค้าส่วนใหญ่เป็นพวกผ้าปัก รูปภาพ รูปปั้นแกะสลักจากหินอ่อน ไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวญ๋าย เป็นต้น ผู้พิการเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองเมื่อสงครามในอดีต เมื่อหลายสิบปีก่อน บางครอบครัวผ่านมา3รุ่นแล้วก็ยังมีลูกออกมาพิการเลย ซึ่งรัฐบาลได้ก่อตั้งศูนย์หัตถกรรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้คนพิการได้มีอาชีพเพื่อหล่อเลี้ยงชีพต่อไป

 • นำท่านข้าม: สะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบ

 • นำท่านชม: วัดหง๊อกเซิน

  วัดหงอกเซินแห่งทะเลสาบคืนดาบ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่มีตำนานน่าสนใจและเป็นสัญญลักษณ์ของความเชื่อในเรื่องของอำนาจและยศฐาบรรดาศักดิ์ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเต่าตัวนี้คือ เต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน เพลิดเพลินใจไปกับการชมภาพลายปูนปั้นระบายสีที่วิจิตรงดงาม อันแสดงให้เห็นฝีมือของชาวเวียดนามอย่างแท้จริง ถือเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้มาเยือนได้เคารพสักการะ

 • นำท่านชม: ทะเลสาบคืนดาบ

  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้งับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว

 • นำท่านชม: ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

  การแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ อันเป็นศิลปกรรมประจำชาติและเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีแห่งเดียวในโลก คนเชิดมีความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกเป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตประจำวันของชาวเวียตนาม และแสดงตำนานสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงฮานอย โดยนักแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ ต้องยืนอยู่ในน้ำตลอดเวลา ตื่นตากับการแสดงตุ๊กตาไม้เป็นหุ่นเชิดในน้ำ ชุดสวย สนุกสนานมากๆ เหมือนหุ่นมีชีวิตด้วย ทั้งหมดในเวทีน้ำ มีแสง สี เสียง แอฟเฟคสวยเก๋มาก มีมังกรพ่นไฟ สวยและดูแปลกดี

 • ค่ำ

  อาหารเย็นที่ห้องอาหารณ ภัตตาคาร

 • DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ โรงแรม

 • นำท่านชม: สุสานโฮจิมินห์

  วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด โดยปิดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ของสัปดาห์ และจะปิดบริการช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

 • นำท่านชม: ทำเนียบประธานาธิบดี

  ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าใกล้ แต่มีเชือกกั้นสามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล

 • นำท่านชม: วัดเจดีย์เสาเดียว

  วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า มีกษัตริย์องค์หนึ่งปรารถนาที่จะมีพระโอรสมาก รอมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งพระองคฺทรงพระสุบินว่า เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมมาปรากฎที่สระบัวและประทานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรสสมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางกสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม

 • นำท่านชม: พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

  ตั้งอยู่ใกล้กับสุสานโฮจิมินห์และจัตุรัสบาดิงห์ ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราวเรื่องราวตลอดชีวิตที่ผ่านมาของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั่งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต ขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ชาวเวียดนาม และรวบรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่ง ผ่านภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของลุงโฮ โดยเฉพาะแนวคิดในการใช้ชีวิตของท่านที่นำไปปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านถนน 36 สายเก่า ฮานอย

  หรือ ย่านเฝอเฟือง แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางเมืองของกรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี คืนวันศุกร์-อาทิตย์ ที่ย่านนี้มี Night Market ค่อนข้างคึกคักไปด้วยผู้คน ทั้งชาวเวียตนามและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย มีของขายมากมายทั้งแบรด์แนมและของก๊อปปี๊ ของเด่นๆ น่าจะเป็นพวกตุ๊กตาเวียดนามน่ารักๆ กระเป๋า และของจุกจิกสไตล์เวียดนาม สามารถต่อรองราคาได้ ประมาณ 30-50% แม่ค้าบางคนพูดภาษาไทยได้ ชอบคนไทย และรับเงินไทยด้วย

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่: สนามบินนอยไบ

 • 20.50 น.

  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK Airlines เที่ยวบินที่ DD3207

 • 22.30 น.

  เดินทางถึง: สนามบินดอนเมือง

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอกรายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
ไปด้านบนสุด