Loading...
ทัวร์เวียดนาม

ค้นหา

รหัสทัวร์MUSH170852

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ชมนาขั้นบันได หมู่บ้านชาวเขากัตกัต นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน บิน Air Asia

SOLD OUT

ทัวร์นี้ได้ปิดกรุ๊ปแล้ว

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 105 6234หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง

 • เที่ยว: ฮานอย-ซาปา-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดีบ้านพักโฮจิมินห์-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว-ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าตไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา-น้ำตกซิลเวอร์-ทะเลสาบคืนดาบถ้ำตามก๊กขกุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์
 • ช้อป: ตลาด Love Market  และถนน 36 สาย
 • 1 Day
 • 04.30 น.

  พร้อมกันที่: สนามบินดอนเมือง

 • 07.00 น.

  เดินทางสู่: กรุงฮานอย โดยสายบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642

 • 08.45 น.

  เดินทางถึง: สนามบินกรุงฮานอย

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ฮานอย

  อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ45กม เมืองฮานอย เคยมีชื่อเรียกต่างๆ กันมาแต่ในอดีต เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า บางครั้งเรียกว่า เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก ปัจจุบัน กรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชน มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ ถนนเสื่อ เป็นต้นนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส

 • นำท่านชม: จัตุรัสบาดิงห์

  จตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ที่ โฮจิมินห์อ่าน คำประกาศอิสรภาพ ในวันที่ 2 กันยายน 1945 เพื่อประกาศถึงชัยชนะของชาวเวียดนามเหนือกองทัพฝรั่งเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็นชาติ ของเวียดนาม เวียดนามจึงยึดถือว่า วันที่ 2 กันยายนของทุกปี เป็นวันชาติของเวียดนาม

 • นำท่านชม: สุสานโฮจิมินห์

  วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด โดยปิดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ของสัปดาห์ และจะปิดบริการช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

 • นำท่านชม: ทำเนียบประธานาธิบดี ไซง่อน

  ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ อาคารออกแบบโดยโงเวียดทู สถาปนิกชาวเวียตนามผู้สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพศ2509 เป็นอาคารสีเหลืองมัสตาร์ดสไตล์โคโลเนียล เช่นเดียวกับตึกทำการของหน่วยงานราชการอื่นๆ ของเวียดนาม ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ "ท่านโฮจิมินห์" แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็กๆหลังทำเนียบแทน ทำเนียบนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน ปัจจุบัน เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารทันสมัยหลังใหญ่ให้เข้าชมได้ รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่

 • นำท่านชม: อนุสาวรีย์โฮจิมินห์

  อนุสาวรีย์อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้านหน้าของสภาประชาชน มีสวนสวยที่เรียกว่า จัตุรัสโฮจิมินห์ และมีรูปปั้นอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวนสวย จุดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ที่ใช้เป็นจุดตั้งหลักและจุดนัดพบเลยก็ว่าได้ ในตอนกลางคืนบริเวณลานน้ำพุในจตุรัสแห่งนี้มักมีชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ มานั่งพักผ่อนชมวิวกันทุกคืน

 • นำท่านชม: วัดเจดีย์เสาเดียว

  วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า มีกษัตริย์องค์หนึ่งปรารถนาที่จะมีพระโอรสมาก รอมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งพระองคฺทรงพระสุบินว่า เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมมาปรากฎที่สระบัวและประทานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรสสมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางกสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง ซาปา

  ซาปา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเวียตนาม ใกล้กับชายแดนจีน ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 350 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดลาวไค สูง 1,650 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้ดี และเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศเวียตนาม ในอดีตเมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยยุคอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • อิสระช้อปปิ้ง: ตลาดซาปา

  ตลาดซาปา ตลาดหลักเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ แต่ส่วนมากไปตลาดช่วงบ่ายก่อนเพราะหมู่บ้านของพวกเขามีมากเกินไปและใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อไปเดินเท้า แน่นอนมีห้องพักให้เช่าไม่มีแล้วดังนั้นเพื่อผ่านคืนที่พวกเขาพูดคุยกันมาล้อมไฟ, การเล่นดนตรีแบบดั้งเดิมของพวกเขาเต้น ... กิจกรรมค่อยๆเหล่านี้ดึงดูดเยาวชนจากหมู่บ้านใกล้เข้ามาเปิดตลาดในสถานที่สตอรี่สำหรับคนรัก . ในปัจจุบันเนื่องมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเพื่อให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนในท้องถิ่นในการสื่อสารระหว่างหมู่บ้านซึ่งเป็นผลจากตลาดในสภาได้รับการทวีความ

 • พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเท่า

 • 2 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม: หุบเขาปากมังกร

  หุบเขาปากมังกร ดื่มด่ำไปกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่: หมู่บ้านชาวเขากัตกัต

  หมู่บ้านชาวเขากัตกัต (cat cat village) เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งที่ทำนาอยู่ในหุบเขา ใกล้ๆกับตัวเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม บรรยากาศที่นี่สวยงามมาก มีหุบเขาในชนบทคล้ายๆ ยุโรป หุบเขาเวิ้งว้าง ทางเดินลงไปสู่หมู่บ้าน เป็นเส้นทางลงเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยื่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาข้างล่างกัน นักท่องเที่ยวจะได้ชมชาวเขาเผ่าม้งดำ พบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน พร้อมวิวทิวทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา

 • นำท่านชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา :

 • นำท่านชมน้ำตกกั๊ตกั๊ต และชม: น้ำตกสีเงิน

  น้ำตกซิลเวอร์ หรือชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac เป็นน้ำตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริมถนนมีความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม และความประทับใจได้อย่างมาก เราสามารถเดินขึ้นบันไดที่เลียบขึ้นไปตามไหล่เขา ทางเดินไปน้ำตกเค้าทำได้ดี ให้ขึ้นทางนึง ลงทางนึง มีจุดสำหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานที่ทอดข้ามสายน้ำตก ซึ่งจุดนี้นักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก

 • นำท่านชม: ยอดเขาฟานซีปัน

  ยอดเขาฟานซีปัน (อังกฤษ: Fan si pan; เวียดนาม: Phan Xi Pang) เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในอินโดจีนด้วยความสูง 3,143 เมตร โดยได้ฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน อยู่ในเมืองซาปา จังหวัดลาวก่าย ในประเทศเวียดนาม แฟงซีแปงอยู่บนเทือกเขา Hoang Lien

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเท่า

 • 3 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเส้นทางเดิม

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม: ทะเลสาบคืนดาบ

  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้งับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว

 • นำท่านชม: วัดหง๊อกเซิน

  วัดหงอกเซินแห่งทะเลสาบคืนดาบ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่มีตำนานน่าสนใจและเป็นสัญญลักษณ์ของความเชื่อในเรื่องของอำนาจและยศฐาบรรดาศักดิ์ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเต่าตัวนี้คือ เต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน เพลิดเพลินใจไปกับการชมภาพลายปูนปั้นระบายสีที่วิจิตรงดงาม อันแสดงให้เห็นฝีมือของชาวเวียดนามอย่างแท้จริง ถือเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้มาเยือนได้เคารพสักการะ

 • อิสระช้อปปิ้ง: ย่านถนน 36 สายเก่า ฮานอย

  หรือ ย่านเฝอเฟือง แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางเมืองของกรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี คืนวันศุกร์-อาทิตย์ ที่ย่านนี้มี Night Market ค่อนข้างคึกคักไปด้วยผู้คน ทั้งชาวเวียตนามและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย มีของขายมากมายทั้งแบรด์แนมและของก๊อปปี๊ ของเด่นๆ น่าจะเป็นพวกตุ๊กตาเวียดนามน่ารักๆ กระเป๋า และของจุกจิกสไตล์เวียดนาม สามารถต่อรองราคาได้ ประมาณ 30-50% แม่ค้าบางคนพูดภาษาไทยได้ ชอบคนไทย และรับเงินไทยด้วย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเท่า

 • 4 Day
 • เช้า

  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่: เมือง นิงห์บิงห์

  เมืองชลบทเก่าแก่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่ นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือชมเมือง อาคารบ้านเรือนสร้างค่อนข้างประหยัดพื้นที่ เป็นทรงแคบสูง ยาวไปหลังบ้าน หน้าต่างมีน้อย เนื่องจากชาวเวียดนาม นิยมทำงานนอกบ้านมากกว่าที่อาศัยอยู่ที่บ้าน และที่ดินที่เวียดนาม ย่านตัวเมืองจะมีราคาค่อนข้างสูง ใช้ทองคำแท่งซื้อที่ดิน ไม่ได้ใช้เงินซื้อ

 • นำท่านล่องเรือชม: อ่าวฮาลอง

  ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว ฯลฯ

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย *หากมีเวลาเหลือ นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย

 • นำท่านเดินทางสู่ lสนามบิน

 • 20.50 น.

  เดินทางกลับสู่: กรุงเทพฯ โดยสายบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645

 • 22.45 น.

  เดินทางถึง: สนามบินดอนเมือง

บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07541 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มัชรูมทราเวล มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์
ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
 • 1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด  คลิกดูแผนที่บริษัท 
 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด   คลิกดูรายชื่อธนาคาร
 • 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)
หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง
จำเป็น!  เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 02 745 6258  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย
สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร. 02 105 6234 กด 1

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน (ค่าบัตรประมาณ 35 USD.)

หมายเหตุ:

 • กรณีกรุ๊ปทัวร์ไม่ออกเดินทาง Mushroom Travel ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นวีซ่า เราบริการ รับ-ส่ง เอกสารครั้งแรกฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯ ยกเว้นเขตหนองจอก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ไปด้านบนสุด