ค้นหา

Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ 9:00-18:00
@mushroomtravel

$data['page_title']วีซ่าจีน

อัพเดทเมื่อ 12 มี.ค. 2561

วีซ่าจีน สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าจีน

ใช้เอกสารดังนี้

1.พาสปอร์ตเล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า6เดือน

2.รูปถ่าย ขนาด 3.5×4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว (ไม่สวมหมวก/ไม่สวมแว่นตา/ไม่สวมเสื้อกล้าม)

3.ใช้เวลายื่น 4 วันทำการ

 รับทำ วีซ่าจีน ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ ใครๆ ก็ยื่นวีซ่ากับ Mushroom Travel

  • ง่าย! ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าที่รวดเร็ว สมบูรณ์ครบถ้วน
  • สะดวก! ด้วยบริการแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสารถึงที่ / รับส่งเอกสาร EMS พร้อมจองคิวยื่นวีซ่าและนำท่านไปยื่นวีซ่าถึงสถานทูตด้วยตัวเอง
  • มั่นใจ! ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร บริการตรวจทานเอกสารเพื่อการยื่นขอที่ถูกต้อง จนถึงติวการสัมภาษณ์
  • เพียบพร้อม! ด้วยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันภัยการเดินทาง จนถึงแปลภาษาในที่เดียว
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต1,700 บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,000 บาท/คน
รวมค่าบริการทั้งหมด2,700 บาท/คน

รับทำ วีซ่าจีน ยื่นแบบด่วน 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,850 บาท/คน

ไปด้านบนสุด