Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

แพ็คเกจอิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระเสริมบารมี 9 วัดดังอยุธยา จบในวันเดียว รถตู้ VIP ราคาเริ่มต้น 1,699 บาท

Highlight

  วัดใหญ่ชัยมงคล      วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วิหารมงคลบพิตร        วัดธรรมิกราช
วัดหน้าพระเมรุ       วัดท่าการ้อง
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร    วัดธรรมาราม
วัดพุทไธศวรรย์

มาตรการเหนือระดับเพิ่มความอุ่นใจ

 1. พิเศษ ชุดแมส+เจลล้างมือ ท่านละ 1 ชุด
 2. ลูกค้าทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน
 3. พนักงานขับรถ สวมใส่หน้ากากอนามัย
 4. นั่งเว้นระยะห่าง

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด

06:00 น.   พร้อมกันที่จุด นัดพบ  (นัดพบที่กรุงเทพฯ มหานคร)
06.30 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยรถตู้ VIP (นั่งที่เว้นที่)
08.30 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดชัยมงคล  ที่วัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุด จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี้ บริเวณ รอบ  ๆ ยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

09.20 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  พระอามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารแบบเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของอยุธยา และที่สำคัญวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนที่สถาปนากรุงศรีอยุธยา แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ที่สำคัญเมื่อมาถึงวัดพนัญเชิงแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะมากราบไหว้หลวงพ่อโต หรือเจ้าพ่อซำปอกง พระพุทธรูปทองคำที่ประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถ และมีตำหนักของเจ้าแม่ดอกสร้องหมาก หรือที่ชาวจีนเรียกว่า จูแซ่เนี้ย ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและชาวจีนเป็นจำนวนมาก

10.00 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วิหารมงคลบพิตร  ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวมักนิยมมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สันนิษฐานกันว่าได้มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ภายในวัดมี “พระมงคลบพิตร” พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย และด้วยพระมงคลบพิตรนั้นเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และอยู่คู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีอยุธยามาช้านาน ทำให้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ เพราะเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้ขอพรพระมงคลบพิตรก็จะเป็นการเสริมเมตตาบารมีและเสริมสร้างสิริมงคลในทุกด้านให้กับชีวิต

10.40 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดธรรมามิกราช เดิมชื่อ “วัดมุขราช ปัจจุบันวัดธรรมิกราชยังเป็นวัดที่พระสงฆ์ประจำอยู่ และทางทิศเหนือของวัดธรรมิกราชปัจจุบัน มีวิหารพระนอนที่มีผู้นิยมศรัทธามานมัสการอยู่สม่ำเสมอ ว่ากันว่าเมื่อมากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้จะให้คุณเมตตามหานิยม คุ้มครองรักษาโรคภัยอันตราย    สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ คือวิหารหลวงขนาดใหญ่ ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐ์ของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ศิลปะสมัยอู่ทอง หรือศิลปะยุคก่อนกรุงศรีอยุธยาคือพระพักตร์เป็นสี่เหลี่ยม แลดูเคร่งเครียด พระพักตร์ถมึงทึง จนชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า “หล่วงพ่อแก่”ปัจจุบันกรมศิลปากรนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อม 52 ตัวที่แตกต่างไปจากที่อื่นๆมีความงามสง่าและหาชมได้ยากในเมืองไทย

11.20 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหน้าพระเมรุ ที่นี่เป็นวัดแห่งเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายลงในเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ 2 เนื่องจากกองทัพพม่าใช้เป็นสถานที่บัญชาการรบ ยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดมาจนถึงในปัจจุบัน และเป็นวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มองดูเรือ ร้านอาหารบรรยากาศดีอยุธยา กุ้งเผาดี วิวแม่น้ำโดน  มีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อน แล้วก็ Check In ไทยชนะ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
13.00น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดท่าการ้อง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ ท่ามกลางชุมชนอิสลาม 2 หมู่บ้าน คือ บ้านท่ากับบ้านการ้อง อันเป็นวัดพุทธศาสนาที่อยู่ท่ามกลางชุมชนมุสลิม เป็นวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นามว่า พระพุทธรัตนมงคล หรือที่เรียกกันว่า หลวงพ่อยิ้ม วัดท่าการ้อง ได้ตกแต่งบริเวณวัดให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับเป็นระเบียบ รวมทั้งมีห้องน้ำที่ตกแต่งสวยงามจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ ปี 2549 ประเภทวัดและศาสนสถาน

14.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร  เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดกษัตราราม” ที่แปลว่า “วัดของพระมหากษัตริย์” สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่ “พระพุทธกษัตราธิราช” พระประธานที่มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยตั้งอยู่บนแท่นสิงหาสน์และหน้าแท่นนั้นประดับด้วยผ้าทิพย์ปูนปั้นประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ “พระวิหาร 4 หลัง” เป็นต้น หากได้มากราบไหว้พระทำบุญที่ก็จะทำให้มีเมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพัน และเสริมสร้างบารมีในด้านหน้าที่การงาน ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานอีก
14.40 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดธรรมาราม  เป็นวัดเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศรีลังกากับประเทศไทยสมัยอยุธยามีพระอุบาลีจากวัดนี้ถูกส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ศรีลังกามีพระอุโบสถศิลปะสวยงาม บนศาลาประดิษฐานพระประธาน  พระพุทธชินราชจำลองงดงามมาก

15.10 น.    จากนั้นนำท่นเดินทางสู่วัด วัดพุทไธศวรรย์  เป็นวัดที่มีความสำคัญของกรุงศรีอยุธยาในสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่1 (พระ   เจ้าอู่ทอง) และเป็นวัดที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายเหมือนวัดอื่น ๆ มีปรางค์ประธานองค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม  มีมณฑปสองหลังภายในพระมณฑปมีพระประธาน นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถอยู่ทานด้านทิศตะวันตกของปรางค์ หมู่พระเจดีย์สิบสององค์,วิหารพระนอน และตำหนักท้าวจตุคามรามเทพ เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าจะแวะเข้าไปกราบไว้บูชาขอพร

16.00   นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.00น.   ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถตู้ VIP ตามรายการที่ระบุ
 • อาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศน์ (กรุ๊ป 6 ท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเงื่อนไข ที่ระบุ ค่าประกันตามกรมธรรม์ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ  วงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ เพื่อเป็นสินน้ำใจในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่มัชรูมทราเวล  โทร.02-1056234
หรือแอดไลน์

เพิ่มเพื่อน

Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด